KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 18 maart 2023

Weten hoe het er in een heuse schurkenstaat aan toe gaat? Kijk en beluister deze video helemaal (14.13)

Zelfs D66 Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp ging Thierry Baudet een beetje helpen! Zou D66 minister Ernst Kuipers nou boos op partijgenoot Bergkamp zijn?    


En zo is er nog heel veel meer!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

zondag 12 maart 2023

Prikbord nr. 861 L.J.J. Dorrestijn

Binnenhof
Het wordt tijd voor een parlementaire
enquête over de bouwprojecten die het Rijk aanbesteedt. Want de voorspelde budgetoverschrijding bij de renovatie van het Binnenhof, is er een in een lange reeks die alleen verklaarbaar is door corruptie of incompetentie. Wellicht beide.

Brutaal
Internetoplichters zijn soms zo brutaal of
dom, dat ze officiële instanties imiteren in
hun e-mails, zonder het (buitenlandse) afzenderadres te manipuleren. Bijvoorbeeld Rijksoverheid (no
reply@sky....be)! Dit adres is hier door de auteur verminkt om ‘ongelukken’ te voorkomen.
Helaas komen er wekelijks vele berichten binnen over banktegoeden, pasjes, creditcard, gewonnen prijzen etc. Allemaal zaken die eigenlijk gemeld zouden moeten worden, maar zover bekend nog niet hebben geleid tot een handboekje voor computergebruikers die het met allerlei losse adviezen moeten doen. Ook het handboek voor internet-/data-beveiliging is kennelijk nog steeds niet klaar, gezien het gemak en de omvang waarmee hackers hun slag slaan.

Corona
Viroloog Koopmans weet het bijna zeker: het Coronavirus kwam niet uit een Chinees laboratorium, maar van een markt voor wilde dieren. Hoe die aan de besmetting kwamen blijft onduidelijk, net als de overtuiging van Koopmans. Want ze heeft geen onderzoek kunnen doen op die markt (was al weken gesloten) en ook niet in laboratoria. Ze heeft die ‘wetenschap’ van de Chinese overheid en die is kennelijk zeer betrouwbaar. Zou ze bij de WHO werken? Een politieke club die Taiwan aanvankelijk buitensloot, omdat Peking dat zo wilde.

Drones
Oekraïne beschikt naar verluidt over lange-afstandsdrones die volgens sommigen
echter niet mogen worden ingezet tegen Russisch grondgebied.
Indien een land het recht heeft zich te verdedigen, dan mag het ook de vliegvelden aanvallen, waar vanaf het gebombardeerd wordt, evenals raketstellingen over de grens van bezet Oekraïne, Rusland dan wel Wit-Rusland. Dit heeft niets met escalatie te maken, maar met gelijke rechten in de strijd. Zelfs het aanvallen van militaire hoofdkwartieren behoort daartoe. En dan gaat het nog niet over de Russische escalatie met aanvallen op burgerdoelen, oorlogsmisdaden en zeeblokkade.

Eerste Kamer
De zelfoverschatting van sommige leden van de Eerste Kamer doet nogal komisch aan in het licht van hun (on)macht en van de omstandigheden waaronder de burgers, militairen en politie hun werk moeten doen. Immers, Brussel, de ECB, de Raad van State, de rechter, minister Kaag en de activisten bepalen wat er in dit land gebeurt. Gevolgd door de Russen, de multinationals, de (top)ambtenaren, de banken, de zorgmanagers en de drugsmaffia. Ook de enorme blunders en mazen in de bestaande wetgeving zijn mede aan de Eerste Kamer te danken, net als de privatisering van de zorg en de invloed van ondemocratische adviesorganen (kinderbescherming, pensioenwetgeving, klimaattafels, asiel, WRR, Rijksgebouwendienst etc.).

Energielabel
De Vereniging Eigen Huis biedt een actueel energielabel aan voor ‘slechts’ € 299,-.
Deze invuloefening wordt kennelijk door (juridische) experts gedaan, gezien het gemiddelde tijdsbeslag van 2-3 uur, inclusief reistijd.

Hamburg
Sinds het Dutroux-onderzoek zijn er al vele terroristische aanslagen en moorden geweest, waarbij de politie vooraf aanwijzingen had over de voornemens of risico’s zonder in te grijpen. Daarbij werden vaak de verklaringen van de criminelen voor waar aangenomen in plaats van het worst case scenario te onderzoeken. Naïef of gemakzuchtig?
Nu ook weer in Hamburg waar de politie wel keek of het wapen correct was opgeborgen, maar zich kennelijk niet afvroeg waarvoor de dader plotseling een wapen nodig had.

Hongarije
Sommige deskundigen vinden dat Hongarije uit de EU moet worden gestoten, omdat de regering zich weinig aantrekt van Europese afspraken en richtlijnen. Een gevaarlijke stelling in het licht van de corruptie en incompetentie in Brussel, het gedrag van de ECB, de toelating van Balkan-landen, de steun aan Palestijnse groeperingen, de situatie in Griekenland, Italië, Frankrijk, Polen en Spanje, alsmede het lidmaatschap van de NAVO. Als er criteria worden gehanteerd, die tot gedwongen vertrek uit internationale organisaties leiden, krijgt Poetin er een aantal bondgenoten bij, waaronder Turkije. En de VN kan meteen worden opgeheven.

Referendum
D66 wil een nieuwe referendumwet waarin de burgers bepalen wat het onderwerp en de vraagstelling zijn. De praktische vraag is echter of de regering dan het resultaat ook uitvoert, want er zijn tientallen onderwerpen te bedenken waarop het regerings- dan wel D66-beleid kan worden afgewezen. En ook moties verdwijnen vaak in de prullenbak. Daarnaast heeft een computerstemming uiteraard dezelfde vermeende nadelen van manipulatie als bij verkiezingen. Een aantal criminele hackers heeft dit weer eens bewezen, waarbij het cruciaal is of allerlei persoonlijke gegevens niet beter off-line op beveiligde computers (servers) moeten worden bewaard in plaats van in datacentra.
En wat als straks de vraag wordt voorgelegd om uit het vluchtelingenverdrag te stappen of uit de Euro?

Rijsnelheid
Op grond van een reactietijd van maximaal 2 seconden (vuistregel), zodra de voorliggende auto (te) laat begint te remmen, moet de veilige tussenruimte (‘volgafstand’) naar verluidt tenminste 15 meter bedragen (remvertraging). Dit is iets anders dan de stopafstand vóór een stilstaand object (file, hert, kruising). Bij een snelheid van 60 km/u is die 34 meter en bij 80 km/u ca. 53 meter. En bij 120 km/u zelfs ruim 100 meter; vooral om slippen te voorkomen.
Uiteraard neemt ook de geringere volgafstand toe bij hogere snelheden, uitgaande van de reactietijd: tot 44 meter bij 80 km/u.

Gedwongen afremmen van 120 tot 60 km/u bij duisternis geeft dus tijd om een kop-staartbotsing te voorkomen bij een volgafstand van tenminste 34 meter (plotselinge snelheidsvermindering van 60 km/u), maar bij de volle 2 seconden reactietijd is dit 50 meter bij een gemiddelde remwegsnelheid van 90 km/u! Dit betekent voorts dat de wegbezetting (voertuiglengtes plus tussenruimtes) bij 120 km/u ongeveer 18-25 voertuigen per kilometer omvat, die 2x zo snel het wegvak passeren als 25-50 voertuigen met 60 km/u.
Het verlagen van de snelheid op bepaalde wegen is derhalve meestal nauwelijks van invloed op de doorstroming van het verkeer, maar wel op de veiligheid; met name bij filevorming, kruisingen, mist, inhalen, regen, gladheid en duisternis. En juist dan blijkt doorgaans weinig van vrijwillig snelheid verminderen en niet inhalen, net als bij wegwerkzaamheden en koerier-/vrachtverkeer. Zelfs buschauffeurs voelen zich opgejaagd door hun rijschema. Helaas geldt dit fenomeen in hogere mate voor het riskante rijgedrag van asocialen en verslaafden, maar daartegen helpt geen enkele beperking.

Rutte-missie
Opnieuw doet premier Rutte of hij al een Europese functie heeft en gaat in Rome over asielzoekers en mensensmokkelaars praten. Daarbij bluft hij naar verluidt over zijn rol in de Turkije-deal die aan de miljarden van Merkel wordt toegeschreven. Wat hij nu in Afrika te zoeken heeft is een raadsel: ook miljarden aanbieden om corrupte regeringen te compenseren van het inkomstenverlies van mensensmokkel? Dat zal ons land weinig helpen, want van de beweerde 90% minder ‘asielzoekers’ (gelukszoekers) door Turkije, is hier niets te merken. In tegendeel, enkele politieke partijen – waaronder D66 en CU - kunnen niet genoeg krijgen van hun humanitaire zelfverheerlijking en blokkeren iedere oplossing. Intussen gaan in Brussel stemmen op om nog meer geld in Frontex te pompen, doch die veroorzaakt zelf mede de stroom van gammele bootjes met gelukszoekers die hopen tijdig te worden gered zodat ze zich in Europa kunnen verplaatsen om vervolgens ook hun familie naar Duitsland etc. te ‘halen’.

Syrië
Het heeft niet veel zin een vergelijking te maken tussen de dictaturen in Afghanistan en Syrië. De enige overeenkomst is dat de westerse interventie niet het beoogde resultaat had met vele tienduizenden doden, honderdduizenden vluchtelingen en grote verwoestingen tot gevolg. Doch in Syrië hebben de moslimterroristen de strijd niet gewonnen, ondanks de verdeeldheid van het Westen. Terecht, want het bestaan van een dictatuur kan geen reden zijn om oorlog te voeren. Niet in Afrika of Zuid-Amerika, niet tegen China, niet tegen Noord-Korea, niet tegen Turkije of Marokko, en ook niet tegen Wit-Rusland. Wat wel moet kunnen, is verwijdering uit de VN, de NAVO of de EU. Helaas beslist de VN liever over militaire operaties dan harde diplomatieke maatregelen.
En daarmee is het gezag van deze praatclub nihil geworden;onzinnige toespraken van de secretaris-generaal, een doorgeslagen vluchtelingenverdrag en grootschalige corruptie doen de rest. Kortom, Syrië heeft weinig te vrezen van de internationale gemeenschap en zou theoretisch een schadevordering kunnen indienen bij de landen die de opstandelingen steunden.

Uitgelachen
Zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov werd uitgelachen op de
G20-top, en de Duitse politica Sahra Wagenknecht over haar kijk op Poetin, zou ook hier eens moeten gebeuren. Met minister Kaag bijvoorbeeld, die in een tv-programma de plantjes voor ‘de generaties na ons’ belangrijker vond dan de woningnood en de economie. We moeten ons gewoon aanpassen aan de stikstofeisen, vond zij, maar beseft kennelijk niet dat de generaties na ons zich verbijsterd zullen afvragen of we in 2023 helemaal gek geworden waren. Want ook met haar elitaire asielambities negeert ze dat Nederland vol is, en allang niet ‘rijk’ of ‘beschaafd’ meer, maar toch steeds aantrekkelijker wordt voor (minderjarige) gelukszoekers. Die minachting voor de opvattingen van de gewone burgers deelt ze met premier Rutte. En ook de nieuwe fractievoorzitter van de CU is net zo doof voor de feiten en de leugens rond asiel, milieu en energie. Daaraan mogen de welvaart, woonomgeving, (besteedbaar) inkomen, energiegaranties, strategische veiligheid en woningbouw worden opgeofferd. Partijbelang gaat kennelijk altijd voor landsbelang. Waarom staat het IJsselmeer inmiddels niet vol met windturbines, als die zo ‘onmisbaar’ zijn op het land?

Verkiezingen
Het verwijt aan de media, dat de programma’s over de komende verkiezingen teveel op Den Haag zijn gericht, heeft een kern van waarheid.
Doch de relevantie van de provinciale staten is nu eenmaal geringer, de (financiële) schandalen en andere misstanden zijn nauwelijks bekend, de kwaliteit van de politici is beperkt en hun vroegtijdige vertrek is niet alleen een gevolg van de werkdruk.
Een landelijke tv-uitzending met onbekende provinciale politici heeft dus weinig zin, net als over de waterschappen, tenzij het een dossier van Zembla betreft.

Daar komt bij dat de coalitiepartijen in het provinciaal bestuur (gedeputeerde staten) weinig behoefte hebben aan vernieuwing of het afleggen van rekening en verantwoording. Hierin zou enige verandering kunnen komen, indien – naast Zembla – vaker het middel van een ‘enquête’ (onderzoekscommissie) zou worden gehanteerd dan wel moties ingediend en de kosten van wachtgeld voor vertrokken statenleden, door de eigen partij moeten worden opgebracht. De reden van het laatste laat zich raden en zou ook moeten gelden voor wethouders, met name in Amsterdam.

Vertrouwenspersoon
Een (wettelijke) vertrouwenspersoon voor het melden van ongewenst gedrag, is geen mediator die zelf voor een oplossing kan zorgen. Dit geldt temeer als hij/zij zelf ook in het bedrijf werkt of als het pesten wordt toegelaten door de werkgever, bijv. om iemand ‘eruit te werken’. Aan het laatste zijn risico’s verbonden als iemand zich ziek meldt en nog 2 jaar moet worden doorbetaald of een vertrekbonus afdwingt. Doch het kan ook de rechter zijn, die een onoverkomelijk geschil – ‘verstoorde werkrelatie’ - tussen werkgever en werknemer constateert en ontslag goedkeurt.


Dus een vertrouwenspersoon zal zich vaak passief opstellen en vooral adviseren, met name indien het de werkgever zelf is die ongewenst gedrag vertoont. Dit is ook zichtbaar als het om discriminatie gaat, bijvoorbeeld van vrouwen, waarvoor zich externe klachtencommissies inzetten. Het slachtoffer moet dan zelf mondig zijn en bewijzen vastleggen in een dossier, wil een klacht kans van slagen hebben; en juist in dat geval is er geen externe hulp nodig. Want tegen onwil van een manager of werkgever om in te grijpen valt weinig te doen, anders dan de vakbond of de rechter in te schakelen en in het uiterste geval de media.

Vriendenloterij
De samenhang tussen de Vriendenloterij en Postcodeloterij begint steeds meer op te vallen; niet alleen door het gezamenlijke jaarverslag. Ook bij de Vriendenloterij is de doelgroep niet de deelnemers, maar de vele ‘goede doelen’. En aan de unieke deelnamecode (bankrekening) worden twee letters toegevoegd, die kennelijk voorkomen dat er daadwerkelijk moet worden uitbetaald. Net als bij de postcode (uniek met huisnummer), waarvan niet eens bekend is of er nog steeds een notaris betrokken is bij elke trekking uit de deelnemende postcodes met een volgnummer van drie cijfers (dus tot 999). Hij/zij voert slechts een ‘startgetal’ in en de computer doet de rest.
Overigens is die procedure formeel goedgekeurd, maar wordt de notaris niet vermeld. De omvang van het ‘bedrog’ (totaalbedrag winnaars) is ongetwijfeld in de jaarstukken terug te vinden, maar niet op de website van het CBF, tenzij….. die cijfers niet worden gepubliceerd.

Vrijdag
In Duitsland worden de vrijdagdemonstraties van opgefokte jongeren versterkt door senioren die ook vinden dat er nog meer klimaatmaatregelen moeten komen. Je zou verwachten dat die dus borden gaan dragen over de bouw van nieuwe kerncentrales, maar dat is een vergissing. Ze hebben helemaal geen oplossingen, net als die pubers, en ‘geloven’ alleen in hun eigen klimaatreligie, inclusief wonderen en verdoemenis. Intussen gaat het hersenspoelen gewoon door met ‘projecten’ op scholen en media-aandacht voor demonstranten en voorlichters van de activisten en belangengroepen met hun eenzijdige alarmverhalen.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

zaterdag 11 maart 2023

Dit kan alleen in een staat die aan alle kenmerken van een schurkenstaat voldoet

En, waarvan het grootste gedeelte van het onderworpen volk het allemaal wel best vindt! Ook als het om hun kinderen gaat!

Met veel dank aan >>> Michael van der Galien

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

woensdag 1 maart 2023

Prikbord nr. 860 L.J.J. Dorrestijn

AOW-korting
Minister Schouten moet nog eens goed nadenken over het voornemen om geen
AOW-korting op te leggen aan inwoners van Nederland, indien ze hier te weinig premie hebben betaald. Om te beginnen dragen zwartwerkers helemaal niets af, ook geen inkomstenbelasting, en zullen gastarbeiders die hier blijven wonen straks kennelijk de volledige AOW krijgen, waarmee ze mogen terugkeren naar het land van herkomst? In tegenstelling tot de (aanvullende) bijstand die men
– met overleggen van alle bewijsstukken – kan aanvragen, indien niet de volledige AOW wordt uitbetaald.
Nederlanders die in het buitenland hebben gewerkt en daar een (AOW-)pensioen hebben opgebouwd, zouden hier eveneens hun volledige AOW krijgen? En statushouders, alsmede immigranten uit EU-landen, Turkije en Marokko, eveneens? Ik zie de asielstroom van 60+ ers al richting Nederland afbuigen….

Baantjes
Wat hebben Remkes, Rosenmöller, Schippers, Melkert, Paas, Koolmees, Jongerius, Halsema, Pechtold, Nieuwenhuizen, Nijpels etc. etc. eigenlijk gepresteerd, waardoor ze plotseling geschikt blijken voor (weer) een andere baan of tijdelijke commissiefunctie, nog afgezien van vele nevenfuncties? Ongeziene talenten die eerder niet tot uiting kwamen, een ‘beloning’ voor bewezen diensten of gewoon ons-kent-ons? Enkele onder hen hebben na hun (soms onvoltooide) studie alleen ‘politieke’ functies gehad en weten weinig over de rest van de samenleving, maar dat is kennelijk geen belemmering.

Boodschap
Het bericht dat de gasprijs voorlopig niet zal dalen, is nauwelijks een waarschuwing te noemen. Tenzij voor het kabinet, want veel gezinnen staat het water aan de lippen, omdat gas niet het enige is wat (veel) duurder is geworden. De boodschap moet dus zijn: accepteer de inflatie (geldontwaarding), verhoog de uitkeringen en minimumloon, maak vliegen duur, verlaag de eisen en kosten voor kinderopvang en stop met allerlei ‘luxe’ subsidies en verspillingen. Want de noodzakelijke loonsverhogingen en de koersdaling van de euro geven een reëler beeld van de economische werkelijkheid. Nederlanders zijn best in staat zuiniger te leven, hun geld in Nederland te besteden en minder te importeren, terwijl onze export op niveau blijft. De vraag is echter of dit voor alle EU-landen geldt.

Gasloos
Gasloze wijken kan een grote blunder blijken te zijn; niet alleen omdat de veelgeprezen warmtepompen – net als windmolens en elektrische auto’s – weinig bijdragen aan het energieprobleem, terwijl ze wel milieuproblemen veroorzaken, in ieder geval zolang er
te weinig kerncentrales zijn. Want ook stroom moet ergens worden ‘gemaakt’ en getransporteerd; en het alternatief, waterstof, moet door gasleidingen. Dus straks de hele nieuwbouwwijk weer op de schop voor zwaardere elektriciteitskabels dan wel alsnog (waterstof)gasleidingen, of ieder huis een houtkachel?

Giro 555
De 11 organisaties achter Giro 555 – waaronder Unicef, het Rode Kruis en 3 stichtingen voor kinder- en vluchtelingenhulp – hebben ongeveer 110 miljoen te verdelen. Doch Europa-wijd is naar verluidt bijna 6 miljard beschikbaar voor (humanitaire) hulp aan Turkije en Syrië, terwijl de Turkse regering nog steeds op zijn handen zit. Dus wat is nu het plan voor de besteding van al dat geld; graag in verifieerbare projecten, want bij eerdere hulpacties kwam daar heel weinig van terecht. En hoe is het geld voor Oekraïne ingezet of moet ik daarvoor op de vage jaarrekeningen wachten, waarin weinig concreets te vinden is? Alleen al de betaling van de functionarissen in allerlei hulporganisaties doet de wenkbrauwen fronsen, naast de verwervingskosten (pardon, ‘voorlichting’), de reserves en de projectkosten (reizen, verblijf, vervoer, verzekeringen, luchttransport, media-aandacht etc.). De vermeende controle door het CBF stelt weinig voor, maar daartoe moet men de website (willen) lezen.

Long Covid
Zorgmedewerkers die long Covid hebben gekregen in de ‘tweede’ golf, moeten zich
wel afvragen of minister Helder (Langdurige zorg) weet wat aansprakelijkheid is.
Kennelijk werd de eerste golf gekenmerkt door onwetendheid bij de regering, absurde maatregelen en de verwachting dat besmetting nodig was om tot grootschalige resistentie te komen. Wie in die periode besmet raakten en vervolgens ziek bleven, krijgen een soort ontslagvergoeding. Doch wie in de volgende periode besmet raakte
– toen de regering wel kennis had, maar onbruikbare mondkapjes kocht, naast een reeks andere fouten – valt naar verluidt niet onder de ministeriële aansprakelijkheid. Huh, was toen het toezicht op de verstrekking van deugdelijke beschermende middelen wel geregeld en op het thuisblijven van zieke zorgmedewerkers en het verhogen van de ic-capaciteit? De slachtoffers moeten niet langer wachten op een parlementaire enquête over de coronapandemie die de fouten zal toedekken, maar collectief letselschade claimen via de rechter. Waar gelukszoekers dwangsommen krijgen uitbetaald, hebben langdurig zieke zorgmedewerkers zeker rechten.

NAVO-partner
Voor sommige burgers en politici in het Westen is het maar goed dat Oekraïne (nog) geen NAVO-partner wordt, want de bereidheid om een militaire confrontatie met Poetin te riskeren is bij hen minimaal. Of dit een gevolg is van desinformatie of eigenbelang blijft onduidelijk, want de vage antwoorden op concrete vragen aan demonstranten doen vermoeden dat vooral beroepsactivisten de straat op gaan. Vandaag voor Poetin, morgen voor het milieu en overmorgen tegen kerncentrales. Zelfs Duitse linkse politici vervallen in hun oude retoriek over bewapening, geweldloze oplossingen en ‘onderhandelen’ (waar over?). Is dit geveinsde onwetendheid of zijn ze geschrokken van de gevolgen die de conventionele ontwapening blijkt te hebben; namelijk, de afhankelijkheid van NAVO-landen met kernwapens? Want indien het om echte onwetendheid gaat over de bedreigingen en het optreden van Poetin in Oekraïne, dan heeft deze belangrijke NAVO-partner nog veel huiswerk te doen.

Onbenullig
Het onbenullige argument dat windturbines een middelvinger zijn tegenover Poetin, illustreert het niveau van de club van Olof van der Gaag (Duurzame Energie). Het zijn middelvingers tegenover de burgers na de ontmaskering van de ‘duurzaamheid’ (en kosten) van windmolens, warmtepompen, elektrische auto’s, biomassacentrales en stadsverwarming. Bovendien heeft de prijs van stroom niets te maken met Poetin, maar met de belastingen, de subsidies en de megawinsten van de verkochte elektriciteitsbedrijven.

Ook het idee dat er van elk energieverbruikend product een totaal milieubelastingscijfer moet komen, is onzin als er straks niets te kiezen valt. Laat de milieulobby eerst maar eens beginnen met dat cijfer vast te stellen voor biomassa- en gascentrales, alsmede van nieuwe stroomnetwerken, elektrische vliegtuigen en netwerken van verwarmingsbuizen voordat ons nog meer door de strot wordt geduwd, want zelfs de belasting van het leefmilieu door windturbines op het land of in zee wordt genegeerd, net als de fysieke en economische kwetsbaarheid van elektrische energie.

Ouderen
De Duitse staatsschuld bedraagt naar verluidt ongeveer 2,5 biljoen (2500 miljard) euro en schuift langzaam op van ca. 70% van het BBP (3,5 biljoen) naar 80%. Op zich niet verontrustend en vergelijkbaar met Nederland, doch Duitsland heeft een veelvoud aan verborgen schulden en verplichtingen zoals die hier onder meer worden afgedekt
door de pensioenfondsen. Uiteraard wordt de ‘schuld’ daarvan bij de ouderen gelegd
– waarvan de Duitse AOW onder het bestaansminimum ligt – en niet bij de ECB, de banken of de politiek.
Of ouderen echt zo duur zijn, valt te betwijfelen. De verborgen toekomstige belastingafdracht in onze pensioenreserves is meer dan de hele staatsschuld.
Daarnaast worden die reserves misbruikt in het nieuwe stelsel om te verhullen dat de staat achterblijft in de premiebetalingen, vele belanghebbenden zich verrijken en ook straks tientallen miljarden aan ‘kosten’ verdampen. Vele ouderen zijn hun hele werkzame leven gezond geweest en hebben ruim bijgedragen aan de zorgmiljarden.
En ook nu nog leveren ze hun aandeel in de economie: kopen appartementen en auto’s, gaan op vakantie en uit eten, verwennen hun (klein)kinderen en betalen belastingen. Vaak zijn ze mantelzorger voor hun partner, oppas als de kinderopvang onbetaalbaar is en doen vrijwilligerswerk. En niet onbelangrijk: ze besteden hun geld vooral in Nederland.
Tot slot: niet de ouderen maken de zorg duur, maar de onnodige behandelingen (verdienmodel), de zorgmiljonairs, de graaiende (project)managers, de farmaceutische industrie met absurde overwinsten (Humira 1,5 miljard), de verzekeraars (bureaucratie, winst) en de kosten van ministeriële organisaties, ambulances en traumahelikopters.

Poetin
Misschien moet dictator Poetin een viertal vragen worden voorgelegd via de internationale media en zijn ambassadeurs: wat zijn definitie is van een oorlogsmisdaad, welke bewijzen hij heeft van de beweerde agressie door het Westen waartegen hij onder meer de criminelen van de Wagner-groep inzet, die het hele Russische leger te schande maken, waarom zijn bondgenoot Wit-Rusland (Belarus) niet zelf tegen de ‘NAVO’ wil vechten en als laatste waarom hij zo bang is voor vrije informatie over de oorlog.

Politiek proces

Voormalige NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer ziet het trage ‘politieke proces’ kennelijk als een excuus voor het uitblijven van de militaire ondersteuning voor Oekraïne om de oorlog te winnen. In werkelijkheid is het een aanklacht, omdat er nog een jaar zal verlopen voordat de Russen zijn verslagen. Bovendien is er daarmee geen druk op Poetin om te gaan onderhandelen; hoe graag de voorzichtige (laffe?) Macron dit ook zou willen. Integendeel, Poetin kan het zien als een bewijs dat zijn kernwapenintimidatie effect heeft, zelfs op de VS.
De cruciale vraag is nu of Oekraïne het nog een jaar volhoudt als de NAVO-munitie opraakt, de tanks nog steeds niet komen, piloten nog moeten worden opgeleid en de gesneuvelde soldaten straks niet meer vervangen kunnen worden, terwijl de Russen naar verluidt worden bevoorraad door China en Iran, (materieel)reserves hebben bij hun bondgenoot Wit-Rusland en de Oekraïense steden en bevolking steeds meer te lijden krijgen. Waarom het politieke proces zo traag is, werd door De Hoop Scheffer niet onthuld, doch indien het juist is dat er op Poolse vliegvelden honderden A-10 vliegtuigen (tank-killers) gereed zouden staan, dan maken de VS in ieder geval duidelijk dat Oekraïne de oorlog niet zal verliezen.

Rechterlijke dwaling
Strafrechtadvocaat Peter Schouten kan zich geen 5 gevallen voor de geest halen, waarin de rechter een foute beslissing nam. Volstrekt ongeloofwaardig, want dan zou een advocaat nooit in hoger beroep gaan: kansloos.
Buiten het strafrecht gaat ook het nodige mis, waarbij de rechter zich op de letter van de wet beroept. Tenzij het hem/haar anders uitkomt, zoals bij de asielzoeker die volgens de regels terug moet naar België. De rechter verbiedt dit, omdat daar geen opvang zou zijn. Sinds wanneer is dit een Nederlands probleem? Daarmee krijgen alle 1000 gelukszoekers en illegalen die in Brussel niet worden opgevangen, het recht om naar Nederland te komen en hier asiel aan te vragen. Plus (tien)duizenden vanuit Duitsland, Frankrijk, Griekenland etc. En in Turkije, Noord-Afrika en Syrië bevinden zich nog miljoenen economische immigranten, humanitaire vluchtelingen en asielzoekers waarvoor geen opvang is.

In Groot-Brittannië wordt de toegang geweigerd aan een IS-bruid van wie volgens de regels haar Britse paspoort is afgepakt. Hier is ze ongetwijfeld welkom, want als minderjarige was ze niet beslissingsbekwaam – zoals blijkt uit haar ongeldige huwelijk met een Nederlandse terrorist – en dus ‘onschuldig’, terwijl haar oorspronkelijke nationaliteit door Bangladesh niet meer wordt erkend.

Rechters
Ooit was er een tijd dat bepaalde ambtenaren – politie, militairen, douane, e.d. – niet mochten staken. Nu lijken zelfs rechters er niet voor terug te schrikken om te dreigen met staken als ze niet beter worden betaald.

Maar met wie vergelijken ze zich dan: incompetente politici, overbetaalde politiebazen of generaals? En over welke kwaliteiten beschikken rechters die zich met allerlei nevenactiviteiten bezighouden of telkens weer worden ‘gecorrigeerd’ in hoger beroep? En hoe is de kwaliteits- en integriteits-controle geregeld: niet? De cruciale vraag is echter of er 800 bekwame en integere advocaten te vinden zijn om te worden opgeleid tot rechter en het bestaande tekort te vullen.

Staakt het vuren
Steeds meer Poetin-aanhangers – ook in Rusland – menen dat Oekraïne de oorlog zal verliezen als er geen staakt-het-vuren komt. Het doet denken aan de NSB-ers die kozen voor Hitler zonder te weten wat zich in de oorlog en in de kampen afspeelde. Waarom zou een soevereine staat geen beroep mogen doen op de vrije wereld om die oorlog te winnen en de Russische agressie te stoppen? Omdat de oorlogsschade reeds 500 miljard bedraagt, omdat er tienduizenden zijn gesneuveld en het aantal oorlogsmisdaden niet meer te tellen is? En wat gebeurt er na een wapenstilstand: Russische bezetting, geen onderzoek naar oorlogsmisdaden en ontvoerde kinderen, geen schadevergoeding of wederopbouw, geen terugkeer vluchtelingen, bedreiging van Polen, Moldavië en de Baltische staten, en geen politieke afrekening met Poetin? Kortom, voor Oekraïne bestaat er geen andere optie dan de oorlog te winnen en voor het Westen om daarvoor te zorgen, liefst een beetje vlug, zodat de Poetins van deze wereld gewaarschuwd zijn.

Tehuizen
Na het opdoeken van de (commerciële) bejaardentehuizen wegens de kosten voor de staat, blijken de tehuizen (en kantoren) voor andere doelgroepen een enorme groei te hebben doorgemaakt. Het vastgoedbezit van Prisma, Noord-Brabant, is verbijsterend. Wie betalen dit allemaal?

Trump
Presidentskandidaat Trump doet ook van zich horen in de kwestie van Amerikaanse steun aan Oekraïne. Hij vindt die meer in het belang van de wapenindustrie dan van de VS. De VS moet volgens hem alleen eigen belangen dienen door militair sterk te zijn; kennelijk kan dat zonder de wapenindustrie. Rusland zou nooit Oekraïne zijn binnengevallen, indien hij nog president was geweest. Hoezo, de VS die als eerste met kernwapens dreigt? En wat deed Trump na de bezetting van de Krim; zijn vloot naar de Zwarte zee sturen? En heeft hij de onbetrouwbare partner Turkije uit de NAVO gegooid of interesseert de NAVO hem niet meer? Als het voortaan alleen nog om VS belangen gaat, dan hebben Taiwan, de Baltische staten, Moldavië, Israël en Zuid-Korea weinig goeds te verwachten; wellicht een lot vergelijkbaar met Afghanistan, Oekraïne, Libië en Syrië.

Verdienmodel

In het corrupte Eritrea en andere Afrikaanse dictaturen is een verdienmodel ontwikkeld door criminele bendes, gebaseerd op de slappe houding van Europa tegenover gelukszoekers. Door slavernij en mensenhandel wordt van familieleden geld afgeperst dat uiteindelijk moeten leiden tot het binnensmokkelen van de ‘slachtoffers’ in een Europees land, zodat vervolgens de betalende familieleden kunnen worden gecompenseerd, indien de slaven nog in leven zijn. Hoe dit gebeurt, laat zich raden, waarbij hier ook de bendes worden toegelaten.

Een staatssecretaris die vervolgens roept dat geld het probleem niet is in het asielzoekersdossier, terwijl Europa onmenselijke ‘opvangcentra’ in Noord-Afrika financiert, begrijpt niet dat dit geleuter het probleem niet oplost, maar vergroot. Het toelaten in Europa en pamperen van gelukszoekers en illegalen moet stoppen zodat ook Nederland minder aantrekkelijk wordt. In andere westerse landen moeten ze gewoon op straat of in de bossen leven, indien ze weigeren om te vertrekken of om te worden uitgezet naar een opvanglocatie (Denemarken). Uitzetting naar het land van herkomst moet in sommige landen, zoals Canada, in de gevangenis worden afgewacht. Dat heeft niets met een ‘gebrek aan beschaving’ te maken, maar wel met gezond verstand. Terecht worden 'reddingsschepen' nu door Italië aan de ketting gelegd. Doch kennelijk zijn er nog meer bootdrama’s onvermijdelijk vóórdat ook de uitgebuite gelukszoekers beseffen dat hun smokkelroute niet naar het paradijs leidt.

Wapenindustrie
Iedere granaat die in een oorlog wordt verschoten, iedere tank die is uitgeschakeld en elk gevechtsvliegtuig dat neerstort, moet vervangen (kunnen) worden. Want een oorlog voeren heeft alleen zin als die ook te winnen is, zoals we in 1940 hebben ervaren. Met een bezetting van je land ‘win’ je niets en terecht werd na die oorlog geconcludeerd: dit nooit weer.
Dit heeft niets met een militair-industrieel complex te maken, maar alles met het voorzien in de benodigde middelen als je soldaten moet laten sneuvelen. Dus kwam er een ‘nieuwe’ wapenindustrie: Hembrug, Muiden, HSA (Hengelo), RDM, Philips, Oldelft, Fokker, Damen (werf), DAF, Stork – die deels al bestonden – naast de werf in Vlissingen en enkele kleinere bedrijven.
De kruitfabriek in Muiden had verplaatst kunnen worden naar de Flevopolder en Hembrug (wapens en munitie) had in stand kunnen blijven met een deels ‘slapende’ productiecapaciteit. Doch het is allemaal verdwenen en daarmee de kennis, technologie en (personele) capaciteiten die nodig zijn om in korte tijd de gevechtskracht aan te vullen of beschadigd materieel op te lappen. Premier Rutte lijkt dit te hebben begrepen en heeft in Kiev duidelijk gemaakt dat als de oorlog daar ook ‘onze’ oorlog is, dit gevolgen heeft voor de ondersteuning van Oekraïne. Indien hij dit waarmaakt, mag hij de eerste Eurocommissaris voor Defensie worden; graag ten koste van Timmermans.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

vrijdag 24 februari 2023

Minister Christianne van der Wal en Kamervoorzitter Vera Bergkamp overstuur door Wybren van Haga

Tweede Kamerlid Wybren van Haga begrijpt er net zoals wij, helemaal niets van! 
In een heuse schurkenstaat vinden ze zelfmoord echt wel een beetje vervelend. Maar zoiets bij naam noemen en naar voren brengen wat wel eens de oorzaak zou kunnen zijn van die vele zelfmoorden kan toch echt niet! Misschien gaan ze Wybren van Haga wel verbieden! Net zoals ze dat van plan zijn met het Forum voor Democratie en de luis in de pels van de staats-TV: Omroep Ongehoord Nederland. Meer tekst onder de video...
  

Hysterica Christianne van der Wal ontploft op 6.17 in de video.   

Opnieuw veel dank aan het meer dan fantastische videokanaal >>> KafkaNL
Steun KafkaNL! Dus vergeet niet te abonneren! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

zaterdag 18 februari 2023

Prikbord nr. 859 L.J.J. Dorrestijn

Ambassadeur VS
Kennelijk zonder haar heldere antwoorden voor te lezen, ging de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Julianne Smith, in op vragen over Oekraïne van tv-journalist Tweebeeke totdat er even iets haperde. Sprak ze nu wel of niet over een Oekraïens voorjaarsoffensief? Tweebeeke maakte er ‘Russisch’ van, maar vroeg wel of er nog vliegtuigen kwamen. Het duidelijke ‘no’ werd gemotiveerd met argumenten die een jaar gelden al tot actie hadden kunnen leiden, want in een woestijn van Arizona (VS) staan duizenden gebruikte gevechtsvliegtuigen, helikopters en transportvliegtuigen, waarvan honderden in reserve worden gehouden en eenvoudiger te bedienen en te onderhouden zijn dan de modernste vliegende computers.
En als die niet meer inzetbaar te maken zijn bij gebrek aan reservedelen, munitie of monteurs dan kunnen ze beter meteen worden verschroot. Dit is de reden dat Nederland de ‘verouderde’ F-16 wel zou kunnen aanbieden, want liever een bruikbaar toestel dan helemaal niets. En dan was het slechts een verspreking van Smith, omdat er zonder vliegtuigen, tanks en artilleriemunitie helemaal geen offensief kan plaatsvinden; zelfs geen verdediging. Premier Rutte lijkt dit al enige tijd te beseffen; nu de NAVO nog.

Arbeidsdeskundigen
Het is opvallend hoeveel ‘arbeidsdeskundigen’ ons land kent, die beweren dat immigratie noodzakelijk is voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Of de term met opzet wordt gebruikt om te verhullen dat het niet om vluchtelingen gaat, maar (hoog-)opgeleiden – die kennelijk overtollig zijn in de landen van herkomst? – is niet duidelijk. Wat duidelijk is dat – bij doorvragen - het wel degelijk gaat om vluchtelingen waarvan een zeer groot deel na jaren verblijf hier, nog niet in staat/bereid is om ongeschoolde arbeid te verrichten. Dus als er straks een ‘muur’ rond Europa staat om gelukszoekers te weren, moeten er geen poorten komen op grond van valse argumenten.

In tegendeel, eerst moeten de opleidingen in de Europese landen worden verbeterd, de arbeidsmoraal worden verhoogd, de belastingdruk aangepast, de kinderopvang worden gesaneerd, de verspillingen worden gereduceerd en echte vluchtelingen worden geschoold. Niet op basis van vrijwilligheid, maar op straffe van uitzetting naar een veilig land (Deens model). Daarnaast moeten er minder ambtenaren, minder subsidiebaantjes, minder managers, minder (kansarme) studenten, minder langdurige uitkeringen (zoals WAO) en minder zieke/overbelaste medewerkers komen, zodat ook in de sectoren waar het belastinggeld wordt verdiend, voldoende gekwalificeerde werknemers beschikbaar zijn.

ASML
Vreemd verhaal over de diefstal van bedrijfsgeheimen door een Chinese medewerker van ASML. Waar is dit nu echt gebeurd: in China of in de VS? En waarom lijkt ASML
niet te weten dat iedere Chinese medewerker kan worden benaderd door de Chinese geheime dienst? En waaruit blijkt dat er regels inzake de export van (strategische) goederen kunnen zijn geschonden? Kennelijk wordt er zoveel aan China verdient met
de verkoop van chipmachines, dat een beetje (militaire) schade op de koop toe werd genomen.

EU-corruptie
De betrokkenheid bij corruptie onder EU-politici blijkt omvangrijker dan gedacht. Kennelijk schamen lidstaten zich niet om dubieuze figuren af te vaardigen, al dan niet aangetrokken door het ‘grote geld’. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat er wordt betaald voor een lucratief baantje in Brussel.

Maar hoe zit dit eigenlijk met de EU-ambtenaren die (ook) invloed hebben op het beleid. Bij een falende integriteitsbewaking kan die schade nog groter zijn dan van politici. Overigens is het respect voor Europarlementariërs verder gedaald, zelfs in de ogen van een Hongaarse commissaris die de term ‘idioten’ gebruikte voor EP-leden die kennelijk de belangen van enkele kandidaat-landen behartigen. Of je daarvoor moet aftreden, valt te betwijfelen.

Daklozen
In Hamburg leeft de bevolking van een heel dorp – 19.000 mensen – op straat.
Deels misschien vrijwillig, maar beslist ook slachtoffers van de slappe houding tegenover illegalen, verslaafden, psychisch verwarde en andere burgers die hun woonruimte zijn kwijtgeraakt.

Zonder verplicht afkicken of opname in een kliniek resp. project begeleid wonen zal dit nauwelijks veranderen. Dat geldt hier ook, waarbij het voornemen om de schuldsanering te versoepelen weinig zal bijdragen aan verbetering. Na drie jaar worden dan weer nieuwe schulden gemaakt, tenzij er een register komt waarin het justitiële verleden van mensen met problematische schulden wordt vastgelegd. Doch onze privacy-hoeders zullen er ongetwijfeld bezwaar tegen maken om derden inzage te geven in dit register. En zo kan het ‘pamperen’ eindeloos doorgaan, vooral met verslaafden die worden ‘begeleid’ door rechters, bewindvoerders, wijkagenten, psychologen, buurtcoaches, sociaal werkers/Leger des Heils of zorgmedewerkers begeleid-wonen. Daklozen kosten ons land veel geld zonder uitzicht op een menswaardig bestaan.

Euroramp
‘De Euroramp treft ons allemaal’ schreef Martin Dessing in 2004, met een voorwoord van prof. Smalhout. De Britten hadden dit tijdig ontdekt en afstand genomen van de plannen met een Centrale Europese Bank (ECB). Nederland werd gepaaid met het leveren van de eerste president, Wim Duisenberg, hetgeen ons tientallen miljarden heeft gekost bij het vaststellen van de gulden-koers en vervolgens honderden miljarden bij de ‘leningen’ aan de zuidelijke lidstaten. Nu de ramp zichtbaar wordt in de geldontwaarding (inflatie), lijken de financiële deskundigen tot bezinning te komen, maar het is al te laat. Alleen een nieuwe munteenheid voor de noordelijke landen kan de schade beperken, maar de protesten van onze eurofielen en de zuidelijke landen zijn voorspelbaar. Met hun verwijten zullen de nationale misstanden daar worden verbloemd, zo niet ontkend.
De Franse demonstranten hebben blijkbaar niet begrepen dat het feest over is, net als Timmermans en andere graaiers. Ook de Brusselse censuur kan de feiten die ons dagelijks raken, niet langer negeren of weghouden uit de media. Het wachten is op instructies uit Berlijn aan Von der Leyen, maar de huidige bondskanselier zal er grote moeite mee hebben om de rol van de ECB te decimeren, net als minister Kaag.

Ronde 555
De gretigheid waarmee de media zich storten op het promoten van Giro 555, doet vermoeden dat dit niet gratis is. Want over de samenwerkende hulporganisaties die hierachter zitten, wordt niet gesproken. Het zijn er 11 met elk hun ‘eigen’ missie waarvoor de belastingbetaler al heel veel geld moet dokken, hun eigen kostenposten
en onduidelijke bestedingsprojecten. Stichting Vluchteling (niet te verwarren met Vluchtelingenwerk) is een daarvan, maar Artsen zonder Grenzen/MsF ontbreekt om onduidelijke redenen.

Bij de hulpactie voor Turkije en Syrië rijst de vraag waarom het geld niet rechtstreeks naar de Turkse (en Syrische) Rode Halve Maan gaat en welke bestedingen kennelijk niet door Ankara resp. Damascus kunnen worden gefinancierd. Het idee dat Europa miljarden zal/moet gaan schenken lijkt dan ook niet erg realistisch, evenals de verwachting dat de miljarden uit tv-acties allemaal bij de slachtoffers terecht zullen komen..

Grafiek
Als ik de grafiek bekijk van de economische ‘groei’ van Nederland, dan geloof ik er niets van dat die is geïndexeerd voor de geldontwaarding (inflatie). Want stel je voor dat de stikstofwet in de prullenbak was beland, waar die thuishoort, er voldoende geschoolde arbeidskrachten waren in alle sectoren, de visserij niet om zeep werd geholpen, de statushouders allemaal aan het werk zouden gaan (neen, niet zwart), het Groningse gas niet werd gereduceerd, de DSM-productie op peil was gebleven, er geen teruggang bij Philips zou zijn, geen hoofdkantoren waren vertrokken, de Spoorwegen beter hadden gepresteerd en Schiphol geen puinhoop was, dan lag het eindpunt steil in de economische hemel. En dat lijkt me een sprookje, gezien de nauwelijks zichtbare inflatiecorrectie in 2022, de ‘geïndexeerde’ groei van 2,5 % in een kwartaal en de situatie in de omringende landen.

Oorlog
Een jaar oorlog in Oekraïne bevestigt weer eens de kracht van vrouwen die zijn achtergebleven. Om te werken of te zorgen en hun mannen/zonen aan het front te bemoedigen. Dat het ergens om gaat: de toekomst, welvaart en vrijheid van een heel land, een dictator weerstaan, van gruwelijke oorlogsmisdaden getuigen en de hoop voeden dat er nog een ‘thuis’ bestaat.

Als een verdwaasde milieu-activiste voor de VN het woord mag voeren, dan graag ook een Oekraïense vrouw uit het oorlogsgebied, zodat er eindelijk een politieke streep wordt gehaald door de schaamteloze Russische ambities.

Polen
Als Polen zich niet wil houden aan de Europese spelregels op juridisch gebied, zoals uitlevering verdachten/ontvoerde kinderen, dan zijn er toch genoeg mogelijkheden om tegenmaatregelen te nemen. Wellicht is dit zuur voor ‘onze’ gastarbeiders, maar we kunnen beginnen met uitkeringen voorlopig te stoppen. Want niet alleen onder Bulgaren zijn fraudeurs.

Psychiater
Een psychiater van het Pieter Baan Centrum leest ons en vooral de media de les over tbs'ers. Nu had het PBC al geen beste reputatie, maar de fouten in rapporten en adviezen – alsmede in rechterlijke uitspraken – kunnen nu moeilijk aan de media worden verweten. Natuurlijk berichten die alleen over schandalen en het is maar goed dat niet alles naar buiten komt.

Doch kritiek willen ontlopen door te wijzen op dingen die wel goed gaan, is te goedkoop. Dat kan men beter aan politici overlaten.

Virtuele discriminatie
Wie mogen er niet gediscrimineerd worden in ons land: vrouwen, homo’s, joden, moslims (hé, is dit niet strijdig?), buitenlanders (nationaliteit = ‘ras’?), gehandicapten, mensen met getinte huidskleur, stagiaires met een vreemde achternaam, ouderen (behalve als je hun huis nodig hebt), illegale demonstranten etc.

Wel mag onderscheid worden gemaakt tussen Nederlanders en statushouders, koningshuis en burgers, politici en burgers, drugsdealers en

andere gedetineerden, foute rechters en slachtoffers, maar dat wordt niet als (virtuele) discriminatie gezien. Ook het verstrekken van halal voedsel aan iedereen is in de gevangenis normaal, maar het profileren van straattuig met wapens of gelukszoekers die zich – met hulp van hulporganisaties en mensensmokkelaars - voordoen als vluchtelingen, is verboden. Sommigen krijgen hier nog geld toe, terwijl men op Schiphol of in Italiaanse havens vaak al weet wie er uit een veilig land komen. Doch het toppunt van virtuele discriminatie is het vermelden van de huidskleur bij gezochte criminelen, alsof dan door een verbod niet bekend mag worden dat naar verluidt zo’n 60% van de verdachten in Opsporing Verzocht een getinte huid heeft, net als ongeveer 70% of meer van de gedetineerden.

Visum
VVD en CDA moeten het poot stijf houden inzake soepele visumregels voor mensen uit aardbevingsgebieden. Hoe lang mogen ze dan hier blijven bij families met beperkte woonruimte, wie controleert hun herkomst en financiële situatie, en wie beoordeelt of ze weer in Turkije terecht kunnen? Vermoedelijk nooit, gezien de lamlendigheid van de regering Erdogan. Wie zorgt voor hun inkomen, medische zorg, scholen voor kinderen en terugkeer naar Syrië? Compassie is een groot goed, maar moet het gezond verstand niet overheersen.

Waarschuwing

Het is een afschuwelijk beeld: al die krioelende mensen en zwijgende toeschouwers – wakend tussen hoop en vrees – op en naast de puinhopen van ingestorte gebouwen in Turkije. Slechts een handvol kan met gereedschap zoeken naar bedolven slachtoffers;
de rest ziet machteloos toe en moet overleven zonder stroom, tenten en toiletten.
De medische hulp is schaars in een rampgebied dat 2,5 keer zo groot is als Nederland
en met name in het Syrische gedeelte zijn ook transport, brandstof en hulpverleners nagenoeg afwezig. Dus waar blijven de Turkse genie- en bevoorradingstroepen? Want zelf vooral geld aan het buitenland vragen - terwijl er onmiddellijke behoefte is aan eten, drinken, warme kleding, tenten en kachels - biedt geen enkel soelaas voor de slachtoffers die soms bij -15o moeten overleven. Laat Ankara eerst zelf in actie komen en tevens de bewijzen in de gemeentelijke bouwadministratie veilig stellen, want het vernietigen van lokale archieven is al begonnen.

Deze chaos zou nog groter zijn, indien er in de regio alleen elektrische energie werd gebruikt, want dan waren nu overal transport, verwarming, waterpompen, politie, rioolpompen, banken, communicatieverbindingen, ziekenhuizen, vliegvelden en voedselproductie uitgevallen, evenals elektrische reddingsmiddelen, ambulances, graafmachines, treinen en verlichting.

Een waarschuwing voor Europa, want zelfs de combinatie van gas- en elektriciteitsvoorziening is kwetsbaar bij een ramp, oorlog, boycot of sabotage.
Ook indien wordt overgegaan op (alleen) kernenergie.

Wagner-groep
De criminele soldaten van de ‘Russische’ Wagner-groep gedragen zich nog beestachtiger dan bepaalde SS-eenheden in WO II. En dan beweert Poetin dat de nazi’s zich aan de andere kant van de frontlijn bevinden; doch erger is dat sommigen in het Westen hem ook nog (willen) geloven.

Weerwind
Als zelfs een minister van Rechtsbescherming niet integer genoeg is om te beseffen dat reiskosten van privé-activiteiten of van bijbanen met een (onkosten)vergoeding niet door de belastingbetaler worden gedragen, dan ben je… in Nederland. In Duitsland ontbrak dit bij de minister van Defensie die inmiddels definitief is ’vertrokken’, maar die kon niet weten dat de wet voor iedereen gelijk is. Daar is een gebrek aan integriteit juist normaal onder politici en andere ‘elites’.

Wereldoorlog
Als de angst voor een wereldoorlog terecht zou zijn, dan is ‘dus’ de hele wereld in gevaar. Waarom moeten de Olympische Spelen toch doorgaan, zonder Russische deelnemers, waardoor ze ook niet de westerse waarheid mee naar huis kunnen nemen? Of leven sommige mensen in twee separate werelden: de eigen veiligheid en pleziertjes naast de ellende van oorlogen, aardbevingen, dictatuur, armoede, milieuterreur en honger? In dat geval had men hier zeker geen kinderachtige boycot van Russische muziek, kunst, schrijvers, artiesten, toneelstukken en toeristen moeten willen.

WRR-rapport
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft inmiddels een traditie met dubieuze rapporten die het beleid (moeten) ondersteunen en fouten toedekken. Met het nieuwste rapport over de verdeling van de klimaatkosten probeert de WRR naar verluidt het ‘anders’ te doen: eerst kritiek op de politiek en dan met een oplossing komen, gebaseerd op een verdraaiing van de feiten, die het kabinet als muziek in de oren moet klinken. De noodzaak en effectiviteit van die kosten staan kennelijk vast voor deze wetenschappers, terwijl het rapport juist daarover had moeten gaan. Kortom, er is nog niets veranderd bij deze club sinds het onzinnige rapport over integratie, dat droop van de politieke correctheid.

Zorgkosten
Er is helemaal niet bezuinigd op de zorg, zoals vaak wordt beweerd, maar het vele
geld wordt verkeerd besteed aan onnodige behandelingen/ onderzoeken/ingrepen
(zoals hartimplantaten), bureaucratie, nieuwbouw, fusies, absurde ict-kosten en een beloningssysteem met vele miljonairs, ook in de gigantische ministeriële organisaties. Doch artsen in opleiding verdienen heel weinig en maken soms werkweken van 60 uur, zelfs op afdelingen waar ze nog geen verstand van hebben (traumabehandeling – spoedeisende hulp). Daarnaast worden traumahelikopters kennelijk niet opgeroepen door het ambulancepersoneel, maar door de 112-centrale, waardoor een enorme verspilling ontstaat. Of hierbij sprake is van ‘beïnvloeding’ van centralemedewerkers zou eens moeten worden uitgezocht. Net als het oproepen van twee of meer ambulances, omdat na het vertrek van de patiënt(en) ‘iemand’ de medische rommel bij een ongeluk moet opruimen. Daarvoor kan beter een schoonmaker worden opgeroepen, zodra blijkt dat dit nodig is.

Overigens is het in Spanje nog erger met de zorgfinanciering: 800.000 mensen in de regio Madrid (bijna 7 miljoen inwoners !) hebben naar verluidt geen huisarts en de lonen op de werkvloer zijn zo laag, dat verplegend personeel overweegt naar het buitenland te vertrekken.

ZZP
Sommige landgenoten zijn bang dat ZZP-ers straks ten laste zullen komen van de gemeenschap, omdat de AOW niet toereikend is. En dan gaat het vaak over mensen die altijd keihard hebben gewerkt, omdat ze anders niet betaald worden, belasting hebben betaald en geen beroep kunnen doen op een ziekte-uitkering, omdat de premie daarvan voor hen ‘onbetaalbaar’ is. Dat ook veel zelfstandige beroepen – met bovenmodale inkomens – tot de ZZP-groep behoren, wordt weleens vergeten. En verder dat ze gemiddeld slechts 15 jaar van hun zorg- en huurtoeslag zullen ‘genieten’, indien ze de AOW-leeftijd bereiken, in tegenstelling tot honderdduizenden die hun halve leven afhankelijk zijn van de staat of hier nog nooit hebben gewerkt. Het alternatief is namelijk de AOW verhogen en dat zal nog veel meer geld gaan kosten; zeker indien de AOW mag worden ‘meegenomen’ naar het land van herkomst.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

donderdag 9 februari 2023

Prikbord nr. 858 L.J.J. Dorrestijn

Alleingang
Niet alleen het Haagse onderonsje van premier Rutte met president Macron kan in Berlijn een ‘Alleingang’ worden genoemd, maar ook het bezoek van twee Nederlandse bewindspersonen aan Niger. Het zou daarbij gaan over de immigratiestroom naar Europa, alsof er geen EU bestaat met een commissaris voor Buitenlandse Zaken. Het is een signaal dat Rutte in paniek is dan wel terecht het vertrouwen in Brussel heeft verloren.
Blijft over wat Nederland te ‘bieden’ heeft, anders dan geld. Want zodra dat ter sprake komt, is Den Haag chantabel; net als bij de deal met Turkije. Niet doen dus en eerst onze eigen wetten aanpassen, desnoods in overleg met Berlijn.

Asielcrisis
De zgn. asielcrisis is in feite een bestuurscrisis: de lamlendigheid om wetten aan te passen, zodat de Raad van State (lees: D66) er geen vat op heeft.
Want nareizen (gezinshereniging) is helemaal geen humanitair recht, zelfs niet als de ‘voorlopers’ uit Syrië komen, want in een groot deel van dat land is geen burgeroorlog. Die voorlopers gewoon terugsturen naar het land van herkomst is beter. Bovendien is ook voor nareizenden toestemming van de IND nodig. Daarmee kan worden gewacht tot er woonruimte beschikbaar is en de wenselijkheid daarvan vaststaat. En tot slot hoeft de IND geen haast te maken met een status verlenen, indien het vluchtverhaal rammelt. Gewoon afwijzen, want in geval van twijfel moeten leugens niet worden beloond.
Zelfs in landen waar slechts 50% van de asielaanvragen wordt gehonoreerd, zou de helft daarvan ten onrechte kunnen zijn en is het uitzettingsprobleem alleen op te lossen door de instroming te beperken.

Brexit
In het Verenigd Koninkrijk gaan stemmen op tegen de gevolgen van Brexit. Daarbij gaat het vooral over de vermeende nadelen; de voordelen zijn alweer vergeten of genegeerd, met name door degenen die vroeger profiteerden van de EU-regels. Overigens zijn veel (nieuwe) problemen ook in de EU-landen waarneembaar en hebben dus niets met Brexit te maken.

Zoals het tekort aan geschoolde arbeidskrachten; hier en in Duitsland zijn duizenden Oekraïners die Engels spreken, maar het ‘verkeerde’ rijbewijs hebben.
De gezondheidszorg en het onderwijs hebben eveneens in vele landen een capaciteitstekort en de energiecrisis raakt ons allemaal, net als de boeren-/milieucrisis, immigratiecrisis en de oorlog in Oekraïne.

Criminaliteit en werkloosheid onder immigranten en illegalen bestaan al tientallen jaren en de fouten van de recente kabinetten kunnen moeilijk aan Brussel worden verweten, net als de ontbrekende moraal onder Britse politici en bankiers. Blijft over de im- en exportmalaise die vooral door de Fransen wordt veroorzaakt en door gebrekkige bilaterale (douane-)overeenkomsten. Daarbij zal Londen zijn onderhandelingspositie moeten versterken, al dan niet met steun van de VS, en de industrie moeten moderniseren. En verder blij zijn met de voordelen van Brexit en het Britse pond, want het zal in de EU nog (veel) erger worden vóór het beter wordt.

Demonstratierecht
De tolerantie en terughoudendheid van de Staat bij stakingen gaat ons steeds meer opbreken; vooral nu dit ook door activisten en andere demonstranten wordt opgeëist. Doch een zichzelf respecterende staat kan niet toestaan dat het demonstratierecht wordt misbruikt door terreur tegen buitenstaanders om voldoende (media-)aandacht te krijgen. Dat bepaalde juridische instanties niet willen ingrijpen tegen het schenden van vergunningen en afspraken, de identiteit van wegterroristen niet controleren of bezwaar maken tegen (preventieve) beperkingen, is te absurd voor woorden. En de houding van sensatiebeluste media maakt dit niet beter.

Dienstverlening
Niet alleen de dienstverlening van banken wordt afgebouwd door het sluiten van faciliteiten, maar ook van ziekenhuizen. In de regio Tilburg-Waalwijk zijn afdelingen van 2 ziekenhuizen gesloten en overgebracht naar het derde ziekenhuis. Dit geldt ook voor een drukke, volledig ingerichte, ziekenhuisapotheek, waardoor de wachttijden voor het afhalen van medicijnen nog langer dreigen te worden. En welke besparing wordt hiermee bereikt? Nog afgezien van de kwetsbaarheid bij de recente stroomstoring. Ook om die reden moet nog eens goed worden nagedacht bij het sluiten van kinderafdelingen en ‘eerste hulp’ posten (spoedeisende hulp), want een nachtelijke huisartsenpost is ook al gesloten, terwijl de bevolking alleen maar groeit.

Flutoplossing
Als het waar is dat de EU overweegt een hek te bouwen om Europa, dan wordt dit de duurste flutoplossing sinds de jaarlijkse miljarden voor Turkije, die nu overigens goed van pas komen in het aardbevingsgebied.

Want al die eilanden en enclaves zijn ook EU-grondgebied en zo lang de regels niet worden gewijzigd, zodat ‘reddingsschepen’ niet langer (moeten) worden toegelaten in Europese havens, verandert er weinig. Straks gaan er nog meer gelukszoekers eerst naar Engeland en (Noord-)Ierland om daarna met een paspoort naar andere bestemmingen te verhuizen. En wie bewaakt de vliegvelden en stranden? Bovendien zijn er EU-landen die tegen betaling paspoorten verstrekken of gelukszoekers (moeten) toelaten zodra die over een hek of door een tunnel zijn gekropen, evenals ‘zieke’ of zwangere immigranten. Indien het illegaal binnendringen van een land niet strafbaar wordt, zoals bijv. in Canada waar uitzetting wordt voorafgegaan door opsluiting, kunnen mensensmokkelaars en vluchtelingenhelpers hun gang gaan, omdat hun ‘cliënten’ weinig te vrezen hebben. Het lijkt erop dat het hek een schijnoplossing is om echte maatregelen te vermijden. Dat hier in een tv-programma de Deense aanpak wordt verworpen door linkse betweters, en ook de cijfers niet bekend zijn, is tekenend voor het gebrek aan urgentie van een echte oplossing.

Gasprijs
De besluitvorming rond energie(prijs)plafonds is nauwelijks van kracht of de gasprijs daalt. Kennelijk zijn er gasbedrijven die geen winstsubsidie nodig hebben of liever niet de boeken willen openen over de herkomst van het gas en hun woekerwinsten. Bovendien is bij een (te) hoge prijs ook vloeibaar gas een geduchte concurrent; in ieder geval in Duitsland dat wél een contract met Qatar afsloot. En tot slot is hier nog steeds Gronings gas dat bij een hoog prijsniveau tevens ruimte biedt voor een fatsoenlijke compensatie van de Groningers. Een alternatief dat wellicht goedkoper is dan boortorens in de internationale Waddenzee of contracten met Noorwegen en Algerije..

Helder
Het is niet helemaal duidelijk waarom mevrouw Helder minister is, maar dit geldt voor meer bewindspersonen. Haar nieuwste blunder is naar verluidt het ‘advies’ om zo lang thuis te blijven wonen, als het kan. Dit betekent dat ze onmiddellijk verzorgingstehuizen moet gaan bouwen, want voor (tien-) duizenden ‘kan’ het allang niet meer gezien de problemen door tekorten en verzekeringsbureaucratie in de thuiszorg.

Hoofdkantoor
Minister Jetten beweert dat het moeilijk is om belasting te heffen van bedrijven die
hun hoofdkantoor in het buitenland hebben. Een merkwaardige situatie gezien het voornemen van vele jaren geleden om belastingparadijzen aan te pakken. Bovendien kan in de wet worden vastgelegd dat bedrijven met commerciële activiteiten in ons land – denk bijv. aan raffinaderijen, benzinestations, stroomlevering, gaslevering en financiële dienstverlening – een dependance van het hoofdkantoor in ons land moeten hebben, inclusief inschrijving bij de KvK en een jaarrekening via een Nederlandse accountant betreffende bedoelde activiteiten. Het internationaal schuiven met winsten, verliezen en kosten heeft al lang genoeg geduurd en de beloofde regulering is een flop gebleken. Dit geldt ook voor bedrijven die zich hier laten subsidiëren terwijl ze hun activiteiten in het buitenland uitvoeren. In een aantal gevallen zal een – al dan niet Europees – vergunningstelsel nodig zijn/blijven, zoals voor internationaal weg- en watertransport, luchtvaart, internationale bouwbedrijven, internationale uitzendbureaus etc. Met uitgangspunt: geen belastingafdracht, geen vergunning.

Internationale afspraken
Het loze argument dat Nederland iets niet meer kan wegens internationale afspraken, zou inhouden dat er geen paragraaf is over het beëindigen van de overeenkomst. Oerstom en daarom niet erg geloofwaardig, gezien de houding van bepaalde landen tegenover de EU, de NAVO, de VN, de ECB, het IMF, het vluchtelingenverdrag en de rakettenverdragen.

Overigens moet worden aangenomen dat er over onze belastingdruk géén internationale afspraak bestaat en dat die zonder meer kan worden verlaagd. Daarom is de recente bewering van minister Van Gennip (sociale zaken) opvallend, daar minister Kaag over belastingheffing gaat.

Kerkasiel
Moslim-asielzoekers onderbrengen in leegstaande kerken; een briljant idee, alleen al vanwege de stookkosten en de locatie midden in steden en dorpen. De privacy en sanitaire voorzieningen zijn daar even slecht als in de verfoeide tentenkampen.
Wat is eigenlijk het belangrijkste bezwaar tegen containerwoningen, prefab-huisjes, omgebouwde kantoorpanden en vakantieparken? Want doorgaan met grootschalige opvang betekent nog grotere problemen, dus wat belet deze regering om wetten te herzien en de chaos zichtbaar te maken door gemeenten en provincies te dwingen bestemmingsplannen te wijzigen en afrekenen met de (politieke) milieumaffia bij de verkiezingen?

Macron
De ambities van premier Rutte kunnen ons duur te staan komen. Zijn overleg met Macron – onder meer over nieuwe EU-subsidies - zonder aanwezigheid van Duitsland, lijkt een (te) grote broek voor hem.

Niet alleen zijn Fransen geslepen onderhandelaars, ook als het gaat om zaken die Duitsland en Nederland niet willen (zoals een nieuw fonds tegen de VS; lees: voor de zuidelijke landen), maar Parijs heeft zelf verkapte belangen en bood in het verleden regelmatig politieke steun aan andere subsidieslurpers. Belangrijker zou zijn geweest om over de Franse steun aan Oekraïne te spreken, of de EU-subsidies voor Franse boeren, of het geplande sociaal klimaatfonds van Timmermans, of de levering van stroom uit Franse kerncentrales, of de Franse houding op visserijgebied, of de Franse export van immigranten, of de Franse inlichtingendiensten en de blunder van de NAVO met Turkije, of de diplomatieke relaties met Moskou.

EU-verspillingen en pensioenleeftijd kunnen beter met Berlijn worden overlegd, net als de Brusselse milieuterreur en de energieschaarste. Want niet alleen Den Haag heeft jarenlang aan het handje gelopen van de antikernenergie-activisten en hun politieke handlangers die half Europa afhankelijk hebben gemaakt van Russisch gas (behalve ‘Poetin-vriend’ Frankrijk!). Duitsland heeft zelf die strop vastgetrokken.

NAVO
In sommige commentaren op de oorlog in Oekraïne wordt de schuld bij de NAVO gelegd. De oorlog zou zijn uitgelokt, de Russisch-sprekenden in Oekraïne werden vermoord, de NAVO zou zich (eenzijdig) niet aan akkoorden hebben gehouden, de VS willen dure energie aan Europa verkopen en de NAVO wil er raketten opstellen, die Moskou kunnen bereiken. Zelfs als dit allemaal waar zou zijn dan 'rechtvaardigt' het geen oorlog tegen burgers, het dreigen met kernwapens, honderden - of meer -oorlogsmisdrijven en de ontvolking van de oostelijke oblasten? En evenmin de onderdrukking van journalisten, demonstranten en media in Rusland.

Als Poetin wilde ‘onderhandelen’ dan had Erdogan, Macron of Trudeau een bemiddelende rol kunnen spelen, maar het inzetten van een criminele bende, de verklaringen uit het Kremlin en in de VN, evenals de allianties met Wit-Rusland en China wijzen daar niet op. En de beschuldiging dat de NAVO allang adviseurs had in Oekraïne zou een indicatie kunnen zijn dat de Russische voorbereidingen vroegtijdig door westerse inlichtingendiensten zijn waargenomen. Het is maar goed dat Rusland na de val van de Muur geen NAVO-lid is geworden; met oorlogen in Tsjetsjenië, Ossetië, Georgië en Syrië - alsmede bezetting van de Krim, Donbass en Luhansk – naast de cyberwar tegen de VS, zou Moskou nog onbetrouwbaarder zijn dan Ankara.

En de voorbereiding van een nieuw Russisch offensief toont aan dat de tanks uit enkele NAVO-landen geen dag te vroeg komen, maar een jaar te laat. Wellicht is dat de reden dat vooral sprake is van niet-inzetbare Leopard-1 tanks, terwijl de moderne Leopard 2, evenals Franse en Amerikaanse tanks slechts in geringe aantallen zijn toegezegd.
De daadwerkelijke levering is echter nog vaag om Poetin niet te bruuskeren? Desondanks moet hij niet de indruk krijgen de NAVO te kunnen manipuleren; iets wat Estland al vreest.

Roze wolk
Indien GroenLinks en de PvdA samengaan, zullen beide partijen een deel van hun achterban verliezen. Als nieuwe partijkleur kan dan het best roze worden gekozen, daar politiek-rechts niets te vrezen heeft van deze luchtfietsers.

Virtuele munt
Ooit was de koopkracht van de pond sterling gelijk aan het zilver waarvan gemaakt. Elders waren schelpen een ‘wettig betaalmiddel’. Doch westerse landen hadden meer vertrouwen in een goudstandaard zoals van de gouden reaal, florijn etc. Ook gevangengenomen edelen werden vaak met goud vrijgekocht. Vervolgens werd de gouden standaard gebruikt om vertrouwen te wekken in gedrukt (nationaal) geld waarvan de koopkracht door de staat werd gegarandeerd. Hoe dit met de vooroorlogse Duitse mark afliep, is bekend.

Nu men - zelfs in Afrika - overweegt een virtuele munteenheid in te voeren, is de vraag wie de virtuele waarde daarvan garandeert.
Ook bij de Euro is dit twijfelachtig, maar een nieuwe ‘concurrent’ van de Bitcoin is niet beter dan schelpen.

VS
Een Telegraaflezer constateert dat de VS nog steeds veel macht heeft in Europa, zoals blijkt uit de westerse betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne. Dit is echter niets nieuws gezien de Amerikaanse rol binnen de NAVO en de invloed op olie- en gasleveringen, ook vanuit het Midden-Oosten. Bovendien beschermt de VS ons (en Israël, Taiwan, Zuid-Korea, Japan etc.) tegen landen met kernwapens en heeft een belangrijke stem in de VN.

Op het gebied van technologische ontwikkelingen zijn we al decennia lang afhankelijk van de VS: GPS-satellieten, computers, gevechtsvliegtuigen, radars, raketten, bepaalde medicijnen, civiele vliegtuigen e.d. De Europese waardering zou best iets groter mogen zijn, gezien het eigen falen in vele opzichten.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.