vrijdag 30 september 2022

Prikbord nr. 845 L.L.J. Dorrestijn

Advocaten
Wederom blijkt uit incidenten dat te veel advocaten (en curatoren) niet deugen. Dit geldt eveneens voor het toezicht, waarbij klachten over collega’s niet welkom zijn en zelfs tot een waarschuwing (intimidatie) aan de klokkenluider kunnen leiden. Hoe vaak klachten van slachtoffers worden geseponeerd met ‘niet ontvankelijk’ of andere uitvluchten – ‘niet onderbouwd’ , ‘niet laakbaar’ (aanzetten tot meineed !), ‘mag heel ver gaan in het belang van de cliënt’ – dan wel misdragingen zelfs door de rechter worden vergoelijkt, zou niet worden bijgehouden. Kennelijk achten de Dekens van de Orde dit niet relevant om de integriteit van de advocatuur te bewaken.
Het tekort aan officieren van Justitie reduceren door het omscholen van strafrechtadvocaten, is dan ook een heikele zaak; net als het aanstellen van rechter-plaatsvervangers (die tevens advocaat zijn). En als de staat zelf het verkeerde voorbeeld geeft, met name via de Landsadvocaat en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dan dreigt ons gave landje af te zakken tot het niveau van bepaalde EU-landen waar we ons in Brussel wel druk over maken. Hoe schijnheilig kun je zijn?

Antipathie
Het kan nooit de bedoeling zijn dat politici elkaars doopceel lichten, zeker niet tijdens de Algemene Beschouwingen, hoewel ik me bij minister Kaag wel iets kan voorstellen. Maar het blijft gewoon dom om je antipathie of wantrouwen daar en dan zo duidelijk te tonen met irrelevante uitlatingen.
De reactie van het Kabinet was even dom, want de eerstvolgende keer dat een minister uit zijn slof schiet – bijv. tegenover Wilders – zou tenminste diens fractie, maar beter nog, de gehele Kamer moeten opstappen?

Atoomoorlog
Paniekzaaier özdil schrijft in EW dat Nederland bang moet zijn voor een Russische atoomaanval als een van de ‘doelwitten’. Dan heeft hij het kennelijk niet over gevechtsveldwapens, maar ballistische raketten! Of inzet door vliegtuigen dan wel onderzeeërs.
Waarom zou Poetin die inzetten, wetende wat de NAVO-reactie zal kunnen zijn? Hoe helpt hem dit om de oorlog in Oekraïne te winnen; integendeel, dan begint die oorlog pas echt. En inderdaad, dan zal ook Moskou niet gevrijwaard zijn van het oorlogsgeweld.
Hoe komen dit soort zelfbenoemde Poetin-kenners aan hun overtuiging, laat staan aan informatie over retaliation (vergelding) door de NAVO-strijdkrachten? Juist om die reden heeft Poetin de Baltische staten tot dusver met rust gelaten. De redactie van EW moet zich kapot schamen tegenover haar lezers. Eén Rob de Wijk is genoeg in onze media.

Bewijs voor de milieuwaanzin
Een school heeft dringend nieuwbouw nodig, maar de oude school mag niet worden afgebroken vanwege vleermuizen en broedende vogels. Hoezeer de milieuwaanzin hier heeft toegeslagen, valt niet beter te illustreren.
Doch als er werkelijk een milieuschandaal is, zoals met de pfas in de Westerschelde, dan kijkt de overheid jarenlang weg, ondanks meerdere rapporten. Bij 6000 (zesduizend!) keer de toegestane vervuiling zijn dan ook alleen onbelangrijke burgers het slachtoffer, net als bij de schandalen in Vlissingen, Delfzijl, IJmuiden, Amsterdam (gifschip), cementindustrie, biomassacentrales, Defensie (giftige verf e.d.) en rond Schiphol (uitstoot).

CDA-prioriteit
Heeft het CDA geen andere prioriteiten dan de nieuwe logistieke centra af te wijzen? Waar bleven de bezwaren bij de ‘dozen’ voor de datacenters, de ‘blokken’ van de biomassacentrales, de ‘hangars’ voor de varkensmesterijen en kippenschuren, de ophokflats voor minderbedeelde huurders, de torens voor de ministeries en al die dijken die het uitzicht belemmeren? Als deze coalitiepartij geen andere prioriteiten kent bij het overleven van onze logistieke bedrijvigheid, dan is men blind voor de werkelijke problemen van dit overvolle land en omvat de Kamerfractie kennelijk infiltranten uit de volstrekt onverantwoordelijke milieubeweging.

Gedwongen dienstplicht
Wat we van de Russische soldaten mogen verwachten, die worden gedwongen in Oekraïne te gaan vechten, kan wellicht worden afgeleid van de Amerikaanse ervaringen in Vietnam. Ook daar een vastberaden tegenstander met (veel) minder technische middelen, maar een hoog moreel.
Politici die niet goed konden uitleggen waar en hoe die slijtageslag moest eindigen.
En Amerikaanse infanteristen waarvan gemiddeld slechts 25% hun wapens effectief gebruikten. Onder de mariniers waarschijnlijk meer, maar of dit zal gelden voor Russische elitetroepen? Desertie, zelfverwonding en vermoorden van eigen officieren kwamen ook voor.
Een belangrijk verschil met de huidige Russen is, dat de Amerikaanse logistiek op orde was. Misschien wel te goed, zodat de mannen in voorste lijn zich afvroegen wat al die collega’s achter het front de hele dag uitspookten in hun comfortabele omgeving. Van dit aspect zal de Russische soldaat weinig meemaken, maar of hij de bezette gebieden in Oekraïne zal beschouwen als waard om voor te sterven, valt te betwijfelen.

Geheime Schipholagenda?
Als er geen verborgen agenda zit achter de Schipholchaos, dan moet de bezem door de hele directie. Het begon al met de paniek rond aanslagen, de foute uitbreidingsplannen, de overtredingen van de vergunningen, de bonussen en nu de besluiten die wederom het gezond verstand tarten. Wat wil Schiphol nu echt: de politiek onder druk zetten, Lelystad openen of milieuvergunningen afdwingen? Of is de directie werkelijk zo incompetent dat er helemaal geen geheime agenda bestaat?

Geslacht
Dat wordt interessant; deelnemers aan de Olympische Spelen die hun paspoort even wijzigen. En ‘gemengde’ voetbalteams etc.
In ieder geval kunnen ‘vrouwelijke’ worstelaars, gewichtheffers, discuswerpers en kogelstoters gerust zijn. Ze hoeven alleen hun paspoort te tonen.

Groot-Brittannië
De nieuwe premier van Groot-Brittannië mevr. Truss werd ervan verdacht anti-Brexit
te zijn (geweest?). Met haar voorgenomen belastingmaatregelen – bedoeld om de haperende economie te steunen – lijkt ze echter het vertrouwen van de Conservatieven in haar te willen belonen. Doch de koopkracht van de belastingbetalers (maximum schijf 45%) is helemaal niet het probleem. Het gaat om de arbeiders, kleine ondernemers
– inclusief vissers, aannemers en transportbedrijfjes – en exporteurs die het al zwaar hebben om allerlei redenen. Hun koopkracht zal verder dalen, net als binnen de EU.
En ook daar moeten gepensioneerden maar afwachten wat er voor hen nog overblijft als de staatsschuld verder stijgt. Vooral de Schotten hebben niet veel te klagen met hun eigen olie- en gasindustrie en ruimte voor nieuwe kerncentrales, dus voor terugkeer in de EU zijn weinig argumenten te vinden. Met name als ze dan ook aan de Euro moeten meedoen en aan de schuldenberg die de zuidelijke landen hebben veroorzaakt. Bovendien wordt Schotland dan een nieuwe immigratieroute richting Engeland waar zich steden bevinden met moslimwijken waarin de Britse wet is vervangen door de sharia.

Machtsgreep
Hoe stelt Von der Leyen zich dat voor; de gedwongen (her)verdeling van producten uit EU-landen, net als nu de Corona-miljarden? Moet dan de prijs omlaag als de zuidelijke landen beweren niet te kunnen betalen of moeten de exportlanden subsidiëren?
Geldt dit ook voor energie, computerchips, windturbines, zonnepanelen, warmtepompen en kerncentrales of is het juist daarvoor bedoeld?
En graan, kunstmest, dakpannen, staal, etc. etc. ? Of wordt het een middel om Groot-Brittannië te pesten en de rest te waarschuwen?
Een bedrijf dat zijn buitenlandse afnemer(s) moet teleurstellen, is die gewoon kwijt.
En van integriteit en efficiënte bedrijfsvoering hebben ze in Brussel weinig verstand. Wel van censuur, verspilling en onbegrijpelijke besluiten.

Musea
Terwijl de musea klagen over financiële tekorten, blijken er nog steeds (te) veel managers te zijn met onduidelijke dagtaken, peperdure restauraties en verbouwingen te worden uitgevoerd en nu een schilderij aangekocht voor 8,4 miljoen. Iedereen moet bezuinigen; waarom de cultuur en de overheid zelf niet?

Politietekort
Burgemeesters moeten niet klagen over het politietekort zolang ze voor ieder wissewasje de ME laten oproepen. Zouden ze wel beseffen dat de ME uit gewone politiemensen bestaat, die soms voor joker het halve land doorreizen? Over de kosten daarvan en van het ‘beveiligen’ van politieke figuren en evenementen, nog maar niet gesproken.

Staatsschuld
Groot-Brittannië kan zich een hogere staatsschuld permitteren zonder ingrijpen door Brussel. Maar de nieuwe regering in Italië zal ongetwijfeld door Brussel worden tegengewerkt, waardoor een dilemma ontstaat. Het steunpakket bevriezen waardoor de staatsschuld vanzelf oploopt en de koers van de Euro daalt in combinatie met de oorlog, energieprijzen en ECB-schulden. Dit komt ten gunste van de koopkracht van het dalende pond. Of het EU-steunpakket gebruiken om hervormingen af te dwingen, die tot een anti-EU reactie kunnen leiden. En daarop heeft Brussel geen antwoord meer, zoals Griekenland, Spanje, Malta, Polen, Hongarije en Roemenië reeds hebben ervaren. De EU-landen hebben zichzelf gegijzeld – vooral in financieel opzicht – en ook in Nederland groeit de onvrede over de dictatuur en incompetentie van de Brusselse ‘elite’. M. Dessing heeft dit al lang geleden voorspeld. En niets is zo gemakkelijk voor een politicus als geld uitgeven, dat anderen moeten verdienen. De staatsschuld van de VS bedraagt naar verluidt 30.000 miljard – 6 maal zoveel als in 2007 – en de verspillingen gaan gewoon door. Immers, de ondergang van de dollar ‘verkleint’ die schuld; reden waarom Italië zou kunnen overwegen de Lire weer in te voeren. Want de geleende Euro’s ooit terugbetalen is een utopie. De ECB weet dit, maar gaat – net als de Amerikanen – gewoon door totdat … de duizenden miljarden aan spaartegoeden en pensioenfondsen niets meer waard zijn; niet in Euro's en niet in dollars.

Tandheelkunde of verdienmodel?
Een patiënt die met acute pijn bij haar tandarts kwam, werd na een rondje foto’s naar huis gestuurd met pijnstillers. De pijn wordt ondragelijk, maar na een nieuw rondje foto’s – ‘voor de kaakchirurg ‘ – mag ze zelf een afspraak met de specialist maken, want er zit een ontsteking. De wachttijd van ruim 2 maanden lijkt haar ondragelijk, dus ze vraagt een spoedbehandeling (moet eigenlijk de tandarts doen). Ze krijgt een eerdere datum en de kaakchirurg laat weer foto’s maken. Daaruit blijkt dat de ontsteking er nog steeds zit, reden waarom ze naar hem is verwezen! Doch de chirurg besluit dat hij de ontstoken kies niet kan trekken of behandelen. Terugkomen als de ontsteking weg is??? Maar dan kan de tandarts ook zelf trekken! Had ze een nepafspraak bij de kaakchirurg of is dit het normale (met verzekeraars afgesproken) verdienmodel?
Want dit is beslist geen uitzondering in de tandheelkunde, waar de tarieven de pan uit rijzen, inbegrepen voor onnodige behandelingen. In dit beeld past ook het soms niet meer verstrekken van de rekening, maar alleen een factuur voor de eigen bijdrage.

VN
De wijze waarop de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov met de waarheid omgaat, kennelijk voor binnenlands gebruik, doet vermoeden dat het Kremlin zich nergens meer voor schaamt. Het gaat er niet meer om de bevolking te overtuigen van het gelijk van Poetin, maar om collectieve indoctrinatie van diens aanhangers en de media. De rest is minder belangrijk, mag het land verlaten of zich laten arresteren bij demonstraties of bij een openlijk (dom) interview.
Intussen wordt er een referendum gehouden zonder enig toezicht door de VN en zonder een basis in die befaamde ‘internationale rechtsorde’.
Indien dit in de door Israël bezette gebieden op die wijze zou plaatsvinden, was het
VN-gebouw te klein om alle verontwaardiging te herbergen. Maar nu ….. verhullen diplomaten hun onmacht alsof Rusland nog respect verdient als een beschaafd land dat bovendien met kernwapens dreigt.

Wauwelaars
Indien ook een Kamerlid als Paternotte (D66) nog steeds niet weet dat de vermeende stikstofcrisis niets te maken heeft met de beweerde oorzaken van klimaatverandering, maar het gevolg is van een blunder, dan wordt duidelijk dat vooral allerlei wauwelaars het hebben over ‘doorpakken’, omdat anders de woningbouw straks stil komt te liggen. Hoezo? Dat stikstofprobleem – dus geen ‘crisis’- is veroorzaakt door onwetende politici die zich een natuurbeschermingstaak lieten aanpraten in het overbevolkte Nederland zonder de consequenties te kennen. En daarna zorgen de gesubsidieerde activisten er wel voor dat Brussel en de Raad van State hun doelen bewaken.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

donderdag 22 september 2022

In 2021 heeft het Nederlandse volk slechts 2,5 miljard schade geleden door burgercriminaliteit

Met dit soort propaganda-nieuws hoopt ons regime nog meer te bewerkstelligen dat het volk elkaar nog meer de maat neemt. Bovendien hoopt het politieke kartel en haar omvangrijke kliek, waaronder de (vooral civiele) rechtspraak, dat het volk zich vooral niet gaat realiseren dat als de staat de dader is en jij het slachtoffer, je op een gegeven moment toch zou moeten beseffen dat elke vorm van burgercriminaliteit kruimelwerk is. 

Staats-NOS Teletekst 22 september 2022

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labelsdinsdag 20 september 2022

Prikbord nr. 844 L.L.J. Dorrestijn

Blinde vlek
Wie zijn die ‘deskundigen’ die in tv-programma’s het woord krijgen, omdat ze zich schamen voor de behandeling van illegalen en gelukszoekers hier? In de VS gestudeerd; is dit een aanbeveling, gezien de woke-mentaliteit op veel universiteiten daar? Bovendien kennelijk niet helemaal op de hoogte hoe gewone Nederlanders worden behandeld: door de overheid, door rechters, door huurbazen en door verzekeraars. En uitgebuite gastarbeiders, klokkenluiders, bejaarden, werknemers met minimumloon of woningzoekenden.

De prietpraat van die shamers en gesubsidieerde hulpverleners/activisten toont een ontbrekend besef dat de kosten voor opvang van vooral economische ‘vluchtelingen’ en vooruitreizenden eerst moeten worden verdiend, inclusief de kosten van die veelvuldige ‘voorlichtingsprogramma’s’ met vaak meerdere presentatoren en soms reisjes naar de landen van herkomst waar de gastvrijheid van Nederland door mensensmokkelaars wordt aangeprezen. Maar die komen nauwelijks in beeld, net als de zgn. reddingen op de Middellandse Zee waarbij de ‘geredden’ niet (kunnen?) worden teruggebracht naar de haven van vertrek. Liever een maand rondvaren om toegang in Italië af te dwingen. Niet alleen de activisten hebben een blinde vlek voor de feiten, maar ook sommige tv-journalisten. Minder geld voor dit soort dubieuze voorlichting zou volstrekt terecht zijn.

Corruptie
De inspectie voor Volksgezondheid was kennelijk niet op de hoogte van de enorme bedragen die cardiologen bij verschillende ziekenhuizen ontvingen van medische bedrijven. Uiteraard betaald uit de overwinsten; lees staatskas. Er waren naar verluidt onderzoeksjournalisten nodig om dit aan de kaak te stellen, waardoor de ambtelijke top toch iets heeft uit te leggen. Want als dit geen omkoping, dus corruptie betreft, dan zullen die cardiologen er geen bezwaar tegen hebben om het geld af te staan. Doch mochten ze zich achter ambtenaren (kunnen) verschuilen, dan is ook hun integriteit in het geding. Doch die ambtenaren worden beschermd door de Pikmeer-arresten; ook bij de vele mislukte ict-projecten.

Crises
Goede dingen komen gedrieën is een gezegde, maar slechte dingen ook.
Er is niet één energiecrisis, maar drie: olie, gas en kernenergie (in combinatie met het beperkte/kwetsbare hoogspanningsnet). Er is ook niet één financiële crisis, maar eveneens drie: banken en verzekeraars, graaiende overheid en EU-maffia, en ECB/inflatie. Er is evenmin slechts een asielcrisis; namelijk illegale instroom (gelukszoekers), inburgering/ gezinshereniging/criminaliteit en het uitzettingsdebacle.
Zonder moeite zijn ook drie bedreigende conflicten te onderscheiden: kernwapens (Rusland, Iran, Noord-Korea), China (Taiwan, Afrika, Oeigoeren), oorlog in Oekraïne, Jemen en met Hamas/Hezbollah/IS.
Zelfs de klimaatcrisis heeft drie vormen: de religie, dat de hele wereld dit kan oplossen (ondanks de overbevolking), dat het Westen daarvoor moet betalen en dat alleen het Westen verantwoordelijk is voor allerlei natuur- en milieurampen die (kunnen) samenhangen met klimaat.
Het hersenspoelen van de jeugd wordt dan ook voortgezet met alle moderne middelen: tv-programma’s, schoolboeken en stages in het buitenland. Volwassenen worden eveneens bestookt: door de VN, EU, BuZa (‘ontwikkelingshulp’), linkse media, cabaretiers en goede doelen, alsmede door landen die menen ‘recht’ te hebben op westerse miljarden.


Gasprijs
Het is nog steeds opvallend stil rond de koppeling van de elektriciteitsprijs aan de gasprijs die niet in heel Europa gelijk blijkt te zijn. En wie gaan straks de energiecompensatie betalen voor de Oost- en Zuid-Europese landen? Waar Nederland altijd voorop loopt met regels uit Brussel, continueren we nu een nationaal beleid waar niemand iets van begrijpt. Behalve de profiteurs natuurlijk. Intussen wordt er een compensatieregeling opgetuigd die gevoelig is voor fraude, maar dat kan niet anders roept het kabinet. Waarom niet; iedereen heeft een jaarafrekening van zijn inkomen: werkgever, belastingdienst, SVB/ pensioenfonds, UWV of Sociale dienst. Het kabinet moet geen onmacht suggereren als het om onwil gaat, want fraudepreventie is een overheidstaak, juist om nog meer schuldhulpverlening, toeslagenaffaires en Roemenenfraude te voorkomen.

Gemiste kans
De BVNL-partij (Belang van Nederland) heeft zich met een frisse aanpak gepresenteerd in Noord-Brabant ter voorbereiding van een vernieuwd verkiezingsprogramma. Helaas lag het accent daarbij op de bestaande aanhang en de ondernemers. Waarom die laatsten ook in de Kamer vertegenwoordigd moeten zijn (door een mini-partij), kwam niet uit de verf. Maar dit kan nog komen; wellicht is het zelfs belangrijker om vooral in de provinciale besturen invloed te krijgen. Want voor een brede partij zal nodig zijn dat ook zzp-ers er zich thuis voelen, dat er geen concurrentie met sterke partijen ontstaat en dat samenwerking met andere kleine partijen wordt gezocht zodat tenminste een (fictieve) kiesdrempel wordt bereikt. Voor one-issue partijen is immers te weinig draagvlak. Bovendien zal de reputatie van ‘ondernemers’ moeten worden verbeterd/afgebakend; niet alleen faillissementsfraudeurs. Banken, verzekeraars, criminele (ict-)bedrijven die de overheid bestelen, medische/farmaceutische bedrijven, gesubsidieerde bedrijven, bedrijven die ons de EU in hebben gerommeld in hun eigen belang, energiebedrijven, advocaten, tandartsen, etc. etc. hebben vaak een bedenkelijke track record. En tot slot zullen ook de urgente onderwerpen aandacht moeten krijgen: klimaatverdwazing, scholen, immigratie, uitkeringen, energievoorziening, defensie/cyberwar, integriteit overheid, omvang ambtenarenapparaat en adviesorganen, semioverheid, woningbouw, gezondheidsfinanciering, justitie, ECB, subsidies zonder noodzaak/verantwoording (cultuur, ruimtevaart, milieuorganisaties, ontwikkelingshulp, VN e.d.) en de EU.

Grapperhaus
Hoe verziekt zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politietop als minister Grapperhaus meende weg te komen met een fake-project dat bijna 200 miljoen zou hebben gekost, en alleen geïnteresseerd was in zijn politieke imago. Doch hij was niet de enige acteur; vanuit het ministerie wordt nu naar verluidt beweerd dat er helemaal geen geld is verspild. Het valt te vrezen dat de huidige minister door haar topambtenaren onderuit wordt gehaald wegens haar aanpak die pijnlijk is voor de kliek die inmiddels verantwoordelijk is voor vele schandalen.

Hondsbrutaal
Het wordt tijd dat de vliegmaatschappijen net zo worden behandeld als de boeren én dat de werkelijke cijfers op tafel komen. Niet alleen van de lawaaioverlast voor ongeveer 2 miljoen mensen, waarvan 200.000 ernstig, maar ook van de CO2-uitstoot – niet alleen boven Nederland, maar in totaal – en van de redenen waarom Schiphol denkt nog steeds te kunnen uitbreiden, terwijl het vliegveld bij Lelystad wordt genegeerd.

Schiphol heeft geen vergunningen, houdt zich nog niet aan de afspraken (geografische verdeling van overlast) of denkt daarmee meer vliegbewegingen dan 440.000 per jaar te kunnen afdwingen, bouwt naar verluidt een extra terminal voor 1 miljard(?) – deels op kosten van de staat (aandeelhouder) - en houdt een bewoond gebied ‘gegijzeld’ voor de eventuele aanleg van een extra baan, terwijl de bedrijfsvoering een grote puinhoop is. Het excuus dat de consument nu eenmaal wil vliegen naar alle delen van de wereld, staat lijnrecht op het betuttelen van gasverbruik en van kernenergie. En waarom kan boven Schiphol wat boven Lelystad niet kan? Als fijnstof, nachtvluchten en chaos kunnen worden verminderd door de ‘hub’-functie van Schiphol af te schaffen, dan wordt het tijd dat minister Harbers verantwoording aflegt, de deskundigen elkaar niet meer tegenspreken en de cijfers bekend worden – ook over de vele patiënten en de noodzaak vanaf Schiphol te vliegen – omdat al deze misstanden niet meer zijn uit te leggen. 

En als vliegen dan zo duur wordt gemaakt dat beveiligers, bagagemedewerkers en schoonmakers fatsoenlijk (kunnen) worden betaald, dan zal het aantal ‘consumenten’ ongetwijfeld afnemen, want het is de overheid zelf die het vliegen heeft bevorderd door dit zo goedkoop mogelijk te maken. En als er dan toch een extra baan komt, naast Lelystad ook Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Groningen worden ingeschakeld, alsmede de internationale treinreizen goedkoper worden gemaakt, dan is er een goede kans dat onze verarmde bevolking toch nog – binnen Europa – op vakantie kan. Want ook die vakantielanden kunnen ons geld goed gebruiken. Hondsbrutaal beweren dat de problemen binnen een jaar zijn opgelost, is volstrekt ongeloofwaardig gezien de lange geschiedenis van belangenverstrengeling, schendingen van wettelijke regels en normen, milieu-overbelasting en de onwaarheden die nog steeds als argumenten worden gehanteerd.

Internationale keerpunten
Zal GroenLinks en de daarmee verbonden internationale communisten en klimaatdrammers dan toch het westerse kapitalisme op de knieën krijgen? Of doen de landen dit zelf met hun gebrek aan antwoorden op de vele crises? Want het gaat niet alleen om de meer dan 1000 miljard – naar verluidt wellicht 2000 miljard – aan schulden die de ECB uiteindelijk heeft ‘opgekocht’, maar straks bij niemand kan verhalen. En ook niet om de energiecrisis die landen zichzelf opleggen of de Zuid-Europese bankenmaffia die miljarden heeft weggesluisd, terwijl de toenemende corruptie die landen bijna onbestuurbaar maakt. ‘Niemand’ weet welke Nederlandse belegger 6 miljard heeft verloren in de Italiaanse Parmelat-affaire, hetgeen betekent dat ook de financiële wereld in dit land nog steeds ondoorzichtig is. De overeenkomsten met ontwikkelingen in Duitsland lijken geen toeval meer. Het gaat zelfs (nog) niet om de conflicten die telkens weer vluchtelingen produceren en nog meer gelukszoekers die ‘gered’ moeten worden. Het gaat om het gebrek aan visie, daadkracht en besluitvaardigheid die de welvaart, het defensief vermogen en de internationale rechtsorde aantasten. Rusland, Turkije, China, Iran, India en Noord-Korea vormen een toenemende bedreiging voor het Westen. En Pakistan verwacht 30 miljard voor de gevolgen van regenval, terwijl het land een schuilplaats bood aan de Taliban, kernwapens heeft ontwikkeld en telkens in conflict raakt met India. Doch binnen de VN hebben failed states en andere dictaturen het voor het zeggen; ook in de Veiligheidsraad.
Het besef van urgentie ontbreekt ook hier al jaren en de kliek in Brussel probeert de aandacht steeds weer op zijn dogma’s te vestigen.
De kernvraag is echter wat de EU, ECB, VN en milieumaffia beogen als straks het ‘avondland’ ondergaat? Het laatste keerpunt is bijna gepasseerd en het lot van honderden miljoenen mensen hangt ervan af. Doch India ziet in deze ontwikkeling nieuwe kansen voor de eigen welvaart, mits de bevolkingsexplosie wordt beperkt. Anders zijn het alleen de elites die profiteren, net als hier.

Iran
Iran heeft al die goedgelovige betweters, inclusief Brussel, voor joker gezet en is naar verluidt bijna klaar met zijn kernwapenprogramma. Niet onbelangrijk, want het Westen heeft getoond zeer gevoelig te zijn voor bedreiging met kernwapens. Ook hier kon vooral Rob de Wijk het niet laten om telkens over de Russische kernwapens te beginnen, maar dergelijke wapens in islamitische landen zijn veel gevaarlijker.

Koude oorlog
Het Westen heeft destijds de Koude oorlog gewonnen door de Sovjet Unie economisch op de knieën te krijgen. Poetin heeft daarvan geleerd, evenals China, en de zwakke plekken van het Westen op dezelfde wijze benut. Al die politici van het ‘vredesdividend’, partnership for peace, kernwapens de wereld uit, VN-interventies en 3D-projecten staan nu voor joker. Het heeft honderden miljarden en vele mensenlevens gekost, niet alleen in Oekraïne, maar ook in Bosnië, Kosovo, Irak, Afghanistan, Syrië en Libanon. Of we ervan hebben geleerd dat ‘een beetje oorlog’ niet bestaat, valt te betwijfelen. Duitsland is al niet in staat om meer zware wapens aan Oekraïne of Polen (ruiltanks) te leveren. De NAVO en de VN houden zich afzijdig; liever honderden miljarden wegsmijten aan onhaalbare klimaatdoelen. Poetin heeft daar geen last van en dreigt met (tactische) kernwapens. China steunt Poetin, maar de VN zwijgt. En wij zijn niet eens in staat een beslissing te nemen over schadevergoeding voor Groningers, terwijl we aan Oekraïne vage beloftes doen over de wederopbouw. Zijn die miljarden dan wel beschikbaar? En Brussel wil de baas worden over een eigen leger, eigen energiecontracten, eigen belastinginning, een eigen noodfonds, eigen censuur, eigen privileges (pensioenen!), eigen (gigantisch) ambtenarenapparaat en eigen klimaatwetten. Sovjet-tijden herleven, maar dan in West-Europa, met vermoedelijk dezelfde afloop.

Marktwerking
Het is onbegrijpelijk dat de overheid niet zelf de verheerlijkte marktwerking toepast bij de energievoorziening. Niet alleen meteen kerncentrales bouwen, maar ook een eigen gasbedrijf oprichten met zeer concurrerende tarieven. Of heeft de politiek zelf belangen bij de energiecrisis? De opstelling van Brussel doet vermoeden dat er andere factoren in het spel zijn, en dat straks daar wordt bepaald waaraan de gereserveerde 60 klimaatmiljarden door Den Haag mogen worden uitgegeven. De 140 miljard om de armste EU-landen te steunen, doen het ergste vermoeden.

Mondkapjes
Deloitte presenteert na maanden een rapport waar het belangrijkste niet in staat. Namelijk de ambtenaar die – al dan niet uit eigenbelang – de deal door drukte.
Sywert beschouwt het rapport – dat 6 miljoen(!) heeft gekost – al als een deel van zijn verdediging! Heeft hij het concept vooraf mogen lezen of het ministerie, inclusief de ambtenaar die met Sywert zaken heeft gedaan en de inkopers buitenspel heeft gezet? Het zal toch niet zo zijn dat er weer een deal is gesloten met dezelfde ambtenaar? Sywert verzwijgt de naam van die ambtenaar en het ministerie geeft toe dat het een commerciële overeenkomst mocht zijn, zodat hij ermee weg komt zonder die 30 miljoen af te staan? Hoeveel belastinggeld heeft dit onderzoek gekost zonder dat bekend is waarom de kostprijs van 40 miljoen mondkapjes 70 miljoen moest zijn; bijna € 2 per kapje.
En waarom het ministerie niet wist welke prijs elders werd aangeboden, wellicht door dezelfde leverancier. En van die 30 miljoen winst heeft toevallig geen deel een onbekende bestemming gekregen in de regio Den Haag? Waar is het geld dan gebleven? Het lijkt erop dat Deloitte meer tijd heeft besteed aan het selecteren en weglaten of niet uitzoeken van de feiten, dan aan het verzamelen van de relevante informatie. De naam van die (hoge) ambtenaar moet in ieder geval bij de inkopers en financiële afdeling bekend zijn of op de overeenkomst staan.
En dat Sywert niet werd gedwongen alle (achtergehouden) informatie beschikbaar te stellen, zegt genoeg: over Sywert, over de onderzoekers en over de ambtenaar die voor de onderzoeksopdracht en de 6 miljoen heeft gezorgd. Het hele onderzoek stinkt. Had dit nutteloze rapport niet binnen een week klaar kunnen zijn?

Oerknal
Religie belemmert het denken. Dit wordt weer eens aangetoond door een christelijke hoogleraar die de oerknal aan een God wil toedichten. Nog afgezien dat iedere traditionele christelijke uitleg dan mank gaat voordat de oerknal bekend werd, zijn de energie in het heelal en de afmetingen ervan van een dusdanig onvoorstelbare omvang, dat er niets valt uit te leggen. Er is geen ‘opperwezen’ denkbaar, die dit kan beheersen en evenmin scheppen; laat staan dat hij/zij zich met die schepping tot in detail kan blijven bemoeien.
Het hemelse sprookje is uit en 200 religies moeten zich herbezinnen op hun interpretaties van de schepping en hun godsbeeld. Natuurlijk heeft de mens troost nodig en bemoediging, maar niet met een Almachtige die de oerknal heeft veroorzaakt en zeker niet met ‘wetenschappers’ die het machtige bolwerk van belangen in stand willen houden.

Spitsuur
De betutteling uit Brussel neemt groteske vormen aan. Het is duidelijk dat men daar nooit in een gewone baan heeft gewerkt. Het spitsuur in thuiskomen en koken is niet rond 18.00 u, maar tussen 16.30 en 19.30 u.
Eerst gaan de bouwvakkers onder de douche en ook koken op gas verbruikt om 17.00 u even veel als om 19.00 u. Het eigen verbruik van elektriciteit spreiden is vooral belangrijk om te verhullen dat onze netwerken al die elektrische auto’s niet aankunnen, die na thuiskomst meteen worden bijgeladen. En wat te denken van trams, treinen en straatverlichting, terwijl juist de verlichting in kantoren en bedrijven uitgaat. Brussel heeft nu ook de kwetsbaarheid van ‘alles elektrisch’ ontdekt, gas groen verklaard en biomassa omarmd, maar zwijgt over kerncentrales.

Tekorten
Hele wijken die overdag vol staan met geparkeerde auto’s. Wat is hier aan de hand, gezien de tekorten op de arbeidsmarkt? Nachtwerkers, thuiswerkers, gepensioneerden of niet-werkers. In ieder geval komt het UWV mensen tekort om fraudegevallen te voorkomen of is men kopschuw geworden door de beschuldiging van discriminatie (belastingdienst). Natuurlijk moet er extra aandacht worden besteed aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Hun normen en loyaliteit verschillen nu eenmaal, maar als dit ook was gebeurd bij Nederlanders uit bepaalde wijken en gastarbeiders uit bepaalde landen, dan had het verwijt van discriminatie geen stand gehouden. Het is nu eenmaal zou dat juist in achterstandswijken veel buitenlanders wonen, evenals mensen met dubbele paspoorten en een laag inkomen plus toeslagen.

Topvrouwen
De bewering dat een vrouwenquotum nodig is om landen, universiteiten en bedrijven beter te besturen, is twijfelachtig; in ieder geval onbewezen. Het leidt vaak tot een soort onaantastbaarheid waarbij van de beweerde zuinigheid en integriteit weinig te merken is. Wel van politieke benoemingen en aangepaste normen. Niet alleen op Amerikaanse universiteiten en in hoge (internationale) functies, maar ook op lager bestuurlijk niveau alsmede bij de rechterlijke macht, advocatuur en gesubsidieerde (advies)organen. Vele namen – ook in Nederland – zijn inmiddels verbonden met schandalen en incompetentie, doch de geforceerde opmars lijkt bijna niet meer te stoppen.

Wegkijken
Wederom denkt de overheid met pappen-en-nathouden de misstanden bij de jeugdzorg ‘op te lossen’. Doch nog 40-80 miljoen erbij zonder de verdienmodellen te ontmantelen, waarbij soms 10 of zelfs 20 instanties betrokken zijn bij hetzelfde probleemgeval, helpt niet. Ook de Kamer zou dit inmiddels moeten weten op grond van de duizenden brieven die men kreeg toegestuurd, naast de publicaties op websites. Maar wegkijken was ook de Partijen niet vreemd, net als de Inspecties en de Kinderbescherming. Wat wel zou helpen is het opheffen van interne klachtencommissies zodat hun instanties niet langer uit de wind worden gehouden, maar extern verantwoording moeten afleggen. Doch fouten erkennen staat niet in het handboek van de jeugdzorg, de Kinderbescherming en de kinderrechters. Wel vervalste rapportages, geen onderzoek doen naar meineed en structurele incompetentie. Ook de ouders van de toeslagenaffaire weten er alles van.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

maandag 12 september 2022

Omtzigt dreigt met het doen van aangifte tegen hele regering wegens ambtsmisdrijven!

Als een heel klein deel van het onderworpen volk beweert dat bewindslieden, rechters en aanverwant tuig, corrupt zijn, worden die enkelingen daarvoor, op allerlei wijzen, meer en meer (zwaar) bestraft. En ook dat is dan weer corrupt en misdadig want kijk nou zelf naar onderstaande video van iets meer dan 2 minuten en trek uw conclusie.  

Als de staat de dader is en jij het slachtoffer, dan zou je toch een keer moeten beseffen dat elke vorm van burgercriminaliteit, kruimelwerk is.

Deze video is afkomstig van het fantastische videokanaal van >>> KafkaNL  

NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

zondag 11 september 2022

Prikbord nr. 843 L.L.J. Dorrestijn

Asielstop
Het is duidelijk waarom Brussel geen Nederlandse asielstop wil. Als we op dit punt weer baas in eigen land zijn, zouden er meer onderwerpen tot terugkeer van het gezond verstand kunnen leiden. Intussen blijkt opnieuw dat onze EU-regels niet deugen of (opzettelijk?) niet zijn omgezet in waterdichte nationale wetgeving, want ook politieke rechters moeten zich aan de wet houden bij het beoordelen van uitzettings- of ‘Dublin’-bezwaren en andere klachten van gelukszoekers.

Bezwaar
Gedupeerden die door de belastingdienst zijn geïnformeerd of aan hun afgewezen beroepschrift kunnen zien dat zij niet in aanmerking komen voor teruggaaf van de vermogensrendementsheffing, moeten niet zo jammeren. Wat ze eerder hebben nagelaten (tijdig) te doen – individueel of collectief – kunnen ze alsnog oppakken. Er zijn voldoende juridische gronden voorhanden en wellicht binnenkort jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.


Bondsdag
Kanselier Scholz (SPD) heeft in de Bondsdag de CDU/CSU ongenadig de maat genomen en ook het falen uit de Merkel-periode blootgelegd. Daarbij werd niet alleen gerefereerd aan de ondoordachte energietransitie en de volgzaamheid in de groene dogma’s, maar ook aan de belangen-verstrengeling met de industrie en energiebedrijven. Met deze voor een premier ongewone felheid werd tevens de bevolking gerustgesteld over de maatregelen die de koopkracht moeten steunen, het energieprobleem oplossen en de oorlog in Oekraïne indammen. Waar Den Haag vaak naar het voorbeeld in Berlijn kijkt, valt af te wachten wat de Derde dinsdag ons gaat brengen. Vermoedelijk niet veel goeds, want grote woorden zijn geen compensatie voor het gebrek aan visie en kwaliteiten in het kabinet, net als in Duitsland. Eerst zal de invloed van (top)ambtenaren en politieke rechters moeten worden teruggedrongen en tevens de verborgen agenda’s van D66 en GroenLinks.

Coaches
Wie regelmatig op internet snuffelt kan verbijsterd zijn over het aanbod van coaches. Het doet denken aan de periode in de VS toen 'iedereen' een psycholoog (nodig) had.
Nu zijn daar ‘influencing’, life-style, beleggen, studie, inburgering, fitness, leiderschap, communicatie, relatietherapie, oosterse filosofie, belastingen, oosterse medicatie, sollicitatie, kleding, zwangerschap, vaderschap, budgetbeheer, scheiding, rouwverwerking en een eigen bedrijf starten bijgekomen. Is dit een verdienmodel, omdat mensen geen tijd hebben om zelf na te denken of een boek te lezen; of is het onzekerheid waarbij we werkelijk menen professionele hulp nodig te hebben bij alle facetten van ons leven? Misschien zijn we dan wel te ambitieus of heeft de overheid het dagelijks leven te ingewikkeld gemaakt? De inhoud van een cursusboek voor inburgering zou daar op kunnen wijzen, evenals het taalgebruik in een theorieboek voor het rijbewijs.

Compensatie
In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen een uitkering, zonder aanvullend inkomen (pensioen, deeltijdbaan e.d.), en ruim 400.000 mensen minimumloon. Even afgezien van nieuwe (studie)schulden, bijna failliete ondernemers, andere gesteunde bedrijven en ZZP-ers op de armoedegrens, is 16 miljard ‘compensatie’ gemiddeld slechts ca. 10.000 per dossier (eenmalig?). De rest moet het doen met de 10% maatregelen. Het pleidooi om mensen (extra) schulden te laten maken – bij de belastingdienst, energieleverancier, kredietverleners (banken), ziektekostenverzekeraar, hypotheekverstrekker en de huurhuisbaas – is derhalve absurd, want dan moeten de middeninkomens nog meer tekorten gaan dragen. Want het moet ergens verhaald worden en dat is niet eenmalig, maar blijvend.

De gehele energietransitie is mislukt met dank aan Nijpels c.s., het parlement en de internationale milieumaffia, want het is niet alleen Rusland dat de prijzen bepaalt, maar ook het gebrek aan concurrerende alternatieven, en het (gebrek aan) gasbeleid van de incompetente overheid en de kliek in Brussel. Duitsland beweert voorbereid te zijn op het dichtdraaien van de Russische gaskraan, maar wat de gascontracten met Nederland inhouden, blijft geheim. De versnelde besluitvorming om Duitse kerncentrales te sluiten, zelfs voordat het alternatief – gas! – ‘groen’ was verklaard, doet vermoeden dat er een links draaiboek bestaat om de Duitse economie om zeep te helpen. Alleen in Beieren lijkt het gezond verstand terug te keren. Bovendien worden de gasvelden onder de Duitse Waddenzee nog steeds niet vrijgegeven voor exploitatie. In Nederland is er weer opvallende media-aandacht voor zeehonden, vogeltjes en plantjes waarbij mensen op de tweede plaats worden gesteld. Het zal niet lang duren of de boeren zijn niet de enigen die in opstand komen, want het uitblijven van echte oplossingen is onaanvaardbaar geworden.

Dubieuze journalistiek
In een tv-documentaire werd aangegeven dat er nog honderden miljoenen voor het herstel van de schade op St. Maarten niet waren gebruikt, omdat de (bouw)capaciteit ontbreekt. Dat een deel van de schade voor eigen rekening komt (achterstallig onderhoud, niet verzekerd, slechte constructie etc.) heeft daar niets mee te maken.
Toch komt de journalist tot de conclusie dat Nederland te weinig geld beschikbaar heeft gesteld; was dit het doel van de uitzending?
Dat zich in Nederland ongeveer 70.000 vluchtelingen uit Oekraïne bevinden, die hier graag aan het werk willen, wordt door de media in relatie gebracht met de honderdduizenden gelukszoekers die Europa overstromen op zoek naar uitkeringen en slappe overheden. Er worden zelfs vergelijkingen gemaakt met Duitsland waar relatief veel gelukszoekers – zelfs vanuit China – zijn toegelaten, omdat er een tekort is aan arbeidskrachten. Wat de betrokken journalisten echter ‘vergeten’, zijn de problemen die Duitsland heeft met de criminelen, de medische toeristen, de asielhoppers (meteen een uitkering), de woonruimte, de scholen, de artsen, de arbeidsmentaliteit, het politieke activisme (Turken, islamisme) en de ‘overname’ van stadswijken. Komt bekend voor, nietwaar? Bij een echte vergelijking van beleid dienen alle aspecten te worden meegenomen; ook de druk om werk te accepteren, de regels voor gezinshereniging, het uitzettingsbeleid en de integratie-eisen.

Dat de prijs voor een vliegticket ‘omhoog knalt’ door een milieubelasting van € 30 is een merkwaardige overdrijving. Aangenomen dat vliegtuigbrandstof duurder is geworden, net als luchthavenbelasting, en dat reizigers bijna altijd ook gebruik (moeten) maken van andere plaatselijke vervoersmiddelen, zou een ticket wel € 100 duurder mogen zijn. Vliegen was veel te goedkoop en vaak onnodig, zoals bleek tijdens de Corona-periode. Terugdringen van het vliegverkeer zou een hoge prioriteit moeten krijgen, ook van minister Kaag, want alle nevenverschijnselen zijn onacceptabel geworden.

Tot slot zijn er inmiddels vele voorbeelden van censuur, zowel door hoofdredacteuren als providers van sociale media. Is dit onder invloed van de RVD (RijksVoorlichtingsDienst) of van Brussel?

Duits voorbeeld
In de media wordt de Duitse (energie)compensatie voor lage inkomens suggestief ‘aangeprezen’ als een enorm bedrag. Doch met bijna 5x zoveel inwoners als Nederland, is ruim 65 miljard niet groter dan straks overeenkomstige 16 miljard (ook voor bedrijven) uit Den Haag. Bovendien zegt zo’n vergelijking niet veel zonder de eerdere/toekomstige steunpakketten, de belastingdruk en overige gegevens te kennen: hoogte AOW, huur, toeslagen, minimum-loon, ziektekosten, autokosten, schuldsanering, energieprijzen en uitkeringen.

Falend toezicht
Ondanks de vele ambtenaren, semi-overheid en gesubsidieerde toezichtsorganen is het – met uitzondering van de boa’s en snelheidscontroleurs – zeer matig gesteld met de effectiviteit daarvan.
Recente meldingen van misstanden betreffen onder meer: de spoorwegen, het COA , de GGZ, arbeidsomstandigheden (Schiphol, gastarbeiders), de belastingdienst, de gaswinning, de ontwikkelingshulp, de Rotterdamse haven, banken (witwassen etc.), (cultuur)subsidies, defensie, farmaceuten, UWV, politie, psychiatrische inrichtingen, jeugdzorg, jeugdgevangenissen, detentie-inrichtingen, (gesubsidieerde) mestinstallaties, biomassacentrales, klimaatplatforms, hoogovens, pensioenfondsen, bewindvoerders, curators, notarissen, thuiszorg en gemeentes. Dit zijn slechts de voorbeelden waarvan bekend is dat het wettelijk toezicht faalde, doch bij politiek, rechterlijke macht en overheid zijn er duizenden dossiers die zorgvuldig worden afgeschermd van de media en van Omtzigt/Leijten.

Gasvoorraad
Een Telegraaf-lezer maakt minister Jetten het compliment dat de gasvoorraad reeds op 80% van de benodigde wintervoorraad zou zijn. Welke prestatie is dit? Ook Duitsland zit bijna op dit niveau door de truc met het ‘Duitse’ Gazprom; en met onze huidige gasprijzen wil ‘iedereen’ wel leveren. Bovendien lijkt zelfs Jetten niet te weten waar dit gas vandaan komt; toch niet uit Groningen, mag ik aannemen. Blijft de vraag wie die overige 20% mag leveren en wie dit moeten betalen. Op flutcomplimenten zit niemand te wachten.

Infiltrant?
Dat politieke partijen worden geïnfiltreerd door activisten met een eigen agenda, is geen nieuws. Dat VVD-Kamerlid Daan de Neef opstapt, omdat er heel voorzichtig iets aan de asielchaos wordt gedaan, is opmerkelijk. Niet alleen omdat van zijn partij niets anders mag worden verwacht, maar vooral omdat zijn argument erop wijst dat hij juist méér rechten wil geven aan gelukszoekers of het hele dossier niet eens kent. In beide gevallen biedt zijn houding geen enkele bijdrage aan de oplossing van de problemen – namelijk een strikt en daardoor rechtvaardig asielbeleid, met duidelijke wetten – waar ook liegende advocaten en politieke rechters aan gebonden zijn. De tijd van pappen en nathouden is voorbij en dat de nationale zieligheidsindustrie kennelijk de fractie was binnengedrongen, kan de VVD zichzelf aanrekenen.

Kaag-doelen
Minister Kaag wil geen pauze in de besteding van tientallen miljarden aan de zinloze klimaatdoelen. Zinloos, omdat de juiste technologie (moderne kerncentrales) wordt afgewezen, de effecten minimaal zijn en volledig worden teniet gedaan door de bevolkingsgroei en de industriële ontwikkelingen elders, alsmede door de verplaatsing van CO2-problemen (kopen van uitstootrechten). Blijft over het stikstofdossier, doch dat heeft niets te maken met het klimaat. Als Kaag haar gezicht wil redden door die 25 miljard weg te smijten aan ‘onmisbare’ plantjes, dan moet ze boeren laten verhuizen en wettelijke minimumprijzen vaststellen, die een lagere productie rendabel maken. Dat de milieumaffia niet alleen wil bepalen wat er moet gebeuren, maar ook hoe, heeft reeds te veel mislukte ‘projecten’ opgeleverd zoals wildviaducten, Hedwigepolder, brandbare bossen, de Wadden-hype, wildgebieden in de polders, bouwstops voor wegen en huizen/ natuurcompensatie, biomassacentrales en geldstromen naar het buitenland. Er zijn al landen – zoals Pakistan – die menen dat (vooral) de westerse landen verantwoordelijk zijn voor natuurrampen. Wie zou ze dit hebben ingefluisterd, mevrouw Kaag, alleen de VN? Tijdens de hongersnood in de Zahel had nog niemand van klimaatverandering gehoord; nu moet de VN de bevolking van Somalië in leven houden en vraagt – om te beginnen – 1 miljard. Waarom geld en van wie eigenlijk: Poetin, Brussel, Saoedi-Arabië of islamitische landen die weigeren geboortebeperking in te voeren? Want niet alles kan op het klimaat of het Westen worden geschoven en die 1 miljard is bij de VN zo op. Tegen hongersnood - in Venezuela, Bangladesh, Afghanistan, etc. - zijn andere maatregelen nodig. Te beginnen met het graan uit Oekraïne.

Kerncentrales
Nog steeds hapert de besluitvorming rond de bouw van kerncentrales; niet alleen in Nederland. Heeft de milieumaffia al zoveel invloed of wil Brussel zelf de macht behouden over de miljarden van de lidstaten? Want het begint erop te lijken dat ook partijen als D66 geen echte oplossing willen voor het energieprobleem, terwijl een variabel ‘overschot’ aan stroom prima kan worden omgezet in waterstof. Dat Duitse kolencentrales daardoor extra lang in bedrijf moeten blijven, neemt men op de koop toe. Maar er is nog een partij die belang heeft bij de verbanning van kerncentrales: de gasleveranciers . Een schimmig wereldje dat erin is geslaagd om gas ‘groen’ te maken en waarvan Jetten niet weet hoe het werkt.

Klimaatdwang
Dat internationale organisaties het Nederlandse klimaatbeleid bepalen, was al langer bekend. Minister Jetten vliegt er voor naar de VS, omdat hij kennelijk steun zoekt voor zijn ideetjes. De steun van de nationale klimaatdrammers en Brusselse luchtfietsers wordt namelijk steeds ongeloofwaardiger. Intussen heeft zelfs de VN een mening over ons natuurbeleid, doch wie er om een dergelijk rapport heeft gevraagd, is een raadsel. Niet hoe het gebruikt gaat worden: in ons parlement en door Nederlandse rechters. De VN kan zich beter druk maken over het affakkelen van Russisch gas, de oorlog in Oekraïne, de bosbranden die overigens vaak zijn aangestoken, de groeiende overbevolking, het tekort aan kerncentrales en de wereldwijde bomenkap voor biomassapallets. Want op nog meer dwang zit (bijna) niemand te wachten.

Klimaatwetenschap
Een groep studenten is tot de conclusie gekomen dat alle investeringen in klimaatmaatregelen zullen worden terugverdiend. Helaas zit er een wetenschappelijke denkfout in die conclusie; namelijk, dat we het klimaat kunnen beïnvloeden.

Lokaal (wan)bestuur
Niet alleen in Limburg gebeuren er merkwaardige zaken op lokaal bestuursniveau.
In Waalwijk hebben we inmiddels de enorme bijdrage aan de schulden van RKC gehad, de onzinnige compensatieprojecten voor de woningbouw, de nieuwbouw van het gemeentehuis, de peperdure uitbesteding van de sociale uitkeringen en werkplaats, en van re-integratie, de verplaatsing van het zwembad en nu naar verluidt 10 miljoen voor het Leer- en schoenenmuseum. Ooit ontdekte accountant Leo Verhoef dat veel gemeentes ‘geheime’ reserves hadden door het vervalsen van de jaarrekeningen. Daarbij ging het om aanzienlijke bedragen, met name in steden als Amsterdam, maar ook in Waalwijk. In Tilburg bleken onder meer illegale betalingen te bestaan aan gepensioneerde bestuurders: zwijggeld? En dan hebben we het nog niet over de waterschappen en de spaarpotjes van scholen; allemaal geld van de burgers. Maar de miljarden uit de verkoop van het provinciale energiebedrijf zijn in Brabant al nagenoeg verdampt.

Moreel
Oorlogvoering berust voor een belangrijk deel op psychologie en moreel. Daarbij is de aanvallende partij in het voordeel totdat de verdediger terugslaat. Met name Duitse troepen waren befaamd om hun vermogen tot tegenaanvallen in WO-II. Wat nu in Oekraïne lijkt te gebeuren heeft vele aspecten. Niet alleen het moreel onder de soldaten en bij het thuisfront, maar ook in het buitenland wordt versterkt. Bovendien is het een waarschuwing aan de Russen, dat verdere aanvallen kunnen worden afgestraft door een tegenaanval en dat daarbij Russische krijgsgevangenen zullen worden gemaakt. Die kunnen niet alleen iets vertellen over het moreel van hun kameraden, maar tevens over de behandeling van Oekraïense burgers en krijgsgevangenen. En tot slot kan het nieuws hierover invloed hebben op de Russische bevolking, de internationale media en op de VN. Het is nog niet te laat om defensieve VN-troepen naar Oekraïne te sturen, want het plaatsen van een paar luchtafweerraketten buiten Oekraïne heeft geen enkele zin; zelfs niet voor het moreel.
Doch dan zal Oekraïne de offensieve operaties moeten afbreken om aan de onderhandelingstafel plaats te (kunnen) nemen. De Veiligheidsraad – met Rusland en China – zal echter geen garanties geven, zodat een afloop als bij de Hongaarse opstand (1956) niet ondenkbaar is. Dus dient Zelenski er rekening mee te houden dat de onbetrouwbaarheid van de VN zo mogelijk nog groter is dan van Poetin.

Netwerken
Ooit was ik op de Nieuwjaarsreceptie in een Provinciehuis. Op mijn vraag aan enkele aanwezigen: ‘Hoeveel tijd kosten dit soort netwerkbezigheden?’, was het antwoord ‘Ongeveer 30-50% van de werktijd’. Mijn verbazing leidde tot het vervolg: ‘Wat is het nut daarvan (met name voor ambtenaren)?’. Hierop geen antwoord.
Inmiddels heeft mevrouw Slingerland die vraag beantwoord in de Volkskrant. Het gebrek aan integriteit is verbijsterend; juist omdat men dit zelf kennelijk niet meer beseft. De gevolgen zijn echter reeds heel lang bekend, met nieuwe ‘hoogtepunten’ in Amsterdam en Den Haag.

Pensioenplundering
De voorgenomen pensioenhervorming kost het ABP naar verluidt 50 miljard??? Waarvoor en wat is dan het ‘voordeel’ van die wijziging? Vragen waar politici en toezichthouders kennelijk aan voorbijgaan, ondanks de uitzendingen van Witte zwanen, zwarte zwanen.
Juist nu de inflatie en bankrente toenemen waardoor pensioenen weer geïndexeerd kunnen/moeten worden, krijgen de ‘belanghebbenden’ haast met het doordrukken van nieuwe wetgeving. En dan te bedenken dat banken en verzekeraars vaak criminele organisaties zijn, waarvoor de belangen van hun cliënten geen enkele betekenis hebben. Alleen het verdienmodel telt. Voorbeelden daarvan zijn vastgelegd in duizenden dossiers, de boeken van Joris Luyendijk (Dit kan niet waar zijn) en Kees Kooman (Eerlijk of later) alsmede op de website van FtM (Follow the Money). Inmiddels zijn er politici (naar verluidt VVD) die een dekkingsgraad van 150% willen. Dit betekent vele honderden miljarden meer om mee te speculeren, garant te staan, te graaien, ‘verdampen’ (door inflatie en kosten) of aan de staat te ‘lenen’ zonder enige kans op terugbetaling. En de toekomstige vermogensheffing zou zich ook kunnen uitstrekken tot ‘verworven rechten’ - gewoon te innen bij het ABP etc. - terwijl indexering dan voor tenminste tien jaar onmogelijk wordt.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

dinsdag 6 september 2022

Leider boerenorganisatie waarschuwt kabinet; Mogelijk komt afgelegen weiland wel vol te staan met burgers

Op waarschuwende toon vertelt Mark dat 'ze' In Den Haag niet snappen, dat het Malieveld misschien wel vol komt te staan! En niet eens met boeren, maar met gewone burgers van Nederland, zo gaat Mark verder. Echter het regime, snapt het heel goed! Tekst gaat verder onder de video.

Het Malieveld, Stroe en ook het Museumplein zijn door het regime en haar omvangrijke kliek, aangewezen, afgelegen weilanden waar je meestal wel gezellig bij elkaar mag komen van onze 'leiders'. Gezellig; muziek, praten, dansen, nog meer praten, lachen, roepen enz. Het regime vindt dat best wel grappig. Als je na afloop dan ook nog je biertje, je treinkaartje of het volgooien van je benzinetank, keurig betaald met je pinpas, dan doe je het allemaal precies zoals het regime het wil en is er niets aan de hand.

Demonstreren is een volstrekt zinloze bezigheid, zo is nu toch wel eens een keer gebleken. In protest komen door massaal nergens meer aan mee te werken zou een betere optie zijn. Demonstraties organiseren om daartoe op te roepen, zal wel niet mogen, dus dan doen we dat niet. We zijn met veel te weinig en doen veel te veel.

Als de staat de dader is en jij het slachtoffer, dan zou je op een gegeven moment
toch moeten beseffen dat elke vorm van burgercriminaliteit kruimelwerk is.
 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

vrijdag 2 september 2022

Zullen hier ook weer klachten over binnenkomen bij de ombudsman van de NPO?

Wij moeten helaas vrezen van wel. Ons land is immers vergeven van mede-'mensen' die het niet zo goed voor hebben met die weinigen... (Tekst gaat verder onder de video) 


... die nog zelf nadenken en weigeren zich laten indoctrineren en voorliegen door
de staatsmedia. Wij bedoelen mede-'mensen' die aan alle kenmerken van
hedendaagse NSB'ers voldoen en zich zullen ergeren aan deze ijzersterke column van 
onderzoeksjournalist; oorlogsverslaggever; auteur; columnist en voorzitter van Omroep Ongehoord Nederland.

Wordt lid van de luis in de pels van de Nederlandse Staatsmedia!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels