KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 13 juli 2020

Nico van den Ham in staat van schaamte en wanhoop


Ik, Nico van den Ham, verkeer in een staat van schaamte en radeloosheid. Angst zou daar ook nog aan kunnen worden toegevoegd, maar dat levert zinloze, tijdrovende discussies op en daar heb ik geen tijd voor. 

Lees alstublieft onderstaande standaardbrief, of klik voor het PDF-bestand hieronder op 'origineel'. Dan wordt duidelijk waarom ik u steeds vaker niet meer op- of terug bel en nauwelijks nog reageer op de grote hoeveelheid door u aan mij toegezonden berichten. 


Er wordt door medemensen, personeel van de verkapte Nederlandse Schurkenstaat en werknemers van meerdere aan de staat gerelateerde organisaties, meer en meer terreur op mijn persoon toegepast. Bovendien doet mijn lichaam >>> niet meer wat ik wil. Het leven wordt alsmaar meer, een constante... HEL!

Opnieuw dreigt dakloosheid. Vrijwel alles loopt in het honderd. Er ligt een elke dag groter wordende stapel berichten, vooral ook van instanties, die ik nog moet beantwoorden. De radeloosheid giert door mijn hoofd. Ik weet niet meer waar ik beginnen moet.

Ik hoop dat onderstaand schrijven, wat ik als standaardbrief naar diegenen die een antwoord van mij verwachten ga toezenden, mij een beetje zal ontlasten en er begrip is.

Geen lange discussies hier weer over alstublieft, want dan ben ik nog verder van huis!

Hieronder de standaardbrief   Of lees het >>> origineel.

U heeft mij een e-mail, brief, video of andersoortig bericht toegezonden. Tot nu
toe heb ik daarop niet gereageerd. U heeft mij opgebeld of ik had u al lang eens
moeten opbellen. Ik heb ik u niet teruggebeld of opgebeld. Ik schaam mij daarvoor!

Vanwege tijdgebrek heb ik al lange tijd grote moeite om op alles wat mij wordt toegezonden te reageren. Nu is het punt bereikt dat alles beantwoorden, wegens
o.a. te weinig uren in een dag, niet meer kan. Bovendien ligt de regie van mijn
leven grotendeels in handen van kwaadwilligen. Tot op het bot corrupt tuig, dat
mijn dagindeling bepaalt. De wanhoop, die dit alles bij mij veroorzaakt, is heftig.

Niet reageren en/of geen antwoord geven is onbeschoft. Het lijkt dan, dat ik
geen interesse heb en/of ik het niet waardeer dat er aan mij wordt gedacht. 

Ik wil niet onbeschoft zijn! Graag laat ik blijken wél interesse te hebben en blij
ben dat er nog, eigenlijk meer en meer, van alles naar mij wordt toegezonden.

Daarom beantwoord ik uw aan mij toegezonden brief, e-mail, video, of een door
u op een andere wijze aan mij toegezonden boodschap, met deze standaardbrief.
Dit spaart enorm veel tijd en zo heb ik mij toch nog enigszins correct gedragen.

_________________________________________

Geachte lezer,

Bedankt voor het toezenden van uw brief/e-mail/bericht/artikel/video (tussen de
5 en soms wel 15 (lange) (Engelstalige) video's op een dag). Ik lees en/of bekijk datgene wat aan mij is toegezonden soms aandachtig, maar in vele gevallen ook vluchtig! Ik bekijk dan of het echt iets is wat ik nog niet weet en of ik er wat mee
kan. Ik verkeer al lange tijd in staat van wanhoop wegens een chronisch tijdgebrek.
Het is onmogelijk om op alles, wat mij dagelijks in grote hoeveelheden wordt toegezonden, uitvoerig te reageren. Excuses hiervoor!

Ga alstublieft wel gewoon door met het sturen van informatie, want ik ontvang
het graag! Regelmatig zit er iets tussen waar ik wel degelijk iets aan heb!

Vriendelijke groet, Nico.  
_______________________________________

Medemensen, personeelsleden werkzaam bij meerdere instanties, zijn voor hun baas bezig mij nog meer kapot te maken, dan dat ze mij al kapot gemaakt hebben.
Dat is al vele lange, jaren het geval. In deze periode is het opnieuw zo intens en zo massaal dat het mijn leven totaal beheerst.
De regie van mijn leven, mijn dagelijkse doen, ligt in handen van anderen.

Daarnaast ben ik sinds enige tijd ook nog eens ernstig ziek en moet ten gevolge
daarvan dagelijks veel tijd besteden aan lichamelijke ongemakken.  

Elk moment dat ik mijzelf niet van kant heb gemaakt en hier nog wat rondloop is regelrechte zelfkastijding. Ik ben uitsluitend nog op deze wereld om via deze
site, nog wat te kunnen roepen. Wegens tijdgebrek komt daar de laatste tijd
weinig van terecht. Hopelijk komt daar de komende tijd verandering in. Ik ga,
ook weer wegens tijdgebrek, niet in discussie over de inhoud van dit schrijven.   

Hopende op uw begrip. Zeer bedankt en vriendelijke groet, Nico van den Ham. 

Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, Politiek, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Schurkenstaat der Nederlanden, Mensenrechtenschendingen.