KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 13 september 2019

Geert Wilders, Nico van den Ham en vele anderen deden aangifte tegen corrupte zwarte toga dragers


Trias Politica
Van scheiding der machten, ook wel de trias politica, is in de praktijk geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient de staat zo ingericht te zijn dat de drie machten: de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars functioneren bewaken.

Geert Wilders
Geert Wilders, ikzelf en grote groepen andere slachtoffers van partijdige, corrupte zwarte toga dragers kunnen onomstotelijk bewijzen dat deze drie machten niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samenwerken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

Aangifte
Geert Wilders deed een aantal dagen geleden aangifte tegen officier van justitie Wouter Bos en de advocaten-generaal Birgit van Roesel en Gerard Sta. Het Openbaar Ministerie en andere betrokken corrupte ambtenaren en politici, die ook een rol hebben gespeeld bij zijn politieke vervolging, kunnen zich tevens opmaken voor een serie aangiften en procedures, zo kondigde Wilders ook nog aan.

Wapens
Ikzelf en een groot aantal andere slachtoffers van de zwarte toga maffia doen, net zoals Geert Wilders dat nu doet, ook vaak aangifte tegen officieren van justitie, rechters en aanverwant corrupt (politiek) tuig. Het Openbaar Ministerie zet in die zaken dan één van haar vuilste en meest gevreesde wapens in en dat is: nergens op reageren. De aangevers horen er dan dus meestal helemaal niets meer van. In de enkele gevallen dat er wel een reactie komt, bestaat die meestal uit een kort afwijzend briefje dat verder inhoudelijk nergens over gaat.

Artikel 12 Sv-procedure
De gedupeerden die dan vervolgens vaak een artikel 12 procedure (dat is een formeel beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten) opstarten, worden, zoals dat meestal gaat bij door weer andere, hogere: 'ons kent ons' rechters in het ongelijk gesteld.

Verloop
De grote slachtoffergroep van zowel het Openbaar Ministerie als de rechtspraak kijken met grote belangstelling uit naar het verloop in de zaak van Geert Wilders.

Nico van den Ham

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

maandag 9 september 2019

Geen celstraf voor klokkenluider Nico van den Ham

In tegenstelling tot wat Algemeen Dagblad nepnieuws journalist Chris Klomp beweert, voorlopig geen gevangenisstraf voor klokkenluider Nico van den Ham.


Zie ook >>> Vonnis: klokkenluider Nico van den Ham gaat 3 weken de gevangenis in en moet vaak worden mishandeld!Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

https://vk.com/video395307653_456239093 

woensdag 4 september 2019

Vonnis: klokkenluider Nico van den Ham gaat 3 weken de gevangenis in en moet vaak worden mishandeld!

Dat schrijft krantenvod Algemeen Dagblad nepnieuwsjournalist Chris Klomp op Twitter.Staatstrol Chris Klomp die af en toe een stukje nepnieuws
in het krantenvod Algemeen Dagblad mag schrijven, heeft
vele e-mail accounts waarmee hij Nico én vele anderen, die
een eerlijke rechtspraak willen, voortdurend stalkt.
Chris Klomp liegt zijn Algemeen Dagblad nepnieuws
volgers voor dat hij op de rechtszitting van klokkenluider
Nico van den Ham was.Chris Klomp, één van de vele kenmerken van een heuse schurkenstaat. 


Morgen meer over nepnieuwsjournalist Chris Klomp en de waarheid betreffende de rechtszitting én het vonnis van klokkenluider, Nico van den Ham.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 1 september 2019

Klokkenluider Nico van den Ham gaat maandag niet naar zijn rechtszitting omdat dat volstrekt zinloos is

Wegens enorme censuur: klik >>> hier of op de onderstaande
afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal


>>> Brief aan rechter mevrouw Y.M. Vanwersch

>>> Antwoord officier van justitie de heer  A.H.J.M. Damen

>>> Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham wraakt partijdige rechter tijdens zijn terechtzitting

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.dinsdag 27 augustus 2019

ÉÉN VAN DE VELE KENMERKEN VAN EEN HEUSE (VERKAPTE) SCHURKENSTAAT

Van scheiding der machten, ook wel
de trias politica, is in de praktijk geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient de staat zo ingericht te zijn dat de drie machten, de wetgevende, uitvoerende en
rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars
functioneren bewaken.


Ikzelf en vele andere slachtoffers van partijdige, criminele rechters, kunnen onweerlegbaar bewijzen dat deze drie machten niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samen werken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

Helaas mogen wij dat niet bewijzen. Niet van de politiek, niet van de gecensureerde staatsmedia en zeker ook niet van de verantwoordelijke instantie de Hoge Raad der Nederlanden met als trotse baas, de tot op het bot corrupte, omstreden procureur generaal, mr. Jos Silvis. Onze klaagschriften hierover en andere rechterlijke zwendel, worden niet beantwoord of in een enkel geval afgedaan met een nietszeggend antwoord.

Dat de rechterlijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!


Zie ook >>> Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te                            ondernemen tegen criminele rechters (video's).

            >>> DE DONKERSTE KANTEN VAN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK                             Prof. Dr.ir A.F.P. van Putten, M. E. Van Putten- Veeken  

            >>> Dertien belangrijke adviezen aan Minister Grapperhaus voor                                zijn propaganda bezoek aan Thailand deze week

Klokkenluider, melder van misstanden, journalist, openbaar aanklager,
Nico van den Ham

woensdag 21 augustus 2019

Dertien belangrijke adviezen aan Minister Grapperhaus voor zijn propaganda bezoek aan Thailand deze week

Minister Ferdinand Grapperhaus
Johan van Laarhoven
Dag minister Ferdinand Grapperhaus. Eind deze
week vliegt u naar Thailand. U gaat daar met uw Thaise ambtsgenoot en de premier van dat land praten over de zaak van de Nederlandse coffeeshop baas Johan van Laarhoven.
Van Laarhoven (58) zit in Thailand in de gevangenis wegens het vermeend witwassen van drugsgelden.

Voordoen
U, meneer Grapperhaus, wil zich in Thailand gaan voordoen als een keurige, integere Nederlandse minister van Justitie en veiligheid die wil dat Van Laarhoven om humanitaire redenen in Nederland verder wordt vervolgd.

Lief
Wij vinden het erg lief van u, mijnheer Grapperhaus, dat u de premier en de minister van Justitie van Thailand gaat proberen te bewegen Van Laarhoven aan Nederland uit te leveren. 
Wij willen dan ook oprecht dat u daar in slaagt en geven u dertien zeer belangrijke adviezen mee inzake uw gesprek met de Thaise bewindslieden. 

Advies 1
Zorg er tijdens uw bezoek voor dat er absoluut géén Nederlandse journalisten in de buurt van u en de Thaise bewindslieden komen die geen perskaart hebben! Het gevaar bestaat namelijk dat die journalisten dan een boekje opendoen over u, het Nederlandse Openbaar Ministerie en de Nederlandse rechtspraak. Als de Thaise bewindslieden dat te horen krijgen, is de kans groot dat uw missie niet slaagt! Dus sta uitsluitend Nederlandse journalisten toe die in het bezit zijn van een NVJ (staats)-perskaart tijdens uw bezoek aan Thailand, want die houden de mond, net zoals zij dat in Nederland doen, wel dicht zoals u zelf wel weet.

Advies 2
Wij raden u aan, minister Grapperhaus, om alles op alles te zetten om te voorkomen dat de  regering van Thailand, maar ook de Thaise pers, te weten komen wat er zich allemaal afspeelt in de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven.

Advies 3

Probeer, minister Grapperhaus, het daar in Thailand stil te houden dat de Staat der Nederlanden zich op grote schaal schuldig maakt, gebruik makend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, in Naam van de Koning, aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op grote groepen, waaronder veel kinderen van haar bevolking.

Advies 4
Zorg ervoor, Minister Grappenhaus, dat de Thaise regering en Thaise pers niet te weten komen dat binnen de Nederlandse rechtspraak en haar omvangrijke kliek een cultuur heerst waarin het standaard is dat rechters middels enorme gerechtelijke list en bedrog massaal de levens van grote groepen mensen, het gewone, goedwillende volk, volledig verwoesten. Dit op een zodanige wijze dat in veel gevallen kan worden gesteld én bewezen dat grote aantallen mensen uit betreffende groepen door de Staat der Nederlanden, gebruik makend van gerechtelijke zwendel, list en bedrog, toegepast door partijdige, corrupte rechters, willens en wetens de wanhoopsdood worden ingejaagd. Dit alles voor de geldelijke belangen van grote, veelal frauderende, organisaties/bedrijven of door rechters belangrijk geachte personen.

Advies 5
Pas op, mijnheer Grapperhaus, dat de Thaise regering en de Thaise pers niet te weten komen dat Nederlandse rechters en raadsheren in samenspan met het Openbaar Ministerie en in collusie gespecialiseerde advocaten, op alle mogelijke manieren, de rechten van een groot gedeelte van de (gewone) Nederlandse bevolking massaal schenden.

Advies 6
De Thaise regering kan beter ook niet weten, minister Grapperhaus, dat in Nederland partijdige rechters en raadsheren bepalingen, die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen en waaraan ook zij zich moeten houden, buiten beschouwing laten als die bepalingen hen niet van pas komen bij het bevoordelen van hun elite vrienden.

Advies 7
Ook is het beter, heer Grapperhaus, dat niemand aan de Thaise regering en de Thaise pers vertelt dat, op een enkele uitzondering na, dit om de Nederlandse rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, al datgene wat tijdens de procedure schriftelijk en tijdens rechtszittingen, mondeling, door de kleinere partij of de door de rechter minst belangrijk geachte persoon naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas komt bij het bevoordelen van de veel grotere partij of door de rechter als belangrijkst beschouwde persoon, opzettelijk en bewust niet in de proces-verbalen en de uiteindelijke vonnissen wordt vermeld.

Advies 8
De Thaise regering en de Thaise pers kunnen beter ook niet weten, minister Grapperhaus, dat Nederlandse rechters en raadsheren oneerlijk en vooringenomen zijn, valsheid in geschrift plegen, volstrekte lak hebben aan rechtsbeginselen en rechtsnormen als die hen niet van pas komen bij het bevoordelen van grote organisaties en/of door hen belangrijk geachte personen.

Advies 9
Pas op, minister Grapperhaus, dat de Thaise regering en de pers van Thailand niet te weten komen dat Nederlandse rechters en raadsheren als mens te werk gaan als meedogenloze, gevoelloze criminelen, zonder een greintje normbesef en enig inlevingsvermogen. Dit conform de cultuur die heerst binnen de organisatie waar zij deel van uitmaken. Een cultuur waarin het normaal is om de levens van het gewone volk, voor de belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, volledig kapot te maken en wanhopige burgers met hun onrechtmatige, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen, willens en wetens massaal de zelfmoord dood in te drijven.


Advies 10
Ook kunnen ze daar in Thailand beter niet weten, minister Grapperhaus, dat in Nederland ambtenaren en andere personen die een functie bekleden die het hun mogelijk maakt de immens vuile gang van zaken bij de rechtspraak en haar omvangrijke kliek breed onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, volstrekte lak hebben aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hierover zwijgen.

Advies 11
Laat ook niemand aan de Thaise regering en de Thaise pers vertellen, mijnheer Grapperhaus, dat de Hoge Raad der Nederlanden, die wettelijk gezien het recht en de macht heeft om de ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende gerechtelijke criminelen te stoppen, rechters en raadsheren categorisch de handen boven het hoofd houdt om zo de enorme justitiële smeerlapperij, die massaal op grote groepen van de Nederlandse bevolking wordt toegepast, in de staats doofpot te houden.


Advies 12
Het is beter dat ze daar in Thailand ook niet weten, minister Grapperhaus, dat de Nederlandse reguliere media weigert het Nederlandse volk op eerlijke wijze te informeren betreffende de misdrijven die rechters op grote groepe
n van de Nederlandse bevolking toepassen en niet bereid is de onomstotelijke bewijzen hiervoor, die de vele slachtoffers, onafhankelijk van elkaar, in bezit hebben, te bestuderen en naar buiten te brengen.

Advies 13
Ook is het beter dat een door klokkenluider Nico van den Ham veelgebruikte stelling niet in de Thaise pers komt, Minister Grapperhaus. Wij bedoelen deze stelling:


Dat de rechtelijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!     
Wij hopen oprecht, minister Ferdinand Grapperhaus, dat uw charmeoffensief lukt en dat u daarmee het toch al zo geïndoctrineerde, onderworpen Nederlandse volk laat geloven dat Nederland een rechtstaat is en Thailand een schurkenland! Niet omdat wij zo begaan met u zijn, maar omdat wij het Johan van Laarhoven wel gunnen dat hij daar weg kan. Veel succes dus en geniet een beetje van uw snoepreisje. 

Verzonden naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Twitteraccount van minister Grapperhaus.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 18 augustus 2019

Officier van Justitie Achilles Damen, opvolger van Koos Spee, gaat Klokkenluider Nico van den Ham vervolgen

Mr. Achilles Damen, de opvolger van de landelijke verkeersofficier Koos Spee (Wegmisbruikers SBS6) vraagt rechter zware verkeersmisdadigers niet te vervolgen, maar gaat klokkenluider Nico van den Ham, die uit pure nood wat lichte overtredingen heeft begaan, samen met rechter, mevrouw mr. Y.M. Vanwersch, begin september tijdens een nieuwe showproces verder vervolgen en kapot maken. Start de video...


Brief aan >>> officier van justitie
Reactie van >>> officier van justitie 

Artikel in de >>> Tubantia
>>> Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham wraakt 
        partijdige rechter tijdens zijn terechtzitting

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

_______________________________________________________________

Test-ruimte (tijdelijk). 

>>> https://vk.com/video395307653_456239090

>>> https://vk.com/videos395307653?z=video395307653_456239091%2Fpl_395307653_-2