KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

OPROEPEN | AANTAL: 3

Slaafse criminelen die bereid zijn medemensen kapot te maken voor hun baas, de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden, doen zoveelste poging om Klokkenluider Nico van den Ham op te sluiten in een gesloten psychiatrische inrichting voor een gedwongen mondsnoerbehandeling! Start alstublieft de video!Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, GGZ-zelfmoordinrichtingen.

_________________________________________________________________________

Beslag leggen op de bankrekeningen van media-bedrijven die zich schuldig maken aan overtreding van de mededingingswet en discriminatiewet!

Dat is waar Rob Brockhus, hoofdredacteur Sociale Data Bank Nederland, toe oproept! De altijd zeer actieve Brockhus kan dat beslag leggen zelf niet. Daar is (wettelijk) een advocaat -'met ballen'- voor nodig en die zoekt hij nu dan ook. Hieronder het ingezonden stuk van Rob Brockhus.

Rob Brockhus
Ingezonden door Rob Brockhus. Door onze redactie enigszins aangepast aan de opzet van onze site. 

Vernieuwing
Alle nieuwe (kleine) partijen die meedoen met de verkiezingen zullen moeten weten dat de zittende elite geen behoefte heeft aan vernieuwing in de politiek.

Manipuleren
Zij zullen samen met hun spindoctors alles in het werk stellen om de informatie via de massamedia zo te sturen, dat de kiezer niet beseft dat hij of zij gemanipuleerd wordt.
Verkiezingsdebat
Na zes keer ervaring met de media als kandidaat voor een zetel in het parlement (nu doe ik niet meer mee, inmiddels 73), wil ik in elk geval proberen de nieuwelingen te behoeden voor de uitsluiting van openbare discussie. Uitsluiting zoals dat bijvoorbeeld gebeurd aan de vooravond van de verkiezingen bij het grote avondvullende verkiezingsdebat op de TV waar uitsluitend de grote heersende partijen welkom zijn! 

Beslag
Vandaar mijn advies om de omroepen aan te zeggen gelijkwaardige informatie op TV, Radio en dagbladen te geven die niet is gestuurd met het belachelijk maken van een nieuwe partij. De meest effectieve methode is de wet zelf te gebruiken als argument en als financiële consequentie bij overtreding van de mededingingswet en discriminatiewet, beslag laten leggen op de bankrekening van de betreffende media- organisatie.
______________________________________

Advocaten graag contact opnemen met onze >>> site of met Rob Brockhus zelf
via e-mail 
sdn@planet.nl. 

Vragen
Ook heeft Rob een lange >>> lijst  met voorbeelden lastige en ongewenste vragen aan de kandidaten van de zittende partijen samengesteld. 
Die lijst en nog veel meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Databank Nederland >>> www.sdnl.nl 

________________________________________________________________

OPROEP SOCIALE DATABANK NEDERLAND'Wij zijn dringend op zoek naar bewijzen van inmenging
 
van de politiek, ministeries of overheid in de rechtspraak.'

Oproep

Rob Brockhus, hoofdredacteur van de Sociale Databank Nederland heeft ons verzocht een oproep te plaatsten. Aanleiding zijn de massale gerechtelijke misdrijven gepleegd door rechters, raadsheren en ander veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakend justitieel tuig. Gerechtelijke misdrijven plegen ten voordele van grote kapitaal- krachtige organisatie's, bedrijven en/of door rechters belangrijk geachte personen zoals bijvoorbeeld curatoren. Het gaat hier onder andere om een gelekte vertrouwelijke ambtsinstructie van voormalig minister Ernst Hirsch Ballin (CDA) aan het >>> College procureurs-generaal waarover in 2013 ophef ontstond.
Ernst Hirsch Ballin

Oplegmededeling

Het betreft hier een zogenaamde 
>>>
 oplegmededeling
.

Openbaar Ministerie
Een tijdje nadat drs. Peter Poot, directeur van Chipshol, daarover een >>> brief aan prof. mr. J.W. Fokkers, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad van onze verkapte Schurkenstaat, had geschreven stelde het O.M. dat het hier om een falsificatie ging. 


Kwijtraken

Het schrijven kon immers niet meer, zoals bijvoorbeeld de bonnetjes van Opstelten, de bekende Srebrenica filmrolletjes of het zogenaamde zwakke hart van door de politie >>> vermoorde Ishan Gúrz worden kwijtgeraakt, dus is de brief vals.

Brockhus
De hoofdredacteur van de >>> Sociale Databank Nederland Rob Brockhus, die wel meer goede ideeën heeft en daarvoor >>> oproepen doet, twijfelt of die brief wel vals is. Vele anderen en wijzelf delen die twijvel van Brockhus. 

Oproep
Wie heeft er ook bewijs, dat Raadsheer mr. J.W. Wabeke van het gerechtshof Den Haag kennis heeft van de ministeriële instructie om bij bewijs van corruptie en fraude rond art. 12-procedures bij o.a. faillissementen waarbij aangiften van burgers die altijd 'op te leggen', ofwel in de doofpot te werken. Mr. Wabeke lijkt een expert te zijn om de overheid te vrijwaren van schadeclaims.

Schurkenstaat
Door meerdere personen is onder ede verklaard dat Raadsheer mr.
<----- Jan Wolter Wabeke minderjarige jongens seksueel misbruikt(e) maar toch, zoals dat gaat in een Schurkenstaat,
>>> door mag gaan met het bestraffen van misschien wel de ouders van die door hem seksueel misbruikte kinderen.Bewijs

Heeft u inzake het bovenstaande onomstotelijk bewijs? Meld dat dan alstublieft bij Rob Brockhus sdn@planet.nl of nico.vandenham@gmail.com. Bewijzen van andersoortige ministeriële instructie's aan rechters en/of raadsheren zijn ook zeer welkom!      
En dan nog wat!
Verkiezingen
In maart 2017 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Dan is er een kans om foute zaken echt te benoemen i.p.v. domme reclame te maken voor een partijprogramma. Dit kan met het voorstel van Rob Brockhus op de website van de Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm. Hij zoekt een advocaat of deurwaarder om beslag te laten leggen op de bankrekening van de NOS wanneer die weigert een dag voor het grote verkiezingsdebat van de grote partijen geen debat te willen organiseren voor de nieuwe en kleine partijen. Zoeken jullie mee?