KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 27 maart 2019

STALKING PER E-MAIL | OPROEP TOT HET DOEN VAN AANGIFTE

Bcc: info@hogeraad.nl, voorlichting@raadvanstate.nl,
voorzitter@tweedekamer.nl en 275 anderen 

Geachte geadresseerden,                  

Vanmorgen vroeg al ontvingen 278 geadresseerden - via zogenaamde groepsmail - een e-mail van de heer Jan Willem de Haan uit Harderwijk. De inhoud van de e-mail gaat over mijn persoon en is gericht aan de president van de rechtbank Midden-Nederland, mevrouw mr. Julia Mendlik. 

Echter, mevrouw H.E. Mendlik is geen president van de rechtbank Midden-Nederland, maar hoofdofficier van justitie, Arrondissementsparket Midden-Nederland. 

Ik heb niets met de heer De Haan te maken en heb hem nog nooit ontmoet. Wel heeft de heer De Haan mij enkele jaren geleden gebeld en uit dat telefoongesprek bleek dat ik met een volslagen idioot te maken had. 

Al vele jaren eist en - in andere gevallen - beweert de heer De Haan dat hij binnen 3 maanden minister-president én tegelijkertijd EU-president zal zijn. 

Dagelijks ontvangen vele anderen en ikzelf een groot aantal e-mails, soms wel 15, van de heer De Haan waarin hij anderen, waaronder bekende Nederlanders, belachelijk neerzet. De e-mails zijn veelal opgesteld met het grootst mogelijke (dik gedrukte) lettertype. Soms gebruikt de heer De Haan een rode achtergrond. 

Al lange tijd vraag ik mij af hoe het kan dat er tegen deze stalker niet wordt opgetreden. De politie, de AIVD, de Hoge Raad, meerdere burgemeesters, ministers, Kamerleden, (bekende) Nederlanders en zelfs de Amerikaanse president Donald Trump worden door de heer Jan Willem de Haan op deze wijze, dagelijks, enorm lastig gevallen.

Allen lijken het ontvangen van deze zogenaamde groepsmails blijkbaar wel best te vinden en doen hiervan geen aangifte. Dit terwijl menigeen voor het publiceren van (niet van pas komende) waarheid, ook al is het maar in een Twitterberichtje, door de politie van bed wordt gelicht om vervolgens door een rechter zwaar te worden bestraft.

Ik ben geen complotdenker, maar vraag mij al vele jaren wel af hoe het kan dat deze man, door al die machtige veelal gerechtelijke overheidsorganisaties die van deze dagelijkse stalking ook slachtoffer zijn, niet wordt gestopt. 

Ik doe hierbij dan ook een oproep om individueel of eventueel gezamenlijk aangifte tegen de heer Jan Willem de Haan te doen wegens stalking. Tevens verzoek ik het Openbaar Ministerie en de rechtbank Midden-Nederland het schrijven van de heer De Haan, zoals dat in een ander vergelijkbaar geval >>> wel is gebeurd, niet toe te voegen aan mijn dossier.  

Deze email is aan alle 278 geadresseerden, anders dan dat de heer De Haan dat doet, door mij onder Bcc aan u toegezonden. Deze e-mail heb ik ook op mijn website gepubliceerd. 

Vriendelijke groet,


Nico van den Ham
Klokkenluider