KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

Reactie SP

Beste bewoners van het Louise Wenthuis (Prins Bernhardplein),
Deze zomer heeft de SP uw reactie ontvangen inzake het groot onderhoud aan het Louise Wenthuis. Wij danken u hiervoor en vinden het jammer dat u overlast heeft ervaren door de werkzaamheden. Na inventarisatie van de reacties, is de SP in gesprek gegaan met Stadgenoot.
Stadgenoot betreurt de gang van zaken en probeert een betere communicatie met de bewoners te onderhouden. Hiertoe verspreidt Stadgenoot informatiebrieven en probeert zowel op schriftelijke als telefonische klachten adequaat te reageren.
Kanttekening is wel, dat Stadgenoot nauwelijks invloed heeft op andere partijen die bij werkzaamheden zijn betrokken, zoals Waternet en Liander. Helaas hebben ook sommige van uw medebewoners in het Louise Wenthuis de werkzaamheden gefrustreerd.
Stadgenoot en de SP hopen dat het groot onderhoud binnen een paar maanden is afgerond, waarbij de overlast voor bewoners tot een minimum wordt beperkt.
Met vriendelijke groeten,
Namens de SP, Karel van der Weide (Bestuurscommissie Oost)