KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 3 mei 2019

Louise Fokkens (77 jaar), beter bekend als één van de twee 'Ouwehoeren' over 6 weken dakloos!

Eén van de vele kenmerken van een heuse schurkenstaat! 

Vonnis
Slechts 6 weken (vanaf 1 mei jl.) heeft de bijna 77-jarige Louise Fokkens van de rechter gekregen om haar spulletjes in te pakken en onderdak voor haarzelf en haar hondjes te vinden.
Een keihard vonnis voor Louise Fokkens en haar hondjes.

Woningzoekende
'Het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat mevrouw op straat komt te staan'
zo sprak de rechter tijdens de door ons opgenomen rechtszitting die
 hier nog eens is >>> te bekijken. Louise staat al 15 jaar ingeschreven als woningzoekende! Daardoor staat Louise voor de meeste aangeboden woningen als éérste kandidaat op de lijst! Louise krijgt echter geen woning, omdat op de verhuurdersverklaring van Achmea, de eigenaar van de woning waar Louise nu nog in zit, vermeld staat dat er een huurachterstand is.

Kort geding

Op 21 mei aanstaande is er een kort geding in de rechtbank van Haarlem. Een kort geding om woningcorporaties te bewegen Louise een sociale huurwoning toe te wijzen, ondanks zo'n belastende huurdersverklaring. De hoogbejaarde Louise heeft een woning nodig die zij van haar AOW wél kan betalen. Als Louise het kort geding wint, dan belandt zij met haar hondjes toch nog op straat! Louise heeft dan, zo hebben we uitgerekend, nog maar zo'n 5 dagen om op een woning te reageren, te aanvaarden, de sleutel af te halen enzovoort. 
'Het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat mevrouw op straat komt te staan' loog de rechter nog, maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren! Of Louise het kort geding nu wel of niet wint.

Schuld

Massaal grote groepen medemensen, ten voordele van grote organisaties zoals Achmea, in nog meer onbeheersbare problemen brengen is het motto. 

Koning
Medemensen in naam van Koning Willem-Alexander dakloos maken is een zwaar levensingrijpend misdrijf dat alleen kan plaatsvinden in een heuse schurkenstaat.
De Schurkenstaat der Nederlanden. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.