KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 6 augustus 2022

De Toestand in Nederland | Publicatie nr. 4

De Toestand in Nederland

De Toestand in Nederland is in de linkerkolom van deze site permanent aan te klikken en wordt, naargelang van de situatie, regelmatig bijgewerkt en aangevuld.

Publicatie nr. 4. 7 augustus 2022 
Vervolg op >>> publicatie nr. 3  

Grondwet
Meerdere slachtoffers van de tot op het bot corrupte rechtspraak raakten onlangs in euforie. Dat was nadat hun het bericht had bereikt dat de Eerste Kamer op 5 juli 2022 heeft ingestemd met het in de Grondwet opnemen van het recht op een eerlijk proces. Een van de zoveelste volksverlakkende berichten om het onderworpen volk te doen laten geloven dat de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende Nederlandse rechtspraak niet tot op het bot corrupt is.

Rechters waren altijd al moreel en wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat verdachten en gedaagden een eerlijk proces kregen. Het recht op een eerlijk proces is al jarenlang bepaald in nationale wetsartikelen én meerdere internationale, door Nederland geratificeerde verdragen. Echter, rechters vegen open en bloot, alle schaamte voorbij, structureel hun corrupte juridische reet af met bepalingen in wetsartikelen en internationale verdragen als die hen niet zo van pas komen bij het bevoordelen van grote partijen of door hen belangrijk geachte personen. Het opnemen in de grondwet van een dergelijk artikel is dan ook volstrekt zinloos. Een eerlijk proces voor iedereen is al bepaald in de wet, maar als de criminelen van het laatste beslissende woord volstrekte lak hebben aan de wetsbepalingen die hen niet van pas komen is elke (nieuwe) wettelijke bepaling zinloos.

Democratie
Het overgrote deel van het door de staat geïndoctrineerde, onderworpen volk denkt en beweerd dat Nederland een democratie, een rechtsstaat is en dat het recht op vrije meningsuiting (nog) zou bestaan. Het aantal wat dat denkt en beweert moet nog meer omhoog. Dagelijks zijn vrijwel alle politici in samenwerking met de staatsmedia, intensief bezig om deze gedachten van het volk in stand te houden en nog meer onderworpenen zover te krijgen dat zij dat ook geloven. Onderwijl worden meer en meer mensen die hun mond opendoen door de politie gearresteerd en opgesloten, of door psychiaters bezocht met als doel opsluiting in een gesloten GGZ instelling voor een mondsnoerbehandeling.

Omroep Ongehoord Nederland
Sinds 1 januari 2022 hebben is er de Omroep Ongehoord Nederland. Vanaf dat moment, zo vindt het Nederlands Publiek Omroepbestel (NPO) de Nederlandse staatsmedia, zit er een luis in hun pels. Ongehoord Nederland draait er niet omheen en brengt eerlijk, waarheidsgetrouw nieuws. Iets wat de Staatsmedia natuurlijk in het geheel niet aanstaat! De overkoepelende belangenorganisatie van de NPO Staatsmedia heeft de nog maar net begonnen omroep Ongehoord Nederland dan ook een boete opgelegd van maar liefst € 93.442,43. Dat houdt in dat de omroep in 2023 bijna een ton minder te besteden heeft. Bij de  zogenaamde ombudsman van de publieke omroepen staatsmedia, de bijdehand, Margo Smit, zouden klachten zijn binnengekomen van het publiek. Mogelijk is dat nog waar ook, want een groot deel van het door de staatsmedia geïndoctrineerde, onderworpen volk voldoet aan alle kenmerken van hedendaagse NSB’ers.

Boerenjong
De ouders van het boerenjong, Jouke Hospes en het boerenjong zelf, hebben na een gesprek met politieagenten, die zoals dat dan gaat, zich heel vriendelijk voor hebben gedaan, besloten geen aangifte te doen. Aangifte tegen de smeris die geprobeerd heeft een politiekogel door het hoofd te schieten van Jouke Hospes. Dat dat niet is gelukt is uitsluitend te danken aan een cabine-spijl waar de politiekogel in terecht kwam.

Dat afzien van aangifte doen wegens poging tot moord, moet wel erg confronterend zijn voor nabestaanden en de ouders van de vele onschuldige kinderen die ook door de politie zijn vermoord. Het moorden vindt al vele jaren plaats. Er is een lange lijst van slachtoffers. Hieronder enkele gevallen uit die lijst die op deze site zijn gepubliceerd. 

>>> De extreem gewelddadige politieman Fred Buffing vermoordde de 31                  jarige Michael Koomen

>>> Politiekogels in rug voor de voor politie weglopende Mike.
        Agenten worden zoals gewoonlijk niet bestraft
 

>>> NICO VAN DEN HAM | POLITIE TRAPT JONGE MAN DOOD,                                      KWALITEITSPROGRAMMA PLOTS VAN DE BUIS!

>>> POLITIE, OM, WEGLOPENDE JONGEN KAPOT SCHIETEN GEEN STRAF

>>> Vervolging politieagenten voor dood Mitch Henriquez wellicht smerige                schijnvertoning

>>> SCHOKKEND! - Rechter mr. G.P. van Ham trekt partij voor Killer Cops in              moordzaak-orgaanroof Ihsan Gürz


Binnenkort publicatie nr. 5.


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

maandag 1 augustus 2022

Prikbord nr. 839 L.L.J. Dorrestijn

Dweilen
Natuurlijk bedoelde staatssecretaris Van der Burg precies wat hij zei: als je de kraan open laat staan, moet je sneller dweilen. Dit betekent in Nederland dat je gemakkelijker statushouder wordt zodat je met voorrang huisvesting krijgt en meteen gezinshereniging (‘nareizen’) kunt aanvragen. Zodra die voorrang een recht wordt, staan de asieladvocaten klaar om dit af te dwingen.
Nog sneller dweilen dus...

Europese rente
Begrijp ik het nu goed: omdat Italië geen hogere rente kan betalen voor bestaande schulden, hoeft er straks helemaal niets te worden betaald? Geen rente en geen aflossing… of is dit te gek voor woorden?

Hek
Hoe groot is Europa eigenlijk en op hoeveel plaatsen kunnen lynxen leven?
De ‘natuurbeschermers’ die nu beweren dat een verdeelde populatie bij het Poolse grenshek gevaar loopt uit te sterven, zoeken kennelijk een argument om het hek te verwijderen over een afstand van…. meter? Vreemd dat men elders een (peperduur) ‘wildviaduct’ voldoende vindt. Misschien voor die lynxen een kleppensluis bouwen met eenrichting-sensoren: alleen Polen uit!

Merkel
De ‘erfenis’ van Merkel is niet alleen de enorme corruptie in de politiek, staatsorganisaties, rechterlijke macht, banken en het bedrijfsleven, de verwaarlozing van Defensie, de criminele bendes en Autonomen, de afhankelijkheid van Russisch gas, de absurde afdanking van kernenergie, de machtsuitbreiding van de EU en het immigratiefiasco, maar ook de schuldenberg bij de ECB vooral ten gunste van Griekenland en Italië. Was ze naïef of zelf niet integer (beide onwaarschijnlijk) of was ze niet opgewassen tegen de belangengroepen en ‘elites’ die de werkelijke macht hebben verdeeld in Duitsland?

Schaamteloos
De schaamteloze weigering van het kabinet om bewijsstukken van de mondkapjesfraude over te leggen, ondanks de rechterlijke uitspraak, doet ernstig vermoeden dat er sprake is (geweest) van criminele zaken. De vraag is echter of het OM toestemming/opdracht krijgt van de nieuwe minister om een recherche-onderzoek in te stellen. Al jaren is duidelijk dat Justitie een (te) grote machtspositie heeft, waardoor het onmogelijk lijkt daar eens goed de bezem door te halen. Want voor vele fouten (zelfs bij de beëdiging van rechters) en gevallen van machtsmisbruik draagt kennelijk niemand de (politieke) verantwoordelijkheid. Intussen laat men de koning ernstige drugscriminaliteit vergoelijken en de Belgische rechter schofferen door gratie die ‘niemand’ heeft aangevraagd (naar verluidt de vriendin van Masmeijer!) terwijl hij al eerder vrij rondliep i.v.m. Coronarisico’s(?), is er niets meer vernomen van de onderzoeken naar banken (Zalm) en de Kinderbescherming, is het immigratiebeleid een grote puinhoop en wordt de fraude in de gezondheidszorg genegeerd, terwijl verantwoordelijke politiebazen zijn overgeplaatst voordat de schandalen naar buiten kwamen. En aan een onderzoek naar de ABP-miljarden wordt door het parlement geen woord vuil gemaakt, doch de woekerpolissen – naar verluidt 30 miljard - en de ongegronde vermogen(rendements)heffing zullen de parlementariërs uiteindelijk met de neus op de financiële feiten drukken.

Toekomst
Ook in de rol van opa krijg ik het gevoel te hebben gefaald, want we zadelen onze kleinkinderen op met een overbevolkt land, bestuurd door incompetente beroepspolitici en voorts door graaiers, profiteurs, gesubsidieerde idioten en leugenaars. Nagenoeg allemaal bezig met hun eigen belangen en (toekomstige) baantjes. De onthullingen van Omtzigt en Leijten zijn slechts één voorbeeld van de vele misstanden in dit land zonder toekomst. De dictaten uit Brussel en de behandeling van klokkenluiders bevestigen dit.

Vermogensbelasting
Natuurlijk kan er een reden worden bedacht om de eigen woning als vermogen te belasten. Al was het maar omdat de Staat niet wenst te bezuinigen op haar eigen absurde uitgaven, verspillingen en privileges. Al die ‘heilige’ huisjes moeten in stand blijven, terwijl een eigen woning kennelijk als een luxe bezit wordt beschouwd, net als een (Nederlandse) bankrekening waarop meer dan € 50.000 staat. Maar hoe zit het met vermogen in de vorm van antieke auto’s, schilderijen, buitenlandse aandelen, goud, juwelen, landgoederen, jachten, pensioenreserves, e.d. ? De overwinning van de belastingklagers zal duur worden betaald, mogelijk zelfs via de opgebouwde pensioenaanspraken. Want als Den Haag dit niet bedenkt, dan Brussel wel, waar men het liefst zelf belasting zou heffen.
Bijv. over het vermogen van pensioenfondsen, de uitstoot van CO2, het gasverbruik, het vliegverkeer en de banken.


L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

zondag 31 juli 2022

Politie schiet weer blaffende, kwispelende hond neer

De beelden van een politieagent die een onschuldig boerenjong van 16 jaar een politiekogel door het hoofd probeerde te schieten staan nog vers in het geheugen en er duiken al weer nieuwe, zeer schokkende beelden, van onze 'waakzame en dienstbare' dappere, gewelddadige 'helden', op.

Dit keer was er opnieuw een onschuldige blaffende, kwispelende hond aan de beurt. Het ernstig mishandelen van hun eigen politiehonden en paarden is aan de orde van de dag, maar geeft blijkbaar niet voldoende voldoening aan het politieschorem. Een laf stuk politievuil schoot schaamteloos het onschuldige dier neer met een stroomsstootwapen. 
 

Klik voor de beelden hier >>> Deze video heeft een leeftijdsbeperking
                                              en is alleen beschikbaar op YouTube

Zie ook hoe de laffe politie de vriendelijke hond Tommie aan een boom liet vastbinden, vervolgens met een stroomstootwapen verdoofde, daarna een oog en 7 tanden uit zijn hoofd schopte, zijn kaak brak en nog diverse andere ernstige verwondingen aan zijn lijf toebracht. 

>>> Niet agressieve, aan boom vastgebonden, hond op
        duivelse wijze zwaar mishandeld door politieagenten


>>> Justice for Tommy (Facebook)

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labelsvrijdag 29 juli 2022

Directeur transportbedrijf snapt het, demonstreren is zinloos!

Help de boeren, de toeslagenouders, de vele, andere slachtoffers van Jeugdzorg, de Groninger slachtoffers, de vele gezinnen die door toedoen van het regime de rekeningen >>> niet meer kunnen betalen, de vele slachtoffers van de tot op het bot corrupte rechtspraak enz. enz. Protesteer, niet door middel van demonstreren, maar door helemaal nergens meer aan mee te werken! Stop om te beginnen met pinnen en betaal contant! Klik op de pijl midden in de video.  


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels


 

woensdag 20 juli 2022

Prikbord nr. 838 L.L.J. Dorrestijn

Amsterdam
Hoewel Amsterdam geen toeristen wil aanmoedigen om naar de hoofdstad te komen, kiest men toch liever voor eigen beleid bij de opvang van illegalen en vluchtelingen uit Oekraïne. Die (domme) reputatie is inmiddels wereldwijd bekend, zodat de gelukzoekers van Lampedusa en elders weten waar ze zich moeten melden. Alleen nog even een vluchtverhaaltje verzinnen, maar ook daarbij worden ze geholpen.

Arrogantie
Het gebrek aan integriteit van de EU-top is niet alleen zichtbaar bij de nationale afgevaardigden (een Franse commissaris moest ooit vertrekken) en de dubieuze jaarrekeningen die telkens worden afgekeurd, maar ook in de aanstelling van politici met een ‘vlekje’ en de censuur op publicaties over de EU.
En dit betreft zeker niet alleen mevr. Von der Leyen, mevr. Kroes en een reeks andere commissarissen, maar ook het Europese Parlement. De arrogantie waarmee kritiek op de geldsmijterij, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling wordt afgewezen dan wel genegeerd, doet vermoeden dat betrokkenen te veel weten van (machts)misbruik elders in de peperdure EU-organisaties en zich onkwetsbaar achten.

EU-bijdragen
Nederland heeft aanzienlijke bijdragen aan de EU-landen geleverd door de leningen die volgens de ECB worden terugbetaald. Helaas blijken de schulden van de ECB en dus ook de Nederlandse vorderingen en garanties steeds problematischer, zoals voorspeld.
De beste oplossing hiervoor is om de beloofde aflossing jaarlijks in mindering te brengen op onze EU-bijdrage. Eens kijken hoe snel dan de ‘leningen’ aan de zuidelijke lidstaten worden gestopt.

ICT-schandalen
Kamerlid Leijten wil een onderzoek naar de ict-projecten van de overheid zonder naar schuldigen te wijzen. De aanleiding zijn de overschrijdingen van totaal ruim een miljard van de begrote kosten. Kennelijk is haar niet bekend dat die ‘kostenplaatjes’, offertes en contracten al niet deugden en dat dergelijke overschrijdingen veel met fraude of zelfs corruptie te maken hebben. Al tientallen jaren. Zonder naar ‘schuldigen’ te zoeken zijn er helemaal geen lessen te leren, zoals ook de Algemene Rekenkamer in veel rapporten heeft aangetoond. Welke rapporten en onderzoeken hebben ooit geleid tot lessen en verbeteringen bij de overheid? Vooral op ict-gebied verschuilt men zich achter de eigen onkunde zodat bedrijven hun (dure) gang kunnen gaan. Een van de duurste voorbeelden is de automatisering van de (ziekenhuis)zorgkosten, waarbij de rol van mevr. Borst een zeer bedenkelijke was. Doch klokkenluiders zijn in dit corrupte land niet gewenst.

Kwetsbaarheid
Het is al vaker betoogd: fossiele brandstoffen blijven nodig, omdat niet alle energievoorziening elektrisch kan worden zonder de samenleving even kwetsbaar te maken als nu is gebleken door de afhankelijkheid van Russisch gas.
Ook waterstof produceren kost veel stroom en in crises of oorlog is het nauwelijks denkbaar dat de extra energievoorziening voor het leger in elektrische vorm overal beschikbaar is en blijft. Mede om die reden moet biobrandstof worden gezien als een tijdelijke noodoplossing, waarbij de principiële vraag moet worden beantwoord: wat – afgezien van de aardschokken – het verschil is tussen het verbranden van hedendaagse planten en bomen in vergelijking met de fossiele resten.

Politieke feiten
Niet alleen Trump maakt een onderscheid tussen de waarheid/ werkelijkheid en politieke ‘feiten’. In een tv-interview liet minister Van der Wal zien en horen waarom ze geschikt werd bevonden voor haar functie. Het jargon waarmee politici de (partij)top bereiken, beheerst ze volledig.

‘Nederland wil het stikstofbeleid’ en ‘naar Brussel gaan heeft geen zin’ (alsof dit laatste niet algemeen bekend zou zijn) leidden dan ook niet tot doorvragen. Bijv. waaruit blijkt dat de bevolking het stikstofbeleid wil of waarom de wet niet wordt aangepast, inclusief Natura 2000, zodat ook de rechter tot een andere uitspraak moet komen. Na het misleiden van de bevolking en het ontnemen van het referendumrecht is nu de periode aangebroken van de openlijke minachting voor de publieke opinie en de onbeschaamde ontkenning van de werkelijkheid. Het nieuwe leiderschap laat zijn ware gezicht zien met een verbijsterende overtuiging van het eigen (politieke) gelijk. Daarbij lijkt Natura 2000 geen doel te zijn, maar een middel om de samenleving te gijzelen. Het inschakelen van de rechter bevestigt slechts dit scenario waarin de meest onzinnige argumenten belangrijker zijn dan de boeren.

Sabotage
Onderzoeken waarin de rol van bewindspersonen of topambtenaren in beeld komt, worden doorgaans gesaboteerd. Door tijd-rekken, informatie achterhouden, de concept-versie van het rapport ‘bewerken’ of door de onderzoeksopdracht te manipuleren (beperken). Bovendien worden rapporten zo dik en complex mogelijk gemaakt met vage conclusies en veel aanbevelingen. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wat? In ieder geval geen schuldigen en ook geen waarheidsvinding.

Topsport
Onze hockey-dames zijn wederom wereldkampioen geworden. Een geweldige prestatie, maar hoe relevant is dit eigenlijk? Wat is het vervolg, indien ze met hun topsport stoppen? Wie kent hun namen en waar worden ze met open armen ontvangen? Dit land kent heel veel topsporters op allerlei gebieden, waarvan slechts weinigen multimiljonair worden. Dit kan ook niet het doel zijn, maar alleen enkele honderdsten van een seconde evenmin. Sport moet plezier zijn en blijven, geen fysieke roofbouw opleveren en beperkt worden in (persoonlijke) ambities en in financiële uitwassen. Daarmee kan sportverdwazing en straatgeweld worden voorkomen, evenals ‘zwarte gaten’.

Vluchtelingenwerk
De woordvoerder van Vluchtelingenwerk beweert dat 75% van de asielzoekers recht heeft op de vluchtelingenstatus. Dit wijkt nogal af van eerdere cijfers waarbij economische vluchtelingen werden beschouwd als gelukzoekers. Toch schijnt er een officieel rapport over te zijn, waarvan niet duidelijk is wie dit hebben opgesteld en of die getallen in overeenstemming zijn met andere EU-landen. Niet onbelangrijk zou je denken, maar op de website van Vluchtelingenwerk is alleen informatie beschikbaar voor journalisten. Alle journalisten of geselecteerde? Ook het jaarverslag 2020 kan niet worden ingezien, maar de verder teksten liegen er niet om. Zelfs Brussel ‘wordt in de gaten gehouden’. Waar blijven de Kamervragen over het functioneren van deze zwaar gesubsidieerde club en over de bewering dat slechts een klein percentage via een ander EU-land binnenkomt; dus de rest allemaal per vliegtuig of schip dat vertrokken is uit een ‘onveilig’ land?

Wilders
Langzamerhand kan ook de linkse asiellobby niet ontkennen dat Wilders in bijna alles gelijk heeft gekregen. Niet alleen blijkt het Vluchtelingenverdrag onvoldoende rekening te houden met misbruik en met het criminele gedrag van de regeringen in landen van herkomst, maar ook het Haagse beleid verschuilt zich teveel achter de plichten van de ondertekenaars en ‘vergeet’ de rechten van opvanglanden. Zelfs onze eigen rechten zijn ondergeschikt gemaakt aan die van statushouders waarvan een groot deel ten onrechte die status heeft/ behoudt. Niet alleen de aantallen ‘vluchtelingen’ die op vakantie gaan in de landen van herkomst bevestigen dit, maar ook de Turkije-route, Italië-route, Spanje-route en nu Oekraïne-route. Evenals het niet uitvoeren van de test na 5 jaar, het niet uitzetten, het niet intrekken van NL paspoorten, het negeren van het akkoord van Dublin en het niet strafbaar stellen van illegaal verblijf. Naar verluidt ontvangen (ook) veiligelanders € 3500, zodat het altijd ‘loont’ om zich hier te melden als vluchteling. Het valt te hopen dat in ieder geval de rechter een verbod oplegt aan het Utrechtse gemeentebestuur dat kennelijk ook in strijd handelt met afspraken binnen de VNG. Of is er zelfs sprake van geheime financiering vanuit Den Haag om overal de woningvoorrang van statushouders ‘af te dwingen’, teneinde het eigen falen te verbloemen?

Inmiddels is de aanzuigende werking van het slappe Haagse beleid overal merkbaar.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

maandag 11 juli 2022

Prikbord nr. 837 L.L.J. Dorrestijn

Bewustwording
Gelet op de inhoud van ingezonden brieven, websites, tv-documentaires en boeken beginnen steeds meer burgers te beseffen hoe slecht ons land wordt bestuurd. Niet sinds eergisteren, maar al meer dan 30 jaar. De vele crises en schandalen zijn daar niet de oorzaak van, maar de gevolgen. Niemand lijkt verantwoordelijk en politici voelen zich al snel in het nauw gedreven als actiegroepen zich bij uitzondering eens tegen hen richten.
Ze hebben geen flauw idee hoe integere burgers door deze rechtsstaat worden behandeld, hoe corruptie de samenleving heeft verziekt, hoe ambtenaren, rechters en activisten de macht hebben overgenomen en hoe de graaiende elites onbeschaamd de welvaart plunderen. Hun persoonlijke ambities gaan voor alles en klokkenluiders zijn schaars en kwetsbaar. Bovendien hebben die van de overheid weinig goeds te verwachten; integendeel, want achter elke misstand blijkt de dader telkens weer die overheid zelf te zijn.

Recht om te demonstreren
Niet alleen sommige boeren en milieuactivisten menen dat het demonstratierecht tevens het recht op sabotage van de samenleving inhoudt, maar ook bepaalde rechters. Zelfs het gebruik van geweld wordt vaak slechts ‘bestraft’ met een taakje, als er al iemand gearresteerd wordt, waarbij schadevergoeding zelden aan de orde is.
De dreigende taal van politici en magistraten tegen de boeren, is dan ook opvallend selectief in vergelijking met de aanpak van ‘groene’ demonstranten, gewelddadige activisten en krakers. Zelfs het stakingsrecht zou niet zover mogen gaan dat de samenleving wordt ontwricht dan wel buitenstaanders de dupe worden. Burgers misbruiken als pressiemiddel moet niet alleen verboden worden voor activisten en stakers, maar ook voor bedrijven en de overheid zelf.


Duitse voetbalvrouwen
Het Engelse voetbal is weer helemaal terug, maar dan bij het Duitse vrouwenteam. Aanvallend, met tempo en precisie, werd het Deense team weggespeeld. Nederland is gewaarschuwd; ‘tactisch’ spel, met weinig gerichte schoten op doel, gaat dit EK niet winnen.

Egypte
In een tv-documentaire over Egypte werd duidelijk gemaakt dat de bevolkingsexplosie in Afrika weinig te maken heeft met het gebrek aan voorbehoedsmiddelen, maar meer met de cultuur en de onverantwoordelijkheid van regering en bevolking. De westerse wereld durft kennelijk geen harde geboortebeperkingsmaatregelen voor te stellen en krijgt slappe knieën zodra het over miljoenen economische vluchtelingen gaat. Een stad als Cairo barst reeds uit zijn voegen en een nieuwe, moderne en luxueuze stad wordt in de woestijn gebouwd voor de elites, waarvoor naar verluidt reeds 45 miljard is geïnvesteerd. Waar komt dit geld vandaan; toch niet uit die befaamde ontwikkelingshulp voor de ‘kansarmen’?

Integriteit politici
Het rijtje van politici die hebben laten zien niet integer te zijn, wordt steeds langer. Sommige ‘onderzoekers’ weten niet eens waar ze moeten kijken, met name in Limburg. ‘We hebben niets (bijzonders?) kunnen vinden’ of ‘het onderzoek gaat nog (veel) langer duren’ of ‘de (bewijs)stukken zijn onvindbaar’ of ‘we zijn niet op zoek naar de schuldigen, maar naar de feiten om van te leren’ lijken normale uitgangspunten bij een onderzoeksopdracht of parlementaire enquête. Ook onder bewindspersonen bevinden zich soms figuren die niet meer goed (kunnen) functioneren, omdat bij tegenstanders zaken bekend zijn, die het daglicht niet kunnen verdragen. Als dit achteraf toch naar buiten komt, is het verbijsterend wie allemaal hebben gezwegen bij de aanstelling van betrokkene in een volgende functie. Met opzet om er gebruik van te maken of omdat in de politiek klokkenluiders niet welkom zijn en zeker niet worden beloond voor hun waarheidsvinding. Het gebrek aan integriteit veroorzaakt niet alleen (grote) financiële schade, maar tevens een toenemend wantrouwen tegenover politici en in veel gevallen ernstig persoonlijk leed bij de slachtoffers. Weigeren om verantwoording af te leggen blijft bovendien niet beperkt tot de politieke functies; ook in de baantjes erna wordt dit gecontinueerd. En dat lijstje is nog veel langer; niet alleen in Nederland.
In Engelse tv-series wordt het gebrek aan integriteit bij overheidsfunctionarissen kennelijk niet zonder reden vaak als onderwerp gebruikt. Is men daar beter geïnformeerd (onderzoeksjournalistiek) of zijn dergelijke schandalen ‘normaler’ en dus aannemelijker voor de kijkers?

Misdaadbestrijding
Aziatische politie en gevangenissen hebben geen goede reputatie. Hoewel maar weinig buitenstaanders weten hoe het in onze ‘detentie-inrichtingen’ gaat – ook voor tbs'ers en minderjarigen – menen we vaak, dat de Aziatische misdaadbestrijding corrupter en minder efficiënt is. Intussen is hier nauwelijks bekend hoe het staat met verdwenen minderjarige gelukszoekers, mensensmokkelaars, wantoestanden bij COA, IND en kinderbescherming etc. Dit geldt ook voor illegalen die hier meestal niet in uitzetdetentie komen, zoals bijv. in Canada, en het schimmige bestaan van gastarbeiders.
We willen zelfs de criminaliteitscijfers niet weten - noch de rol van ‘hulporganisaties’, uitzendmaffia en criminele verhuurders – en verspillen veel politiecapaciteit aan beveiliging, administratie/ management en voetbalwedstrijden .
In Thailand is het wellicht niet veel beter, maar moord, verkrachting, overval, drugssmokkel en illegaliteit worden daar naar verluidt wel effectief aangepakt en bestraft.

Partijbeleid
De meeste politieke partijen hebben een eigen denktank, wetenschappelijke adviseurs of andere deskundigen voor adviezen ten aanzien van het partijbeleid. Hoe is het dan mogelijk dat het regeringsbeleid zo slecht is voor ons land en gebaseerd op hersenschimmen? Terwijl de werkelijke problemen worden genegeerd of zelfs niet bekend zijn!
En wat te denken van de ongegronde uitspraken door bewindspersonen over stikstof, het vermeende draagvlak voor immigratie, de criminaliteit, de kwaliteit van de zorg, de rapporten van de Algemene Rekenkamer, de schadecompensatie in Groningen en Limburg, de pensioenen, de schuldsanering, de kinderbescherming, de uitbreiding van de EU en het functioneren van de Nederlandse Bank? Halve waarheden of hele leugens?

Rutte
Wie wil zien en horen hoe premier Rutte Nederland in het buitenland ‘verkoopt’, kan op YouTube genoeg filmpjes vinden. Het niveau is niet veel beter dan van minister Hoekstra, minister Kaag, mevrouw Von der Leyen en NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. Wie schrijven eigenlijk die narratives (verhaaltjes), waarbij het er kennelijk niet toe doet wat en hoe je iets zegt, maar vooral dat je taalgebruik verhullend is of zelfs nietszeggend. Is dit de nieuwe benadering van de media door politici of gewoon gemakzucht, want ook bij internationale bijeenkomsten lijkt het soms of de spreker de voorgelezen tekst voor het eerst ziet?

Vluchtelingenwerk
Het is te hopen dat Vluchtelingenwerk daadwerkelijk het oordeel van de rechter vraagt over het functioneren van het COA en de inhoud van onze wetgeving. Niet alleen omdat dan tevens het begrip ‘vluchteling’ weer eens duidelijk wordt, maar ook de rol en belangen van Vluchtelingenwerk, de wetgeving inzake gelukzoekers (economische vluchtelingen = ruim 80% van de instroom), de minderjarigen die hier ‘zomaar’ op de stoep staan, het recht op aanmelding en opvang, alsmede het recht op uitzetting resp. weigering daarvan. Ook het akkoord van Dublin, de asieladvocatuur en de zgn. gezinshereniging kunnen aan de orde komen. En als dan blijkt dat onze wetten absurd en onuitvoerbaar zijn, dan wel op grote schaal worden misbruikt, dan zal de regering ongetwijfeld snel verbeteringen aanbrengen, nietwaar? Daar kan nu alvast over worden nagedacht, want langzamerhand is onduidelijk wie hier de ‘wetgevende macht’ zijn: het parlement, de regering, de EU, de activisten of de rechters.

VN-resoluties
Waar blijven de VN-resoluties tegen Moskou? Als Israël de grenzen beveiligt tegen daadwerkelijk terrorisme dwarrelen de afkeurende resoluties uit de ivoren toren in New York. Maar Rusland, China, Afghanistan en Wit-Rusland blijven voorlopig buiten schot.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

zaterdag 9 juli 2022

Vooral ook chronisch zieken en (visueel) gehandicapten in grote wanhoop gebracht door ons regime

Ingezonden brief van Jan Wolters uit Emmen 

Slachtoffer zijn van dit regeringsbeleid.

Hallo daar, ik ben één van de vele slachtoffers die getroffen worden door steeds stijgende kosten van levensonderhoud en vaste lasten.

Ik ben een burger die van alle kanten gepakt wordt door het beleid van dit rammelende, walgelijke kabinet van minister president Mark Rutte.

Niet alleen Mark Rutte is niet bereikbaar voor een blinde maar ook zijn 'geweldige' minister Sigrid Kaag die mee doet in dit misselijkmakende kabinet.

Is er echt kans op om als AOW'er met een heel klein beetje pensioen ook in aanmerking te komen voor een ondersteuning “Energiekosten”, het lijkt erop dat dit niet het geval is als je net iets teveel inkomen hebt, zelfs niet nu nadat dit kabinet na eerst afwijzend reageerde in te stemmen met nog eens een vergoeding te geven van € 500.00 gaat dit ook aan ons voorbij.

Geen ondersteuning van totaal € 1300.00 omdat je net iets boven de grens komt met je inkomsten moet die groep op de blaren zitten en het zelf maar uitzoeken.

Is er ondanks de hoge huren ook in de vrije sector nog kans op ruimte vanuit dit kabinet om deze inflatie en veel te snel en hoge kosten van ons levensonderhoud nu een halt toe te roepen, ik geloof er totaal niet in.

Zouden de huren nu dan niet met 2.3% stijgen ook dan nog gaan velen vastlopen omdat de energiekosten, de zorgverzekeringskosten en tal van belastingen niet meer bij te houden zijn voor burgers met weinig inkomen.

Wanneer komt Mark Rutte met het ware verhaal waar de gelden zijn gebleven die hij met goedkeuring van het kabinet uit de Pensioenpot heeft gehaald.

Als chronisch zieke ben ik ten einde raad hoe alles nog netjes op tijd betaald zou moeten worden.

Een slordige € 800.00 huur, Energiekosten € 200.00 aan voorschot, ziektekosten
€ 370.00 2 
personen, en zo kan ik nog wel even doorgaan maar aan het eind van de maand is er van je schamele inkomen als AOW echtpaar niets meer over.

Wij bezuinigen Mark Rutte en Sigrid Kaag op energie en we zitten met dikke fleecevesten in de kamer omdat de thermostaat op 18 graden staat.

Wij bezuinigen op de levensmiddelen en nemen om de andere dag een warme maaltijd zonder een stukje vlees of zuivelproduct.

Wij zoeken naar de goedkoopste boodschappen in een bepaalde supermarkt en vooral op zoek naar aanbiedingen en B merken die onderin de vakken te vinden zijn.

Een douche sparen wij regelmatig uit en wassen ons bij de wastafel om niet te veel water te gebruiken.

Wij heel lang doen met onze schoenen en kleding omdat het kopen te duur is nieuwe aan te schaffen en wij eigenlijk ons nog iets wat schamen naar de voedselbank of kledingbank te gaan.

Dat alles heeft er ondanks mijn ernstige ziekte ervoor gezorgd dat ik nu 18 kilo lichter ben geworden in enkele maanden, en onlangs met spoed weer moest opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege ernstige lichamelijke ontstekingen, de temperatuur steeg tot 39.9 en kwam op tijd in het ziekenhuis die nacht aan.

Mijn echtgenote zelf ook chronisch ziek is mijn steun en toeverlaat en mantelzorger, ze kan het bijna in veel gevallen niet meer aan en terwijl ze als mantelzorger net als velen in de gemeente Emmen tevreden moet zijn met € 50.00 per jaar als vrijwillige vergoeding mantelzorg , terwijl enkele jaren geleden dit nog € 250.00 per jaar was.

Mijn broek met bretels en riem nog aan kan houden maar alles met elkaar gewoon alom ergernis is wat wij op 73 jarige leeftijd als blinde nu aan het doormaken zijn.

Altijd zorgen voor anderen en altijd gewerkt voor mijn AOW en klein pensioen en dit kabinet zorgt ervoor dat de groep echte Nederlanders gepakt worden en ons pensioen potje aangepakt is door het kabinet wat uiteindelijk de spaarpot is van heel veel burgers die hard gewerkt hebben en de regering er niet met de handen vanaf heeft kunnen blijven, en net doet of hun neus bloed.

Miljarden gaan er over de balk en veel geld wordt er steeds maar weer vrijgemaakt voor migranten de vluchtelingen die schijnen rechten te hebben op “bed bad en brood “ en zelfs nu aanspraak denken te maken op een sociale huurwoning die er zelfs voor onze eigen burgers niet eens te vinden zijn al doet dit kabinet anders doen geloven , en onze kinderen van overal in het land op lange wachtlijsten staan maar gewoon niet gekend worden om ze als eerste een fatsoenlijke sociaal betaalbare woning aan te bieden.

De huursubsidie of zorgtoeslag is fake en een verkapte inkomens verhoging maar eigenlijk er niet hoort te zijn.

Dit kabinet en zeker de vorige kabinetten hadden gelijk de zorgverzekeringsmaatschappijen, de woningcorporaties en de verhuurders op de vrije markt van het verhuren woningen hard aan moeten pakken om de steeds maar stijgende huurverhogingen een halt te moeten roepen, ook de energieleveranciers samen met dit kabinet zorgden stelselmatig voor stijgende olie en gas en elektraprijzen.

De overheid had al jaren geleden al moeten starten met het toelaten van nieuwe energiebronnen zoals de nieuwe minder gevaarlijke “Thorium kerncentrales” ook in ons land te gaan ontwikkelen.

Een schande dat er promotie al jaren aan de gang is voor zonnepanelen en de burger zou daar voor beloond worden door elektra terug te leveren aan de energie maatschappij, maar dat kun je anno 2022 wel vergeten.

Geen mogelijkheden terug te leveren en een beloofde beloning daarvoor schrijf je maar naar het land der fabelen.

De overheid heeft al jarenlang verkeerd beleid gevoerd, bezuinigen op jeugdzorg, zorg voor ouderen en psychiatrische opvang centra, het is een schande dat deze overheid bezuinigt op defensie en tal van zeer belangrijke veiligheidsinstallaties om ons land goed te kunnen verdedigen tegen aanvallen die nu zeker niet uit te sluiten zijn.

Nu maar afwachten hoe lang het nog duurt dat de elektrische autobezitters elkaar niet te lijf gaan om als eerste bij een stopcontact te mogen komen laden.

Er is daarvoor te weinig energie leverbaar en dit probleem kan nog jaren duren voordat er vele grote transformatoren kunnen worden bijgeplaatst.

De overbevolking mede de oorzaak om steeds maar meer asielzoekers en vluchtelingen nog toe te laten zal tot grote problemen gaan leiden binnen onze gemeenschappen die de grote cultuur verschillen straks niet langer zullen accepteren.

Dit kabinet brengt zichzelf en onze gemeenschap in een crisis waarin bijna niet meer mee valt te dealen, de onrust neemt toe, opstandjes breiden zich uit en de inflatie en economie gaan hier enorm onder lijden.

Rekening rijden en stijgende kosten op tal van terreinen raken de mensen die aan de onderkant van de samenleving leven, op het platteland verdwijnen lijnbussen en het rekening rijden met eigen auto zal daardoor op het platteland onbetaalbaar worden.

De rechtvaardigheid “democratische levensstijl” tussen arm en rijk zal toenemen en op lange termijn volledig uit de hand gaan lopen, de burgers laten zich op tal van manieren horen en als het protest eenmaal goed op gang komt is deze crisis niet meer in de hand te houden is de verwachting.

Geschreven door:

Jan Wolters 

NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND