KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 11 juli 2021

Prikbord nr. 18 (juli-1) door L.J.J. Dorresteijn

Chantage
Nu de EU heeft ‘bewezen’ honderden miljarden te kunnen missen voor de schulden van de zuidelijke lidstaten, de klimaatwaanzin en de chantage door Turkije, Griekenland en Noordafrikaanse landen met een grote voorraad gelukszoekers, ziet ook Wit-Rusland mogelijkheden tot chantage. Gewoon dreigen om de grens richting het Westen open te zetten. Gelukkig zijn er nog landen die hun grenzen al hebben dichtgetimmerd.

Excuses
Nu de Amsterdamse burgemeester in haar Linkse politieke-correctheid excuses heeft aangeboden aan de nabestaanden van de slaaf-gemaakten, blijkt dat die deels andere motieven hebben: schadevergoeding. Schade voor wat? Voor hun verblijf in een land waar de huidige Afrikanen graag naartoe komen? Halsema heeft zich door activisten in de luren laten leggen, maar dat is niets nieuws. Want nu moet ze ook excuses maken aan de nabestaanden van de doden bij het hongeroproer, en voor de collaboratie met de Duitsers door stadsbestuur, ambtenaren en politie bij de jodenvervolging, en voor de plantages in Nederlands-Indië, en voor de kindersterfte in de Amsterdamse achterbuurten, en voor de erbarmelijke toestanden in Amsterdamse weeshuizen, en voor de seksslaven in de Rosse buurt. En als we het nu toch over nog levende slachtoffers hebben, zal de regering excuses moeten maken aan Suriname voor de weigering van Van Mierlo om Boutserse te laten arresteren. Dit heeft een financiële schade veroorzaakt die werkelijk om compensatie schreeuwt. En voorts excuses met schadevergoeding aan de Molukkers/KNIL-militairen en aan de slachtoffers van de Landsadvocaat en aan de slachtoffers van giftige industrieën in IJmuiden, Delfzijl en Vlissingen, alsmede aan de slachtoffers van foute rechters en curatoren.

In ieder geval was Nederland ook betrokken bij de stichting van Zuid-Afrika en ‘dus’ medeverantwoordelijk voor de gevolgen daarvan, waarbij later miljoenen illegalen niet zijn weggestuurd/uitgezet, maar gedoogd, omdat ze liever onder de Apartheid leefden dan in hun landen van herkomst. En ook de Britten moeten hun excuses maken voor het tuig dat het land heeft overgenomen, nadat de terroristen van het ANC de blanken onder meer met hulp van Nederlandse activisten, financiering en wapentuig het land uit hadden gejaagd. Voor de achterblijvers duurt de terreur nog steeds voort.

Doch geen van deze nog in leven zijnde slachtoffers – ook van de Jappenkampen enbersiap, omdat Nederland (Batavia, Den Haag en Londen) zijn militaire zaken niet op orde had – en tevens de verraden Papoea’s, omdat de laffe regering in Den Haag zich de les liet lezen door de VN, VS en de dictators in Jakarta, zal het in zijn/haar botte hersens halen om schadevergoeding te vragen tenzij mevr. Zegveld ze ‘aanmoedigt’. In het geval van de Molukkers terecht, doch ook Westelijk (Nederlands) Nieuw-Guinea hoorde helemaal niet bij Indonesië, maar bij Oostelijk Nieuw Guinea; dus als de nabestaanden van slaven of Molukkers straks een schadevergoeding vragen, dan moeten de Papoea’s zeker niet achterblijven. De miljarden ontwikkelingshulp hadden namelijk voor hun zelfstandigheid gebruikt moeten worden en niet voor de corrupte regeringen in Indonesië.

Hotel
Weer een Telegraaf-lezer die meent dat een detentie-inrichting een soort hotel is. Integendeel, de faciliteiten (computer, telefoneren, gezond voedsel, sport, medische behandeling etc.) hebben het niveau van een strafkamp resp. Amerikaanse gevangenis. Alleen pedofielen, moslims en (Antilliaanse) drugscriminelen krijgen opvallend vaak privileges; waarom, is niet duidelijk. Zgn. ‘levenslang’-gestraften soms ook, terwijl psychopaten en potentiële zelfdoders meestal hun gang kunnen gaan. Is dit erg? Ja en nee, in het buitenland zijn de omstandigheden vaak nog erbarmelijker, maar de belangstelling van onze politici voor allerlei misstanden is minimaal. Helaas, want tuig bevindt zich ook onder het gevangenispersoneel, inclusief de directies, maar daarover klagen is niet verstandig… Want de directies krijgen inmiddels een nieuw middel tot machtsmisbruik in handen, naast vervalste rapportages : de vervroegd-verlofregeling.

IS-vrouwen
Het is merkwaardig dat de Kamerleden nog geen motie hebben ingediend om te achterhalen in opdracht van wie Buitenlandse Zaken zich bezighoudt met het terughalen van vrouwen die zich hebben aangesloten bij IS en zich daarmee waarschijnlijk medeplichtig hebben gemaakt aan moord, verkrachting en martelingen. Neen, ze zijn geen aanhangers van een religieuze beweging, maar van een afschuwelijke terreurorganisatie waarvoor de VN nog steeds geen tribunaal heeft bedacht. En dan de argumenten om ze ‘terug’ te halen, want anders zouden hun misdaden verjaren. Oh, ja? Is er een dossier dan en wie hebben dit samenggesteld? En sinds wanneer verjaren terreurdaden binnen enkele jaren? En waarom is het Nederlanderschap kennelijk niet afgenomen? En het ‘gevaar’ dat ze illegaal terugkomen, wordt niet opgeheven door ze hier te straffen; daarna onder controle houden lukt al niet bij grotere criminelen en het idee van heropvoeden is te naïef voor woorden. Het grootste (ideologisch) fanatisme wordt juist onder vrouwen gevonden en minister Kaag zou dit moeten weten, gezien haar affiniteit met de culturen van het Midden Oosten. En terreurgroepen houden zich zeker niet aan internationale conventies, maar zijn juist berucht om hun oorlogsmisdrijven. Gevreesd moet worden dat onze rechters dit anders zien, al dan niet op verzoek van de regering.

Kaartenhuis
De macht van het volk, vertegenwoordigd door het parlement, wordt steeds meer opzij geschoven door de (gesubsidieerde) activisten. En we betalen daar zelf voor: via de Staat of EU, de Postcodeloterij, de Linkse partijen en de provincies/gemeenten. Dat Urgenda ons met hulp van politieke rechters nu de spiegel voorhoudt van het domme verdrag van Parijs, is winst. Maar toch geen reden om lid te blijven van de Postcodeloterij. Want de ondemocratische klimaattrein zal niet stoppen – ondanks dat al die honderden miljarden kostende maatregelen binnen de EU geen enkele invloed hebben op de wereldwijde klimaatverandering - en de activisten plus belanghebbenden blijven krampachtig vasthouden aan het kaartenhuis van de milieutafels. Daarbij mogen er geen kerncentrales komen, kolencentrales niet op gas worden omgebouwd, de kosten en schade van windturbines geen rol spelen, het gas niet als ‘schoon’ worden aangemerkt, die biomassa niet als vervuilend worden ontmaskerd en het nut resp. risico van volledige elektrificatie niet ter discussie worden gesteld. Want één kaart die wegvalt uit het wrakke kaartenhuis van Nijpels en de milieumaffia, en het geheel van leugens dondert in elkaar.

Onvoorstelbaar
Politici die nu in koor ‘onvoorstelbaar’ zeggen bij de aanslag op Peter R. de Vries, leven kennelijk in een bubbel. Het is inderdaad onvoorstelbaar wat er met ‘onze’ samenleving aan de hand is en de vermeende politieke onwetendheid daarover. Toch eens wat vaker naar Opsporing Verzocht kijken of Ingezonden brieven lezen, dan wel de reeds lang bestaande studie van prof. Tak over onze misdaadcijfers. En ook de publicaties van Peter Siebelt kunnen helpen om eindelijk wakker te worden.

L.J.J. Dorresteijn


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

donderdag 8 juli 2021

AANSLAG PETER R. DE VRIES

Moordaanslagen
Hoe het ook zij, de moordaanslag op Peter R. de Vries is wel weer een goed van pas komende gelegenheid om de aandacht van het toch al zo geïndoctrineerde, onderworpen volk af te leiden van talloze andere moordaanslagen. Verkapte moordaanslagen, niet gepleegd door licht getinte jongens met een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwart petje, maar door mannen en vrouwen in zwarte toga's. Regelrechte moordaanslagen die op een andere, veel langzamere wijze, op grote delen van het volk worden toegepast. Verkapte moordaanslagen
 waar de reguliere staatspers nooit aandacht aan besteed en ook nooit aandacht aan zal besteden. 

Rechters
Ik heb het weer over diegenen van het laatste beslissende woord: rechters! Rechters die als het gaat om geschillen tussen 2 partijen waarvan de ene partij veel groter is dan de andere, of personen waarvan de rechter de ene persoon veel belangrijker vindt dan de andere, zo ver gaan, dat zij iemand keihard voor de belangen van de grotere kapitaalkrachtige partij of door de rechter belangrijkst geachte persoon de dood indrijven. 

De dood ingedreven
Wat heb ik het vaak gezien de afgelopen 10 jaar dat ik mij het civiel recht bezighoud. Mensen die door rechters en raadsheren, in samenwerking met in collusie gespecialiseerde advocaten voor grote bedrijven zoals geldbanken, woningcorporaties, het UWV, Jeugdzorg enz. enz. door middel van, onomstotelijk te bewijzen, rechterlijke list en bedrog volledig kapot zijn gemaakt. Zo kapot zijn gemaakt, dat sommigen kiezen voor die laatste optie om van de op hen toegepaste rechterlijke misdaad af te komen. De dood ingedreven door rechters.

Peter R. de Vries
En dan staat er een staatstelevisie perskaartjournalist in Lange Leidsedwarsstraat die van de voorleesmoeder van het Staats-NOS journaal, voor de zoveelste keer nog eens moet vertellen hoe het precies is gegaan betreffende de aanslag op Peter R. de Vries. Keer op keer op keer, tot vervelens toe.

Vermoord
Ik heb hier nog maar weer eens summier opgeschreven hoe massaal het volk in de Nederlandse gerechtsgebouwen kapot worden gemaakt en in niet geringe aantallen de dood worden ingedreven, ofwel met een omweg worden vermoord. 

Beschoten
Niet dat ik denk dat het geïndoctrineerde, onderworpen volk hierop zal reageren want Peter R. de Vries is beschoten en dat is erg!

In Naam van de Koning
Dat de Staat der Nederlanden zich, via diegenen van het laatste beslissende woord,
te weten partijdige, corrupte rechters, in Naam van de Koning, op grote schaal schuldig maakt aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op haar onderworpen bevolking, waaronder veel kinderen, is niet erg.


DAT DE RECHTERLIJKE MACHT EN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Politiek, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Schurkenstaat der Nederlanden, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 2 juli 2021

In memoriam: Harm Bos uut Drente, Assen

Mijn grote vriend Harm Bos, een van de liefste, zachtaardigste mannen die ik ooit heb gekend is er niet meer.
Tekst loopt door onder de video...Harm Bos is op vrijdag 25 juni 2021 op zijn eigen verzoek overleden. Harm en ik hadden het vaak over de dood en dan in die zin dat wij er steeds meer achter kwamen dat de dood ook een vriend kan zijn. Harm kwakkelde al jaren met zijn gezondheid. Echter, de laatste tijd, best wel een lange tijd, ging het opvallend goed met Harm. Dan is er hoop, maar dat bleek vergeefse hoop, want nog geen 2 weken voor zijn dood ging het plotsklaps snel bergafwaarts met Harm.

Harm heeft zich laten euthanaseren. Ik heb die laatste dagen nog veel van Harm geleerd, want wat heeft hij zich kranig gedragen. Geen gezeur over het doodgaan, Harm was keihard voor zichzelf! 'Ik bin blie, dat ut men geet gebeurn (ik ben blij, dat het morgen gaat gebeuren) zei hij met een zwakke stem, op zijn Drents, de avond voor zijn dood. 

Harm was ook al jarenlang slachtoffer van de Zwarte Toga Maffia en haar omvangrijke kliek en heeft zich tot op het laatst daar heel erg over opgewonden en vooral tegen verzet. Harm gedroeg zich tijdens zijn vele rechtszaken altijd keurig, maar schrijven, zo vond hij zelf ook, kon hij niet en dan begon hij in zijn brieven maar te schelden. Aan Harm vertellen dat hij dat beter niet kon doen hielp niet. Hij deed het! Vlak voor zijn dood schreef Harm nog een brief aan één van zijn voormalige advocaten. Een advocaat die van Harm vele duizenden euro's heeft gestolen. Of ik die brief even wilde publiceren. De brief begon met 'Vuile, gore boerenlul (en dan de naam van de betreffende lul)'. Ik heb Harm gezegd dat ik de brief maar niet ging publiceren. 

Ik ben zelf in Deventer opgegroeid, maar spreek geen 
Daeventers. Ik versta het wel. Daardoor kon ik Harm zijn Drents ook grotendeels verstaan. Harm had altijd de grootste lol als ik, zo goed en zo kwaad als ik dat kon, plat met hem begon te praten.

Harm en ik hebben in april 2017 de Stichting 'Harm Bos 1945' opgericht (video). Harm was de voorzitter. Zelf ben ik ook ziek en daardoor gedwongen veel minder actief. Harm is verdomme weg, maar de stichting 'Harm Bos 1945' zal blijven bestaan!


Nico van den Ham 

woensdag 30 juni 2021

Prikbord nr. 799 (juni -3) door L.J.J. Dorresteijn

Kleuterklas
Niet alleen het taalgebruik van mevr. Hamers suggereert dat parlement en burgers als een kleuterklas moeten worden behandeld, ook de meeste kabinetsleden en burgemeesters komen bij hun uitingen in de media niet veel verder. Kennelijk om hun gebrek aan inhoud te verhullen, waarbij de samenleving door alle Corona-‘instructies’ hier inmiddels aan gewend is geraakt, net als de media die niet kunnen stoppen met hun goedkope programmavulling.

De Kamervoorzitter bevestigde nog eens de minachting voor het gezond verstand van de burgers, door te pleiten voor een ongestoord reces, want de Kamerleden hebben zo hard gewerkt! Huh; wanneer dan?

Toen ze – net als de media – hun tijd konden vullen met onbenullige Corona-debatten, of toen het kabinet demissionair werd en er niets meer gebeurde aan de schandalen van windmolens, biomassa, criminele gelukszoekers, niet-uitgezette illegalen, de Coronafouten en –verspillingen door het ministerie met duizenden gezondheidsambtenaren, maar geen controleurs, bij de bonussendiefstal van de pensioenfondsen, bij de vele schandaalrapporten van de Algemene Rekenkamer, bij de schandalen in de Jeugdzorg, bij de te royale Corona-steun (die weer moet worden teruggevorderd?), bij de opzettelijke Brexit-problemen ten nadele van onze ondernemers en vissers, bij de EU-miljarden die elk jaar zijn ‘verdwenen’, bij de budgetoverschrijding van minister Kaag, bij het nu terughalen (hoezo, ‘terug’ als ze hun paspoort kwijt zijn?) van IS-vrouwen en bij de falende besluitvorming rond de woningbouw, terwijl EU-immigranten hier nog steeds binnenstromen. Bedankt Kamerleden, de meeste van u zijn niet eens bekend en zullen in ieder geval niet worden gemist tijdens uw ‘welverdiende’ vakantie in Nederland… want denk aan het milieu.

Limburg
In Limburg heeft de overheid een eigen cultuur om misstanden te beoordelen. Zelfs nadat hele provinciebestuur aanleiding zag om op te stappen, d.w.z. Gedeputeerde Staten inclusief de Commissaris van de Koning, bleek er volgens het OM weinig aan de hand te zijn met de vermeende fraude dan wel corruptie van een gedeputeerde. Doch wat is ‘weinig’ in Limburg? De opluchting zal groot geweest zijn, want wat weet een gedeputeerde allemaal (wel niet) van de gang van zaken in het provinciebestuur? Elders, in Venray, was burgemeester Winants naar verluidt opgelucht dat in Nederland een tb-gestelde niet onbegeleid op straat wordt gezet, want dan kunnen er (opnieuw) heel vervelende dingen gebeuren. En dat was nu precies wat er in zijn gemeente is gebeurd: losgelaten op een paar kinderen; of hoort Venray niet meer bij Nederland? Is dit soort obligaat gewauwel de reden dat er bij onze overheid zo ongelooflijk veel PR-functionarissen en zelfs ‘woordvoerders’ werken?

Ongedocumenteerden
Eerst zou de VVD het illegaal binnendringen door gelukszoekers in Nederland strafbaar maken en mochten ze nog illegalen worden genoemd. Dat ging niet door, want ‘Links’ was tegen opsluiting en ook tegen uitzetting. Dus kwam er bed-bad-brood, maar dan onder de aanduiding ‘uitgeprocedeerden’. Ook dit was te stigmatiserend, omdat iedereen begreep dat ze ons al jaren geld hebben gekost (vooral aan rechtsbijstand, medische zorg en onderdak) en vaak in het criminele circuit aan de ‘kost’ komen. Nu moet de term ‘ongedocumenteerden’ worden gebruikt; kennelijk klinkt dat zielig genoeg, als je je paspoort hebt ‘verloren’. Intussen neemt de aantrekkingskracht van Nederland toe, omdat het nep-beleid van staatssecretaris Broekers-Knol geen effectieve maatregelen toelaat, zoals in Australië, Canada, Denemarken, Hongarije en Zwitserland normaal zijn. In tegendeel, hier krijgen twee Syriërs waarvan de gezinnen nog veilig in Syrië of Turkije zitten, een paspoort, een woning, € 12.000 om die in te richten; en met dat geld zijn hun kinderrijke gezinnen binnen enkele maanden in Nederland om nooit meer weg te gaan. Want intussen werken ze zwart en hebben een uitkering. ‘Als het er weer veilig is, dan…. ‘ is een van de grootste leugens in ons asielbeleid; en honderden kinderen en jongemannen die ‘vooruit’ worden gestuurd, weten dit maar al te goed. Nu de Kamer nog, want de term komt net op tijd om de IS-vrouwen ‘terug’ te halen zonder dat ze nog het Nederlanderschap (kunnen) bezitten.

Politieke corruptie
Nederland heeft een tekort aan financiële rechercheurs, waardoor slechts af en toe een dossier over politieke corruptie de media haalt. Duitsland heeft ook een tekort, maar desondanks er worden regelmatig corrupte politici ontmaskerd. Nu weer een CDU-er – Fischer – die naar verluidt in onder meer zijn functie als Europarlementariër jarenlang voor Azerbeidzjan heeft gewerkt. Hij is niet de enige; ook de fraudeurs in de Duitse mondkapjesaffaire waren hierbij betrokken. In een land waar het kennelijk ‘normaal’ is om als politicus je cv te vervalsen, tientallen lobbyisten te ontvangen en gelieerd te zijn aan grote (buitenlandse) bedrijven, zijn de dossiers over Deutsche Bank, Treuhand, Kohl, staatssecretaris Pfahls (in Parijs gearresteerd), wapenexport en Von der Leyen snel ‘vergeten’. Voormalig kanselier Schröder en een aantal regionale politici (vliegvelden, bouwprojecten etc.) zijn waarschijnlijk ook niet zonder smet, maar de (politieke) rechters zijn mild in Duitsland. Wat zou er in Nederland nog op tafel komen als er ooit voldoende rechercheurs zijn om alleen al de rapporten van de Algemene Rekenkamer na te trekken (bijv. over de verdwenen miljarden bij diverse ministeries); of de relaties met Vattenfall en grote internetbedrijven of met de windmolenindustrie, Schiphol en KLM?

Veiligheid
Als er toch miljarden verdeeld gaan worden, omdat het hier niet ‘op’ kan, is niet alleen Brussel (lees: Timmermans/Samsom) geïnteresseerd, en de zakkenvullers bij de pensioenfondsen, maar ook OM en politie. Zonder verdere onderbouwing? Waar is het evaluatierapport van de gereorganiseerde politie? Hoeveel personeel wordt er ingezet in kantoorbaantjes of voor de beveiliging van ‘onmisbare’ bestuurders die zich bedreigd voelen. Neen, niet echt bedreigd, want dan hadden de veiligheidsdiensten en politie wel ingegrepen, toch? Hoe is het met de ziektepercentages, de werving en de vroegpensioenregelingen? En hoe gaat het nu in de havens, asielzoekerscentra, met de schietende drugsmaffia, met gechanteerde rechters/bedrijven/douane-ambtenaren, met illegalen en foute advocaten/curatoren, en met de politietop zelf? En dan het OM: straks efficiënt werken met kwaliteitscontrole, integriteitsfunctionarissen, ict-structuur op orde, meineed wordt wel vervolgd, net als foute bankiers, en ook de buitenlandse bendes, mensensmokkelaars en oplichters goed in het vizier? Want waar gaan die extra 1,3 miljard naartoe, als etnisch profileren niet meer mag en absurde privacyregels het politiewerk belemmeren? Dat ‘toevallig’ onze gevangenissen vol zitten met gestoorden en ‘gekleurde’ medelanders, is uiteraard geen reden om effectief te mogen werken, zolang de moraalridders het voor het zeggen hebben in het parlement. Waarbij men mag aannemen dat die zich niet laten beveiligen tegen bepaalde (etnische) knuffelgroepen.

Würzburg
De steekpartij in Würzburg door een kennelijk verwarde man uit Somalië, heeft tenminste drie doden tot gevolg. Ook in Nederland is (dood)steken bijna dagelijks nieuws en de politici zwijgen, zo lang het niet om hun eigen veiligheid gaat. Want dan is er niets goed genoeg; zelfs ionisatie-apparatuur in het gebouw van de Tweede Kamer. Wanneer mag de machteloze burger zich (kunnen) beschermen op dezelfde wijze als criminelen en vele allochtonen dit al jaren doen; inclusief automatische wapens? Misschien toch meer wapenvergunningen afgeven, want de (nachtelijke) beschikbaarheid van de politie is om te huilen, evenals het wegkijken door de overheid.

L.J.J. Dorresteijn


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

zondag 20 juni 2021

Prikbord nr. 798 (juni -2) door L.J.J. Dorresteijn

Asielwetten
Staatssecretaris Broekers-Knol verdient haar salaris wel heel gemakkelijk. Wat heeft ze tot dusver gepresteerd in haar asieldossiers? Nu weer verschuilt ze zich achter asielwetten van de EU. Ten onrechte, want asielwetten zijn voor vluchtelingen en niet voor gelukszoekers. Die vallen onder de regels voor ongewenste vreemdelingen of criminele illegalen. En die EU-wetten omvatten ook het Dublin-akkoord waarvan Nederland al moet accepteren dat het door Brussel en meerdere EU-landen wordt genegeerd.

N.B. Canada heeft met de softe EU-aanpak niets te maken en sluit ongewenste gelukszoekers gewoon op totdat ze uitgezet (kunnen) worden.

Biden
Kennelijk was Biden op pad om steun te krijgen voor zijn nieuwe leiderschap tegenover Iran, China, Rusland en de Palestijnen. Dan is hij in Brussel aan het goede adres en hoeft hij de Britten niet te bekritiseren in zake Brexit. Want die arrogantie suggereert juist dat Brussel dit niet zelf kan regelen; een ‘affront’ in de stijl van Trump, zullen we maar zeggen.

Gevaarlijke dubbelzinnigheid
Biomassa stoken kan in principe duurzaam, zegt – naar verluidt -onderzoeker Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving. "Fossiele brandstoffen zaten miljoenen jaren in de grond. Als je die verbrandt, dan is het weg; de atmosfeer in. Maar bos groeit in principe gewoon aan. Het frame dat we oerbossen verstoken in biomassacentrales is simpelweg onjuist. Het zijn vooral reststromen uit de bosbouw, landbouw en landschapsbeheer die worden gebruikt. Duurzaamheidscriteria verbieden dat het uit biodiverse bossen komt." Wie dit leest kan zich afvragen of bij het Planbureau onderzoekers of activisten werken, want de argumenten over fossiele brandstoffen hebben niets met het klimaat te maken. Bij gebrek aan betere oplossingen kunnen we nog 100 of 200 jaar doorstoken, maar omdat het hier om delfstoffen gaat – net als de brandstof voor kerncentrales – wordt dit merkwaardige argument kennelijk gebruikt. En wie beweert dat er ‘oerbossen’ in biomassacentrales verdwijnen of ‘biodiverse’ bossen? Het bewijs dat er vooral pellets en rotzooi in biomassacentrales worden verstookt, is allang geleverd, evenals de hoge CO2-productie. En het ‘aangroeien’ van bossen in hetzelfde tempo als straks in vele honderden centrales wereldwijd benodigd zijn, is volstrekt onbewezen. Doch nieuwe kerncentrales en vooral thorium-centrales passen nu eenmaal niet in het groene denken, waarbij straks de bosbezitters een monopolie krijgen op ‘goedgekeurde’ brandstof en dus de prijs bepalen.

Koninkrijk
Niet alleen (gesubsidieerde) milieudrammers maken hun eigen wetten, maar ook de maatschappelijke hulpinstanties. Naar verluidt is er hier een probleemgezin met 30(!) begeleiders en 7 casemanagers. Zelfs voor de Jeugdzorg is dit een extreem geval, maar het illustreert wel de tendens van ongecontroleerde koninkrijkjes waarin het verdienmodel belangrijker is dan het (steeds uitgestelde) oplossingsresultaat. Dit is al tientallen jaren aan de gang zonder dat de verspilling, fraude en incompetentie worden onderzocht. Zelfs (kinder)rechters lijken vaak bondgenoten te zijn van instanties die zich niet schamen voor idiote facturen (bijv. voor inzet van onervaren/onbekwame begeleiders), fake-rapportages, doublures in de begeleiding resp. gesprekken met psychologen, intimidatie van klagende cliënten, en (interne) klachtencommissies die alleen als doofpot fungeren. Ook een onderzoek naar de geldstromen en de resultaten daarvan lijkt politiek onwenselijk, omdat de koninkrijkjes in stand moeten blijven. Want zelfs gedetineerden krijgen soms te maken met meer dan tien – al dan niet externe - hulpverleners, terwijl een bezoek aan het ziekenhuis vaak op problemen stuit. Intussen is het dreigen met wachtlijsten meestal voldoende om nog meer geld toegeschoven te krijgen.

Schijnheilig
De protesten vanuit Brussel tegen de ondemocratische veranderingen in de Poolse rechtsstaat, tonen een zekere mate van schijnheiligheid als wordt gekeken naar de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en naar het Amerikaanse rechtssysteem zoals geschetst in de tv-serie Outcry en in een recent bericht over een vermeende moordenaar die naar verluidt 42 jaar! onschuldig heeft vastgezeten. Ondanks de gerechtelijke uitspraak tot vrijlating heeft de Gouverneur van de staat Kansas nog geen tijd gehad om zijn handtekening te zetten en behoeft het slachtoffer niet op financiële compensatie te rekenen! Kijk, dit onrecht had nu eens met Biden besproken moeten worden, maar gezien de ‘politieke’ rechters in meerdere EU-landen – waaronder Nederland en Duitsland – en de houding van Merkel tegenover Moskou, houdt Von der Leyen wijselijk haar mond.

L.J.J. Dorresteijn


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

donderdag 17 juni 2021

Toeslagenaffaire komt politici eigenlijk goed van pas (2) Politici benaderen vanaf nu nog meer zinloos


Vergeten
Was het, op een enkele uitzondering na (Omtzigt) al volstrekt zinloos om een politicus betreffende misstanden, vooral als het over de tot op het bot corrupte rechtspraak gaat, aan te spreken of een e-mail toe te sturen, sinds kort kun je een reactie helemaal wel vergeten.

Politieke nek
Want welk eventueel nog goedwillend Tweede Kamerlid, of andersoortig politicus durft na de toeslagen/Pieter Omtzigt-affaire zijn politieke nek nog uit te steken als een burger hem of haar een e-mail stuurt of zich op andere wijze bij hem of haar beklaagt over de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende misdaadorganisatie, de Rechtspraak en haar omvangrijke kliek? 

Psychopaat 
Voordat zo'n volksvertegenwoordiger het weet wordt hij of zij door zijn/haar misdadige collega-politici volledig uitgeschakeld, uitgescholden voor p
sychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord of labiel en wordt er een portret van hem of haar internet opgegooid met een bijgetekend Hitlersnorretje. 

Voorspellingen
Wordt het ooit nog weer zoals het was, ook al was dat ook al niet veel? Wij voorspellen van niet. Helaas komen onze voorspellingen in dezen tot nu toe altijd uit. Tweede Kamerleden en andere politici aanspreken - >>> Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te ondernemen tegen criminele rechters (video's) - of een brief toezenden betreffende misstanden bij diegenen van het laatste beslissende woord, rechters dus, was, op een enkele uitzondering na (Omtzigt), al volstrekt zinloos. Vanaf nu kun je een antwoord nog meer vergeten!

DAT DE RECHTERLIJKE MACHT EN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politiek, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Schurkenstaat der Nederlanden, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 10 juni 2021

Prikbord nr. 797 (juni -1) door L.J.J. Dorresteijn

GGZ-wachtlijst

Het is bijna niet te geloven, maar er zouden ongeveer 10.000 GGZ-instellingen in ons land bestaan en desondanks wachtlijsten. Bovendien worden er naar verluidt patiënten geselecteerd, waardoor je zou vermoeden dat aan bepaalde patiënten niet genoeg te verdienen valt? Heeft hier iedere psycholoog/psychiater zijn eigen ‘instelling’ en eigen contracten met ‘prestatienormen’ en eigen patiënten die jarenlang in behandeling blijven; al dan niet met groepstherapie? Met name, indien ze verslaafd zijn, want verplicht afkicken bestaat hier niet. Wel ‘begeleiding’ voor bankzaken, woonruimte, e.d. alsmede een (Wajong-)uitkering met toeslagen waar een Poolse ZZP-er jaloers op is. Waar blijft de parlementaire enquête?


Incompetent of corrupt?
Telegraaf-lezers die zich verbazen hoe een graaiende ondernemer 9 miljoen aan de staat kan verdienen met (overbodige?) mondkapjes, weten kennelijk niet hoe incompetent of corrupt onze ambtenaren zijn.

Bouwbedrijven, ict-bedrijven, adviesbedrijven, energiebedrijven, bepaalde politiebazen, ontwikkelingshulporganisaties, bedrijven die gedetineerden te werk stellen, zorgverzekeraars/zorgverleners, waterschappen, gesubsidieerde advocaten/voetbalclubs/activisten/ cultuurbobo’s/ natuurbeheerders, de EU-politici/ambtenaren, de VN-organisaties, sommige accountantskantoren, de landsadvocaat, bepaalde curatoren en topambtenaren doen al tientallen jaren aan oplichting, machtsmisbruik dan wel ongerechtvaardigde zelfverrijking zonder dat iemand dat aan de kaak stelt als diefstal uit de staatskas.

Miljardenpotjes
Water verdampt bij 100 oC, Euro’s bij 20. Want waar zijn de miljarden gebleven, die de scholen hadden opgespaard van de extra fondsen voor leerkrachten? In ieder geval geen ionisatie-apparatuur of vaccins van gekocht. Waar zijn de miljardenpotjes van de provincies gebleven na de verkoop van ‘onze’ energiebedrijven? Waar zijn de extra miljarden voor de Jeugdzorg gebleven? Waar zijn de miljarden voor Suriname gebleven, die pas zouden worden uitbetaald na het vertrek van Bouterse? Waar zijn de miljarden van de geheime gemeentelijke reserves gebleven, nadat onder meer de illegale betalingen in Tilburg werden onthuld door Hans Smolders? En de miljarden van Kaag, waardoor ze honderden miljoenen ‘tekort’ kwam? En de 2,5 - 5 miljard bij onze medische bureaucratie? Doch vooral, waar zijn de EU-miljarden gebleven, waardoor de ECB zijn archieven geheim houdt en Brussel al jaren geen goedkeuring van de jaarrekening kan verkrijgen. Inmiddels moet worden gevreesd voor de Corona-miljarden, de Turkije-miljarden, de Sint Maarten-miljarden, onze innovatiepot, onze pensioenpotten en de milieumiljarden, want belastingbetalers laten zich eenvoudig intimideren en misleiden. En graaien is het nieuwe ‘normaal’… zelfs onder toezichthouders en directies van bedrijven met overheidssteun. En graaien is het nieuwe ‘normaal’… zelfs onder toezichthouders en directies van bedrijven met overheidssteun. En graaien is het nieuwe ‘normaal’… zelfs onder toezichthouders en directies van bedrijven met overheidssteun.

Möllenkamp
De uitspraak van het Hof in de zaak tegen de corrupte Möllenkamp, lijkt me een novum in (financiële) omkoping. De bedragen die hij ontving, waren deels rentevrije ‘leningen’ die hij echter niet terugbetaalde. Aannemende dat het Hof het bewijs daarvan heeft onderzocht in de vorm van de leen-overeenkomsten, moet het voor de Belastingdienst eenvoudig zijn om de werkelijke datum daarvan te verifiëren bij de gulle crediteuren onder het kopje Vorderingen van de jaarrekeningen. Zo niet, dan hebben ze ook bij de strafrechter iets uit te leggen, bijv. meineed of valsheid in geschrift. Dat het Hof desondanks ongeveer een miljoen ‘teruggeeft’ aan Möllenkamp door diens schuld aan de staat niet te innen, is goed nieuws voor de overige schuldeisers én andere fraudeurs.

Naïef
Telegraaf-lezer Timmermans beweert in feite (2/6) dat de EU protesteerde tegen de Mexico-muur van Trump en Nederland ‘schijnheilig’ is . Neen, niet Nederland, maar de gesubsidieerde asielindustrie, de Trump-haters en de linkse Gutmenschen, want de rest van onze bevolking is niet naïef meer en weet dat bijna 90% van de ‘vluchtelingen’ gelukszoekers, criminelen of medische toeristen zijn. Terecht dat ook de EU het steeds moeilijker maakt om hier binnen te komen en nooit meer weg te gaan. En Nederland heeft tevens het probleem van de gastarbeiders uit de EU – 120.000 per jaar – die hier willen wonen, werken, medische verzorging krijgen, hun kinderen naar school sturen, een auto rijden, straks AOW ontvangen en zoveel mogelijk geld naar het land van herkomst sturen. Terwijl er geen huizen zijn en naar verluidt 70% van de toegelaten ‘asielzoekers’ werkloos is, maar wel familie hier naartoe wil halen.

Nep-asielzoekers
Denemarken lijkt een oplossing te hebben gevonden voor de vele nep-asielzoekers die Europa overspoelen. Bij een goedgekeurde asielaanvraag krijgen ze toegang tot een veilig land in Afrika op kosten van Kopenhagen, maar geen toegang tot Deens grondgebied. Of dit gaat werken hangt wellicht van Brussel af, maar nog meer van degenen die de asielaanvraag gaan beoordelen en van de bereidheid van het Deense parlement om zo nodig het vluchtelingenverdrag op te zeggen. Dit laatste had allang moeten gebeuren door de EU, gezien het grootschalige misbruik en de miserabele gevolgen ervan, ook voor de gelukzoekers zelf.

Intussen heeft Duitsland kennelijk zoveel spijt van de honderdduizenden indringers die Merkel ‘ruimhartig’ heeft toegelaten, dat hun voormalige tolken in Afghanistan - die werkelijk te vrezen hebben van de Taliban - kunnen barsten.

SER-advies
Kennelijk bij gebrek aan echte onderzoeksopdrachten, komt de SER met het onbegrijpelijke advies om ook ouders zonder baan een kinderopvangtoeslag te geven. Ter ‘geruststelling’ van de argeloze lezer, wordt erbij vermeld dat ze een eigen bijdrage moeten betalen. Voor welk probleem is dit een ‘oplossing’? De capaciteit van de kinderopvang is al niet meer toereikend zonder absurde prijzen te betalen. En ouders zonder baan hebben een uitkering; waarvan dan die eigen bijdrage betalen? En als het ‘eenvoudiger’ is om iedereen met kinderen die toeslag te geven; wie controleert dan de besteding ervan, met name bij verslaafden, asocialen, mensen die buiten de gewone uren (moeten) werken als de kinderopvang gesloten is, ouders waarvan de kinderen in het buitenland (Polen) verblijven etc. Dus gaat het in feite om een verkapte verhoging van de kinderbijslag en waar dit toe kan leiden is vooral zichtbaar in de achterstandswijken. Kortom, weer een ‘linkse’ proefballon zonder over de realiteit na te denken, want ook een beoogd streven naar een tweede (part-time) baan per gezin is nu al zinloos gezien de arbeidsmarkt, de hoogte van de eigen bijdrage en de afstand tot de arbeidsmarkt van vele statushouders.

Suriname
Gezien de verdwenen 2,5 - 5 miljard bij ons volksgezondheidsministerie en de vele verdwenen miljoenen in Suriname door de Bouterse-maffia, rijst de vraag waarom er vrijwilligers vanuit Nederland daar moeten gaan helpen in de gezondheidszorg. Kan ons ministerie niet gewoon een aantal artsen en (IC-)verpleegsters/verplegers extra op de loonlijst zetten als een soort ‘ontwikkelingshulp’, zodat hier opgeleiden uitwisselbaar worden met Surinaamse/Antilliaanse zorgwerkers. Daarmee kan geleidelijk een ‘buffer’ worden opgebouwd van ervaren medisch personeel dat overal inzetbaar is en bij (inter)nationale calamiteiten zo nodig ook bij Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis of de krijgsmacht kan worden ingedeeld.

Rutte-onderzoek

Premier Rutte heeft, net als destijds president Trump, zijn eigen feiten. Want kennelijk heeft hij een veel ‘beter’ onderzoek gedaan naar de verdwenen miljarden bij het Ministerie van VWS en kan nu te vertellen dat het om niet meer dan 590 miljoen zou gaan(?) Welke bonnetje zijn er dan boven tafel gekomen, die de Algemene Rekenkamer niet mocht zien? Of moet worden voorkomen dat de Kamer aangifte doet en er nog meer strafbare feiten worden ontdekt, waardoor het niet meer mogelijk is de administratie en jaarrekening ‘op te schonen’? In ieder geval vindt ook minister Hoekstra de geloofwaardigheid te laag en kwam naar verluidt met een eigen toelichting: er moest in de haast zoveel mogelijk worden ingekocht. Van wie moest dit en waarom zijn er dan geen bonnetjes? Want het ging niet om rotzooi in te kopen, maar om zoveel mogelijk goede beschermingsmiddelen te verstrekken. En dit is precies wat NIET gebeurde, terwijl de magazijnen vol lagen totdat… minister de Jonge zelf ging kijken. Stiekem doorverkocht aan het buitenland; afgevoerd naar de milieustraat; nooit geleverd, maar wel betaald? Wie het weet, mag het zeggen, doch niet premier Rutte. Want zolang zijn neus niet groeit, moeten in ieder geval kinderen in sprookjes kunnen blijven geloven.

UNHCR
Gezien het politieke commentaar van UNHCR op de Deense asielzoekerswet, is er nog niets veranderd bij deze VN-organisatie. Net als bij de milieumaffia en de (ongecontroleerde) ontwikkelingshulporganisaties zoekt men politieke macht en ondemocratische invloed op de geldstromen. Waar dit toe leidt ziet men in de kampen vol kinderen die daar vaak ook geboren zijn; kansloos, maar dat is de ‘schuld’ van het Westen. Misschien is het toch beter om condooms te verstrekken in plaats van telkens de media en vertegenwoordigers van de zieligheidsindustrie uit te nodigen.


L.J.J. Dorresteijn


NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND