KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 25 september 2019

Ook klokkenluider Nico van den Ham schrijft brandbrief aan toekomstig president van de Europese Commissie

Aan: de gekozen president van de Europese Commissie, mevrouw dr. Ursula von der Leyen

De vernietiging van onafhankelijke  rechtspraak in een aantal EU-landen bedreigt het voortbestaan van de Europese Unie. Dat schreven presidenten van 3 grote Europese rechtersorganisaties in een >>> brandbrief aan Ursula von der Leyen, de toekomstig president van de Europese Commissie. Lidstaten worden in de brief niet bij naam genoemd, maar duidelijk is dat het hier gaat om Polen, Hongarije en mogelijk ook Roemenië.


De presidenten willen ontvangen worden op het kantoor van Von der Leyen in Brussel om het één en ander te komen uitleggen. Ook Nico van den Ham stuurde, mede namens andere bij hem bekende slachtoffers van corrupte Nederlandse rechters, een brief aan Ursula von der Leyen. 

Nico van den Ham wil met een aantal anderen ook bij de voorzitter van de unie worden ontvangen om onomstotelijk te komen bewijzen dat De
 Staat der Nederlanden zich op grote schaal schuldig maakt, gebruikmakend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op zijn persoon en grote groepen, waaronder veel kinderen, van haar bevolking.  Klik hier voor de >>>  brief in Pdf-bestand   


Aan: de gekozen president van de Europese Commissie, mevrouw dr. Ursula von der Leyen

Van:
  
Nico van den Ham en namens een groot aantal bij mij bekende slachtoffers van de Nederlandse rechtspraak.

                                                                      Amsterdam, 25 september 2019


Geachte mevrouw Von der Leyen,

Gefeliciteerd met uw verkiezing als voorzitter van de Europese Commissie.

Presidenten van drie Europese rechtersorganisaties stuurden u onlangs een brief  toe. Eén van die presidenten is de Nederlandse heer Kees Sterk. De andere twee heren zijn: Jean-Claude Wiwinius en José Igrea Matos.

In de aan u toegezonden brief gaat het om meerdere lidstaten van de Europese Unie waar de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ernstig zou worden bedreigd en de scheiding der machten tussen de uitvoerende macht en de rechterlijke macht tak zou worden ontmanteld.

De heer Sterk, die ook rechterlijk lid van de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak is, en de heren Wiwinius en Matos vragen u vriendelijk maar dringend in hun brief, mevrouw Von der Leyen, om hen zo snel mogelijk op uw kantoor in Brussel te ontvangen. De drie heren stellen voor om u dan talrijke voorbeelden te overleggen van de vernietiging van rechterlijke onafhankelijkheid in sommige lidstaten.

Nederland wijst met grote regelmaat met beschuldigende vinger naar andere landen als het om de onafhankelijkheid en integriteit van haar rechtspraak gaat.  De Nederlandse regering hanteert deze afleidingsmanoeuvre vooral om haar eigen bevolking via de media te doen laten geloven dat het betreffende de rechtstaat in Nederland allemaal wel goed is geregeld.
  
Echter, van scheiding der machten, ook wel de trias politica, is in de Staat der Nederlanden in de praktijk absoluut geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient een staat zo ingericht te zijn dat de drie machten, de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars functioneren bewaken.

Ikzelf en grote groepen slachtoffers van partijdige, corrupte rechters, kunnen onomstotelijk bewijzen dat deze drie machten in Nederland niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samen werken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

De Staat der Nederlanden maakt zich, gebruikmakend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, op grote schaal schuldig aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op mijn persoon en grote groepen, waaronder veel kinderen, van haar bevolking. Dit alles voor de geldelijke belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen.

Klachten hierover indienen bij de daarvoor wettelijk aangewezen Nederlandse organisaties, zoals de Hoge Raad der Nederlanden, is volstrekt zinloos. Wij krijgen veelal geen antwoord op onze klaagschriften of deze worden in een enkel geval afgedaan met een nietszeggend, kort briefje.

De reguliere media hierover inschakelen is onmogelijk, omdat die massaal weigeren hierover te berichten.

Slachtoffers van de Nederlandse corrupte rechters kunnen in hun eigen Nederland nergens met hun klachten of aangiften terecht, omdat de daarvoor aangewezen organisaties elkaar allemaal in bescherming neme
n.

Daarom verzoek ik u vriendelijk, maar dringend, net zoals de heren Kees Sterk,
José Igrea Matos en Jean-Claude Wiwinius dat hebben gedaan, mij en een aantal
andere slachtoffers van de Nederlandse, partijdige, rechtspraak op uw kantoor in Brussel te ontvangen. Wij kunnen dan, onderbouwd met veel onomstotelijk bewijsmateriaal, aan u laten zien dat de Nederlandse rechtspraak niet onafhankelijk, maar door en door corrupt is.


Hoogachtend,

Nico van den Ham
Melder van Misstanden


In een bijlage per e-mail, T.A.T. van Frau dr. Ursela von der Leyen, verzonden
naar 
europamanagement@ec.europa.eu


Tevens verzonden naar de Poolse, Hongaarse, Roemeense en Russische ambassades:

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl     mission.hga[at]mfa.gov.hu

consulate.hga@mfa.gov.hu   
haga@mae.ro   rusembassynl@mid.ru

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.