zaterdag 27 november 2021

Nadat de (echte) klokkenluiders de mond zijn gesnoerd, zijn nu de eerlijke Tweede Kamerleden aan de beurt

Bekijk onderstaande video en huiver! Zoals al door velen werd voorspeld is zelfs Pieter Omtzigt nu ook een andere weg ingeslagen. En het volk? Dat vindt het op wat enkele uitzonderingen na allemaal wel best. Angstaanjagend! 


Met veel dank aan het politieke videokanaal >>> Arnews 


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels
zaterdag 13 november 2021

Nabeschouwing van de persconferentie

Even wat anders dan de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende rechtspraak en haar omvangrijke kliek, maar waar we, op wat voor een wijze dan ook, eveneens aan kapot gaan! Zie de video van BLCKBX. Van begin tot eind zeer interessant. Onderbouwde informatie! De angstaanjagende waarheid! Wees snel, want voor dat je het weet is de video verwijderd vanwege censuur. De tekst gaat door onder de video...Met zeer veel dank aan Flavio Pasquino en zijn team! 
Voor meer... ga naar de website van >>> BLCKBX (ook permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site). 

NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

maandag 1 november 2021

Prikbord nr 811 (oktober III) door L.J.J. Dorrestijn

CO-2 leugens
De klimaatmaffia hanteert momenteel 2 leugens om de biomassasubsidies – ondanks de schadelijke (neven)effecten – door te drukken. Er zou geen alternatief zijn om de periode te overbruggen: de periode tot wat; kernenergie, warmtepompen, Nederland en de Noordzee vol windturbines, nieuwe hoogspanningsleidingen, laadstations? En de industrie dan: alle agrarische gebieden vol zonnepanelen nadat de boeren zijn weggepest?

Terwijl in werkelijkheid gas een schonere energiebron is totdat de nieuwe kerncentrales zijn gebouwd, zoals in de ons omringende landen wordt erkend. De tweede leugen betreft de ‘vervanging’ van iedere verbrande boom door nieuwe aanplant. Waar dan: in Zweden of Canada of Polen of… waar al die schepen vol pellets vandaan komen? En er wordt toch ook veel houtafval verstookt en rotzooi; waar en door wie wordt dat dan ‘gecompenseerd’?

Complotdenkers

Hoewel slechts weinigen weten wat er op Bilderberg-conferenties e.d. wordt besproken en besloten, vinden sommige dissidenten genoeg bewijzen voor de conclusie dat bepaalde ontwikkelingen en onbegrijpelijke beslissingen geen toeval zijn, maar deel uitmaken van een plan met een lange geschiedenis en een onaangename toekomst voor hen die niet tot de ingewijden behoren. Kortom, dat we gemanipuleerd worden als samenleving en als individuen. Reeds na de Eerste Wereldoorlog waren er geruchten dat Britse elites niet veel compassie hadden met het sneuvelen van zovele arbeiders die steeds meer rechten wilden en invloed op hun levensomstandigheden. De demonstraties van klimaatactivisten, zoals de 30.000 in Glasgow, zouden derhalve zeer welkom kunnen zijn bij de machthebbers die door hen worden bestreden. Deze vrijwillige onderwerping aan de klimaatdictatuur kan gevolgen hebben, die vergelijkbaar zijn met reeds bestaande dictaturen zoals Turkije, Noord-Korea, China, Gaza, Venezuela, Wit-Rusland, etc. Het is niet allemaal onzin wat de complotdenkers ons voorhouden; alleen zou de uitkomst weleens zeer onvoorzien kunnen zijn.

ECB
Wederom een president van de Bundesbank die het beleid van de ECB kennelijk wantrouwt en vertrekt. En terecht, want dossiers die zo geheim zijn dat zelfs het Europese Parlement ze niet mag inzien, verhullen besluiten waarvoor de Noord-Europese landen nog jaren moeten bloeden zodat men in Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland op tijd met pensioen kan en de verspillingen kunnen doorgaan. Intussen wordt hier bezuinigd op Defensie, kan niemand vertellen tegen welke vijand wij moderne onderzeeboten nodig hebben en beschikt Polen over meer tanks dan Frankrijk en Duitsland samen. Dus waarom er een Europese krijgsmacht moet komen en welke landen die moeten betalen, is een vraag die zelfs de ECB niet kan beantwoorden. Net als de vraag wie de energietransitie gaan betalen en de immigratiestop, de bestrijding van de georganiseerde/ internationale criminaliteit en de Corona-maatregelen. Intussen hebben we ons kwetsbaar gemaakt voor cyberaanvallen, gasleveringen, activisten die de woningbouw belemmeren en het elektriciteitsnet kunnen saboteren, alsmede door de garanties die we aan de ECB hebben gegeven. Zou het wellicht de ECB zijn, die bepaalt of onze pensioenfondsen mogen indexeren?

Green Deal
Eurocommissaris Timmermans heeft kennelijk weinig vertrouwen in zijn geloofwaardigheid, en terecht. Daarom geeft hij even 16 miljoen uit aan het manipuleren van de publieke opinie en daarmee regeringen. Naast de nationale subsidies aan de vele milieuclubs. Zelfs de deelnemers aan de Postcodeloterij steunen activisten die op ondemocratische wijze doordrammen. Doch ook Timmermans weet dat alles te koop is; zelfs ‘wetenschappelijke’ rapporten. En zouden al die activisten die nu menen inzicht te hebben in de klimaat-’oplossingen’ ook de gevolgen daarvan kennen voor hun eigen levensomstandigheden en (gesubsidieerde) inkomen?

Idioot
Zoals eerder werd bewezen, is het asociale gedrag van voordringers een belangrijke reden dat files bij wegversmallingen volledig tot stilstand komen. Zo ook afgelopen week bij een verkeersongeluk; de hufter die door mij werd geblokkeerd op de inhaalstrook, bleek een ‘Nederlander’ met 2 paspoorten te zijn, die zijn mediterrane cultuur geweld aandeed door mij via zijn portierraampje een ‘oude man’ en een ‘idioot’ te noemen toen de file weer op gang kwam. Zijn eigen gebrek aan respect-beschaving ontging hem kennelijk, net als een paar Roemenen die zelfs op de strook met rood kruis doorscheurden tot de ongevalsplek om in te voegen. En geen der motoragenten daar kwam op het idee hieraan iets te gaan doen. Inderdaad, te idioot voor woorden.

Kinderbescherming

De bewering dat in ons land niet centraal wordt bijgehouden hoeveel kinderen uit huis zijn geplaatst, kan niet anders dan een leugen zijn. Om te beginnen betekent opnemen in een pleeggezin hoge kosten voor zowel de vergoeding als de begeleiding (soms door vele instanties), maar bovendien is hiervoor een rechterlijk uitspraak nodig en een uitgebreide rapportage van de Jeugdzorg. Ook die kosten moeten door de minister van Justitie en Veiligheid worden vergoed. En tot slot moet worden aangenomen dat de Kinderbescherming de jaarrekeningen leest en daarbij zeker aandacht heeft voor het tegengaan van een ‘verdienmodel’ dat in strijd is met de belangen van kinderen resp. gezinnen en met mensenrechten. Dus als toezichthouder en budgettoekenner, maar ook als bewaker van kinderrechten, moet het ondenkbaar zijn dat het Justitie-apparaat zelf niet weet wat de kinderrechters beslissen en waar de miljoenen blijven.

Onderzoek
Het is een grof schandaal dat privé personen via een rechtszaak moeten afdwingen dat de staat uitlegt waarom en hoe de oplichting van 28 miljoen voor naar verluidt 40 miljoen ondeugdelijke mondkapjes kon plaatsvinden.

Intussen wacht de samenleving ook nog steeds op de resultaten van het onderzoek naar 5 miljard die door vermeende Corona-maatregelen zouden zijn verdampt, de collectieve bestedingen (vaccinaankopen) door de EU en de sterftecijfers in verzorgings- en verpleegtehuizen.

Daarnaast is onderzoek nodig naar het negeren van de ionisatie-/ventilatiemaatregelen door scholen, de werkweigering door leerkrachten, de besteding van de extra gelden en de door scholen opgebouwde reserves. Want scholen worden per leerling betaald, dus bij het beweerde tekort aan personeel blijft er geld over. Overigens merkwaardig dat er wel personeel te vinden zou zijn door de scholen extra geld te geven. Of gaan dan gepensioneerden weer aan het werk wegens de pensioenproblematiek?

Een vergelijkbaar onderzoek naar de ziekenhuizen die beweren dat er personeel is vertrokken(!), terwijl er al tekorten waren, doet de vraag rijzen waar dat deel van het budget dan is gebleven. Want voor de bewering dat het allemaal komt door de bezuinigingen zijn weinig gronden te vinden. Integendeel; de verspillingen en graaicultuur (pardon, verdienmodellen) in de zorg zijn alleen toegenomen. En het falend toezicht op ministerieel niveau doet een niet-integere belangenverstrengeling vermoeden dan wel bureaucratische incompetentie.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND


TEST


T

donderdag 28 oktober 2021

Toeslagenaffaire = Rechtspraakaffaire = meer Affaire

Meer en meer mensen die een grote mond hebben over misstanden worden gearresteerd, langdurig opgesloten of op andere wijze kapot gemaakt. Het meeste komt niet in de staatsmedia.

Het is gevaarlijk geworden om iets wat ons schurkenregime en haar omvangrijke kliek, waaronder de rechtspraak, niet zo van pas komt te publiceren.


Nu kwamen wij het onderstaande weer tegen:


Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

woensdag 20 oktober 2021

Prikbord nr. 810 (oktober-II) door L.J.J. Dorrestijn

Criminaliteitsbestrijding 
Wederom belooft een minister – al 20 jaar achtereen – dat er meer politie komt voor de kwetsbare wijken, doch het ‘blauw op straat’-sprookje heeft niets met criminaliteitsbestrijding te maken. De politie doet al te veel maatschappelijk werk, omdat de hulporganisaties ‘s nachts en in het weekeinde gesloten zijn. En wat zijn ‘kwetsbare’ wijken: waar de politie niet meer kan komen zonder rellen en ME-inzet of waar de drugspatsers in hun bolides rondrijden? Zware criminaliteit is geen gevolg van armoede, illegaliteit, schulden of verslaving, maar van politiek wegkijken, open grenzen, corruptie in havens en onder ambtenaren, falend toezicht op ‘kampers’, incompetente politiechefs en onnozelheid bij de Schiphol- en computerbeveiliging.
Extra politieagenten zullen daar weinig aan kunnen veranderen en zijn alleen al nodig om hun pensioneringsregelingen te ‘compenseren’, nog afgezien van de groeiende bureaucratie en de uitval wegens ‘gezondheidsproblemen’. En gratis ME-inzet is allang geen uitzondering meer, maar een normale verspilling van politie-uren. Ernstiger is dat Nederland geen antwoord heeft op immorele gedragingen van politici, bankiers, bestuurders (al dan niet met nevenfuncties), adviesorganen, de advocatuur, curatoren, het Justitieapparaat, BuZa en Ontwikkelingssamenwerking, en vele andere (gesubsidieerde) overheidsorganisaties, bouw- en onroerend-goedbedrijven, universiteiten en van vele (medische) instellingen. De verborgen corruptie en belangenverstrengeling zijn hier groter dan in andere EU-landen waar men gewoon toegeeft dat de onderwereld en financiële netwerken aan de touwtjes trekken. En ook het Europese parlement, de ECB, de VN en internationale hulporganisaties geven niet bepaald een integer voorbeeld.

Energiemaffia
Nu de Nederlanders zich niet meer zo gemakkelijk zonnepanelen, elektrische auto’s, warmtepompen en windturbines laten aanpraten, gaat ‘ineens’ de gasprijs omhoog en toevallig ook de olieprijs. Het ‘afvalhout’ zal wel volgen. Eveneens toevallig beweren activistische klimaatwetenschappers dat de ‘rijke’ landen al in 2040 de streefgetallen moeten hebben gerealiseerd, zodat de rest (China?) veel later kunnen komen, tenzij ze worden gesponsord. Tegen die tijd zijn er echter geen rijke landen meer en zijn de miljarden voor klimaatmaatregelen reeds verdampt door de ‘vergeten’ (financiële) gevolgen van ondoordachte plannen en de eisen van de energiemaffia die de westerse economieën in een wurggreep (kunnen) brengen. Na 2040 willen de ‘arme’ landen niet alleen hun problemen van overbevolking graag aan ons kwijt, maar ook hun loze klimaatbeloftes en toenemende energiekosten. En de duizenden overtollige wetenschappers, wereldwijd, zullen zich hier intensief mee gaan bemoeien, zodat de energiemaffia nu reeds zijn eigen klimaatpolitie krijgt; te beginnen met de VN.

Exit Afghanistan
Sinds het Kamerlid Van den Doel – mede op aandringen van de Nederlandse Officieren Vereniging – het voorstel voor een zgn. Toetsingskader indiende, hebben de politieke besluiten rond vredesoperaties niet zichtbaar gemaakt dat er vooraf rekening werd gehouden met een exit-strategie. Het Srebrenica-debacle en het Afghanistan-drama tonen daarvan de gevolgen. De honderden miljarden die de ‘steun’ aan de Afghaanse regering en de bevolking in 20 jaar heeft gekost, staan niet in verhouding tot het resultaat, tot de de kosten van de mislukte exit-operatie en tot de steun aan andere achterlijke, corrupte en gewelddadige moslimlanden. Toch willen sommige politici en hulporganisaties deze fouten ‘goed’ maken door nog steeds geld te eisen voor de noden van de Afghaanse bevolking. Waarom eigenlijk: gaat het om hun eigen belangen, om de mislukking te camoufleren, om vluchtelingen te voorkomen of om de bedroevend slechte besluitvorming over de beëindiging van de missie te verhullen. Het wordt echter tijd om balans op te maken en vast te stellen dat sommige landen niet geholpen kunnen en zelfs moeten worden, want in alle gevallen betekende westerse hulp: een nieuwe corrupte dictatuur, nieuwe wapenaankopen en conflicten, nieuwe verspillingen, nieuwe bevolkingstoenamen en nieuwe baantjes voor (VN-)hulporganisaties, terwijl de gelukszoekers hier niet zullen wegblijven.

De Algemene Rekenkamer zou eerst opdracht moeten krijgen om uit te zoeken waaraan onze miljarden zijn besteed, voordat de absurde geldstromen naar hulporganisaties worden hervat.

Koningshuis
De weigering en de uitvluchten daarbij van onze premier om inzage te geven in de uitgaven van en voor het koningshuis, doen vermoeden dat hij beducht is voor ernstige kritiek. Kennelijk ‘vergeet’ hij dat de belastingbetaler recht heeft om te weten of er sprake is van verspillingen. Niet zozeer door de koning zelf, maar het hele circus daar omheen. Daarbij mag niet worden vergeten dat onze samenleving in feite ook meebetaalt aan de belastingvrijdom, de beveiliging, de paleizen en de landgoederen van het koningshuis. Geen redenen om de bedragen te verzwijgen.

Kunstsubsidies
Het wordt tijd dat er eens flink wordt gesneden in kunstsubsidies, want de ‘projecten’, renovaties, internationale contacten en bijzondere tentoonstellingen (met absurde kosten), evenals peperdure restauraties en aankopen, nemen alleen maar toe.
Kennelijk klotst het geld tegen de plinten in ons geprivilegieerde kunstwereldje.

Timmermans
De klimaatplannen van Timmermans krijgen terecht veel kritiek, hoewel het slechts een proefballon was voor de dingen die de EU van plan is. Daarom moeten we blij zijn met diens openhartigheid, waardoor we de gevolgen zichtbaar krijgen van de ondoordachte en ondemocratische Parijse overeenkomst. De Nederlandse klimaattafels en politici durfden dit niet aan en bedienen zich slechts van leugens, onjuiste kostenramingen, vervalste projectresultaten en verzwegen voorwaarden t.a.v. de rest van de wereld. Dankzij Timmermans bent u nu gewaarschuwd: de klimaatdictatuur gaat over lijken. Om te beginnen bij de Franse boeren die al tientallen jaren gesubsidieerd moeten worden met een groot deel van het EU-budget. Doch Macron heeft reeds een ‘ruilmiddel’ bedacht: kernenergie op de Brusselse lijst van geaccepteerde energiebronnen en Frankrijk bouwt de honderden mini-centrales die Europa nodig heeft.

UNHCR
Waarom neemt de EU nu ook al in Afghanistan taken van de VN/UNHCR over? Omdat de honderden gesubsidieerde NGO’s dit willen of omdat de VN niet bereid is om bijdragen te vragen van de rijke staten in het Midden-Oosten? Brussel gaat nog een stap verder: of de lidstaten ook nog eigen financiële steunprogramma’s willen optuigen voor de NGO’s. Als Europa geen vertrouwen heeft dat de VN de miljarden goed besteed, waarom zouden wij die taken moeten overnemen met organisaties die door de Taliban juist als vijandig worden beschouwd door hun activiteiten? Kennelijk denkt men in Brussel dat het Afghanistan-experiment nog steeds een succes-story is! Niets geleerd van de steun aan Palestijnen?

Vermogensbelasting
President DNB, de heer Knot, meent dat een toename van het vermogen in het eigen huis een reden kan zijn om niet die toename te belasten, maar de gehele WOZ-waarde minus hypotheekschuld. Veel gepensioneerden kunnen een aanvulling op hun inkomen wel gebruiken en zullen dan liever hypotheekrente (blijven) betalen dan extra belasting wegens aflossing. Zo mogelijk vergroten ze hun hypotheekschuld en delen de opbrengst met hun kinderen of de erfgenamen worden reeds mede-eigenaar van de woning van de langstlevende. En zo zijn er vele constructies te bedenken, met name als de woning wordt verkocht en vervolgens gehuurd of het vakantiehuis als woning wordt benut. De Nederlandse burger is het zat om steeds meer belasting af te dragen aan een staat die met het geld smijt, al dan niet op verzoek van partijen die zich willen profileren, rechters die voor wetgever spelen of van dubieuze adviseurs. Intussen worden de verspillingsrapporten van de Algemene Rekenkamer en van de EU genegeerd, en lijkt iedereen het ‘recht’ te hebben om de belastingdruk te verhogen.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

maandag 11 oktober 2021

Prikbord nr. 809 (oktober-I) door L.J.J. Dorrestijn

Contant geld
Geld werd vroeger beschouwd als waardepapier met staatsgarantie, doch de Nederlandse Bank is helemaal niet van de staat. En de gouden standaard als dekking is allang afgeschaft. Het zijn de banken die bepalen wat uw geld waard is en wanneer en hoe u erover mag beschikken. Zelfs imaginair geld zoals bitcoins, heeft een waarde die alleen op vertrouwen is gebaseerd. Doch banken vertrouwen is bijna even dom; zeker nu die van het contante geld af willen zodat de staat en de bank precies weten hoe het zit met uw vermogen, inkomsten en uitgaven. Het addertje onder het gras is echter, dat zonder contact geld uw vermogen niet meer in een oude sok kan worden bewaard en de aankoop van goud, als vervanging, dan niet meer
buiten de bank om kan. Dus net als met de pensioenmiljarden heeft u er straks niets over te zeggen, tenzij u tot de elites of het koningshuis behoort natuurlijk. Die hebben eigen fiscale ‘regelingen’ en pensioenrechten.

Minachting voor de burgers
Niet alleen de gang van zaken in Groningen (aardgasschade) en de weigering om het milieubeleid te heroverwegen (incl. biomassa- en autosubsidies), maar ook de minachting voor het parlement kenmerken dit demissionaire kabinet.
De weigering om de kosten van het koningshuis, de redenen en kosten van het terughalen van IS-vrouwen, de UWV-schandalen, het datacentra-schandaal, de Jeugdzorgschandalen, de energietarieven, de KLM-miljarden, de Covid- en zorgschandalen, de overbevolking en verkeersproblemen, het onderhoudsdossier
van wegen en bruggen, het cyberveiligheidsschandaal, de verdwenen miljarden bij BuZa/Ontwikkelingssamenwerking, de immigratiepuinhoop en woningnood te (doen) onderzoeken resp. toe te lichten, zijn slechts een paar voorbeelden daarvan. Intussen menen stadsbestuurders dat ze hun eigen wetten kunnen maken en politiebazen dat
ze onaantastbaar zijn. Gelukkig is aan het laatste een eind gemaakt, maar de schade
en de verantwoordelijkheid van de minister zijn daarmee niet van de baan. Doch ook de Kamerleden treft blaam met allerlei onnozele moties, zonder de gevolgen te kennen of te benoemen, zoals bij de Afghaanse ‘tolken’ die ineens koks blijken te zijn met hele gezinnen. Intussen weten ze nauwelijks de echte problemen te doorgronden en de feiten te verwoorden, want daarmee wordt je geen burgemeester. Waarvoor worden ze eigenlijk betaald: op hun handen zitten, wegkijken en netwerken?

Polen
Sommige EU-lidstaten hebben kritiek op Polen, omdat daar de eigen dictatuur de voorkeur heeft boven de Brusselse. Wellicht is men elders bang dat de EU orde op zaken gaat stellen en alle schendingen van overeenkomsten zal aanpakken, doch daar hoeft niemand bang voor te zijn; ook Polen niet. Want vele verdragen verliezen aan kracht als een of meer leden een uitzonderingspositie innemen en dat recht hebben ze, zoals de praktijk aantoont. En straffen met een subsidiestop zal door het Europese hof (!) moeten worden goedgekeurd, waarbij de vermeende integriteit daarvan met vele voorbeelden kan worden ondergraven. Dit geldt overigens ook voor de corruptie in Brussel; de subsidies aan de Palestijnen, Turkije, Roemenië, Griekenland en Italië; de dubieuze ontwikkelingen op Malta en in Spanje; de schendingen van de 3%-regel en het Dublin-akkoord; de schendingen van bankenregels en begrotingsregels, incl. de (afgekeurde) jaarrekeningen van de EU zelf; en de schendingen van de subsidieregels. Polen heeft nog een paar ‘wapens’: het klimaatakkoord van Parijs opzeggen wegens aantoonbare manipulatie en absurditeit; valse paspoorten verstrekken (verkopen) zoals in andere
EU-landen; alle tienduizenden Poolse chauffeurs en andere uitgebuite gastarbeiders die in het buitenland werken (en wonen) belasting laten betalen, zodat hun salarissen omhoog moeten; geen afkoopsom betalen bij een eventuele Polxit; gelukszoekers opsluiten totdat EU-landen ze overnemen; niet deelnemen aan een Europese defensie; een nieuw belastingparadijs optuigen voor de Europese elites, etc. Neen, de Polen die in de EU willen blijven vanwege de ‘voordelen’, denken kennelijk dat die miljarden nooit meer zullen stoppen, terwijl dat moment door de klimaat- en energiewaanzin reeds zeer dichtbij is.

Vermogen
Op wiens verzoek heeft het IMF een advies geschreven over het Nederlandse woningtekort? Brussel, omdat er inmiddels een relatie wordt gelegd met immigratie en overbevolking? Of Den Haag, omdat je kritische burgers altijd moet opzadelen met een (nieuw) probleem, zodat ze minder aandacht hebben voor de politieke misstanden? Gelukkig zijn er nog onderzoeksjournalisten die aantonen wat er werkelijk mis is met de buitenlandse vermogens, maar advocaten zullen dit wel weer onrechtmatig verkregen bewijs noemen. Want als die buitenlandse tegoeden allemaal belast gaan worden bij de ‘beheerder’ op grond van internationale criminaliteitsbestrijding, en straks alle vermogensbestanddelen in de aangifte moeten komen, dan zullen er nog veel meer onthullingen volgen: over pensioen-bv’s, onroerend goed en vakantiehuizen, aandelen, boten, schilderijen, juwelen, goudstaven, bankrekeningen in belastingparadijzen, auto’s, privé-vliegtuigen, en niet te vergeten: de waarde van verzamelingen, familiebedrijven, landgoederen en bitcoins.

Boekaankondiging
Als amateur-uitgever wil ik kolonel b.d. Brantz ondersteunen bij de uitgave/productie van zijn Onderzoeksverslag over het Srebrenica-drama. Gezien de verwachte kosten is een 'marktverkenning' noodzakelijk d.m.v. een voorinschrijving. Deze voorpublicatie komt dan ook alleen tot stand als er voldoende belangstellenden zijn, die zich bereid verklaren voor 4 boeken van totaal 1600 pagina's de drukkosten te betalen. Over de inhoud van deze boekenset het volgende :

De publicatie omvat een bijzondere verslaglegging over de besluiten en omstandigheden die tot het verlies van de VN-enclave Srebrenica hebben geleid tijdens de Bosnische Burgeroorlog 1992-1995, aangevuld met gebeurtenissen tijdens en na het debacle en met informatie uit bronnen en getuigenverklaringen waarmee achteraf de feiten zijn onderzocht, geëvalueerd en vastgelegd.

Dit is niet de eerste publicatie van de auteur en evenmin uniek, gezien de vele boeken die – ook internationaal – over het onderwerp zijn verschenen. Doch het is wel een zeer volledig verslag waarbij 25 jaar onderzoek is samengevat met de persoonlijke ervaringen van de auteur, vele anekdotes en citaten, verwijzingen naar journalistieke publicaties in de media, evenals scherpe analyses van de militaire aspecten en enkele lessen voor toekomstige vredesoperaties.

De auteur C.L. Brantz heeft destijds als kolonel (Infanterie) bij de Koninklijke Landmacht gedurende 6 maanden in Tuzla de functies van plaatsvervangend en waarnemend Commandant van de Sector North East vervuld bij de VN-troepen van UNPROFOR.

Zijn dagelijkse ervaringen en observaties zijn eveneens in het relaas verwerkt, tezamen met zijn contacten met Nederlandse en internationale media, VN-staven en de Defensietop in Den Haag.

De leesbaarheid is vergroot door de foto’s, schetsen en kopieën van relevante documenten en door het opnemen van een bijlage Afkortingen.

Tot slot is een overzicht van zijn archiefstukken opgenomen, waaronder ‘gevoelige’ documenten, en wordt verwezen naar archieven en documenten die pas enkele jaren geleden beschikbaar kwamen.

Kortom, een uiterst veelzijdige combinatie van gedetailleerde geschiedschrijving, persoonlijke memoires en militaire evaluaties over een zeer dramatische periode in de Balkan-regio en de Nederlandse rol daarbij onder het mandaat van de VN, tijdens een complexe burgeroorlog.

Een bloedige burgeroorlog en geen Peace Keeping missie, waarin Nederlandse militairen door nationale en internationale autoriteiten en instanties herhaaldelijk werden misleid en schuldigen aan het verlies van mensenlevens decennia lang beschermd zijn.

De kosten worden geraamd op ca. € 120 incl. verzendkosten. Inschrijving via mijn mailadres: dorrestijn.ljj@home.nl

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

vrijdag 8 oktober 2021

Rechters vinden (vanwege Omtzigt) dat ze ouders onvoldoende hebben beschermd in de toeslagenaffaire

Rechters huilen krokodillentranen


Evaluatie
Rechters hebben ouders in het toeslagenschandaal onvoldoende beschermd en leden aan juridische tunnelvisie. Hierdoor raakten tienduizenden ouders ernstig (financieel) in de problemen. Dat staat in een kritische evaluatie van rechters over de affaire, schrijft de staatskrant het >>> AD vrijdag, die het rapport heeft ingezien.

Krokodillentranen-rechters

Geen woord (want er was toch geen Omtzigt
*) over al die vele andere rechterlijke affaires. Rechterlijke affaires waar de krokodillentranen-rechters nog veel meer burgers, dan in de toeslagenaffaire, volledig kapot hebben gemaakt en/of de zelfmoord hebben ingedreven. 

Belastingdienst
De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag riep rechters vorig jaar op bij zichzelf te rade te gaan. Zij hadden jarenlang steevast de kant van de Belastingdienst gekozen in de toeslagenaffaire, zo schrijft het AD verder.

Jeugdzorg
Dat rechters, met hun laatste beslissende woorden, al vele jaren lang massaal kinderen bij hun ouders weg laten sleuren, omdat de rechters, vanwege de enorme  financiële belangen, aan de kant staan van misdaadorganisaties die onder de noemer Jeugdzorg opereren geen woord, want er was toch geen Omtzigt*.

Misdaadbanken
Dat rechters, met hun laatste beslissende woorden, bij het bevoordelen van misdadige geldbanken en andere grote misdaadorganisaties, massaal complete families hebben geruïneerd door hun hun bedrijven en huizen af te pakken ook geen woord, want ook in deze zaken was er geen Pieter Omtzigt*

Belangrijke personen
Dat, verzekerd van succes, steeds meer grote organisaties, bedrijven en door rechters belangrijk geachte personen naar de rechter stappen ook geen woord, want er is, behalve dan in de toeslagenaffaire toch geen Pieter Omtzigt*

>>> Verzekerd van succes, stappen grote organisaties, bedrijven en                            belangrijke personen vaker naar de rechter


* Er is helaas maar één Pieter Omtzigt. Die kan er niet nog meer affaires bij hebben realiseren wij ons ook. Met 'er was geen Omtzigt' in dit artikel bedoelen wij dan ook, er was geen >>> andere politicus bereid om zich, net zoals Pieter Omtzigt dat deed (en nog steeds doet), in te zetten tegen het vreselijke, veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende onrecht in vele andere affaires.  

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie hieronder en klik op de labels