zaterdag 21 april 2018

Advocaat slachtoffers Bloembollen-Maffia-Zaak krijgt geen geld meer van Raad v/d Rechtsbijstand (video)

Er zijn slachtoffers van grote frauderende misdaadgroepen, zoals deurwaarderskantoren, geldbanken, Jeugdzorg, overheidsorganisaties zoals het UWV, samenspannende curatoren, gemeenten, 'gerenommeerde' advocatenkantoren, De Rechtspraak enz. enz., die geen >>> zelfmoord plegen, maar zich ook op andere wijze niet neerleggen bij datgene wat hen is aangedaan. Op allerlei manieren wordt getracht het leven van deze slachtoffers onmogelijk te maken. Datzelfde geldt ook voor hun advocaten als die niet met de tegenpartij van hun cliënt én de corrupte klassenrechters meewerken! Advocaat mr. Jacob Vlaar, spant zich op meer dan fantastische wijze in voor de gedupeerden van >>> De bloembollen-Rabobank-Maffia-Zaak. Al vele malen eerder werd getracht deze, wél goudeerlijke, advocaat de mond te snoeren. Dat is o.a. in de eerste twee minuten van de video in dit >>> artikel te zien en te horen. De Raad voor de Rechtsbijstand maakt ook deel uit van de kliek en wordt nu ingezet om mr. Vlaar uit te schakelen. Dit door de toevoeging in te trekken. Mr. Vlaar krijgt dus geen geld meer voor zijn vele, vele, werk. Vlaar wendde zich tot de Raad van State inzake de kwestie.Een andere advocaat, mr. Anky Dohmen, die ook niet aan het gerechtelijke gesjoemel wilde meedoen, werd door corrupt collega-tuig tot uiterste wanhoop gebracht en pleegde >>> zelfmoord!  

Er wordt tijdens de zitting gesproken over High Trust. Lees >>> hier meer over High Trust.   


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Zelfmoord, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

donderdag 19 april 2018

Burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling, niet tevreden over ontruiming Rob Scholte Museum!

Ontheemd
Vanmorgen hadden wij even telefonisch contact met de afgelopen dinsdag dakloos-gemaakte kunstenaar, Rob Scholte. Scholte meldde ons dat hij zonder vrouw en kinderen ergens verblijft op een onderduikadres. 'Wij zijn totaal ontheemd', zo vertelde Rob aan Melder van Misstanden, Nico van den Ham. 

Bevredigd
Burgemeester Koen Schuiling
(misdaadgroep VVD)
Lijsje, de vrouw van Rob, hun kinderen en de kat verblijven elders. Niemand van de 5 gezinsleden slaapt gelukkig op straat maar de gevolgen van de ontruiming zijn niet beheersbaar, zoals dat dan gaat. Daar bovenop komt nu dat de burgemeester van Den Helder, VVD-gluiperd, Koen Schuiling, de ontruiming van het gezin Scholte en het museum hem niet genoeg heeft bevredigd! 


Satanisch genoegen
Zoals wij dat veelal zien bij rechters, officieren van justitie, VVD'ers, deurwaarderstuig, politie en nog veel meer aan de Staat der Nederlanden gerelateerd schorem, schept Schuiling er een satanisch genoegen in om Scholte en zijn gezin nog meer kapot te maken dan dat zij afgelopen dinsdag al kapot gemaakt zijn! 

Beslag
Op alle bezittingen van de kunstenaar heeft de VVD'er beslag laten leggen. Dat geldt dus ook voor de kunstwerken van Rob en die van anderen die ook in het museum hingen of stonden! De peperdure ontruiming van het museum zal waarschijnlijk worden betaald door de kunstwerken voor een habbekrats te veilen. Tevens verklaarde Scholte dat Koen Schuiling er ook op uit is hem failliet te laten verklaren! 

Tegenpartij
Wij roepen het al tientallen jaren, eenmaal dakloos gemaakt, dan komt het nooit meer helemaal met je goed. Of dat ook voor de 'grote' kunstenaar Rob Scholte geldt? We weten het niet, maar vrezen het ergste. We hebben al meer 'groten' volledig kapot gemaakt zien worden! Als de tegenpartij maar veel groter of belangrijker wordt geacht dan jij, zo is inmiddels onze ervaring.  

Beangstigend
Wij zien steeds meer medemensen kapot gemaakt worden voor een klein groepje
>>> boven ons gestelden. Tevens zien wij, op wat enkele uitzonderingen na,
dat de onderworpen bevolking het zich meer en meer gedwee laat welgevallen. 


Natuurrecht
Het natuurrecht is een veel hoger en beter recht dat niet uit de wil van de overheid is voortgevloeid. Dat recht is ons als van nature gegeven. Natuurrecht; een voor elk menselijk individu geldend recht, te herkennen via de menselijke rede! De extreem criminele, allesverwoestende, gevaarlijke reguliere media hebben die rede bij de meesten van ons reeds uit de hersenen gespoeld! 'Nederland is een rechtstaat', is elke dag wel ergens in de media te lezen of te horen. Herhaling is de kracht van de reclame! 'Nederland is een rechtsstaat, zo vindt inmiddels ook het grootste deel van het gehersenspoelde, onderdanige Nederlandse volk. Angstaanjagend! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek,  Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

dinsdag 17 april 2018

Kunstenaar Rob Scholten vanaf geheime locatie

Beelden van de ontruiming van het Rob Scholte Museum. 
Rob deelde ons mede dat hij en zijn gezin vannacht niet op straat slaapt.
Ook de kat is ondergebracht! Met dank aan PowNet! 
Meer over de kwestie klik >>> hier en scrol naar beneden.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek,  Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

BEELDEN ONTRUIMING ROB SCHOLTE MUSEUMEerder vanmiddag... Start de 2e video 


Zie ook:

>>> Kunstenaar Rob Scholte en zijn gezin aanstonds ook dakloos.
        Museum Rob Scholte ten dode opgeschreven.

ONTRUIMING ROB SCHOLTE MUSEUM

Een half uur geleden belde Rob Scholte ons in paniek op. Start de video... 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven 
tegen eigen bevolking.


maandag 16 april 2018

OPEN BRIEF AAN DE GEMEENTE AMSTERDAM


Gemeente Amsterdam                                            Persoonlijk door 
Afd. BRP                                                                ondergetekende tegen
Amstel 1                                                                ontvangstbewijs afgegeven
1011 PN Amsterdam                                                   

Datum: 16 april 2018
Betreft: Basisregistratie personen, Minachting, Dwangsom

Heer/mevrouw,


Op 10 januari 2018 heb ik persoonlijk een schrijven tegen ontvangstbewijs aan uw gemeentehuis afgegeven. Het betrof hier een verzoek om binnen 4 weken mij een opgaaf te doen toekomen betreffende het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan overheidsorganen en/of andere derden van de laatste 20 voorafgaande jaren. Ik heb daarbij gewezen naar de bepalingen die liggen verankerd in het artikel 3.22 van de wet basisregistratie personen. Op dat verzoek heb ik geen enkele reactie gekregen.

Daarom heb ik op 21 februari 2018 een 2e verzoek op dezelfde, zoals hierboven omschreven wijze, persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan uw gemeentehuis bezorgd.

De minachting naar de burger toe, zoals de gemeenteambtenaren van de gemeente Amsterdam veelvuldig laten blijken aan haar medemensen, is enorm!
Datzelfde geldt voor het, door de gemeenteambtenaren, volstrekte lak hebben aan bepalingen die in de wet liggen verankerd. De nare gevolgen voor de gewone Amsterdammer is door dit ambtelijke gesjoemel niet zelden zeer ingrijpend!  

Betreffende de onderhavige kwestie is dat ook aan de orde want ook mijn 2e verzoek, wat ik op 21 februari jl. tegen ontvangstbewijs heb afgegeven, bleef ook onbeantwoord!

Bij deze dien ik dan ook een 3e verzoek in betreffende het verstrekken van de gegevens en deel u mede dat als ik niet binnen 2 weken antwoord van u krijg op zoek ga naar de mogelijkheden om geldelijke schadevergoeding bij u af te dwingen.

Tevens deel ik u mede dat dit schrijven ook wordt gepubliceerd op mijn website.

Opnieuw in afwachting van uw reactie,

Nico van den Ham
Journalist

...................
1016 .. . Amsterdam 

zaterdag 14 april 2018

De onaangename gelaatsuitdrukking van de voormalige A'damse politiecommissaris Ad Smit en Jack Druppers

Politiecrimineel Ad Smit

Slim
Lang geleden ontdekte ik al dat sommige mensen worden geboren met een onaangename, niet veel goeds-belovende gelaatsuitdrukking. Tevens ontdekte ik dat het karakter van een mens zich in de loop der jaren aanpast aan zo'n rotkop.
Maar, andersom kan ook!

De bezoekers van deze website zijn slim, dus dat laatste hoef ik niet uit te leggen! Ik ben vaak voor deze 2 stellingen op de vingers getikt door 'keurige' medeburgers.


Politiecrimineel
 Jack Druppers

Uiterlijk
'Je mag nooit oordelen op het uiterlijk', zo is mij
vele malen toegebeten. Echter, ik kan dat oordelen maar niet laten. Vooral omdat ik, op een enkele uitzondering na (die zijn er altijd), telkens maar
weer mijn gelijk kreeg in
dezen. 

AT5
Ongeveer 25 jaar geleden, toen ik nog maar net in Amsterdam woonde, viel de onaangename gelaatsuitdrukking van politiecommandant Ad Smit mij al op. Regelmatig kwam Smit vol trots en arrogantie, met een vuil-grijnzende tronie, langs op de Amsterdamse TV-zender AT5. 

Straf-ontslag 
Ad Smit, die o.a. zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas was in district-Oost in Amsterdam, maakte jarenlang misbruik van zijn bevoegdheden. Vertrouwelijke politie-informatie gaf hij door aan anderen. Smit betaalde stelselmatig privé-uitgaven met geld van de politie, zoals dure etentjes en kaartjes voor voetbalwedstrijden in de Amsterdam Arena en concerten in Ziggo Dome (Voorbeeld: het goedkoopste kaartje voor een concert van Elton John kost 159 Euro). Ook regelde Smit wel even een woning voor een vriend die 'vanuit politieoogpunt gezien' nooit een vriend van de politieman had mogen zijn! Gisteren kreeg Ad Smit straf-ontslag.

Verkeerscontroles
Ad Smit was ook een tijd chef van de politie in de binnenstad. Welke Amsterdammer kent ze niet: de destijds vrijwel dagelijkse, grootscheepse verkeerscontroles?!
Die controles werden telkens geleid door Ad Smit, die daar dan vrijwel altijd heel triomfantelijk bij stond met zijn hierboven beschreven politiegrijns. Buik naar voren en de politie-oogjes samengeknepen. Een houding waarmee de politieman schaamteloos aangaf, een meer dan ziekelijk wantrouwen tegen het niet-geüniformeerde gedeelte van de Amsterdamse bevolking te hebben.


Discotheek iT
Ad Smit was ook zeer succesvol in het kapotmaken van de Stad Amsterdam, want hij was de 'man' die de wereldberoemde discotheek iT, van wijlen Manfred Langer, aan het Rembrandtplein liet dichttimmeren. Een zeer groot verlies voor de hoofdstad! 

Dirty Harry
Ad Smit was de 'Dirty Harry' van het hoofdstedelijke politiekorps; iedereen die zwart was en rondhing in een probleemgebied was in principe vogelvrij. Elke zwarte was een drugsdealer in de politie-ogen van Smit. Zelfs donker getinte moeders met kinderwagens konden niet meer vrij over straat! De kinderwagen werd zonder pardon binnenste buiten gekeerd! Advocaten beschuldigden de politieman van Zuid-Afrikaanse methodes! Het regende in die tijd klachten over excessief politieoptreden onder leiding van Ad Smit die dat telkens maar weer trots-grijnzend mocht komen vertellen in het AT5-journaal. Nogmaals, nooit ben ik die rottige politiekop en bijbehorende naam vergeten. Nu is de politieschoft zelf aan de beurt en is de crimineel zelf oneervol ontslagen. 

Politiegeweld
Rond Smit hangt vanaf het begin van zijn loopbaan een dreigend aura van buitensporig politiegeweld. Ad Smit vond ook dat elk protest 'uit elkaar zou moeten worden geramd'. H
et dossier van Ad Smit bij het Amsterdamse meldpunt voor klachten over al te uitbundig optreden van politieagenten is vuistdik! Collega's van Smit grepen nooit in en zijn daarom medeschuldig. 

Jack Druppers
Een andere Amsterdamse politiecrimineel, >>> Jack Druppers (2e foto), schreef over zijn collega Ad Smit op de politiewebsite web.nu; 'De Arena was zijn kindje', Dat is te lezen in een artikel van Marcel Heanen van het NRC . De valsheid in geschrifte-politieman, Druppers dus, zou dat in 2017 geschreven hebben. Wellicht is het artikel door Jack Druppers, die gespecialiseerd is in het op ambtseed liegen en het kwijtraken en/of vervalsen van geschriften, alweer verwijderd want als men op de link van het artikel drukt, krijg je >>> dit. Dat het ooit wel op de politiewebsite heeft gestaan, is te zien in een artikel van Marcel Heanen in het >>> NRC.

Zuid Frankrijk
We kunnen niet alle smeerlapperij van de abjecte politieman opschrijven want dan wordt dit artikel een boek! In het verleden is al veel negatiefs over Ad Smit geschreven. Opmerkelijk daarbij is dat als de, nu ontslagen, politieman daarop reageert dit veelal gebeurt vanuit Zuid Frankrijk. Dat dan weer wel! Het komt wel weer goed met Ad Smit, zo denken wij. Rechters bestraffen vrijwel nooit leden van de politie hun hulptroepen. Zelfs niet als zij onze medemensen hebben vermoord >>> http://nicovandenham2.blogspot.nl/search?q=politie+moord+ dus... het komt wel weer goed met Ad Smit.  

Door Nico van den Ham, i.s.m. de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, Politiegeweld, Moord, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.