KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 15 januari 2020

Conferentie over onze zogenaamde rechtstaat

Oude zaal Tweede Kamer

Rechtstaat
Om het onderworpen volk nog
meer te doen laten geloven dat Nederland een rechtstaat is, organiseert de vaste commissie voor het corrupte Justitie en Veiligheid
op donderdag 16 januari 2020 in de Oude Zaal van de Tweede Kamer
een >>> conferentie hierover.
De thema’s van deze schijnvertoning zijn: 'Recht als product of waarde' en 'Onze Rechtsstaat in de 21e eeuw'.

Ferry Mingelen
Sprekers vanuit het partijdige veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende klassenrechtspraak
en hun omvangrijke kliek, waaronder de advocatuur en sommige wetenschappers, laten onder leiding van voormalig parlementair redacteur Ferry Mingelen hun licht schijnen over deze thema’s. Zij gaan graag met het, op onderworpenheid geselecteerde, publiek in gesprek.


Aanleiding

Een belangrijke aanleiding om deze conferentie te organiseren, 
zo verklaart de commissie, 'is dat de Kamerleden niet alleen over, maar ook met de rechterlijke macht, de advocatuur en de wetenschap in gesprek willen gaan. Er is voor de opzet van een conferentie gekozen omdat dit meer mogelijkheden biedt voor interactie dan een hoorzitting of rondetafelgesprek. Er kunnen ook meer mensen aan deelnemen', zo is te lezen op de >>> website van de Tweede Kamer. 

Programma
13.30 uur Ontvangst in de Koffiekamer
14.00 uur Opening conferentie
14.10 uur Herman Tjeenk Willink, minister van Staat: Recht als product of waarde?
14.20 uur In dialoog
15.15 uur Pauze
15.30 uur Evert van der Molen, Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: Rechtsstaat in de 21-ste eeuw
15.35 uur Johan Rijlaarsdam, Nederlandse Orde van Advocaten: Rechtsstaat in de 21-ste eeuw
15.40 uur Ruth de Bock, Universiteit van Amsterdam: Rechtsstaat in de 21-ste eeuw
15.45 uur In dialoog
16.50 uur Netwerkborrel
18.00 uur Einde

Aanmelden
Aanmelden voor deze conferentie was mogelijk tot 20 december 2019 via
cie.jv-aanmelden@tweedekamer.nl. 
Wijzelf, maar ook vele andere slachtoffers van diegenen van het laatste beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters en raadsheren, officieren van justitie, in collusie gespecialiseerde advocaten en de zwijgende, volksmisleidende reguliere nepnieuwsmedia, hebben zich voor de conferentie aangemeld. 

Voorspeld 
Maar... we hadden het al weer voorspeld. Niemand van de slachtoffers kwam door de selectie! De angst voor het stellen van kritische vragen en het maken van onderbouwde opmerkingen van eerlijke ervaringsdeskundigen is groot. De conferentie is uitsluitend bedoeld om het volk nog meer te misleiden en te doen laten geloven dat Nederland een rechtstaat is.    

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.