KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 18 maart 2020

Rechter geeft RABO-ING-Fraude-Kliek gelijk. Schuld-sanering Bloembollenboer Wim Visser beëindigd

Hier de >>> uitspraak van de zitting waar ik opnamen van maakte en die ik op 8 maart 2020 >>> publiceerde. Hier het >>> proces verbaal van die zitting en hier de >>> Pleitnota. 

Verder diende ik op vrijdag 13 maart, bij de rechtbank te Haarlem, een aanvraag in voor het audiovisueel opnemen van weer een nieuwe rechtszitting in de Bloembollen-Rabobank-Maffia-Zaak.  

Op zondag 22 maart trok ik die aanvraag weer in. Dat deed ik vanwege de angst die ik heb om besmet te raken met het coronavirus. Mijn gezondheidstoestand is slecht en ik ben oud!

Op maandag kondigde de Rechtspraak Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie (LOB) van geldbanken en andere grote frauderende organisaties/bedrijven aan, dat vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken en gerechtshoven 2020 wegens de corona-crisis gesloten blijven. Enkele urgente zaken zouden, zonder publiek, nog wel worden behandeld.  De rechtszitting van Wim Visser (
als gemachtigde van zijn vader J.M. Visser vanwege opheffing onrechtmatig uitgelokt faillissement) die absoluut geen urgentie had, ging gewoon door! Er mocht geen publiek, dus ook geen camera, bij. Wim Visser zat moederziel alleen, tegenover de rechter, de griffier en curator Moeijes in de rechtszaal. 

Nico van den Ham