KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 15 april 2019

Wel of geen gevangenisstraf voor klokkenluider Nico van den Ham. Barbaarse vervolging gaat gewoon door


Wraking

Op 6 april 2019 plaatste ik een artikel met de kop:
'Openbaar Ministerie gaat géén gevangenisstraf eisen tegen Klokkenluider Nico van den Ham'.
Ik plaatste in dat artikel een
video met daarin de beelden
van de volledige rechtszitting.
Het betrof de behandeling van
een wrakingsverzoek.
Ik had rechter mevrouw mr. Vanwersch wegens partijdigheid gewraakt tijdens de
>>> zitting van 19 maart 2019.Omstandigheden 
In dat artikel beloofde ik meer uitleg over de wrakingszitting en wat er na de zitting is gebeurd. Wegens omstandigheden is daar tot nu toe niets van gekomen. 

Gefeliciteerd
De officier van justitie heeft tijdens de wrakingszitting voor de camera toegezegd dat het Openbaar Ministerie géén gevangenisstraf zal eisen. Na het publiceren van de video ben ik door een groot aantal lieve mensen gefeliciteerd met het 'behaalde resultaat'.
Op internet verschenen hartverwarmende teksten zoals, 'Hoera, hoera, Nico hoeft niet de gevangenis in' en 
'Dat heb je mooi voor elkaar gekregen, Nico, gefeliciteerd!' Echter, ik heb niets voor elkaar gekregen en er valt dus niet zo veel te feliciteren. De officier van justitie kan toezeggen wat hij wil, de rechter beslist, niet het Openbaar Ministerie!

Aangifte
Eén dag voor de wrakingszitting heb ik aangifte gedaan tegen rechter mevrouw
mr. Y.M. Vanwersch. Een aangifte waarmee je geen vrienden mee maakt zullen we maar zeggen. Die aangifte staat al in concept op een werkpagina van deze site en wordt aanstonds gepubliceerd. 


Aanspreken
Na de wrakingszitting in Lelystad kwam de officier van justitie lachend de rechtszaal uit met een uitdrukking op zijn gelaat van 'vraag maar' dus ik vroeg aan officier van justitie mr. Damen: 'mag ik u aanspreken'. Dat mocht. Daarna heb ik ongeveer 25 minuten met mr. Damen staan praten. Het is zeer ongebruikelijk dat een officier van justitie naar een zitting komt waar een wrakingsverzoek wordt behandeld. Immers; alleen rechters kunnen worden gewraakt, officieren van justitie niet!

Drie officieren van justitie
Deze officier van justitie was op deze vrijdagmiddag helemaal vanaf Utrecht naar Lelystad afgereisd om om 15:00 uur deze zitting bij te wonen. Mr. Damen had zelfs ook nog 2 andere officieren van justitie meegenomen die tussen het publiek gingen zitten. Wat is hier aan de hand? Op zo'n late vrijdagmiddag, zo vlak voor het weekend, wil toch iedereen graag op tijd naar huis? De belangen moeten wel groot zijn! Welke belangen? Deze >>> belangen! 


Smeerlapperij
Mr. Damen heeft in die 25 minuten dat wij stonden te praten nogmaals aan mij
uitgelegd dat het Openbaar Ministerie geen gevangenisstraf tegen mij zal gaan eisen.
Op de immense justitiële smeerlapperij die door maar liefst 6 officieren van justitie op mij is toegepast, met alle ingrijpende gevolgen voor mij van dien, ging mr. Damen nauwelijks in. Mr. Damen vertelde daarover dat hij eens een keer contact heeft gehad met mijn advocaat, mr. Jacob Vlaar. Dat ging over één brief die bij het Openbaar Ministerie zou zijn zoekgeraakt. 
En dat terwijl vrijwel al mijn – persoonlijk tegen ontvangstbewijzen afgegeven – brieven door het Openbaar Ministerie opzettelijk zijn zoekgemaakt. Met al die brieven met dezelfde inhoud, die ik opnieuw tegen tegen ontvangstbewijs heb afgegeven, hebben de 6 officieren van justitie, die beurtelings op de zaak zijn gezet schaamteloos hun corrupte justitiële reet afgeveegd. Op die ene brief waarover mr. Damen contact heeft gehad, heb ik ook nooit een antwoord gehad. 

Termijn
De 6 officieren van justitie, die beurtelings op mijn zaak zijn gezet, hebben net zolang gewacht met antwoord geven op al mijn - tegen ontvangstbewijs afgegeven - brieven totdat de termijn was verlopen. Toen de termijn was verstreken, kreeg ik wel antwoord. Het antwoord was: 'u bent te laat mijnheer Van den Ham'. 

Nico van den Ham met medewerking van Savannah Whitefield.