KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 27 augustus 2019

ÉÉN VAN DE VELE KENMERKEN VAN EEN HEUSE (VERKAPTE) SCHURKENSTAAT

Van scheiding der machten, ook wel
de trias politica, is in de praktijk geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient de staat zo ingericht te zijn dat de drie machten, de wetgevende, uitvoerende en
rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars
functioneren bewaken.


Ikzelf en vele andere slachtoffers van partijdige, criminele rechters, kunnen onweerlegbaar bewijzen dat deze drie machten niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samen werken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

Helaas mogen wij dat niet bewijzen. Niet van de politiek, niet van de gecensureerde staatsmedia en zeker ook niet van de verantwoordelijke instantie de Hoge Raad der Nederlanden met als trotse baas, de tot op het bot corrupte, omstreden procureur generaal, mr. Jos Silvis. Onze klaagschriften hierover en andere rechterlijke zwendel, worden niet beantwoord of in een enkel geval afgedaan met een nietszeggend antwoord.

Dat de rechterlijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!


Zie ook >>> Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te                            ondernemen tegen criminele rechters (video's).

            >>> DE DONKERSTE KANTEN VAN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK                             Prof. Dr.ir A.F.P. van Putten, M. E. Van Putten- Veeken  

            >>> Dertien belangrijke adviezen aan Minister Grapperhaus voor                                zijn propaganda bezoek aan Thailand deze week

Klokkenluider, melder van misstanden, journalist, openbaar aanklager,
Nico van den Ham

woensdag 21 augustus 2019

Dertien belangrijke adviezen aan Minister Grapperhaus voor zijn propaganda bezoek aan Thailand deze week

Minister Ferdinand Grapperhaus
Johan van Laarhoven
Dag minister Ferdinand Grapperhaus. Eind deze
week vliegt u naar Thailand. U gaat daar met uw Thaise ambtsgenoot en de premier van dat land praten over de zaak van de Nederlandse coffeeshop baas Johan van Laarhoven.
Van Laarhoven (58) zit in Thailand in de gevangenis wegens het vermeend witwassen van drugsgelden.

Voordoen
U, meneer Grapperhaus, wil zich in Thailand gaan voordoen als een keurige, integere Nederlandse minister van Justitie en veiligheid die wil dat Van Laarhoven om humanitaire redenen in Nederland verder wordt vervolgd.

Lief
Wij vinden het erg lief van u, mijnheer Grapperhaus, dat u de premier en de minister van Justitie van Thailand gaat proberen te bewegen Van Laarhoven aan Nederland uit te leveren. 
Wij willen dan ook oprecht dat u daar in slaagt en geven u dertien zeer belangrijke adviezen mee inzake uw gesprek met de Thaise bewindslieden. 

Advies 1
Zorg er tijdens uw bezoek voor dat er absoluut géén Nederlandse journalisten in de buurt van u en de Thaise bewindslieden komen die geen perskaart hebben! Het gevaar bestaat namelijk dat die journalisten dan een boekje opendoen over u, het Nederlandse Openbaar Ministerie en de Nederlandse rechtspraak. Als de Thaise bewindslieden dat te horen krijgen, is de kans groot dat uw missie niet slaagt! Dus sta uitsluitend Nederlandse journalisten toe die in het bezit zijn van een NVJ (staats)-perskaart tijdens uw bezoek aan Thailand, want die houden de mond, net zoals zij dat in Nederland doen, wel dicht zoals u zelf wel weet.

Advies 2
Wij raden u aan, minister Grapperhaus, om alles op alles te zetten om te voorkomen dat de  regering van Thailand, maar ook de Thaise pers, te weten komen wat er zich allemaal afspeelt in de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven.

Advies 3

Probeer, minister Grapperhaus, het daar in Thailand stil te houden dat de Staat der Nederlanden zich op grote schaal schuldig maakt, gebruik makend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, in Naam van de Koning, aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op grote groepen, waaronder veel kinderen van haar bevolking.

Advies 4
Zorg ervoor, Minister Grappenhaus, dat de Thaise regering en Thaise pers niet te weten komen dat binnen de Nederlandse rechtspraak en haar omvangrijke kliek een cultuur heerst waarin het standaard is dat rechters middels enorme gerechtelijke list en bedrog massaal de levens van grote groepen mensen, het gewone, goedwillende volk, volledig verwoesten. Dit op een zodanige wijze dat in veel gevallen kan worden gesteld én bewezen dat grote aantallen mensen uit betreffende groepen door de Staat der Nederlanden, gebruik makend van gerechtelijke zwendel, list en bedrog, toegepast door partijdige, corrupte rechters, willens en wetens de wanhoopsdood worden ingejaagd. Dit alles voor de geldelijke belangen van grote, veelal frauderende, organisaties/bedrijven of door rechters belangrijk geachte personen.

Advies 5
Pas op, mijnheer Grapperhaus, dat de Thaise regering en de Thaise pers niet te weten komen dat Nederlandse rechters en raadsheren in samenspan met het Openbaar Ministerie en in collusie gespecialiseerde advocaten, op alle mogelijke manieren, de rechten van een groot gedeelte van de (gewone) Nederlandse bevolking massaal schenden.

Advies 6
De Thaise regering kan beter ook niet weten, minister Grapperhaus, dat in Nederland partijdige rechters en raadsheren bepalingen, die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen en waaraan ook zij zich moeten houden, buiten beschouwing laten als die bepalingen hen niet van pas komen bij het bevoordelen van hun elite vrienden.

Advies 7
Ook is het beter, heer Grapperhaus, dat niemand aan de Thaise regering en de Thaise pers vertelt dat, op een enkele uitzondering na, dit om de Nederlandse rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, al datgene wat tijdens de procedure schriftelijk en tijdens rechtszittingen, mondeling, door de kleinere partij of de door de rechter minst belangrijk geachte persoon naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas komt bij het bevoordelen van de veel grotere partij of door de rechter als belangrijkst beschouwde persoon, opzettelijk en bewust niet in de proces-verbalen en de uiteindelijke vonnissen wordt vermeld.

Advies 8
De Thaise regering en de Thaise pers kunnen beter ook niet weten, minister Grapperhaus, dat Nederlandse rechters en raadsheren oneerlijk en vooringenomen zijn, valsheid in geschrift plegen, volstrekte lak hebben aan rechtsbeginselen en rechtsnormen als die hen niet van pas komen bij het bevoordelen van grote organisaties en/of door hen belangrijk geachte personen.

Advies 9
Pas op, minister Grapperhaus, dat de Thaise regering en de pers van Thailand niet te weten komen dat Nederlandse rechters en raadsheren als mens te werk gaan als meedogenloze, gevoelloze criminelen, zonder een greintje normbesef en enig inlevingsvermogen. Dit conform de cultuur die heerst binnen de organisatie waar zij deel van uitmaken. Een cultuur waarin het normaal is om de levens van het gewone volk, voor de belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, volledig kapot te maken en wanhopige burgers met hun onrechtmatige, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen, willens en wetens massaal de zelfmoord dood in te drijven.


Advies 10
Ook kunnen ze daar in Thailand beter niet weten, minister Grapperhaus, dat in Nederland ambtenaren en andere personen die een functie bekleden die het hun mogelijk maakt de immens vuile gang van zaken bij de rechtspraak en haar omvangrijke kliek breed onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, volstrekte lak hebben aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hierover zwijgen.

Advies 11
Laat ook niemand aan de Thaise regering en de Thaise pers vertellen, mijnheer Grapperhaus, dat de Hoge Raad der Nederlanden, die wettelijk gezien het recht en de macht heeft om de ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende gerechtelijke criminelen te stoppen, rechters en raadsheren categorisch de handen boven het hoofd houdt om zo de enorme justitiële smeerlapperij, die massaal op grote groepen van de Nederlandse bevolking wordt toegepast, in de staats doofpot te houden.


Advies 12
Het is beter dat ze daar in Thailand ook niet weten, minister Grapperhaus, dat de Nederlandse reguliere media weigert het Nederlandse volk op eerlijke wijze te informeren betreffende de misdrijven die rechters op grote groepe
n van de Nederlandse bevolking toepassen en niet bereid is de onomstotelijke bewijzen hiervoor, die de vele slachtoffers, onafhankelijk van elkaar, in bezit hebben, te bestuderen en naar buiten te brengen.

Advies 13
Ook is het beter dat een door klokkenluider Nico van den Ham veelgebruikte stelling niet in de Thaise pers komt, Minister Grapperhaus. Wij bedoelen deze stelling:


Dat de rechtelijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!     
Wij hopen oprecht, minister Ferdinand Grapperhaus, dat uw charmeoffensief lukt en dat u daarmee het toch al zo geïndoctrineerde, onderworpen Nederlandse volk laat geloven dat Nederland een rechtstaat is en Thailand een schurkenland! Niet omdat wij zo begaan met u zijn, maar omdat wij het Johan van Laarhoven wel gunnen dat hij daar weg kan. Veel succes dus en geniet een beetje van uw snoepreisje. 

Verzonden naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Twitteraccount van minister Grapperhaus.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 18 augustus 2019

Officier van Justitie Achilles Damen, opvolger van Koos Spee, gaat Klokkenluider Nico van den Ham vervolgen

Mr. Achilles Damen, de opvolger van de landelijke verkeersofficier Koos Spee (Wegmisbruikers SBS6) vraagt rechter zware verkeersmisdadigers niet te vervolgen, maar gaat klokkenluider Nico van den Ham, die uit pure nood wat lichte overtredingen heeft begaan, samen met rechter, mevrouw mr. Y.M. Vanwersch, begin september tijdens een nieuwe showproces verder vervolgen en kapot maken. Start de video...


Brief aan >>> officier van justitie
Reactie van >>> officier van justitie 

Artikel in de >>> Tubantia
>>> Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham wraakt 
        partijdige rechter tijdens zijn terechtzitting

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

_______________________________________________________________

Test-ruimte (tijdelijk). 

>>> https://vk.com/video395307653_456239090

>>> https://vk.com/videos395307653?z=video395307653_456239091%2Fpl_395307653_-2

woensdag 7 augustus 2019

Haagse raadsheer (hoge rechter), mr. Tamara Trotman, liegt burger voor over de Nederlandse rechtspraak

Raadsheer
In het magazine van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) verscheen in het nummer juli 2019 de column van mr. Tamara Trotman: 'Zet je in voor de rechtsstaat'. Mr. Trotman is een vrouw die raadsheer is bij het gerechtshof in Den Haag. Een rechter is rechter bij een rechtbank. Een raadsheer is een hoge rechter bij een gerechtshof of de Hoge Raad.
Een vrouw die rechter is bij een gerechtshof of de Hoge Raad wordt raadsheer genoemd.
We leggen het maar even uit, omdat wij er regelmatig van worden beticht het verschil tussen een raadsheer, een raadsman en een raadsvrouw niet te weten. Een raadsman, is net zoals een raadsvrouw dat is, een advocaat. Een raadsheer is een hoge rechter en dat kan dan een man, maar ook een vrouw zijn. 

Mr. Tamara Trotman is zo'n vrouw.

Criminele organisatie.

Tamara Trotman maakt deel uit van de grootste, vuilste, meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie die de Staat der Nederlanden kent.


Trots

Ook raadsheer mr. Tamara Trotman schaamt zich nergens voor en liegt in het magazine van de Raad voor de Rechtspraak van juli 2019 het volk voor over de Rule of Law Index van de organisatie het World Justice Project. 'Elk jaar verschijnen berichten dat Nederland in de top van de Rule of Law Index staat. Wij staan op de vijfde plaats van de 126 onderzochte landen. Het gaat dus goed met onze rechtsstaat', schrijft de hoge rechter in haar column trots. Net zo trots als zij op bovenstaande foto in haar zwarte toga de wereld inkijkt.


Zelfmoord

Al in 2016 meldden wij
>>> Nederlandse rechtspraak in wereldtop pure misleiding. Dat artikel gaat over de lijst van het World Justice Project en schreven wij op basis van logica, eigen ervaringen vanuit rechtszalen en bestudering van vele dossiers van onszelf en anderen. Bovendien kon het toen ook al als een feit worden beschouwd dat de rechtelijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!

Bewijs 

In maart 2018 schreven we
>>> Rule of Law Index van het World Justice Project blijkt net zoals de Nederlandse rechtspraak; pure oplichting! Toen hadden we al toegang tot bewijs dat het World Justice Project de boel belazerde! Eén van de onzen, niet de minste, had de gang van zaken bij het Amerikaanse World Justice Project op de meest denkbare professionele wijze uitgebreid onderzocht.
 

Bevindingen
Op 12 juli 2018 mocht onze onderzoeker zijn bevindingen bij de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag komen toelichten. De Raad voor de Rechtspraak gaf toe dat de vraag gerechtvaardigd is welke waarde men aan het World Justice Project onderzoek kan hechten. Een verslag van dat gesprek vindt u >>> hier

Volksverlakkerij

De Raad voor de Rechtspraak, met sinds kort als voorzitter de voormalige
Amsterdamse rechtbankpresident de, ook al zo trots de wereld inkijkende,
corrupte 
>>> mr. Henk Navis, weet dus heel goed dat de Rule of Law Index van
het World Justice Project absolute volksverlakkerij is.

Bedriegen
En voor die enkeling die de exacte betekenis van het woord volksverlakkerij niet weet; dat betekent niets meer en niets minder dan het bedriegen van het volk. Dat is wat rechters, raadsheren, advocaten en hun omvangrijke kliek, zoals onder andere de Raad voor de Rechtspraak, jegens grote groepen Nederlanders doen! In de Nederlandse rechtbanken, in de gerechtshoven en in hun nep nieuwsboekjes zoals in dit geval. 

Belangrijker
Raadsheer Tamara Trotman wist natuurlijk allang wat er zich in de Nederlandse gerechtsgebouwen afspeelt als het om zaken gaat tussen partijen waarvan de ene partij veel groter is dan de andere, of als het om personen gaat waarvan de rechter de ene persoon veel belangrijker acht dan die andere. 

Volkskrant 
Op 21 maart 2019 heeft tot onze grote verbazing de Volkskrant een artikel betreffende het onderzoek naar het World Justice Project >>> gepubliceerd. Direct daarna, de volgende dag al, veegde landsadvocaat mr. Meine Dijkstra van het kantoor Pels Rijcken, tijdens een door ons gedeeltelijk opgenomen rechtszitting bij het gerechtshof in
Den Haag, dat onderzoek van tafel. Ook >>>
Civis Mundi en RISK & COMPLIANCE hebben herhaaldelijk aandacht gegeven aan de de kwestie rond het zogenaamde World Justice Project Rule of Law Index onderzoek. Ook zijn er naar aanleiding van het gesjoemel bij het World Justice Project al meerder keren kamervragen gesteld door het SP Tweede Kamerlid Michel van Nispen. Voor nog meer informatie over dit alles verwijzen wij naar de website van diegene die het onderzoek heeft verricht en dat is de website >>> Wat u niet in de kranten leest die ook permanent aan te klikken is in de rechterkolom van deze site. 

Verdriet
Alles, maar dan ook alles, wordt er door de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakend rechtspraak en haar omvangrijke kliek aan gedaan om het volk te doen laten geloven dat zij integer en eerlijk zijn.

Eindredactie
De Raad voor de Rechtspraak weet, gelet op dat >>> gesprek op 12 juli 2018, dat het onderzoek van het World Justice Project niet heeft plaatsgevonden en dat aan eerdere onderzoeken, als die al hebben plaatsgevonden, geen waarde kan worden gehecht omdat dat partijdige flut onderzoeken waren. Er is niets onderzocht. Echter de eindredactie van het magazine van de Raad voor de Rechtspraak heeft het bedrieglijke artikel van Raadsheer Tamara Trotman gewoon door laten gaan. Hoe misdadig kan een gerechtelijke organisatie zijn? 

Verwijzen
Rechters, raadsheren, rechtbank-presidenten, advocaten en de rest van de omvangrijke kliek van de rechtelijke macht zullen massaal en intensief blijven verwijzen naar het 'onderzoek' van het louche Word Justice Project als zij het over de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak hebben. Allemaal in het belang van de economie. Welke economie? Deze >>> economie.

Gratis
Het volksmisleidende magazine verschijnt 4 keer per jaar. Het magazine ligt gratis beschikbaar in de gebouwen van rechtbanken, gerechtshoven, Openbaar Ministerie en het Juridisch Loket. Je kunt je ook gratis op het bagger blad abonneren.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 4 augustus 2019

Noodkreet mama te mogen blijven zijn | Daar gaan we weer! Jeugdzorg, Rabobank én... De Rechtspraak

De Schurkenstaat der Nederlanden


Ingezonden door Trudi Verstegen Voor veel meer informatie ga naar de website van >>> www.trudiverstegen.nl
Of naar Facebook >>> www.facebook.com/trudiverstegen

Google ook: Nico van den Ham - Jeugdzorg, Nico van den Ham - Rabobank,
Nico van den Ham - Zwarte Toga Maffia.