KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 17 mei 2019

Louise Fokkens, beter bekend als één van de twee 'Ouwehoeren', binnenkort dakloos, maar niet voor lang!


Kort geding
Op dinsdag 21 mei aanstaande
zou er een kort geding dienen in de rechtbank van Haarlem.
Louise Fokkens (77), 
die aanstonds 
>>> dakloos is, had het geding aangespannen om woningcorporaties te dwingen haar een sociale huurwoning toe te wijzen. AOW

Louise heeft een woning nodig die zij van haar AOW wél kan betalen. Geen woning van
€ 900,- per maand waar ze nu nog in woont en waarvoor je niet in aanmerking komt voor huurtoeslag, maar een sociale huurwoning mét toeslag. Louise staat al jaren ingeschreven als woningzoekende en ontvangt wekelijks mooie aanbiedingen waar ze als eerste kandidaat voor op de lijst staat. Echter, de woningcorporaties weigeren Louise een woning toe te wijzen. Dit omdat Louise door het absolute toedoen van een louche bewindvoerder een kleine huurschuld heeft opgebouwd.


Verhuurdersverklaring
Huisjesmelker Achmea, eigenaar van de woning waar Louise nu nog in woont, schrijft op de huurdersverklaring, die je moet hebben als je in aanmerking wilt komen voor een andere woning, dat er huurschuld is. Dat is een reden voor de corporaties om Louise een woning te weigeren. Dat zou betekenen dat Louise voor de rest van haar leven dakloos zou blijven. Louise is een strijdlustige vrouw en spande een kort geding aan. 

Audiovisuele opnamen
Vanmiddag verzonden wij de aanvraag voor het maken van geluid- en beeldopnamen van het kort geding naar de rechtbank in Haarlem. Kort daarna werden wij gebeld met de mededeling dat het kort geding vandaag nog ingetrokken zou worden. Er is een zodanige beëindiging van het conflict bereikt, dat geen van de strijdende partijen voor 100% zijn/haar zin of gelijk heeft gekregen, maar dat voor beide partijen aanvaardbaar is. Louise en niet te vergeten haar kleine hondjes, waar ze zo gek mee is, krijgen dus een woning toegewezen!

Koning
Medemensen in naam van Koning Willem-Alexander dakloos maken en/of dakloos houden is een zwaar levensingrijpend misdrijf dat alleen kan plaatsvinden in een heuse schurkenstaat. De Schurkenstaat der Nederlanden.

Gefeliciteerd
In het geval van de dappere, lieve Louise Fokkens en de honden, gaat dat dan (bij hoge uitzondering) niet gebeuren en daar zijn wij heel blij mee! Gefeliciteerd Louise Fokkens!


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.