KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 29 maart 2019

Toppositie Nederlandse rechtspraak dubieus meldt de Volkskrant

Misleiding
In 2016 
>>> meldden wij het al. Uitslagen van onderzoeken betreffende de kwaliteit van de Nederlandse Rechtspraak van het World Justice Project is pure misleiding. Hadden wij dat dan grondig onderzocht? Min of meer. Wij bezoeken veel rechtszaken die gaan over geschillen tussen partijen waarvan de een veel groter is dan de andere of de een door de rechter veel belangrijker wordt geacht dan die andere.
Ook bestuderen wij de dossiers van die gerechtelijke procedures. 
 


Dood
Wij concludeerden uit dat alles dat we te maken hebben met een misdaadgroep die ten voordele van haar elite-vrienden, kapitaalkrachtige organisaties, bedrijven en door rechters belangrijk geachte personen schaamteloos
door middel van extreem veel gerechtelijke
list en bedrog goedwillende burgers kapot
maakt en in vele gevallen meedogenloos de 
>>> dood in drijft.

Aanbellen
Wij vroegen ons dan ook af bij wie het World Justice Project allemaal had aangebeld om de mening te vragen over de Nederlandse Rechtspraak. Zitten daar ook mensen bij die wel eens een rechtszaal van binnen hebben gezien? De meeste mensen zijn immers nog nooit in een rechtszaal geweest! Of zijn de deelnemers aan het onderzoek voornamelijk personen die zich dagelijks laten indoctrineren door de gecensureerde staatsmedia en vooral via de TV keer op keer ingeprent krijgen dat de Nederlandse rechter onafhankelijk en onpartijdig is. Herhaling is de kracht van de boodschap, zo weet ook de Rechtspraak en haar omvangrijke kliek.

Logica
In 2016 publiceerden wij dus een artikel, dat wij op basis van eigen ervaringen vanuit rechtszalen, bestudering van vele dossiers en logica hadden opgesteld. In maart 2018 plaatsten wij opnieuw een artikel hierover, maar nu met toegang tot onweerlegbaar bewijsmateriaal die onze bewering, dat het World Justice Project met haar internationale Rule of Law Index het >>> Nederlandse volk aan het oplichten is, onderbouwt.


Louche
Tot op het bot corrupte ministers zoals hier duidelijk is >>> te horen en zien,  rechters, raadsheren, rechtbank-presidenten, perskaartjournalisten en advocaten roepen het elke dag wel ergens in de media. Nederland bekleedt internationaal een toppositie met zijn civiel recht en staat op de vijfde plaats als het gaat om de kwaliteit van de rechtspraak. Ze verwijzen daarbij naar de ranglijst van het louche World Justice Project. Elke dag; herhaling is immers de kracht van de reclame! Het onderworpen Nederlandse volk trapt er, op wat enkele uitzonderingen na, gedwee in.  

De Volkskrant 
Jarenlang heeft de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende rechtspraak, tezamen met het Word Justice Project het toch al zo onderworpen Nederlandse volk voorgelogen. Maar verleden week donderdag 21 maart 2019 zou het allemaal goed komen.
De reguliere media was eindelijk bereid om ook eens iets over het liegen en bedriegen van het Word Justice project te schrijven.  


Opgewonden  
De vreugde hierover was onder de vele slachtoffers van corrupte rechters groot.
Wij raakten er wat minder opgewonden van.
Eén zo'n artikel, ook al is het in een grote landelijke krant, blijft niet zo lang hangen.
Het dagelijkse liegen en misleiden hierover op TV, radio en kranten wel. 
>>> Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te                             ondernemen tegen criminele rechters (video's)


Het artikel over het World Justice Project in de Volkskrant
 van journalist Wil Thijssen werd de dag na publicatie door
de kliek van de rechtspraak al weer van tafel geveegd!

Commissie Visitatie Gerechten
Al direct de andere dag na publicatie van het artikel in de Volkskrant zagen wij berichten op teletekst, het gesproken NOS staatsnepnieuws en in diverse andere media dat ging over het geldgebrek, personeelstekort en andere kommer en kwel bij de rechtspraak. Maar, zo staat in vrijwel elk artikel wat daar over gaat ook te lezen: "De commissie prijst de toewijding van rechters, medewerkers en rechtbankbesturen aan snelle en toegankelijke rechtspraak. De Nederlandse rechtspraak is door hun inzet nog steeds één van de beste ter wereld." 


Rechtszitting

Op maandag 25 maart 2019 filmden wij de eerste helft van een rechtszitting tegen de Staat der Nederlanden. Van het 2e gedeelte van de zitting mochten wij van de voorzitter van het Hof (het betrof hier een appèl), om onduidelijke redenen, geen opnamen maken. Landsadvocaat mr. Meine Dijkstra van het kantoor Pels Rijcken voerde het verweer voor de (verkapte) Schurkenstaat der Nederlanden. Aan het begin van de zitting is aan de raadsheren (hoge rechters) én landsadvocaat Dijkstra het artikel over het Word Justice Project, ter kennisgeving, aangeboden. De landsadvocaat maakte daartegen bezwaar.
Na enig gekibbel hierover met  voorzitter
mw. mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville besloot Dijkstra het artikel dan toch maar te accepteren.

Tafel
Na een korte schorsing van de zitting kwam de landsadvocaat met opmerkelijk nieuws. Dijkstra vertelde dat hij in de onderbreking zijn huiswerk had gedaan en het artikel over het World Justice Project had gelezen. De landsadvocaat werd er niet 'koud of warm van' zo verklaarde hij en veegde het Volkskrant artikel onder het motto van 'onzin' rigoureus van tafel. 'Iedereen weet dat de rechtspraak in Nederland het heel goed doet. Het onderzoek is werkelijk een prachtig onderzoek' zo betoogde de landsadvocaat. Voorzitter Tan-de Sonnaville kraaide het uit van genot en stak daarmee haar instemming betreffende de redenering van de landsadvocaat niet onder stoelen of banken.
Of Volkskrant journalist Wil Thijssen eerst de onomstotelijke bewijsstukken, die de beweringen van de bron van het stuk over het Word Justice Project onderbouwen, heeft gecheckt, interesseerde de landsadvocaat niet. 


Voorspellen
Wij zijn goed in voorspellen en verwachten dat rechters, raadsheren, rechtbank-presidenten, perskaartjournalisten en advocaten massaal en intensief blijven verwijzen naar het 'onderzoek' van het louche Word Justice Project als zij het over de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak hebben. Allemaal in het belang van de economie. Welke economie? Deze >>> economie

Hier het artikel van Wil Thijssen in de >>> Volkskrant

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.


woensdag 27 maart 2019

STALKING PER E-MAIL | OPROEP TOT HET DOEN VAN AANGIFTE

Bcc: info@hogeraad.nl, voorlichting@raadvanstate.nl,
voorzitter@tweedekamer.nl en 275 anderen 

Geachte geadresseerden,                  

Vanmorgen vroeg al ontvingen 278 geadresseerden - via zogenaamde groepsmail - een e-mail van de heer Jan Willem de Haan uit Harderwijk. De inhoud van de e-mail gaat over mijn persoon en is gericht aan de president van de rechtbank Midden-Nederland, mevrouw mr. Julia Mendlik. 

Echter, mevrouw H.E. Mendlik is geen president van de rechtbank Midden-Nederland, maar hoofdofficier van justitie, Arrondissementsparket Midden-Nederland. 

Ik heb niets met de heer De Haan te maken en heb hem nog nooit ontmoet. Wel heeft de heer De Haan mij enkele jaren geleden gebeld en uit dat telefoongesprek bleek dat ik met een volslagen idioot te maken had. 

Al vele jaren eist en - in andere gevallen - beweert de heer De Haan dat hij binnen 3 maanden minister-president én tegelijkertijd EU-president zal zijn. 

Dagelijks ontvangen vele anderen en ikzelf een groot aantal e-mails, soms wel 15, van de heer De Haan waarin hij anderen, waaronder bekende Nederlanders, belachelijk neerzet. De e-mails zijn veelal opgesteld met het grootst mogelijke (dik gedrukte) lettertype. Soms gebruikt de heer De Haan een rode achtergrond. 

Al lange tijd vraag ik mij af hoe het kan dat er tegen deze stalker niet wordt opgetreden. De politie, de AIVD, de Hoge Raad, meerdere burgemeesters, ministers, Kamerleden, (bekende) Nederlanders en zelfs de Amerikaanse president Donald Trump worden door de heer Jan Willem de Haan op deze wijze, dagelijks, enorm lastig gevallen.

Allen lijken het ontvangen van deze zogenaamde groepsmails blijkbaar wel best te vinden en doen hiervan geen aangifte. Dit terwijl menigeen voor het publiceren van (niet van pas komende) waarheid, ook al is het maar in een Twitterberichtje, door de politie van bed wordt gelicht om vervolgens door een rechter zwaar te worden bestraft.

Ik ben geen complotdenker, maar vraag mij al vele jaren wel af hoe het kan dat deze man, door al die machtige veelal gerechtelijke overheidsorganisaties die van deze dagelijkse stalking ook slachtoffer zijn, niet wordt gestopt. 

Ik doe hierbij dan ook een oproep om individueel of eventueel gezamenlijk aangifte tegen de heer Jan Willem de Haan te doen wegens stalking. Tevens verzoek ik het Openbaar Ministerie en de rechtbank Midden-Nederland het schrijven van de heer De Haan, zoals dat in een ander vergelijkbaar geval >>> wel is gebeurd, niet toe te voegen aan mijn dossier.  

Deze email is aan alle 278 geadresseerden, anders dan dat de heer De Haan dat doet, door mij onder Bcc aan u toegezonden. Deze e-mail heb ik ook op mijn website gepubliceerd. 

Vriendelijke groet,


Nico van den Ham
Klokkenluider

zondag 24 maart 2019

Videobeelden van de terechtzitting van Klokkenluider Nico van den Ham opnieuw gepubliceerd

Nico legt uit wat er is gebeurd en uit zijn ongenoegen over de gang van zaken. 

 Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding   en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal     


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.Video met beelden van de terechtzitting van Klokkenluider Nico van den Ham vandaag op zwart.

Op verzoek van de tot op het
bot corrupte rechtspraak is de video van de integraal
opgenomen strafzaak tegen klokkenluider Nico van den Ham
op >>> zwart gezet.


Later op de dag zal de video in een andere, aangepaste versie, worden teruggeplaatst.


Nico van den Ham is door de aanhoudende gerechtelijke misdrijven die op hem zijn toegepast door de 6 officieren van justitie en 4 rechters, die beurtelings op zijn strafzaak zijn gezet, uitgeput en totaal murw geslagen. 


Daardoor is Nico van den Ham al vele maanden niet meer in staat om artikelen te schrijven voor deze site. 


Nico zal proberen om in een videoboodschap te vertellen wat er nu weer gaande is.
De bedoeling is om die video vanmiddag op deze site te publiceren.
   

Zie ook in dit verband het artikel op de site van >>> Erik Groenendijk.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen. 
   

woensdag 20 maart 2019

Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham wraakt partijdige rechter tijdens zijn terechtzitting

Journalist drs. Erik Groenendijk verzorgde de integrale audiovisuele opname van de terechtzitting van Nico van den Ham. Een terechtzitting met een zeer vijandig karakter! Nico zal later uiteenzetten waarom het voor hem een absolute verloren zaak met zeer verstrekkende gevolgen is voor zijn leven, maar ook dat van anderen.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,
Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 19 maart 2019

Voor de terechtzitting van Nico van den Ham spreekt Erik Groenendijk met Nico en de 'Ouwehoeren'

De integraal audiovisueel opgenomen beelden van de terechtzitting van klokkenluider, melder van misstanden, journalist en sinds kort ook martelaar Nico van den Ham worden op dit moment gemonteerd. Hopelijk vanavond laat nog (en anders morgenvroeg) de complete terechtzitting gepubliceerd op deze website. Zie ook de website van >>> Erik Groenendijk, permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

maandag 18 maart 2019

Klokkenluider Nico van den Ham is bereid als martelaar te sterven voor criminele rechters en ander toga tuig

Nico van den Ham is vanaf nu niet alleen nog Klokkenluider, Melder van Misstanden, Journalist, maar ook... bekijk en beluister de video. 

Voor alle duidelijkheid Nico gelooft niet in God, Allah of welk ander verzonnen geestelijk wezen dan ook.

  Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons
Russisch videokanaal       


Nadat wij deze video hadden gemaakt, vond Nico in zijn brievenbus - vlak voor zijn rechtszaak morgen - een niet ondertekende brief van de officier van justitie. Die officier van justitie is mevrouw mr. Hermelink. Mr. Hermelink wees het verzoek van Nico om getuigen te horen op voorhand af. 


Zie ook >>> Zal officier van justitie mr. A. Hermelink a.s. dinsdag haar strafeis aanpassen na het lezen van de aan haar gerichte brief van Klokkenluider Nico van den Ham ?

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen. 

zaterdag 16 maart 2019

Zal officier van justitie mr. A. Hermelink a.s. dinsdag haar strafeis aanpassen na het lezen van de aan haar gerichte brief van Klokkenluider Nico van den Ham ?

Nico van den Ham denkt van wel en zal morgen bekend maken wat hij nog meer is dan Klokkenluider, Melder van Misstanden en Journalist, maar ook waarom hij zulk soort brieven dan toch schrijft. Hieronder de brief.

Of klik voor de brief in Pdf bestand >>> hier


____________________________Aan officier van justitie mr. A. Hermelink


N.G. van den Ham                                                           Amsterdam, 6 maar
t 2019
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                             
Tel: 06-19215778

Betreft:       parketnummers 96-103946-18, 96-212590-17,
                  96-134096-17 en 96-028859-18

                       Uw abjecte werkwijze


Mr. Hermelink,

naar aanleiding van uw brief van 1 februari 2019 deel ik u het volgende mede:

In uw schrijven verwijst u naar mijn brief, maar u verzuimt daarbij te vermelden om welke brief het gaat. Wellicht doet u dat om nog meer verwarring te veroorzaken dan dat er door uw tot op het bot corrupte voorgangers al veroorzaakt is. U schrijft dat het niet mogelijk is om de zaken buiten de zitting af te doen, omdat het gaat om zaken die al op zitting zijn aangehouden. Ik begrijp hieruit op welke brief u antwoordt. U wijst mij er verder op dat op 13 september 2018 uw collega, officier van justitie, mr. T.L. Lautenbach mij ook al een brief had toegezonden waarin mij is medegedeeld dat seponeren en ook het afkopen van strafvervolging niet mogelijk is, omdat het daarvoor te laat was.

De officieren van justitie, mr. A. Sarantoudis , mr. J. Hooker, mr. T.L. Dekker
mr. Lautenbach én later ook in overleg met rechter mr. C.M.A.T van der Geest, hebben in deze zaak één van hun vuilste wapens ingezet.

Het nergens op antwoorden is voor slachtoffers van zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak één van de meest gevreesde wapens.
Een gevreesd gemeen wapen dat corrupte officieren van justitie en rechters vaak gebruiken, als iets hen niet zo van pas komt om een antwoord op te geven, is ook in mijn zaak met bovenstaande parketnummers ingezet.

De corrupte, samenspannende kliek waar u deel van uitmaakt, officier van justitie mevrouw mr. A. Hermelink, heeft net zo lang gewacht met reageren tot de termijn was verstreken. En toen die termijn dan eindelijk was verstreken, maakte officier van justitie mr. Lautenbach - en nu ook u – misbruik van de ontstane situatie en stuurde mij afwijzende reacties.

Kort nadat u als zesde officier van justitie op mijn zaak was gezet, begreep ik natuurlijk wel, mr. Hermelink, dat u volledige kennis had van de zoals hiervoor omschreven reeds toegepaste justitiële smeerlapperij jegens mijn persoon. Toch heb ik in een schrijven, gedateerd 18 januari 2019, nog eens aan u medegedeeld dat ik al vanaf het begin dat dit gerechtelijke proces is opgestart, brieven bestemd voor de hier bovengenoemde officieren van justitie, persoonlijk tegen ontvangstbewijzen heb afgegeven aan het Openbaar Ministerie. In die brieven verzocht ik primair: afzien van alle verdere strafvervolging en subsidiair: het afkopen betreffende alle feiten inzake het (noodgedwongen) reizen zonder geldig vervoersbewijs.

Ik heb uiteengezet dat aanvankelijk al mijn, persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven, brieven door het Openbaar Ministerie waren zoekgemaakt. Iedere keer als ik het Openbaar Ministerie belde om te vragen of mijn laatste brief aan het dossier was toegevoegd, werd mij medegedeeld dat er geen brief te vinden was. Dat waren brieven waarin ik een beroep deed op een eerlijke, gelijke behandeling en daarbij verwees naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights.

Door mijn vasthoudendheid heb ik op verschillende wijzen kunnen bewerkstelligen dat dan uiteindelijk maar werd erkend dat de brieven, toen ook nog binnen de termijn, opnieuw in het bezit waren gekomen van het Openbaar Ministerie en aan het dossier waren toegevoegd. Ik heb de brieven opnieuw persoonlijk tegen ontvangstbewijzen afgegeven en enkele brieven ook nog op andere wijzen aan uw Openbaar Ministerie doen toekomen. Echter ik kreeg ook toen weer, totdat de termijn was verstreken, geen enkele reactie!

Ondanks dat u weet hebt van de enorme voorgaande justitiële smeerlapperij in deze zaak, mevrouw Hermelink, ontvang ik van u een op 1 februari 2019 gedateerde brief. Een summier, onnozel opgesteld briefje. Onnozel, maar met verstrekkende gevolgen voor mijn verdere leven, want u bent officier van justitie en heeft veel macht.

In uw briefje rept u met geen woord over het gesjoemel bij uw Openbaar Ministerie betreffende het zoekmaken en het niet reageren op al mijn – persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven – brieven. Ook in de brief van 13 september 2018, waar u naar verwijst, werd door uw collega mr. Lautenbach verzwegen hoe het toch is gekomen dat de termijn is verstreken.

Door op zo een wijze te werk te gaan mr. A. Hermelink geeft ook u duidelijk aan dat u tot op het bot corrupt bent en niet in deze maatschappij thuis hoort, maar in het gevang! 

Justitieel gesjoemel om grote organisaties, of door uw abjecte soort belangrijk geachte personen, te bevoordelen. Gerechtelijke zwendel waar grote groepen gewone, goedwillende mensen het slachtoffer van zijn en waarmee u en uw soortgenoten zoveel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzaken! Gerechtelijke zwendel wat ook mijn leven compleet heeft verwoest. Een leven waar ik al jaren lang, dagelijks en op vrijwel elk moment, zo vreselijk aan lijdt.

Deze strafzaak waar het nu om gaat, is voortgekomen uit een civiele zaak waarin klassenrechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, vrijwel niets anders heeft gedaan dan het plegen van gerechtelijke misdrijven om mij zo op mijn 63e jaar dakloos te maken. De dagvaarding was niet compleet en rechter De Waal weigerde om er, zoals hij ambtshalve verplicht is, voor te zorgen dat er wél een complete dagvaarding zou komen.

Rechter De Waal heeft onaangekondigd, vervroegd vonnis uitgesproken op
grond van valsheid in geschrifte, gepleegd door zijn baas, voormalig rechtbankpresident te Amsterdam, nu voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak, mr. Henk Naves. Er is geen rechtszitting geweest! Het beginsel hoor en wederhoor heeft op geen enkele wijze plaatsgevonden. Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte, woonruimte, hem/haar is afgepakt. Het komt nooit meer goed!

Ik heb, na meer dan 10 jaar beestachtige klokkenluidersvervolging
en datgene wat mij is aangedaan door onder andere rechter, crimineel
mr. C.L.J.M. de Waal, recht op intensieve hulp van de overheid en niet op nog meer vervolging, gerechtelijke list en bedrog! Hulp van de overheid om de korte tijd die mij nog rest nog enigszins dragelijk te maken.

U geeft, gelet op uw abjecte werkwijze, duidelijk aan mevrouw mr. Hermelink, dat ook u samenspant met de voorgaande officieren van justitie en de rechters die op deze zaak zijn gezet. U heeft duidelijk gemaakt dat ook u met gretig genoegen bereid bent het vuile werk van het laffe, in het geniep opererend, mensenrechtenschendend, 64 jarig gerechtelijk crimineel stuk vuil, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, voort te willen zetten. Klokkenluider Nico van den Ham moet worden uitgeschakeld, hoe dan ook!.

Van een eerlijk, onpartijdig gerechtelijk proces, waarin mijn mensenrechten worden gerespecteerd, is in alle voorgaande zaken nooit sprake geweest. In onderhavige zaak, die is voortgekomen uit het misdrijf dat rechter C.L.J.M. de Waal op mij heeft toegepast, is daarvan ook in deze zaak absoluut geen sprake.

U bent een officier van justitie, mevrouw Hermelink, die bepalingen die in nationale wetten en internationale verdragen liggen verankerd, maar die u niet van pas komen, schaamteloos aan uw justitiële laars lapt. Verder ben u als mens een persoon die geen enkel spoor van menselijkheid, eerlijkheid, fatsoen, billijkheid en mededogen in zich heeft.  

Het zou onnatuurlijk gedrag, dus niet realistisch, zijn om voor uw abjecte soort geen vrees te hebben.

Ja, ik ben bang voor u en ook voor ander corrupt gerechtelijk tuig dat ten voordele van grote organisaties of door hen belangrijk geachte personen, grote groepen van de Nederlandse bevolking door middel van gerechtelijke list en bedrog kapot maakt. 
Maar ik sterf liever strijdend en rechtop, dan dat ik voor een crimineel, onmenselijk, stuk justitieel vuil zoals u, officier van justitie mr. Hermelink, op mijn knieën verder leef!

Ik heb aangifte tegen u gedaan.


Nico van den Ham
Journalist

donderdag 14 maart 2019

Klokkenluider Nico van den Ham richt het woord tot rechter mw. mr. H.E. Spruit via zijn website

Ik publiceer (vanwege Nederlandse censuur) via mijn Russische videokanaal onderstaande videoboodschap aan rechter H.E. Spruit. Ik heb de video gemonteerd en heb tijdens het monteren wel gezien en gehoord dat ik behoorlijk verward overkom.
Ik ben uitgeput, murw gemaakt en vraag mijzelf elk moment van de dag af waarom
ik nog doorga met de strijd. Ik ga nog maar even door en spartel nog maar even tegen. Morgen weer heel vroeg op voor een rechtszaak van een ander en om te spreken met mijn advocaat. 
Scroll naar beneden voor meer rechter mr. H.M. Spruit !

Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding
en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal      Nico van den Ham, ondersteund door Savannah Whitefield. 


woensdag 13 maart 2019

Klokkenluider Nico van den Ham spant rechtszaken aan tegen corrupte officieren van justitie en een rechter

Ik heb aangifte gedaan tegen vier
van de zes officieren van justitie die beurtelings op mijn, uit het civiel recht voortgekomen, strafzaak zijn gezet.
Ook tegen één rechter heb ik aangifte gedaan. Op één aangifte na (die nog in behandeling is) zijn, zoals was te voorspellen, alle aangiften afgewezen.

Ik heb na die afwijzingen artikel
12 Sv-procedure's opgestart tegen de samenspannende toga's. De enorme onrechtvaardigheid die ook weer in deze zaak op mij wordt toegepast en de gerechtelijke zwendel waarvan ik weet heb betreffende zaken van anderen maakt mij volledig kapot. Ik functioneer slecht en presteer dus weinig.Op onderstaande brief, waarvan het origineel hier is >>> te lezen, heb ik (nog) geen antwoord gekregen en dat maakt het dat ik opnieuw in totale wanhoop verkeer.
Mijn laatste krachten heb ik moeten besteden aan de enorme gerechtelijke zwendel die ook weer in deze, door de toga's ingewikkeld gemaakte, zaak op mij wordt toegepast.
Ik kan mij onder andere daardoor niet voorbereiden op mijn verdediging betreffende mijn terechtzitting veroordelingszitting die op 19 maart aanstaande is gepland.  


Onderstaand schrijven gaf ik tegen ontvangstbewijs af voor de rechter. Ik kreeg ook nog een bevestiging van ontvangst via e-mail, maar een inhoudelijk antwoord laat op zich wachten.  

Nico van den Ham   


Aan rechter mw. mr. H.E. Spruit


N.G. van den Ham                                                   Amsterdam, 6 maart 2019
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                     
Tel: 06-19215778

Betreft:       de zaak met de parketnummers 96-103946-18, 96-212590-17,
                  96-134096-17  en 96-028859-18,                                      


Rechter mevrouw Spruit,

Hierbij verzoek ik u met klem mijn strafzaak met bovenstaande parketnummers aan te houden tot nader te bepalen datum. Ik heb aangifte gedaan tegen officier van justitie mr. Hermelink inzake haar abjecte werkwijze. Er lopen 4 artikel 12 Sv. procedures tegen 3 andere samenspannende officieren van justitie en een rechter die in de aanloop naar de terechtzitting van onderhavige strafzaak op verwerpelijke wijze te werk zijn gegaan.

Het is uitermate onlogisch, niet juist, niet onafhankelijk en niet rechtvaardig, als ik op 19 maart 2019, in een kort daarvoor uitgetrokken tijdsbestek, zo maar even vervolgd en berecht ga worden terwijl er artikel 12 Sv. procedures lopen waarin ik mij beklaag over de enorme justitiële zwendel, die in de aanloop naar de terechtzitting plaats heeft gevonden.

Verder vraag ik uw aandacht voor het feit dat de meer dan 10 jaar lange, onmenselijke klokkenluidersvervolging, die op mij is toegepast, diepe sporen van verwoesting op zowel mijn gezondheid als op de algemene gang van zaken betreffende mijn belabberde dagelijkse leven heeft achtergelaten. Vooral nu ik van civielrechtelijke vervolging in strafrechtelijke vervolging ben terechtgekomen, beheerst het grote gevoel van hopeloosheid, onmacht en angst, inzake het grote onrecht wat mij is en nog steeds wordt aangedaan.

Aangezien ik alle symptomen van een ernstige burn-out heb en ervaar, en waar dit ook beweerd wordt door anderen, ben ik hiermee naar de huisarts gegaan. Ook vanwege die zware klachten ben ik niet in staat om mij op een degelijke wijze voor te bereiden op een komende terechtzitting.

Tevens kom ik door de aanhoudende immense ellende, steeds verder in onbeheersbare financiële problemen. Daardoor kan ik ook niet meer over de faciliteiten beschikken die ik nodig heb om mijzelf te verweren tegen al dit onrecht. Ook om die redenen vraag ik om aanhouding van de zaak zodat ik wat tijd heb om wat geld bij elkaar te schooien om het één en ander mee te kunnen bekostigen.

Het lijkt mij wel zo rechtvaardig dat de artikel 12 Sv. procedures eerst worden behandeld, zodat u de uitkomst van die zaken kunt meewegen tijdens de  mondelinge behandeling van mijn strafzaak.

Tot slot wijs ik u nog op het volgende:

Ik, maar ook vele anderen vinden dat ik na meer dan 10 jaar buitenproportionele, beestachtige klokkenluidersvervolging, het recht heb op intensieve hulp van de overheid en niet op nog meer vervolging, gerechtelijke list en bedrog! Hulp van de overheid om de korte tijd die mij mogelijk nog rest, nog enigszins dragelijk te maken.

Dit schrijven is persoonlijk, tegen ontvangstbewijs, aan de centrale balie van de rechtbank in Utrecht afgegeven. Tevens heb ik mijn advocaat verzocht dit schrijven via de hem beschikbare wegen naar u toe te zenden. Ik verzoek u dan ook dringend dit schrijven aan het dossier toe te voegen!

Tevens verzoek u ik u op dit schrijven te reageren. N.G. van den Ham                        

zondag 10 maart 2019

Klokkenluider Nico van den Ham zet de voor hem opgezette crowdfunding onmiddellijk stop!

Er is in het belabberde leven van Nico vanwege aanhoudende klokkenluidersvervolging vrijwel niets meer mogelijk om dat leven nog enigszins dragelijk te maken.
Ook een door iemand anders opgezette doneer actie is op verzoek van Nico vrijwel onmiddellijk weer stopgezet. Wat gebeurt er met het gedoneerde geld en hoe nu verder? Nico legt het uit. Start de video voor meer >>> Start  

  
Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding
 en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Corrupte Reguliere Media, Censuur, Schurkenstaat der Nederlanden, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.