KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 11 augustus 2022

Prikbord nr. 840 L.L.J. Dorrestijn

Charmeoffensief
Na de recente schandalen in penitentiaire inrichtingen (gevangenissen), lijkt de overheid een charmeoffensief te starten door allerlei verbetermaatregelen in te voeren dan wel te suggereren. Medewerkers en psychologen mogen hun woordje doen, 2 op één cel blijft wellicht een uitzondering(?) en tv-documentaires delen schouderklopjes uit, maar de subsidie voor de kritische gevangenenkrant De Bonjo vervalt. Eén maatregel is echter ver over tijd, gezien de omvang van het schandaal en de (financiële) gevolgen ervan. Na jaren van klachten over de slechte voeding – bedorven, te weinig en onvoldoende vitamines – is de contractant kennelijk opzij geschoven en de kwaliteit aanzienlijk verbeterd. Waarom dit niet eerder kon, is een raadsel, want slechte voeding heeft niet alleen gevolgen voor de lichamelijke gezondheid. Een onderzoek naar de 38 zelfmoorden in Vught in de afgelopen jaren zou dit wellicht kunnen bevestigen, vooral in relatie met de privileges van sommige groepen gevangenen die ook voedsel van buitenaf ontvangen of kunnen aankopen, terwijl AOW-ers van hun inkomen worden beroofd, waarvoor ze tientallen jaren premie hebben betaald. Als dan ook nog de klachtenafhandeling door een onafhankelijke commissie wordt gedaan, zal er mogelijk enig vertrouwen in het beleid ontstaan. 

China
De agressie van China tegenover Taiwan en de VS neemt absurde vormen aan voor een lid van de Veiligheidsraad. Maar dit was te verwachten na de tolerante houding tegenover Rusland en de Chinese terreur tegen de Oeigoeren en Hong Kong. Het is dan ook onbegrijpelijk dat westerse landen zich niet alleen afhankelijk hebben gemaakt van Rusland en terreurstaten in het Midden-Oosten, maar ook van de VN en China.
Daar komt voor West-Europa de afhankelijkheid van Turkije en Brussel/ECB nog bij.
De slappe houding tegenover deze landen en organisaties zal ons duur te staan komen; zeker als we onze defensie blijven verwaarlozen en straks niemand meer wil vechten om de internationale rechtsorde te verdedigen op dezelfde wijze als de Oekraïners hun land en samenleving verdedigen.

Chinese bewapening
Taiwan is in oppervlakte kleiner dan Nederland, waarbij een deel van het land niet bewoonbaar is of dun bevolkt. Het aantal inwoners bedraagt ca. 24 miljoen en het land beschikt over een moderne defensie.
Doch dit kan beslist niet de reden zijn van de enorme bewapening en speciale middelen waarmee de Chinese krijgsmacht inmiddels is uitgerust. De ‘afvallige provincie’ Taiwan kan zelfs niet dienen als excuus daarvoor, want bij een grootscheepse aanval door Peking, gecombineerd met cyberwar en de fysieke uitschakeling van communicatie- en energievoorzieningen, is de strijd beslist voordat de VS kan ingrijpen. De werkelijke strategische belangen van China zijn wereldwijd verspreid, waarbij de VS als de belangrijkste tegenstander wordt beschouwd, ook op economisch gebied. Gezien de slagkracht en de speciale middelen van de Chinese krijgsmacht worden er meer militaire opties voorbereid dan alleen de bezetting van Taiwan. Een absurde situatie tussen twee landen die beide lid zijn van de Veiligheidsraad, maar desondanks elkaar militair uitdagen. De oorlog in Oekraïne, de ‘Europese’ energiecrisis, de uitkomst in Afghanistan en het kernwapenprogramma van Iran hebben de ogen geopend van strategische analisten die vragen over capabilities en intentions moeten beantwoorden. Geen eenvoudige opgaaf, gezien de belangen en spanningen die steeds meer zichtbaar worden.

Chinese ontwikkelingshulp
In tegenstelling tot de hardleerse westerse landen die miljarden weggeven met een minimum aan controle/garanties voor zgn. ontwikkelingshulp, ook in corrupte en dictatoriale landen, beperkt China zich tot eigen projecten en leningen met een strategisch onderpand. Dit laatste kan worden gebruikt om het ontwikkelingsland en indirect bepaalde westerse landen verder afhankelijk te maken van ‘Chinese’ grondstoffen en producten. Zelfs Oost-Europese landen die tot de EU behoren worden op die manier geïnfiltreerd. Daarbij is China vooral geïnteresseerd in landen die niet kunnen aflossen en daardoor hun onderpand verliezen: mijnen, spoorlijnen, havens, olievelden, datacentra en zo mogelijk zelfs vliegvelden zodat de commerciële relaties met andere/ westerse landen kan worden beheerst. Ook op financieel gebied (banken) zijn dergelijke pogingen te verwachten, maar naar verluidt tot dusver mislukt. Hoewel je dit bij Peking nooit zeker weet.

Drinkwater
Waarom moet er drinkwater uit de kraan komen? Grootverbruikers zoals bier- en limonadefabrieken zijn er blij mee, maar kennelijk is het ook ‘lonend’ om het in flessen te verkopen, zelfs vanuit het buitenland. Melkfabrieken moeten hun grondstof gewoon zelf per tankauto aanvoeren terwijl de verspilling zeker niet alleen bij burgers plaatsvindt. Datacentra, zwembaden (die toch al filters en chloor gebruiken), brandweer, etc. hebben geen drinkbare kwaliteit nodig. Zelfs ontzilt zeewater is toereikend.
En wie toch water uit de eigen kraan wil drinken, kan zelf een filter kopen.

Dat er vooral een watertekort is in de agrarische sector vereist andere oplossingen, gezien de enorme hoeveelheden zoet water die dagelijks de zee in stromen. Het bouwen van dammen en sluizen kan daarbij geen probleem zijn; er zijn slechts weinig rivierschepen die zich op zee wagen; dus moet er altijd ‘ergens’ overslag plaatsvinden. En ook dan hebben die rivierschepen er baat bij als het waterniveau op (hoog) peil kan worden gehouden. De vraag is echter waarom dit bij de IJssel en Amstel in combinatie met de Afsluitdijk kennelijk niet werkt. Want niet alleen het wegstromen van zoet water kan zo worden belemmerd, maar ook het binnenstromen van zout water bij (hoge) vloed of lage grondwaterstand. Nu Amsterdam toch geen grote cruiseschepen vol toeristen meer wil, had de nieuwe zeesluis wellicht niet bij IJmuiden, maar bij Rotterdam aangelegd moeten worden. Den Haag wekt echter de indruk de problemen niet op te (willen) lossen, maar te gebruiken om de klimaatverandering te onderstrepen en de burger onder toezicht te stellen.

Gaza
Naar verluidt hebben islamitische terroristen in Gaza een voorraad van ongeveer 1000 raketten opgeslagen en inmiddels afgevuurd op Israël. Daarbij zijn 2 vragen relevant: hoe zijn de materialen het gebied binnengekomen en heeft Hamas dit goedgekeurd?
Dat er in Gaza 40 slachtoffers zijn te betreuren bij het uitschakelen van terreurkopstukken, is dan ook Hamas en de steunende landen/organisaties te verwijten. Een schuilplaats bieden aan terroristen tussen de burgers, de aankoop en invoer van raketten faciliteren en de dood van onschuldige burgers accepteren in zowel Gaza als Israël zijn voldoende aanleiding om de financiering van alle ‘hulpgoederen’ te onderzoeken. Want zelfs Nederland gaat niet vrijuit bij het steunen van terreur en dictatuur, zoals eerder onder meer in Cuba, Zuid-Afrika, Syrië, Indonesië en bij de Palestijnse Autoriteit is gebleken.

Groei
Er is wel degelijk groei in Nederland: de verspillingen bij de Rijksgebouwendienst, het aantal ambtenaren (15 %), de bevolking (ruim 120.000 immigranten en het jaar is nog niet om), de mensen met schulden, de kosten van de gezondheidszorg (vergeet niet uw eigen bijdragen en eigen risico mee te tellen), de reserves en bonussen bij het ABP, de kosten van mislukte ict-projecten, de adviseurs en externe onderzoeken, het aantal bewindslieden, de hoeveelheid achtergehouden informatie (zelfs na rechterlijke uitspraak), de macht van de klimaatdrammers, de bijdrage aan de ECB, de woede van de Groningers en de boeren, de leugens rond de woningbouw, stikstof en energietarieven alsmede de chaos op Schiphol.
Alleen de onbetrouwbaarheid van Rutte is niet toegenomen; die stond reeds op het maximum, net als de incompetentie van bepaalde bewindspersonen.

Oekraïens graan
20 miljoen ton graan wacht in Oekraïne op (zee)transport naar landen die anders niet
te eten hebben. Wie betaalde die voedselstroom eigenlijk en waarom? Moest de overbevolking in die landen worden verhuld of werd er een corrupt spelletje gespeeld met allerlei vluchtelingenorganisaties – inclusief UNHCR – die bestaan dankzij de
ellende in landen met graaiende elites? Want dat er opstanden ontstaan tegen dictatoriale regimes is niet verbazingwekkend, doch dat de bevolking dan nog meer te lijden heeft - vooral van honger en terreur – blijft opvallend. Kennelijk gaat het uiteindelijk om de macht en niet om het welzijn van mensen. Met name Europa moet dan ook voorzichtig zijn met het steunen van rebellen; de vluchtelingenkampen zitten al overvol en de resultaten van die steun zijn bedroevend. Zelfs miljarden aan voedselhulp kan niet voorkomen dat 250 miljoen kinderen honger hebben, terwijl de overbevolking blijft toenemen.

Stikstof
Sommige briefschrijvers verwarren stikstof (nitrogeen) met CO2 (koolstofdioxide). Stikstof zit onder meer in kunstmest, maar is in veel gevallen een gas of een vloeistof (‘damp’). Het bevordert de groei van bepaalde planten en heeft dus niets met het klimaat te maken, maar met de hobby van gesubsidieerde milieuclubs om steeds meer invloed op dit land te krijgen waarvoor ‘alles’ moet wijken. Inmiddels bestaat de vrees dat ook politici het verschil niet (meer) kennen, doordat met opzet een relatie wordt gelegd met klimaat (onoplosbaar ondanks alle miljarden) in plaats van de onzinnige Natura 2000 sprookjes in een overbevolkt land dat omringd wordt door oneindig grote natuurgebieden. Zelfs met de milieudrammers wordt het regeringsbeleid besproken alsof zij even veel belang hebben als de boeren.

Taiwan
Critici die het bezoek van mevrouw Pelosi aan Taiwan afkeuren, begrijpen niet dat ze daarmee de positie van de Chinese dictatuur onbedoeld versterken. Het moet iedereen duidelijk zijn dat de westerse wereld al veel te lang de toenemende afhankelijkheid van China heeft geaccepteerd, de erkenning van Taiwan heeft uitgesteld en haar eigen belangen op de lange termijn heeft genegeerd. Het is nog niet te laat om de rol van China terug te dringen, waarbij de onzinnige bewering dat dit niet nodig is, omdat de VS militair sterker zou zijn, meteen de prullenbak in kan. Zelfs de hele NAVO heeft de oorlog in Oekraïne niet kunnen voorkomen en zodra het woord kernwapens wordt gebruikt, kijkt ook de VN een andere kant op. We zijn zelfs niet opgewassen tegen Iran dat nog geen kernwapens heeft, maar wel olietransporten kan aanvallen, en in Afghanistan is 20 jaar lang geprobeerd de terreur van buitenaf te blokkeren zonder resultaat.

Zoete broodjes bakken (‘appeasement’) voor Peking zal dan ook geen effect hebben, omdat China geen andere belangen kent dan die van de eigen ‘communistische’ elite.
En die gaat over lijken...

Wiegman
Het is een grote prestatie om een voetbalteam vol ego’s en karakterverschillen succesvol te maken, maar of daarmee de Engelse vrouwen de terechte winnaars van het EK zijn, is nog maar de vraag.
Ze speelden een ‘thuiswedstrijd’, hadden Wiegman als coach en 2 koelbloedige invalsters alsmede een handvol overtredingen nodig om de Duitse ploeg te bedwingen. Bovendien hadden ze meer geluk bij hun doelpogingen en ontbrak het bij de Duitse vrouwen (mogelijk door blessures) aan voldoende echte spitsen. Doorslaggevend was daarbij de Britse fysieke conditie die Wiegman kennelijk heeft opgevoerd, zodat er bijna tot het einde inzet werd getoond. Dit laatste is niet onbelangrijk tegen een Duitse ploeg en maakt het mannenvoetbal soms slaapverwekkend, waarbij het heen en weer lopen naar een tegenstander om de bal te onderscheppen vaak show lijkt te zijn.

Dat ook de Engelse dames die energieverspilling niet hebben afgeleerd, is iets waar Wiegman eens naar zou kunnen kijken, want vermoeidheid (en gebrek aan overzicht) leidt in veel spelsituaties tot onnodig balverlies en gele kaarten. Hoe het beter kan toonde een recente (vriendschappelijke) wedstrijd tussen de mannenploegen van Arsenal en Chelsea.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

zaterdag 6 augustus 2022

De Toestand in Nederland | Publicatie nr. 4

De Toestand in Nederland

De Toestand in Nederland is in de linkerkolom van deze site permanent aan te klikken en wordt, naargelang van de situatie, regelmatig bijgewerkt en aangevuld.

Publicatie nr. 4. 7 augustus 2022 
Vervolg op >>> publicatie nr. 3  

Grondwet
Meerdere slachtoffers van de tot op het bot corrupte rechtspraak raakten onlangs in euforie. Dat was nadat hun het bericht had bereikt dat de Eerste Kamer op 5 juli 2022 heeft ingestemd met het in de Grondwet opnemen van het recht op een eerlijk proces. Een van de zoveelste volksverlakkende berichten om het onderworpen volk te doen laten geloven dat de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende Nederlandse rechtspraak niet tot op het bot corrupt is.

Rechters waren altijd al moreel en wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat verdachten en gedaagden een eerlijk proces kregen. Het recht op een eerlijk proces is al jarenlang bepaald in nationale wetsartikelen én meerdere internationale, door Nederland geratificeerde verdragen. Echter, rechters vegen open en bloot, alle schaamte voorbij, structureel hun corrupte juridische reet af met bepalingen in wetsartikelen en internationale verdragen als die hen niet zo van pas komen bij het bevoordelen van grote partijen of door hen belangrijk geachte personen. Het opnemen in de grondwet van een dergelijk artikel is dan ook volstrekt zinloos. Een eerlijk proces voor iedereen is al bepaald in de wet, maar als de criminelen van het laatste beslissende woord volstrekte lak hebben aan de wetsbepalingen die hen niet van pas komen is elke (nieuwe) wettelijke bepaling zinloos.

Democratie
Het overgrote deel van het door de staat geïndoctrineerde, onderworpen volk denkt en beweerd dat Nederland een democratie, een rechtsstaat is en dat het recht op vrije meningsuiting (nog) zou bestaan. Het aantal wat dat denkt en beweert moet nog meer omhoog. Dagelijks zijn vrijwel alle politici in samenwerking met de staatsmedia, intensief bezig om deze gedachten van het volk in stand te houden en nog meer onderworpenen zover te krijgen dat zij dat ook geloven. Onderwijl worden meer en meer mensen die hun mond opendoen door de politie gearresteerd en opgesloten, of door psychiaters bezocht met als doel opsluiting in een gesloten GGZ instelling voor een mondsnoerbehandeling.

Omroep Ongehoord Nederland
Sinds 1 januari 2022 hebben is er de Omroep Ongehoord Nederland. Vanaf dat moment, zo vindt het Nederlands Publiek Omroepbestel (NPO) de Nederlandse staatsmedia, zit er een luis in hun pels. Ongehoord Nederland draait er niet omheen en brengt eerlijk, waarheidsgetrouw nieuws. Iets wat de Staatsmedia natuurlijk in het geheel niet aanstaat! De overkoepelende belangenorganisatie van de NPO Staatsmedia heeft de nog maar net begonnen omroep Ongehoord Nederland dan ook een boete opgelegd van maar liefst € 93.442,43. Dat houdt in dat de omroep in 2023 bijna een ton minder te besteden heeft. Bij de  zogenaamde ombudsman van de publieke omroepen staatsmedia, de bijdehand, Margo Smit, zouden klachten zijn binnengekomen van het publiek. Mogelijk is dat nog waar ook, want een groot deel van het door de staatsmedia geïndoctrineerde, onderworpen volk voldoet aan alle kenmerken van hedendaagse NSB’ers.

Boerenjong
De ouders van het boerenjong, Jouke Hospes en het boerenjong zelf, hebben na een gesprek met politieagenten, die zoals dat dan gaat, zich heel vriendelijk voor hebben gedaan, besloten geen aangifte te doen. Aangifte tegen de smeris die geprobeerd heeft een politiekogel door het hoofd te schieten van Jouke Hospes. Dat dat niet is gelukt is uitsluitend te danken aan een cabine-spijl waar de politiekogel in terecht kwam.

Dat afzien van aangifte doen wegens poging tot moord, moet wel erg confronterend zijn voor nabestaanden en de ouders van de vele onschuldige kinderen die ook door de politie zijn vermoord. Het moorden vindt al vele jaren plaats. Er is een lange lijst van slachtoffers. Hieronder enkele gevallen uit die lijst die op deze site zijn gepubliceerd. 

>>> De extreem gewelddadige politieman Fred Buffing vermoordde de 31                  jarige Michael Koomen

>>> Politiekogels in rug voor de voor politie weglopende Mike.
        Agenten worden zoals gewoonlijk niet bestraft
 

>>> NICO VAN DEN HAM | POLITIE TRAPT JONGE MAN DOOD,                                      KWALITEITSPROGRAMMA PLOTS VAN DE BUIS!

>>> POLITIE, OM, WEGLOPENDE JONGEN KAPOT SCHIETEN GEEN STRAF

>>> Vervolging politieagenten voor dood Mitch Henriquez wellicht smerige                schijnvertoning

>>> SCHOKKEND! - Rechter mr. G.P. van Ham trekt partij voor Killer Cops in              moordzaak-orgaanroof Ihsan Gürz


Binnenkort publicatie nr. 5.


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

maandag 1 augustus 2022

Prikbord nr. 839 L.L.J. Dorrestijn

Dweilen
Natuurlijk bedoelde staatssecretaris Van der Burg precies wat hij zei: als je de kraan open laat staan, moet je sneller dweilen. Dit betekent in Nederland dat je gemakkelijker statushouder wordt zodat je met voorrang huisvesting krijgt en meteen gezinshereniging (‘nareizen’) kunt aanvragen. Zodra die voorrang een recht wordt, staan de asieladvocaten klaar om dit af te dwingen.
Nog sneller dweilen dus...

Europese rente
Begrijp ik het nu goed: omdat Italië geen hogere rente kan betalen voor bestaande schulden, hoeft er straks helemaal niets te worden betaald? Geen rente en geen aflossing… of is dit te gek voor woorden?

Hek
Hoe groot is Europa eigenlijk en op hoeveel plaatsen kunnen lynxen leven?
De ‘natuurbeschermers’ die nu beweren dat een verdeelde populatie bij het Poolse grenshek gevaar loopt uit te sterven, zoeken kennelijk een argument om het hek te verwijderen over een afstand van…. meter? Vreemd dat men elders een (peperduur) ‘wildviaduct’ voldoende vindt. Misschien voor die lynxen een kleppensluis bouwen met eenrichting-sensoren: alleen Polen uit!

Merkel
De ‘erfenis’ van Merkel is niet alleen de enorme corruptie in de politiek, staatsorganisaties, rechterlijke macht, banken en het bedrijfsleven, de verwaarlozing van Defensie, de criminele bendes en Autonomen, de afhankelijkheid van Russisch gas, de absurde afdanking van kernenergie, de machtsuitbreiding van de EU en het immigratiefiasco, maar ook de schuldenberg bij de ECB vooral ten gunste van Griekenland en Italië. Was ze naïef of zelf niet integer (beide onwaarschijnlijk) of was ze niet opgewassen tegen de belangengroepen en ‘elites’ die de werkelijke macht hebben verdeeld in Duitsland?

Schaamteloos
De schaamteloze weigering van het kabinet om bewijsstukken van de mondkapjesfraude over te leggen, ondanks de rechterlijke uitspraak, doet ernstig vermoeden dat er sprake is (geweest) van criminele zaken. De vraag is echter of het OM toestemming/opdracht krijgt van de nieuwe minister om een recherche-onderzoek in te stellen. Al jaren is duidelijk dat Justitie een (te) grote machtspositie heeft, waardoor het onmogelijk lijkt daar eens goed de bezem door te halen. Want voor vele fouten (zelfs bij de beëdiging van rechters) en gevallen van machtsmisbruik draagt kennelijk niemand de (politieke) verantwoordelijkheid. Intussen laat men de koning ernstige drugscriminaliteit vergoelijken en de Belgische rechter schofferen door gratie die ‘niemand’ heeft aangevraagd (naar verluidt de vriendin van Masmeijer!) terwijl hij al eerder vrij rondliep i.v.m. Coronarisico’s(?), is er niets meer vernomen van de onderzoeken naar banken (Zalm) en de Kinderbescherming, is het immigratiebeleid een grote puinhoop en wordt de fraude in de gezondheidszorg genegeerd, terwijl verantwoordelijke politiebazen zijn overgeplaatst voordat de schandalen naar buiten kwamen. En aan een onderzoek naar de ABP-miljarden wordt door het parlement geen woord vuil gemaakt, doch de woekerpolissen – naar verluidt 30 miljard - en de ongegronde vermogen(rendements)heffing zullen de parlementariërs uiteindelijk met de neus op de financiële feiten drukken.

Toekomst
Ook in de rol van opa krijg ik het gevoel te hebben gefaald, want we zadelen onze kleinkinderen op met een overbevolkt land, bestuurd door incompetente beroepspolitici en voorts door graaiers, profiteurs, gesubsidieerde idioten en leugenaars. Nagenoeg allemaal bezig met hun eigen belangen en (toekomstige) baantjes. De onthullingen van Omtzigt en Leijten zijn slechts één voorbeeld van de vele misstanden in dit land zonder toekomst. De dictaten uit Brussel en de behandeling van klokkenluiders bevestigen dit.

Vermogensbelasting
Natuurlijk kan er een reden worden bedacht om de eigen woning als vermogen te belasten. Al was het maar omdat de Staat niet wenst te bezuinigen op haar eigen absurde uitgaven, verspillingen en privileges. Al die ‘heilige’ huisjes moeten in stand blijven, terwijl een eigen woning kennelijk als een luxe bezit wordt beschouwd, net als een (Nederlandse) bankrekening waarop meer dan € 50.000 staat. Maar hoe zit het met vermogen in de vorm van antieke auto’s, schilderijen, buitenlandse aandelen, goud, juwelen, landgoederen, jachten, pensioenreserves, e.d. ? De overwinning van de belastingklagers zal duur worden betaald, mogelijk zelfs via de opgebouwde pensioenaanspraken. Want als Den Haag dit niet bedenkt, dan Brussel wel, waar men het liefst zelf belasting zou heffen.
Bijv. over het vermogen van pensioenfondsen, de uitstoot van CO2, het gasverbruik, het vliegverkeer en de banken.


L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

zondag 31 juli 2022

Politie schiet weer blaffende, kwispelende hond neer

De beelden van een politieagent die een onschuldig boerenjong van 16 jaar een politiekogel door het hoofd probeerde te schieten staan nog vers in het geheugen en er duiken al weer nieuwe, zeer schokkende beelden, van onze 'waakzame en dienstbare' dappere, gewelddadige 'helden', op.

Dit keer was er opnieuw een onschuldige blaffende, kwispelende hond aan de beurt. Het ernstig mishandelen van hun eigen politiehonden en paarden is aan de orde van de dag, maar geeft blijkbaar niet voldoende voldoening aan het politieschorem. Een laf stuk politievuil schoot schaamteloos het onschuldige dier neer met een stroomsstootwapen. 
 

Klik voor de beelden hier >>> Deze video heeft een leeftijdsbeperking
                                              en is alleen beschikbaar op YouTube

Zie ook hoe de laffe politie de vriendelijke hond Tommie aan een boom liet vastbinden, vervolgens met een stroomstootwapen verdoofde, daarna een oog en 7 tanden uit zijn hoofd schopte, zijn kaak brak en nog diverse andere ernstige verwondingen aan zijn lijf toebracht. 

>>> Niet agressieve, aan boom vastgebonden, hond op
        duivelse wijze zwaar mishandeld door politieagenten


>>> Justice for Tommy (Facebook)

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labelsvrijdag 29 juli 2022

Directeur transportbedrijf snapt het, demonstreren is zinloos!

Help de boeren, de toeslagenouders, de vele, andere slachtoffers van Jeugdzorg, de Groninger slachtoffers, de vele gezinnen die door toedoen van het regime de rekeningen >>> niet meer kunnen betalen, de vele slachtoffers van de tot op het bot corrupte rechtspraak enz. enz. Protesteer, niet door middel van demonstreren, maar door helemaal nergens meer aan mee te werken! Stop om te beginnen met pinnen en betaal contant! Klik op de pijl midden in de video.  


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels


 

woensdag 20 juli 2022

Prikbord nr. 838 L.L.J. Dorrestijn

Amsterdam
Hoewel Amsterdam geen toeristen wil aanmoedigen om naar de hoofdstad te komen, kiest men toch liever voor eigen beleid bij de opvang van illegalen en vluchtelingen uit Oekraïne. Die (domme) reputatie is inmiddels wereldwijd bekend, zodat de gelukzoekers van Lampedusa en elders weten waar ze zich moeten melden. Alleen nog even een vluchtverhaaltje verzinnen, maar ook daarbij worden ze geholpen.

Arrogantie
Het gebrek aan integriteit van de EU-top is niet alleen zichtbaar bij de nationale afgevaardigden (een Franse commissaris moest ooit vertrekken) en de dubieuze jaarrekeningen die telkens worden afgekeurd, maar ook in de aanstelling van politici met een ‘vlekje’ en de censuur op publicaties over de EU.
En dit betreft zeker niet alleen mevr. Von der Leyen, mevr. Kroes en een reeks andere commissarissen, maar ook het Europese Parlement. De arrogantie waarmee kritiek op de geldsmijterij, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling wordt afgewezen dan wel genegeerd, doet vermoeden dat betrokkenen te veel weten van (machts)misbruik elders in de peperdure EU-organisaties en zich onkwetsbaar achten.

EU-bijdragen
Nederland heeft aanzienlijke bijdragen aan de EU-landen geleverd door de leningen die volgens de ECB worden terugbetaald. Helaas blijken de schulden van de ECB en dus ook de Nederlandse vorderingen en garanties steeds problematischer, zoals voorspeld.
De beste oplossing hiervoor is om de beloofde aflossing jaarlijks in mindering te brengen op onze EU-bijdrage. Eens kijken hoe snel dan de ‘leningen’ aan de zuidelijke lidstaten worden gestopt.

ICT-schandalen
Kamerlid Leijten wil een onderzoek naar de ict-projecten van de overheid zonder naar schuldigen te wijzen. De aanleiding zijn de overschrijdingen van totaal ruim een miljard van de begrote kosten. Kennelijk is haar niet bekend dat die ‘kostenplaatjes’, offertes en contracten al niet deugden en dat dergelijke overschrijdingen veel met fraude of zelfs corruptie te maken hebben. Al tientallen jaren. Zonder naar ‘schuldigen’ te zoeken zijn er helemaal geen lessen te leren, zoals ook de Algemene Rekenkamer in veel rapporten heeft aangetoond. Welke rapporten en onderzoeken hebben ooit geleid tot lessen en verbeteringen bij de overheid? Vooral op ict-gebied verschuilt men zich achter de eigen onkunde zodat bedrijven hun (dure) gang kunnen gaan. Een van de duurste voorbeelden is de automatisering van de (ziekenhuis)zorgkosten, waarbij de rol van mevr. Borst een zeer bedenkelijke was. Doch klokkenluiders zijn in dit corrupte land niet gewenst.

Kwetsbaarheid
Het is al vaker betoogd: fossiele brandstoffen blijven nodig, omdat niet alle energievoorziening elektrisch kan worden zonder de samenleving even kwetsbaar te maken als nu is gebleken door de afhankelijkheid van Russisch gas.
Ook waterstof produceren kost veel stroom en in crises of oorlog is het nauwelijks denkbaar dat de extra energievoorziening voor het leger in elektrische vorm overal beschikbaar is en blijft. Mede om die reden moet biobrandstof worden gezien als een tijdelijke noodoplossing, waarbij de principiële vraag moet worden beantwoord: wat – afgezien van de aardschokken – het verschil is tussen het verbranden van hedendaagse planten en bomen in vergelijking met de fossiele resten.

Politieke feiten
Niet alleen Trump maakt een onderscheid tussen de waarheid/ werkelijkheid en politieke ‘feiten’. In een tv-interview liet minister Van der Wal zien en horen waarom ze geschikt werd bevonden voor haar functie. Het jargon waarmee politici de (partij)top bereiken, beheerst ze volledig.

‘Nederland wil het stikstofbeleid’ en ‘naar Brussel gaan heeft geen zin’ (alsof dit laatste niet algemeen bekend zou zijn) leidden dan ook niet tot doorvragen. Bijv. waaruit blijkt dat de bevolking het stikstofbeleid wil of waarom de wet niet wordt aangepast, inclusief Natura 2000, zodat ook de rechter tot een andere uitspraak moet komen. Na het misleiden van de bevolking en het ontnemen van het referendumrecht is nu de periode aangebroken van de openlijke minachting voor de publieke opinie en de onbeschaamde ontkenning van de werkelijkheid. Het nieuwe leiderschap laat zijn ware gezicht zien met een verbijsterende overtuiging van het eigen (politieke) gelijk. Daarbij lijkt Natura 2000 geen doel te zijn, maar een middel om de samenleving te gijzelen. Het inschakelen van de rechter bevestigt slechts dit scenario waarin de meest onzinnige argumenten belangrijker zijn dan de boeren.

Sabotage
Onderzoeken waarin de rol van bewindspersonen of topambtenaren in beeld komt, worden doorgaans gesaboteerd. Door tijd-rekken, informatie achterhouden, de concept-versie van het rapport ‘bewerken’ of door de onderzoeksopdracht te manipuleren (beperken). Bovendien worden rapporten zo dik en complex mogelijk gemaakt met vage conclusies en veel aanbevelingen. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wat? In ieder geval geen schuldigen en ook geen waarheidsvinding.

Topsport
Onze hockey-dames zijn wederom wereldkampioen geworden. Een geweldige prestatie, maar hoe relevant is dit eigenlijk? Wat is het vervolg, indien ze met hun topsport stoppen? Wie kent hun namen en waar worden ze met open armen ontvangen? Dit land kent heel veel topsporters op allerlei gebieden, waarvan slechts weinigen multimiljonair worden. Dit kan ook niet het doel zijn, maar alleen enkele honderdsten van een seconde evenmin. Sport moet plezier zijn en blijven, geen fysieke roofbouw opleveren en beperkt worden in (persoonlijke) ambities en in financiële uitwassen. Daarmee kan sportverdwazing en straatgeweld worden voorkomen, evenals ‘zwarte gaten’.

Vluchtelingenwerk
De woordvoerder van Vluchtelingenwerk beweert dat 75% van de asielzoekers recht heeft op de vluchtelingenstatus. Dit wijkt nogal af van eerdere cijfers waarbij economische vluchtelingen werden beschouwd als gelukzoekers. Toch schijnt er een officieel rapport over te zijn, waarvan niet duidelijk is wie dit hebben opgesteld en of die getallen in overeenstemming zijn met andere EU-landen. Niet onbelangrijk zou je denken, maar op de website van Vluchtelingenwerk is alleen informatie beschikbaar voor journalisten. Alle journalisten of geselecteerde? Ook het jaarverslag 2020 kan niet worden ingezien, maar de verder teksten liegen er niet om. Zelfs Brussel ‘wordt in de gaten gehouden’. Waar blijven de Kamervragen over het functioneren van deze zwaar gesubsidieerde club en over de bewering dat slechts een klein percentage via een ander EU-land binnenkomt; dus de rest allemaal per vliegtuig of schip dat vertrokken is uit een ‘onveilig’ land?

Wilders
Langzamerhand kan ook de linkse asiellobby niet ontkennen dat Wilders in bijna alles gelijk heeft gekregen. Niet alleen blijkt het Vluchtelingenverdrag onvoldoende rekening te houden met misbruik en met het criminele gedrag van de regeringen in landen van herkomst, maar ook het Haagse beleid verschuilt zich teveel achter de plichten van de ondertekenaars en ‘vergeet’ de rechten van opvanglanden. Zelfs onze eigen rechten zijn ondergeschikt gemaakt aan die van statushouders waarvan een groot deel ten onrechte die status heeft/ behoudt. Niet alleen de aantallen ‘vluchtelingen’ die op vakantie gaan in de landen van herkomst bevestigen dit, maar ook de Turkije-route, Italië-route, Spanje-route en nu Oekraïne-route. Evenals het niet uitvoeren van de test na 5 jaar, het niet uitzetten, het niet intrekken van NL paspoorten, het negeren van het akkoord van Dublin en het niet strafbaar stellen van illegaal verblijf. Naar verluidt ontvangen (ook) veiligelanders € 3500, zodat het altijd ‘loont’ om zich hier te melden als vluchteling. Het valt te hopen dat in ieder geval de rechter een verbod oplegt aan het Utrechtse gemeentebestuur dat kennelijk ook in strijd handelt met afspraken binnen de VNG. Of is er zelfs sprake van geheime financiering vanuit Den Haag om overal de woningvoorrang van statushouders ‘af te dwingen’, teneinde het eigen falen te verbloemen?

Inmiddels is de aanzuigende werking van het slappe Haagse beleid overal merkbaar.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

maandag 11 juli 2022

Prikbord nr. 837 L.L.J. Dorrestijn

Bewustwording
Gelet op de inhoud van ingezonden brieven, websites, tv-documentaires en boeken beginnen steeds meer burgers te beseffen hoe slecht ons land wordt bestuurd. Niet sinds eergisteren, maar al meer dan 30 jaar. De vele crises en schandalen zijn daar niet de oorzaak van, maar de gevolgen. Niemand lijkt verantwoordelijk en politici voelen zich al snel in het nauw gedreven als actiegroepen zich bij uitzondering eens tegen hen richten.
Ze hebben geen flauw idee hoe integere burgers door deze rechtsstaat worden behandeld, hoe corruptie de samenleving heeft verziekt, hoe ambtenaren, rechters en activisten de macht hebben overgenomen en hoe de graaiende elites onbeschaamd de welvaart plunderen. Hun persoonlijke ambities gaan voor alles en klokkenluiders zijn schaars en kwetsbaar. Bovendien hebben die van de overheid weinig goeds te verwachten; integendeel, want achter elke misstand blijkt de dader telkens weer die overheid zelf te zijn.

Recht om te demonstreren
Niet alleen sommige boeren en milieuactivisten menen dat het demonstratierecht tevens het recht op sabotage van de samenleving inhoudt, maar ook bepaalde rechters. Zelfs het gebruik van geweld wordt vaak slechts ‘bestraft’ met een taakje, als er al iemand gearresteerd wordt, waarbij schadevergoeding zelden aan de orde is.
De dreigende taal van politici en magistraten tegen de boeren, is dan ook opvallend selectief in vergelijking met de aanpak van ‘groene’ demonstranten, gewelddadige activisten en krakers. Zelfs het stakingsrecht zou niet zover mogen gaan dat de samenleving wordt ontwricht dan wel buitenstaanders de dupe worden. Burgers misbruiken als pressiemiddel moet niet alleen verboden worden voor activisten en stakers, maar ook voor bedrijven en de overheid zelf.


Duitse voetbalvrouwen
Het Engelse voetbal is weer helemaal terug, maar dan bij het Duitse vrouwenteam. Aanvallend, met tempo en precisie, werd het Deense team weggespeeld. Nederland is gewaarschuwd; ‘tactisch’ spel, met weinig gerichte schoten op doel, gaat dit EK niet winnen.

Egypte
In een tv-documentaire over Egypte werd duidelijk gemaakt dat de bevolkingsexplosie in Afrika weinig te maken heeft met het gebrek aan voorbehoedsmiddelen, maar meer met de cultuur en de onverantwoordelijkheid van regering en bevolking. De westerse wereld durft kennelijk geen harde geboortebeperkingsmaatregelen voor te stellen en krijgt slappe knieën zodra het over miljoenen economische vluchtelingen gaat. Een stad als Cairo barst reeds uit zijn voegen en een nieuwe, moderne en luxueuze stad wordt in de woestijn gebouwd voor de elites, waarvoor naar verluidt reeds 45 miljard is geïnvesteerd. Waar komt dit geld vandaan; toch niet uit die befaamde ontwikkelingshulp voor de ‘kansarmen’?

Integriteit politici
Het rijtje van politici die hebben laten zien niet integer te zijn, wordt steeds langer. Sommige ‘onderzoekers’ weten niet eens waar ze moeten kijken, met name in Limburg. ‘We hebben niets (bijzonders?) kunnen vinden’ of ‘het onderzoek gaat nog (veel) langer duren’ of ‘de (bewijs)stukken zijn onvindbaar’ of ‘we zijn niet op zoek naar de schuldigen, maar naar de feiten om van te leren’ lijken normale uitgangspunten bij een onderzoeksopdracht of parlementaire enquête. Ook onder bewindspersonen bevinden zich soms figuren die niet meer goed (kunnen) functioneren, omdat bij tegenstanders zaken bekend zijn, die het daglicht niet kunnen verdragen. Als dit achteraf toch naar buiten komt, is het verbijsterend wie allemaal hebben gezwegen bij de aanstelling van betrokkene in een volgende functie. Met opzet om er gebruik van te maken of omdat in de politiek klokkenluiders niet welkom zijn en zeker niet worden beloond voor hun waarheidsvinding. Het gebrek aan integriteit veroorzaakt niet alleen (grote) financiële schade, maar tevens een toenemend wantrouwen tegenover politici en in veel gevallen ernstig persoonlijk leed bij de slachtoffers. Weigeren om verantwoording af te leggen blijft bovendien niet beperkt tot de politieke functies; ook in de baantjes erna wordt dit gecontinueerd. En dat lijstje is nog veel langer; niet alleen in Nederland.
In Engelse tv-series wordt het gebrek aan integriteit bij overheidsfunctionarissen kennelijk niet zonder reden vaak als onderwerp gebruikt. Is men daar beter geïnformeerd (onderzoeksjournalistiek) of zijn dergelijke schandalen ‘normaler’ en dus aannemelijker voor de kijkers?

Misdaadbestrijding
Aziatische politie en gevangenissen hebben geen goede reputatie. Hoewel maar weinig buitenstaanders weten hoe het in onze ‘detentie-inrichtingen’ gaat – ook voor tbs'ers en minderjarigen – menen we vaak, dat de Aziatische misdaadbestrijding corrupter en minder efficiënt is. Intussen is hier nauwelijks bekend hoe het staat met verdwenen minderjarige gelukszoekers, mensensmokkelaars, wantoestanden bij COA, IND en kinderbescherming etc. Dit geldt ook voor illegalen die hier meestal niet in uitzetdetentie komen, zoals bijv. in Canada, en het schimmige bestaan van gastarbeiders.
We willen zelfs de criminaliteitscijfers niet weten - noch de rol van ‘hulporganisaties’, uitzendmaffia en criminele verhuurders – en verspillen veel politiecapaciteit aan beveiliging, administratie/ management en voetbalwedstrijden .
In Thailand is het wellicht niet veel beter, maar moord, verkrachting, overval, drugssmokkel en illegaliteit worden daar naar verluidt wel effectief aangepakt en bestraft.

Partijbeleid
De meeste politieke partijen hebben een eigen denktank, wetenschappelijke adviseurs of andere deskundigen voor adviezen ten aanzien van het partijbeleid. Hoe is het dan mogelijk dat het regeringsbeleid zo slecht is voor ons land en gebaseerd op hersenschimmen? Terwijl de werkelijke problemen worden genegeerd of zelfs niet bekend zijn!
En wat te denken van de ongegronde uitspraken door bewindspersonen over stikstof, het vermeende draagvlak voor immigratie, de criminaliteit, de kwaliteit van de zorg, de rapporten van de Algemene Rekenkamer, de schadecompensatie in Groningen en Limburg, de pensioenen, de schuldsanering, de kinderbescherming, de uitbreiding van de EU en het functioneren van de Nederlandse Bank? Halve waarheden of hele leugens?

Rutte
Wie wil zien en horen hoe premier Rutte Nederland in het buitenland ‘verkoopt’, kan op YouTube genoeg filmpjes vinden. Het niveau is niet veel beter dan van minister Hoekstra, minister Kaag, mevrouw Von der Leyen en NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. Wie schrijven eigenlijk die narratives (verhaaltjes), waarbij het er kennelijk niet toe doet wat en hoe je iets zegt, maar vooral dat je taalgebruik verhullend is of zelfs nietszeggend. Is dit de nieuwe benadering van de media door politici of gewoon gemakzucht, want ook bij internationale bijeenkomsten lijkt het soms of de spreker de voorgelezen tekst voor het eerst ziet?

Vluchtelingenwerk
Het is te hopen dat Vluchtelingenwerk daadwerkelijk het oordeel van de rechter vraagt over het functioneren van het COA en de inhoud van onze wetgeving. Niet alleen omdat dan tevens het begrip ‘vluchteling’ weer eens duidelijk wordt, maar ook de rol en belangen van Vluchtelingenwerk, de wetgeving inzake gelukzoekers (economische vluchtelingen = ruim 80% van de instroom), de minderjarigen die hier ‘zomaar’ op de stoep staan, het recht op aanmelding en opvang, alsmede het recht op uitzetting resp. weigering daarvan. Ook het akkoord van Dublin, de asieladvocatuur en de zgn. gezinshereniging kunnen aan de orde komen. En als dan blijkt dat onze wetten absurd en onuitvoerbaar zijn, dan wel op grote schaal worden misbruikt, dan zal de regering ongetwijfeld snel verbeteringen aanbrengen, nietwaar? Daar kan nu alvast over worden nagedacht, want langzamerhand is onduidelijk wie hier de ‘wetgevende macht’ zijn: het parlement, de regering, de EU, de activisten of de rechters.

VN-resoluties
Waar blijven de VN-resoluties tegen Moskou? Als Israël de grenzen beveiligt tegen daadwerkelijk terrorisme dwarrelen de afkeurende resoluties uit de ivoren toren in New York. Maar Rusland, China, Afghanistan en Wit-Rusland blijven voorlopig buiten schot.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.