KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 27 april 2020

Nico van den Ham over zijn website, criminele rechters, politici, corona, toekomst, zijn gezondheid en zijn dood


Website

In mei 2019 publiceerde ik nog 10 artikelen op deze site. Daarvoor, streefde ik naar zo'n 4 tot 5 artikelen per week die vrijwel altijd over de tot op het bot corrupte rechtspraak en haar omvangrijke misdaadkliek moesten gaan.Gedrevenheid

Na mei 2019 werd het aantal berichten in snel tempo minder. Ik was, na ruim 11 jaren strijd, waarvan bijna 8 jaren middels deze site, zonder ook maar iets bereikt te hebben, murw (gemaakt). Mijn gedrevenheid om over de criminele rechtspraak en haar omvangrijke kliek te berichten begon af te takelen. Ik probeerde het nog wel, maar het lukte mij niet meer. De inspiratie was weg. Op een gegeven moment weet je het niet meer. 'Alle verhalen komen telkens op hetzelfde neer. Het begint vervelend te worden om het te lezen, maar ook om het op te schrijven als er nooit eens ook maar enigszins positief resultaat wordt geboekt. Ik bereik er niets mee', raasde het al geruime tijd door mijn hoofd.  

Verlies
Nooit iets bereiken zie ik ook bij andere medestrijders. Medestrijders die ook, voor
de belangen van belangrijk geachte personen, grote organisaties en bedrijven, door partijdige zwarte toga criminelen alles is afgepakt. Sommige van die slachtoffers willen hun verlies niet toegeven en blijven roepen: 'Het gaat goed Nico, het volk wordt steeds meer wakker en pikt het niet langer!'

 De vraag,'wat zou de gemeenschap ervan vinden'
is volstrekt niet aan de orde in de Nederlandse rechtszalen.

Schaamte
Het gaat dus fantastisch, zo wordt beweerd. Echter, wat ik in werkelijkheid zie, is wel heel wat anders. Rechters gaan alsmaar meer misdadig te werk. Het zwarte toga tuig
en haar omvangrijke kliek is alle schaamte voorbij als het om het kapot maken van onschuldige, goedwillende eenvoudige burgers gaat. De criminelen hebben aan alles schijt en plegen hun misdrijven jegens een groot deel van het volk open en bloot!
Dat gebeurt tijdens openbare rechtszittingen, maar ook de inhoud van gerechtelijke brieven laat dat in een toenemend aantal gevallen duidelijk zien. In die gerechtelijke brieven, zoals vonnissen en proces-verbalen van zittingen, wordt vaak datgene wat door de kleinere of door de rechter minst belangrijk geachte partij tijdens zo'n zitting naar voren is gebracht, op verdraaide, dan wel op 
tweeërlei uitlegbare wijze opgeschreven of, en dat gebeurt heel vaak, helemaal niet vermeld! Het gaat dan uiteraard om datgene, wat de 'edelachtbaren' niet goed van pas komt bij het bevoordelen van de 'belangrijke' partijen. De vraag: 'wat zou de gemeenschap hiervan vinden' is volstrekt niet aan de orde in de Nederlandse rechtszalen. 
.
Waar rechtelijke beslissingen te kort schieten begint geweld (?)

.
Geweld
Bang voor: - waar rechterlijke beslissingen te kort schieten begint geweld - zijn de criminelen niet. Wie maakt ons wat, is het motto bij de rechtspraak.
Klagen bij instanties die er officieel zijn om klachten over corrupte rechters in te dienen heeft geen zin, omdat die >>> instanties zelf deel uit maken van de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende kliek. De >>> politiek weet zogenaamd van niets' en het toch al zo geïndoctrineerde, onderdanige volk is en wordt door de corrupte perskaartmedia over deze massale smeerlapperij niet geïnformeerd. Het volk komt, op wat enkele uitzonderingen na, niet op voor haar rechten en dat weet de Toga Maffia heel goed. Die weinigen die wel voor hun rechten opkomen, ook al is dat op legale wijze, worden daarvoor niet zelden >>> zwaar gestraft.


Afgehaakt

Jarenlang hebben we individueel en ook in groepsverband van alles geprobeerd, maar nog nooit wat bereikt. We zijn met veel te weinig! Van steeds meer medestrijders verneem je ook nog eens nooit meer wat. Wellicht hebben die helemaal afgehaakt.
De regie van het leven van het grootste deel van het onderworpen Nederlandse volk
ligt, omdat zij daar zelf voor kiezen door niet massaal en langdurig, heftig in opstand te komen, in handen van onze corrupte overheid. Van zelfbeschikking is allang geen sprake meer. 


Politieke beslissingen
Het hiervoor vermelde is niet alleen de oorzaak van het wegebben van mijn gedrevenheid betreffende mijn strijd tegen de tot op het bot corrupte rechtspraak.
Meer en meer, in steeds sneller tempo komen er politieke, criminele, levensingrijpende  besluiten op ons af.
Misdadige beslissingen zoals het volstrekt zinloos afsluiten van het schone aardgas, stikstof gedoe, het bouwen van >>> zwaar vervuilende biomassacentrales en nog veel meer.
Het leven van de meeste mensen zal hierdoor nog veel meer ingrijpend veranderen, dan dat dat het geval is ten gevolge van partijdige, misdadige beslissingen van corrupte rechters, waarvan relatief gezien een veel kleinere groep het slachtoffer is.

Verzet
Het zal snel nóg veel beroerder worden dan dat het nu al is. En ga maar niet in je eentje of met enkele anderen, op wat voor een wijze dan ook, hiertegen in verzet, want dan moet je daar ook weer voor naar een rechter. Naar een rechter, voor het laatste en beslissende woord en dan weet je het wel. Althans ik en nog wat andere medestrijders weten het wel.

Corona
En nu is daar ook nog eens bijgekomen... corona. Door de maatregelen die vanwege het coronavirus worden genomen, is er al veel veranderd en er zal nog veel meer gaan veranderen. Het leven wordt nooit meer hetzelfde dan dat het was in bijvoorbeeld januari jl. Van de coronacrisis zal, nog meer dan dat dat nu al het geval is, op vreselijke wijze misbruik worden gemaakt door de Haagse criminelen. De meeste mensen beseffen dat niet of willen dat niet beseffen en kijken de andere kant op. Bij mij raast er, nog meer dan voorheen, een gevoel van immense wanhoop door mijn oude lijf. We zijn met te weinig om tegen al deze smeerlapperij te vechten en vluchten, waar moet je nog heen, kan ook al niet meer. Wanhoop alom. 

Gezondheid
Met mijn gezondheid is het slecht gesteld. In een tijdsbestek van zo'n 4 maanden heb ik 3 aandoeningen gekregen. Aandoeningen die veel, tijdrovend lichamelijk ongemak met zich meebrengen. Één van die aandoeningen is, zo denk ik zelf, ernstig. Ik ga vanwege dat corona gedoe, pas eind deze week naar de huisarts. Ik ga omdat ik wil weten of het is, dat ik denk dat het is. En als het dat is, wil ik niet behandeld worden! Ik leef al jaren lang met de dag en stel mij dan zelf nog meer en nog intensiever, dan dat ik dat al deed, in op een naderend eind.

Sterven
Ik maak al geruime tijd geen plannen meer voor de toekomst. Ergens van genieten kan ik niet meer. Nou ja... een kopje koffie, vooral de eerste 's morgens vroeg smaakt nog wel goed. Een biertje kan helaas ook al niet meer, want mijn lichaam komt dan nog meer in protest. Als er na vandaag nog een dag voor mij is, dan zie ik dat morgen wel. Als die er niet is, is dat meer dan prima. De dood is absoluut niet mijn vijand en grote angst. De vraag, hoe ik zal sterven beangstigd mij wel heel erg!  


Druk
Ik kom nog steeds tijd te kort. Veel e-mail met immens veel informatie over datgene wat er allemaal aan smeerlapperij gaande is wordt naar mij toegestuurd. Veel telefoon, andersoortige berichten en zoals eerder vermeld tijdrovende lichamelijke ongemakken maken het, dat ik altijd gehaast ben. Echter, ik was ook al geruime tijd bang dat ik in een 'gat zou vallen' als ik met de site zou (moeten) stoppen. Dat is nu, nu ik nog maar zo weinig publiceer dan ook gebeurd. Daarom ga ik proberen de draad weer geleidelijk op te pakken.
Ik richt mij dan niet meer uitsluitend op de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende rechtspraak en haar kliek, maar ook op andere zaken. Eens kijken of ik dan nog wel kan schrijven. In mijn eentje of met slechts enkele anderen kan ik niets veranderen. Toch wil ik voor de tijd die mij nog rest doorgaan. Al zal het alleen maar zijn dat ze na mijn dood niet kunnen zeggen dat ik niet strijdend ten onder ben gegaan. 

Onder voorbehoud, tot snel! 

 
Nico van den Ham