KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

Boeken

Dit boek is bedoeld als een serieuze                 DE GROOTSTE CRIMINELE
                                                                      BENDE   VAN   NEDERLAND
WAKE UP CALL !!!!!

Feiten versus nepnieuws en misleiding.

Meer lering / minder vermaak / sterk appel aan de Staat der Nederlanden, en onze volksvertegenwoordigers die hun verantwoordelijkheden miskennen. Aangaande status en achtbaarheid is dit geschrift te bezien als een; Gedegen deskundigen rapport en is ook een Zwartboek en een Klaagschrift en ook een Relaas van Klokkenluiders De gedupeerde burgers versus de malafide ELITE, partijdige rechtspraak, klassenjustitie, verstrengeling en corruptie.

Van belang is dat de grote tekortkomingen in het rechts gebeuren bekendheid verkrijgen bij een zo breed mogelijk publiek, nu de tekortkomingen, frauduleuze handelingen, en de miljarden die het land jaarlijks ontbeert, als ook het onrecht en menselijk leed wat daar het gevolg van is dienen te stoppen en er
een rigoureuze verbeterslag plaats gaat vinden (zie daarvoor de aanbevelingen).
Sprake is van zaken die eenieder aangaan.

Dit zal slechts kunnen slagen als er voldoende media aandacht voor dit boek en de benoemde fouten, misstanden, en corrupte zaken kan worden verkregen.
Deze exemplaren zijn de eerste gedrukte exemplaren in beperkte oplage, en een grootschaliger distributie, langs de eventuele traditionele kanalen is nog niet georganiseerd, maar mogelijk, wenselijk en noodzakelijk. Vooralsnog is bestellen mogelijk bij de schrijver, voor E. 20,= franco thuis, of E. 80 per 5 exemplaren bestellen bij pgroot@hetnet.nl. Dat zaken aandacht verkrijgen en na o.a. onderzoek en discussie tot een z.g. verbeterslag gaan leiden is de enige opzet van dit z.g. project, en zal op voorhand de steun hebben van de grote groep die gestelde zaken kennen en herkennen en aan den lijve hebben ervaren. Alle hulp, steun, sponsoring etc. is in hoge mate een welkome zaak.

_________________________________________________________

Dit boek gaat over het ongelofelijke relaas van een klokkenluider in de Jeugdzorg.

Een regelrechte thriller met in de hoofdrol een vrouw in
haar strijd voor rechtvaardigheid tegen een allesoverheersende overheid.>>> Bestellen


Zie ook de website >>> Opgejaagd door de overheid


_________________________________________________________________________________

De man van staal, een
gevecht tegen het onrecht,
verguist door zijn ouders,
de overheid, advocatuur en
Jeugdzorg, zal in eenzaamheid sterven.
 
>>> Deel 1

_________________________________________________________________________________
Robert (Robbie) groeide vanaf zijn derde op in diverse tehuizen en pleeggezinnen. Vanaf zijn veertiende werd hij zeven jaar lang seksueel misbruikt door een directeur van Stichting Katholieke Kinderbescherming, die ook het ouderlijk gezag over hem had.

Schrijfster Yvonne Keuls zorgde ervoor dat de dader, André Beemster, bekende. Helaas kwam hij 'met de schrik' vrij: doofpot?

Robert werd depressief en baalde ervan dat het leven waar hij zo naar had verlangd – een leven zonder misbruik – hem zo tegenviel. Geen werk, te veel drank, blowen, diefstal en automutilatie maakten het er allemaal niet rooskleuriger op. Het roer moest om.
Robert vond dat hij al jaren te vaak weggejorist was en besloot de media op te zoeken om zijn verhaal te doen. Hij richtte een stichting op om seksueel misbruik onder jongens/mannen uit de taboesfeer te halen, zette zich in om kinderpornonetwerken op te rollen. Tevergeefs: aangiften werden geseponeerd.

In dit boek zet Robert alle zaken en feiten op een rij in de hoop eindelijk met respect gehoord te worden.

_____________________________________________________________________________________________________