KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

STICHTING HARM BOS 1945

Harm Bos (voorzitter)
Bestuur: Harm Bos (voorzitter)    

Nico van den Ham (secretaris - penningmeester)

KvK nr. 68633718

Rek. nr. NL12 RABO 0380 1143 21
t.n.v. N.G. van den Ham 


of

Rek. nr. NL22 INGB 0653 7830 19 
t.n.v. Harm Bos

E-mailadres Stichtingharmbos1945@gmail.com

Website NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND 
http://nicovandenham2.blogspot.nlBeschrijving

Het financieren en verrichten van activiteiten die ertoe bijdragen dat (onder meer) klassenjustitie wordt bestreden en wordt verminderd alsmede het financieren en verrichten van activiteiten die ertoe bijdragen dat door de Rechtspraak de Wetten en (Internationale) Verdragen op een juiste wijze worden nageleefd alsmede alles dat daarmee rechtstreeks en zijdelings te maken heeft en verband houdt.

Opgericht op >
>> 25 april 2017

E - mailadres

Stichtingharmbos1945@gmail.com