KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 29 september 2019

Melder van Misstanden Nico van den Ham loopt weg bij bral-vergadering over rechtsspraak Tweede Kamer

De Tweede Kamer is opgedeeld in commissies. In zo’n commissie zitten Kamerleden die zich bezighouden met het beleidsterrein van een ministerie. De commissies vergaderen regelmatig in de kleinere zalen van de Tweede Kamer. Afgelopen donderdag was ik, op aandringen van enkele medeslachtoffers van partijdige corrupte rechters, aanwezig bij zo'n vergadering van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid. Het onderwerp was rechtspraak. Verder lezen onder de video.Al na een uur ben ik weggegaan, omdat ik niet meer tegen het zinloze gebral kon.
Zo'n vergadering wordt rechtstreeks op tv uitgezonden en kan daarna, zoals uit bovenstaande video blijkt, worden teruggekeken. Ook dit zoetsappige gebral over de rechtspraak heeft alleen maar als doel het onderworpen volk te laten blijven geloven dat de rechtspraak in Nederland niet tot op het bot corrupt is. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming (misdaadgroep VVD), wees zoals verwacht nog uitgebreid met een beschuldigende vinger naar de rechtspraak in de landen >>> Polen en Hongarije (vanaf ong. 2.18), zodat de aandacht van de immense corruptie bij de Nederlandse rechtspraak weer buiten beschouwing kan blijven en het onderworpen volk blijft geloven dat het in onze verkapte schurkenstaat allemaal wel goed zit.


Nico van den Ham Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 25 september 2019

Ook klokkenluider Nico van den Ham schrijft brandbrief aan toekomstig president van de Europese Commissie

Aan: de gekozen president van de Europese Commissie, mevrouw dr. Ursula von der Leyen

De vernietiging van onafhankelijke  rechtspraak in een aantal EU-landen bedreigt het voortbestaan van de Europese Unie. Dat schreven presidenten van 3 grote Europese rechtersorganisaties in een >>> brandbrief aan Ursula von der Leyen, de toekomstig president van de Europese Commissie. Lidstaten worden in de brief niet bij naam genoemd, maar duidelijk is dat het hier gaat om Polen, Hongarije en mogelijk ook Roemenië.


De presidenten willen ontvangen worden op het kantoor van Von der Leyen in Brussel om het één en ander te komen uitleggen. Ook Nico van den Ham stuurde, mede namens andere bij hem bekende slachtoffers van corrupte Nederlandse rechters, een brief aan Ursula von der Leyen. 

Nico van den Ham wil met een aantal anderen ook bij de voorzitter van de unie worden ontvangen om onomstotelijk te komen bewijzen dat De
 Staat der Nederlanden zich op grote schaal schuldig maakt, gebruikmakend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op zijn persoon en grote groepen, waaronder veel kinderen, van haar bevolking.  Klik hier voor de >>>  brief in Pdf-bestand   


Aan: de gekozen president van de Europese Commissie, mevrouw dr. Ursula von der Leyen

Van:
  
Nico van den Ham en namens een groot aantal bij mij bekende slachtoffers van de Nederlandse rechtspraak.

                                                                      Amsterdam, 25 september 2019


Geachte mevrouw Von der Leyen,

Gefeliciteerd met uw verkiezing als voorzitter van de Europese Commissie.

Presidenten van drie Europese rechtersorganisaties stuurden u onlangs een brief  toe. Eén van die presidenten is de Nederlandse heer Kees Sterk. De andere twee heren zijn: Jean-Claude Wiwinius en José Igrea Matos.

In de aan u toegezonden brief gaat het om meerdere lidstaten van de Europese Unie waar de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ernstig zou worden bedreigd en de scheiding der machten tussen de uitvoerende macht en de rechterlijke macht tak zou worden ontmanteld.

De heer Sterk, die ook rechterlijk lid van de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak is, en de heren Wiwinius en Matos vragen u vriendelijk maar dringend in hun brief, mevrouw Von der Leyen, om hen zo snel mogelijk op uw kantoor in Brussel te ontvangen. De drie heren stellen voor om u dan talrijke voorbeelden te overleggen van de vernietiging van rechterlijke onafhankelijkheid in sommige lidstaten.

Nederland wijst met grote regelmaat met beschuldigende vinger naar andere landen als het om de onafhankelijkheid en integriteit van haar rechtspraak gaat.  De Nederlandse regering hanteert deze afleidingsmanoeuvre vooral om haar eigen bevolking via de media te doen laten geloven dat het betreffende de rechtstaat in Nederland allemaal wel goed is geregeld.
  
Echter, van scheiding der machten, ook wel de trias politica, is in de Staat der Nederlanden in de praktijk absoluut geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient een staat zo ingericht te zijn dat de drie machten, de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars functioneren bewaken.

Ikzelf en grote groepen slachtoffers van partijdige, corrupte rechters, kunnen onomstotelijk bewijzen dat deze drie machten in Nederland niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samen werken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

De Staat der Nederlanden maakt zich, gebruikmakend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, op grote schaal schuldig aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op mijn persoon en grote groepen, waaronder veel kinderen, van haar bevolking. Dit alles voor de geldelijke belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen.

Klachten hierover indienen bij de daarvoor wettelijk aangewezen Nederlandse organisaties, zoals de Hoge Raad der Nederlanden, is volstrekt zinloos. Wij krijgen veelal geen antwoord op onze klaagschriften of deze worden in een enkel geval afgedaan met een nietszeggend, kort briefje.

De reguliere media hierover inschakelen is onmogelijk, omdat die massaal weigeren hierover te berichten.

Slachtoffers van de Nederlandse corrupte rechters kunnen in hun eigen Nederland nergens met hun klachten of aangiften terecht, omdat de daarvoor aangewezen organisaties elkaar allemaal in bescherming neme
n.

Daarom verzoek ik u vriendelijk, maar dringend, net zoals de heren Kees Sterk,
José Igrea Matos en Jean-Claude Wiwinius dat hebben gedaan, mij en een aantal
andere slachtoffers van de Nederlandse, partijdige, rechtspraak op uw kantoor in Brussel te ontvangen. Wij kunnen dan, onderbouwd met veel onomstotelijk bewijsmateriaal, aan u laten zien dat de Nederlandse rechtspraak niet onafhankelijk, maar door en door corrupt is.


Hoogachtend,

Nico van den Ham
Melder van Misstanden


In een bijlage per e-mail, T.A.T. van Frau dr. Ursela von der Leyen, verzonden
naar 
europamanagement@ec.europa.eu


Tevens verzonden naar de Poolse, Hongaarse, Roemeense en Russische ambassades:

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl     mission.hga[at]mfa.gov.hu

consulate.hga@mfa.gov.hu   
haga@mae.ro   rusembassynl@mid.ru

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 22 september 2019

Klokkenluider Nico van den Ham ontvangt eindelijk zijn, onrechtmatig tot stand gekomen, vonnissen

Zwendel
Bijna 3 weken na het uitspreken van de vonnissen ontving ik afgelopen vrijdag eindelijk mijn, door middel van enorme rechterlijke zwendel (door het Openbaar Ministerie in samenspan met de Rechtspraak) tot stand gekomen, vonnissen.
Het betreft hier uitspraken die door rechter, mevrouw Y.M. Vanwersch zijn  gedaan op een rechtszitting schijnvertoning die plaatsvond op
2 september 2019. Ik heb tot nu toe beweerd in hoger beroep te zullen gaan, ook al word ik maar veroordeeld voor 5 cent boete.


Klagen

Inmiddels ben ik daarover op andere gedachten gekomen. Klagen, wat beroep aantekenen feitelijk is, is volstrekt zinloos. Ik zou dan moeten gaan klagen bij  hogere rechters (raadsheren). In al die jaren heb ik in mijn eigen zaken en in de vele zaken van anderen, waar ik mij op één of andere wijze mee heb beziggehouden, gezien dat hoe hoger een rechter hoe corrupter hij of zij is. Klagen bij zwarte toga criminelen over de misdrijven, die collega zwarte togadragers in deze zaak, maar ook in voorgaande zaken waar deze zaak uit is voortgevloeid, hebben gepleegd, zou alleen maar meer boosheid opwekken. Nog meer boosheid zou vrijwel zeker leiden in een nog hogere onterechte straf. Geen hoger beroep dus. Nico van den Ham

Zie ook in deze zaak: 


vrijdag 13 september 2019

Geert Wilders, Nico van den Ham en vele anderen deden aangifte tegen corrupte zwarte toga dragers


Trias Politica
Van scheiding der machten, ook wel de trias politica, is in de praktijk geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient de staat zo ingericht te zijn dat de drie machten: de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars functioneren bewaken.

Geert Wilders
Geert Wilders, ikzelf en grote groepen andere slachtoffers van partijdige, corrupte zwarte toga dragers kunnen onomstotelijk bewijzen dat deze drie machten niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samenwerken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

Aangifte
Geert Wilders deed een aantal dagen geleden aangifte tegen officier van justitie Wouter Bos en de advocaten-generaal Birgit van Roesel en Gerard Sta. Het Openbaar Ministerie en andere betrokken corrupte ambtenaren en politici, die ook een rol hebben gespeeld bij zijn politieke vervolging, kunnen zich tevens opmaken voor een serie aangiften en procedures, zo kondigde Wilders ook nog aan.

Wapens
Ikzelf en een groot aantal andere slachtoffers van de zwarte toga maffia doen, net zoals Geert Wilders dat nu doet, ook vaak aangifte tegen officieren van justitie, rechters en aanverwant corrupt (politiek) tuig. Het Openbaar Ministerie zet in die zaken dan één van haar vuilste en meest gevreesde wapens in en dat is: nergens op reageren. De aangevers horen er dan dus meestal helemaal niets meer van. In de enkele gevallen dat er wel een reactie komt, bestaat die meestal uit een kort afwijzend briefje dat verder inhoudelijk nergens over gaat.

Artikel 12 Sv-procedure
De gedupeerden die dan vervolgens vaak een artikel 12 procedure (dat is een formeel beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten) opstarten, worden, zoals dat meestal gaat bij door weer andere, hogere: 'ons kent ons' rechters in het ongelijk gesteld.

Verloop
De grote slachtoffergroep van zowel het Openbaar Ministerie als de rechtspraak kijken met grote belangstelling uit naar het verloop in de zaak van Geert Wilders.

Nico van den Ham

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

maandag 9 september 2019

Geen celstraf voor klokkenluider Nico van den Ham

In tegenstelling tot wat Algemeen Dagblad nepnieuws journalist Chris Klomp beweert, voorlopig geen gevangenisstraf voor klokkenluider Nico van den Ham.


Zie ook >>> Vonnis: klokkenluider Nico van den Ham gaat 3 weken de gevangenis in en moet vaak worden mishandeld!Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

https://vk.com/video395307653_456239093 

woensdag 4 september 2019

Vonnis: klokkenluider Nico van den Ham gaat 3 weken de gevangenis in en moet vaak worden mishandeld!

Dat schrijft krantenvod Algemeen Dagblad nepnieuwsjournalist Chris Klomp op Twitter.Staatstrol Chris Klomp die af en toe een stukje nepnieuws
in het krantenvod Algemeen Dagblad mag schrijven, heeft
vele e-mail accounts waarmee hij Nico én vele anderen, die
een eerlijke rechtspraak willen, voortdurend stalkt.
Chris Klomp liegt zijn Algemeen Dagblad nepnieuws
volgers voor dat hij op de rechtszitting van klokkenluider
Nico van den Ham was.Chris Klomp, één van de vele kenmerken van een heuse schurkenstaat. 


Morgen meer over nepnieuwsjournalist Chris Klomp en de waarheid betreffende de rechtszitting én het vonnis van klokkenluider, Nico van den Ham.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 1 september 2019

Klokkenluider Nico van den Ham gaat maandag niet naar zijn rechtszitting omdat dat volstrekt zinloos is

Wegens enorme censuur: klik >>> hier of op de onderstaande
afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal


>>> Brief aan rechter mevrouw Y.M. Vanwersch

>>> Antwoord officier van justitie de heer  A.H.J.M. Damen

>>> Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham wraakt partijdige rechter tijdens zijn terechtzitting

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.