KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 29 januari 2019

OPGEJAAGD DOOR DE OVERHEID

Het ongelooflijke verhaal van een klokkenluider


Inleiding

Dit is het ongelofelijke relaas van een klokkenluider. Een regelrechte thriller met in de hoofdrol een vrouw in haar strijd voor rechtvaardigheid tegen een allesoverheersende overheid.
Met een heksenjacht van het Openbaar Ministerie, veroordelingen, onderduikadressen, macht misbruikende Officieren van Justitie, PGB fraude, Ministers Donner, Rouvoet en van Rijn, Bureau Jeugdzorg, Kamervragen, bedreigingen, Ondertoezichtstellingen, Ritalin-fraude, inval door arrestatieteams, gemanipuleerde tapegesprekken, krantenartikelen, televisie-uitzendingen, rechtszaken, getraumatiseerde kinderen.

Dit is een waargebeurd verhaal en vertelt over de strijd die deze vrouw tot op de dag van vandaag moet voeren. Het relaas over bijna onbeschrijfelijke belevenissen en gevolgen die ook nu elke dag nog doordenderen in haar leven en mede zijn veroorzaakt door een falende overheid en doofpotbeleid. Deze belevenissen en gebeurtenissen zijn van dusdanige proporties dat het bijna het gezond verstand te boven gaat. Er is al veel over geschreven en nog meer verdachtmakingen zijn haar te beurt gevallen. Daarom is het de hoogste tijd dat zij haar verhaal nu zelf vertelt.

Onthutsend, shockerend, verbijsterend, ontluisterend, absurd.


Dit is het verhaal van Yvonne Brinkerink.

Voor het vervolg ga naar de website van Yvonne Brinkerink klik >>> hier

De website van Yvonne Brinkerink is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

___________________________________

Advertentie:
Dit boek gaat over het ongelofelijke relaas van een klokkenluider in de Jeugdzorg. 
Een regelrechte thriller met in de hoofdrol een vrouw in haar strijd voor rechtvaardigheid tegen een allesoverheersende overheid.


>>> Bestellen
Zie ook de website >>> Opgejaagd door de overheid

vrijdag 25 januari 2019

Gerechtelijke zwendel om klokkenluider Nico van den Ham nog verder te slopen dan dat hij al gesloopt is

Klokkenluider Nico van den Ham wordt in razend tempo door de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende tot op het bot corrupte rechtspraak verder kapotgemaakt. Zichzelf verdedigen wordt hem door corrupt Zwart Toga Tuig op allerlei arglistige wijzen onmogelijk gemaakt. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, valt op te maken uit onderstaand schrijven dat Nico onlangs naar inmiddels de derde rechter, die op zijn zaak is gezet, heeft gestuurd. Inmiddels is er weer een nieuwe situatie ontstaan, maar Nico kan daarop eigenlijk niet reageren, omdat hij op onderstaand schrijven tot nu toe ook geen antwoord heeft ontvangen. In de onderstaande brief is ook te lezen hoe Nico van den Ham klokkenluider is geworden. 
  
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

Aan rechter mw. mr. H.E. Spruit


N.G. van den Ham                                                      Amsterdam,
18 januari 2019
XXXXXXXXXXXXXX XXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                    (Brief in Pdf bestand klik >>> hier)        
Tel: 06-19XXXXXX 

Betreft:       parketnummers 96-103946-18, 96-212590-17,
                  96-134096-17  en 96-028859-18,                                       
Primair:      sepot aanvraag (alle feiten)
Subsidiair:  afkopen alle feiten

Rechter mevrouw Spruit,

U bent de nieuwe rechter die mijn strafzaak met bovenstaande parketnummers behandeld, zo is mij medegedeeld. Mevrouw mr. A. Hermelink is de officier van justitie
in deze zaak. Zij is inmiddels de zesde officier van justitie op rij die op mijn zaak met bovenstaande parketnummers is gezet. De voorgangers van mevrouw Hermelink
waren de officieren van justitie mr. A. Sarantoudis, mr. J. Hooker, mr. T.L. Lautenbach, mr. S.K. Dekker en vervolgens nog een keer, dus als vijfde, mr. T.L. Lautenbach die beurtelings op mijn zaak waren gezet.


Aan al deze officieren van justitie heb ik vele brieven doen toekomen en in die brieven heb ik het één en ander verzocht. Mr. A. Sarantoudis was de eerste officier van justitie die op mijn zaak werd gezet en die heb ik natuurlijk als eerste een brief geschreven.
Dat was op 22 maart 2018. Ik heb die brief persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan het Openbaar Ministerie afgegeven. Op dat schrijven heb ik van mr. Alexandros Sarantoudis geen enkele reactie ontvangen!

De tweede officier van justitie die deze kwestie in behandeling zou nemen, was
mr. J. Hooker. Ook mr. Hooker heb ik meerdere soortgelijke brieven toegezonden waarin ik opnieuw het één en ander heb verzocht. Ook mr. Hooker heeft op geen enkele wijze op die meerdere brieven, die ik allemaal persoonlijk tegen ontvangstbewijs had afgegeven, gereageerd.

De derde officier van justitie in deze procedure was mr. T. Lautenbach, zo is mij, nadat
ik daarom had gevraagd, medegedeeld door het Openbaar Ministerie.
Mr. Lautenbach is daarna alweer zó snel van de zaak afgehaald, dat mij op dat moment is ontgaan dat mr. Lautenbach op de zaak was gezet.

Nadat mr. Lautenbach van de zaak was gehaald, werd zij voor korte tijd opgevolgd door officier van justitie mr. Dekker. Ook mr. Dekker heb ik een brief geschreven, gedateerd
3 september 2018, waarin ik haar hetzelfde verzocht als in de brief aan mr. Sarantoudis en in de meerdere brieven aan mr. Hooker.

Die brief van 3 september 2018 aan mr. Dekker, waarin ik hetzelfde verzocht
als in al die eerdere brieven aan de voorgaande officieren van justitie, kwam de samenspannende officieren van justitie en rechter C.M.A.T. van der Geest wel goed van pas om op te antwoorden. Die antwoordbrief was gedateerd op 13 september 2018 en kwam niet van mr. Dekker, maar van mr. Lautenbach die voor de tweede keer, dus als vijfde officier van justitie, op de zaak was gezet.

'Zoveel mogelijk officieren van justitie beurtelings op de zaak zetten om het allemaal heel erg ingewikkeld te maken. Onderwijl geen enkele reactie geven op de brieven die klokkenluider Van den Ham telkens maar weer persoonlijk tegen ontvangstbewijs heeft afgegeven. Geen antwoord geven net zolang totdat de termijn verlopen is. Zodra die termijn verlopen is wel antwoorden en alles wat Van den Ham heeft verzocht afwijzen, zodat wij in samenspan de al 10 jaar durende onmenselijke klokkenluidersvervolging tegen Van den Ham kunnen voortzetten om hem zo nog verder kapot te maken dan dat hij al kapotgemaakt is'. Dat moet de opzet/werkwijze van de vele heulende officieren van justitie en rechters, die zich reeds met deze zaak bemoeid hebben, wel zijn.

Ik vermoed dat één van de redenen om op mijn zaak telkens voor zeer korte
tijd een andere officier van justitie te zetten is om het allemaal heel ingewikkeld te maken en verwarring te zaaien. Maar ook dat als ik klachten jegens deze personen indien of aangifte tegen hen doe, deze met een kort standaardbriefje te kunnen afdoen met: 'niet klachtwaardig' (of woorden van gelijke strekking), want deze officier van justitie behandelt uw zaak niet meer, mijnheer Van den Ham'.

Eind 2015 – begin 2016 werd ik slachtoffer van een zeer levensingrijpend misdrijf.
De dader die dit ernstige misdrijf tegen mij pleegde, is de Amsterdamse kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal. Een ernstig misdrijf dat ik er, gelet op de toen al 6 jaar durende beestachtige klokkenluidersvervolging, die intensief op mij werd toegepast, niet meer bij kon hebben!

Middels het vervalsen van een datum door zijn baas, mr. Henk Navis, rechtbankpresident te Amsterdam, én het aan zijn gerechtelijke laars lappen van bepalingen die liggen verankerd in nationale wetten en internationale verdragen, maar die rechter De Waal niet van pas kwamen tijdens het bevoordelen van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, heeft mr. De Waal gemeend dit zo te kunnen doen. Ook door de huurwet te omzeilen, veroordeelde de justitiële schurk mij in mijn 63e levensjaar tot dakloosheid!


Redelijk denkende mensen vinden het dakloos maken van medemensen, wat in onze verkapte Schurkenstaat zoveel gebeurt, een ernstig misdrijf! Echter, mr. C.L.J.M. de Waal maakte het nog bonter en veroordeelde mij tot dakloosheid zonder een complete dagvaarding én zonder dat er een rechtszitting is geweest betreffende deze kwestie waar ik bij aanwezig was! Het rechtsbeginsel hoor en wederhoor is daardoor op geen enkele wijze toegepast. Een doodzonde in een rechtstaat, zoals elke jurist wel weet of althans hoort te weten en elke burger die geen rechten heeft gestudeerd logischerwijs wel begrijpt! In het vonnis heeft rechter mr. C.L.J.M. de Waal geschreven of laten schrijven dat ik mijn beweringen niet heb onderbouwd. Dat klopt ook wel, maar dat komt omdat de justitiële crimineel mij die kans heeft ontnomen door geen hoor en wederhoor toe te passen.

Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte (woonruimte) hem/haar is afgepakt.
Een moordenaar wordt veel minder gestraft dan een klokkenluider.

Ik heb tien jaar geleden iets goeds gedaan voor de maatschappij. Bel nimmer de politie! Dat verkondig ik inmiddels aan iedereen die het maar horen wil. Doe je dat wel, dan loop je een kans dat je klokkenluider wordt. Jouw verdere leven wordt dan op onmenselijke wijze door meedogenloze criminelen van de allerergste soort volledig verwoest.

Het is inmiddels drie jaar geleden dat rechter Cees de Waal dat vreselijke misdrijf, in Naam van Koning Willem-Alexander, voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot op mij heeft toegepast.
Mijn mensenrechten zijn op grove en zeer misdadige wijze geschonden door
mr. C.L.J.M. de Waal!

De woning waar ik uit ben uitgezet, wordt nu door Woningcorporatie Stadgenoot voor maar liefst drie keer zoveel verhuurd dan dat ik er voor betaalde! U leest het goed: drie keer zoveel! Ook een goede reden dus om het gewone volk massaal via meedogenloze rechters dakloos te maken. In de ruim 21 jaar dat ik in betreffende woning heb gewoond, ben ik nooit ook maar één minuut te laat geweest met het betalen van de huurpenningen! Voordat rechter mr. C.L.J.M. de Waal dat vreselijke misdrijf op mij heeft toepast, had ik nimmer schulden of betalingsachterstanden op welk vlak dan ook. Ik had mijn leven op orde en kan heel goed met geld omgaan! Van het veroorzaken van overlast of het hebben van bijvoorbeeld een wietplantage in mijn woning was geen sprake.
Wat ik fout heb gedaan, is dat ik een pyromaan, die jarenlang vele branden heeft gesticht in een groot wooncomplex van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, heb gepakt en overgedragen aan de politie.Ik had de politie en de Misdaadgroep al meer dan een jaar lang, keer op keer, op allerlei wijzen medegedeeld wie die branden stichtte, waar de pyromaan verbleef en zelfs wanneer hij weer brand zou gaan stichten (de brandstichter deed dat in ieder geval altijd op zaterdagavond tussen 24.00 en 01.30 uur). 

De woningcorporatie had afspraken op haar kantoor met de pyromaan! U leest het goed: een woningcorporatie die afspraken had met de pyromaan die jarenlang zo'n 3 keer per week brand stichtte in één van haar grote wooncomplexen. Afspraken dus met een brandstichter die zo veel leed, ellende, enorme schade en maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt! Een medehuurder is zwaar gewond geraakt bij één van die branden en is voor de rest van zijn leven invalide en zwaar verminkt. Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot stond het niet aan dat ik die pyromaan, waar zij contact mee onderhield uit had geschakeld en heeft mij daarna keer op keer, jarenlang, valselijk beschuldigd van het plegen van een groot aantal zéér ernstige misdrijven.

Er is nooit een strafrechtelijke procedure tegen mij opgestart betreffende de vele ernstige misdrijven waarvan ik door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot valselijk werd beschuldigd!

Daarna heb ik mij gewend tot diverse instanties, zoals destijds de Commissie voor de Politieklachten, de Nationale Ombudsman en zijn er procedures geweest. Die procedures heb ik allemaal verloren. Er zijn hoorzittingen geweest waar ik niet mocht komen, maar waar wel werd verteld en door de griffier werd opgeschreven dat ik, nadat ik de pyromaan had gestopt, branden stichtte in het wooncomplex van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. En dat nota bene terwijl er, nadat ik de bevriende pyromaan van Stadgenoot uit had geschakeld en had overgeleverd aan de politie, nimmer meer branden zijn geweest in het wooncomplex. Ik heb 140 handtekeningen van blije bewoners, maar die handtekeningen zijn in beslissingen en uitspraken van zowel de instanties als van partijdige, criminele rechters nooit benoemd of vermeld in proces-verbalen en vonnissen.

De beestachtige, levensingrijpende klokkenluidersvervolging ging maar door en uit wanhoop ben ik een website begonnen. Ik heb mijn goudeerlijke verhaal op mijn website gepubliceerd. Ik ging vrij kort daarna ook artikelen over anderen publiceren. Anderen die ook door partijdige rechters ten voordele van het geldelijk belang van grote, organisaties/bedrijven of door rechters belangrijk geachte personen kapotgemaakt zijn.

Woningcorporatie Stadgenoot is, nadat ik die website had opgestart, gaan procederen tegen mij. Dit omdat zij mijn goudeerlijke artikelen betreffende deze doofpotaffaire van het internet verwijderd wilde hebben.

Zo heb ik onder andere een video op mijn website gepubliceerd waar het slachtoffer (medehuurder) van één van die branden in zijn onderbroek zijn invaliditeit en ernstige verminkingen, ten gevolge van die branden, toont. Dat stond Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot niet aan waardoor klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham, via een bevriende rechter van de misdaadgroep, een buitenproportionele boete (inclusief proceskosten) kreeg van maar liefst twaalfduizend euro!

Er zijn civielrechtelijke rechtszaken geweest die ik allemaal heb verloren.
Alles wat ik mondeling naar voren heb gebracht en in mijn voordeel was, is niet vermeld in de proces-verbalen van de vele (alle) rechtszittingen betreffende deze kwestie.
De enorme hoeveelheid onweerlegbare, schriftelijke bewijsstukken die ik in mijn bezit heb en een onderbouwing zijn van datgene wat ik beweer, zijn door de rechters uit de proces-verbalen van de rechtszittingen en de uiteindelijke vonnissen gehouden. Klokkenluider Nico van den Ham moest en zou voor de geldelijke belangen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot kapot worden gemaakt. Het betreft hier één van de grootste doofpotschandalen van Amsterdam.

In de vele rechtszaken van anderen die ik de afgelopen jaren heb bezocht, waarin het ging om partijen waarvan de één veel groter was of door de rechter belangrijker werd geacht dan die andere, heb ik het niet anders gezien. Van grote groepen medeburgers wordt zo het leven volledig verwoest ten voordele van een relatief kleine groep van de boven ons gestelden.

Toen die buitenproportionele boete van twaalfduizend euro niet hielp en ik mijn goudeerlijke berichtgeving dus niet van mijn website had verwijderd, werd mijn website uit de lucht gehaald. Toen ik vrijwel direct daarna, onder een buitenlands adres, weer online terug was met dezelfde waarheidsartikelen, werd ik door rechter mr. C.L.J.M. de Waal daarvoor voor straf dakloos gemaakt.

Door de onwettige, criminele en onmenselijke beslissing van rechter De Waal is mijn basisbehoefte, mijn eenkamerwoning, daarna voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot ontruimd en ben ik, net toen ik 64 jaar was geworden en in zeer slechte gezondheid verkerend, de straat op gekwakt!

Alles, maar dan ook alles wat met mijn leven te maken had, werd daardoor overhoop getrokken. Korte tijd later bezat ik niets anders meer dan een koffer met wat kleding, een scheerapparaat, tandenborstel en nog wat andere kleine dingen! Ik verzoek u met klem hier niet op een zakelijke wijze maar even snel over heen te lezen, maar u af te vragen hoe het is en wat er gebeurt wanneer iemand op zijn of haar oude dag, in slechte gezondheid verkerend, zonder geld of middelen in een koud land dakloos op straat belandt!

Het was een regelrecht misdrijf; een ernstig misdrijf! Uitgevoerd door een tot op het bot corrupte rechter die dat misdrijf op mij toepaste om een grote, aan de overheid gerelateerde, organisatie door middel van gerechtelijke list en bedrog te bevoordelen.

Het komt met de meeste mensen, vooral als die al wat ouder zijn en dakloos zijn gemaakt, nooit meer goed! Dat wist ik als redelijk denkend mens met een beetje gevoel in zijn donder natuurlijk al heel lang! Maar nu ondervind ik dat zelf, nog steeds, elke dag op vele momenten! Het komt met mij, maar ook met al die andere daklozen, op wat enkele uitzonderingen na, nooit meer goed!

Mijn gezondheidstoestand was toen ik dakloos werd gemaakt al zeer slecht te noemen. Nu is mijn gezondheidstoestand inmiddels nog veel slechter door de 10 jaar aanhoudende stress! Extreme, aanhoudende stress, zonder onderbrekingen, veroorzaakt door de buitenproportionele, levensontwrichtende, civielrechtelijke vervolging die al die jaren op mijn persoon op de meest denkbare vuile wijze wordt toegepast. Deze brief wordt een dik boek als ik alle smeerlapperij die is aangewend om mij als klokkenluider alsmaar meer kapot te maken, op zou schrijven!

En nu is de civielrechtelijke vervolging, zoals je dat wel vaker ziet bij de vele andere slachtoffers van corrupte klassenrechters in het civiel recht, overgegaan in strafrechtvervolging.

Het is zeer onterecht, of beter nog misdadig, dat ik nu diegene ben die voor de betreffende strafbare feiten, die zijn veroorzaakt door een zwaar ingrijpend misdrijf dat op mij is toegepast, door de partijdige, gewetenloze rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, strafrechtelijk wordt vervolgd. Door het hebben van een website heb ik de regelrechte aanslag die tot mijn dood had kunnen leiden, kunnen overleven.

Ik heb geen familie. Maar vele vaste bezoekers van mijn website, die alleen al
in hun pinknagel meer fatsoen en menselijk gevoel hebben dan dat rechter
mr. C.L.J.M. de Waal in zijn hele corrupte, gerechtelijke donder heeft, boden mij al die tijd dat ik dakloos ben geweest een slaap/werkplek aan. Dat was dan voor een week, een weekend of soms wel een maand!

Als die lieve mensen dat niet hadden gedaan, had ik deze brief nooit kunnen schrijven. Dit omdat ik die dakloosheid dan nooit zou hebben overleefd! Ik heb tijdens die vreselijke daklozenperiode, die bijna 2 jaar heeft geduurd, niet één nacht in dit koude land op straat hoeven te verblijven! Dat kwam omdat ik er alles aan heb gedaan om in leven te blijven, daar viel het noodgedwongen reizen zonder geldig vervoersbewijs ook onder.

Ik heb gevochten om mij niet door rechter, mr. C.L.J.M. de Waal de dood in te laten jagen en ben keer op keer in treinen gaan zitten die eigendom zijn van de (verkapte) Schurkenstaat der Nederlanden. Ik ging in die treinen zitten zonder geldig vervoerbewijs, omdat ik als dakloos gemaakt stuk vuil (lees: slachtoffer) geen middelen had om zo'n vervoerbewijs aan te schaffen.
Voordat ik dakloos werd gemaakt, had ik nog nooit in mijn leven zonder geldig vervoerbewijs gebruik gemaakt van het openbaar vervoer!

Ik heb mij, door zonder kaartje in die treinen te gaan zitten, laten leiden door het natuurrecht en niet door uw recht dat uit de wil van uw overheid is ontstaan.

Het natuurrecht is een hoger of beter recht dat niet door mensen is bedacht.
Dat recht kan dan ook worden beschouwd als van nature gegeven, in de natuurlijke orde van de dingen gefundeerd.

Ik heb, omdat ik niet op straat wilde sterven, niet aan de geldelijke belangen gedacht van de Nederlandse Spoorwegen. De Nederlandse Spoorwegen waarvan alle aandelen van de Schurkenstaat der Nederlanden zijn. Schurkenstaat, onder andere, omdat in de Nederlandse rechtszalen dagelijks grote groepen medemensen volledig kapot worden gemaakt voor de belangen van de veel grotere tegenpartijen of door klassenrechters belangrijk geachte personen.
In de verplichte proces-verbalen van zittingen, als die al worden opgesteld, wordt meestal alles wat in het voordeel is van de veel kleinere of door de rechter minst belangrijk geachte persoon niet vermeld. Datzelfde geldt ook voor de uiteindelijke vonnissen.

Ik wilde niet sterven op de koude straat en ging met de trein van het ene naar het andere adres. Ik liet mij leiden, zoals eerder vermeld, door het natuurrecht. Ik wilde overleven en die overlevingsdrang die iedereen in zich heeft, heeft mij er toe gebracht om zonder kaartje in die treinen te stappen. Ik heb de feiten gepleegd in een situatie van overmacht. Ook ik heb het recht er alles aan te doen om het moment van dood gaan, te trachten uit te stellen.

Ik heb het volste recht om mij te verzetten tegen een crimineel. Ook als die crimineel rechter mr. C.L.J.M. de Waal is. Ik heb het absolute recht om mij niet de dood in te laten jagen, ofwel te laten vermoorden door deze corrupte, gerechtelijke schurk!

Buiten het feit om dat het überhaupt buitengewoon misdadig is om mij nu te vervolgen, is de gerechtelijke procedure die nu tegen mij gevoerd wordt niet rechtmatig. Er is door de vele officieren van justitie, die beurtelings op de zaak zijn gezet, en rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest zo veel gesjoemeld dat deze gerechtelijke procedure nietig behoort te worden verklaard!

Al mijn brieven met verzoeken die ik aan de officieren van justitie én aan rechter Van der Geest heb verzonden zijn, op één na, dat was nadat de termijn verstreken was en het antwoorden de samenspannende officieren van justitie en de rechters dus wél goed van pas kwam, beantwoord. Dat heeft tot gevolg gehad dat de ene gerechtelijke zwendel die op mijn persoon is toegepast – en waar ik mij vervolgens over beklaagde – nog niet was opgelost, de volgende onwettige handeling, van de kant van het Openbaar Ministerie in samenspan met de Rechtspraak, alweer plaatsvond. Dit met voor mij zeer ingrijpende gevolgen betreffende de procedure met bovenstaande parketnummers.

De zeer ingrijpende gevolgen voor mijn leven, dat toch al zo ten voordele van een grote organisatie tot een dagelijkse HEL is gemaakt, zijn enorm en houden maar aan.
Ik heb het volste recht op hulp inzake het herstellen van mijn levenssituatie voor zover dat nog mogelijk is en niet op nog meer vervolging!

Er was een terechtzitting in onderhavige zaak met bovenstaande parketnummers die rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest op 13 juni 2018, op enig niet vermeld tijdstip, in het geniep heeft georganiseerd. De betreffende terechtzitting ging, zoals vermeld, over mijn persoon: Nico van den Ham, geboren te Zeist op 17 januari 1953.

Rechter mr. Van der Geest had op 1 juni 2018 mij en mijn advocaat op meerdere schriftelijke wijzen medegedeeld dat die terechtzitting niet door zou gaan! Al die documenten zitten in het dossier van onderhavige zaak met bovenstaande parketnummers en waar ik bij deze naar verwijs.

Rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest heeft tijdens die stiekem gehouden terechtzitting samen met de officier van justitie, mr. J. Hooker, het één en ander, zonder mijn en/of mijn advocaat zijn aanwezigheid, heimelijk bekokstoofd. Dat is misdadig en zal verstrekkende gevolgen hebben voor mijn verdere situatie in deze strafzaak en dus ook mijn leven. Een belabberde situatie ten gevolge van ernstige levensingrijpende misdrijven die de afgelopen 10 jaar, als klokkenluider, op mij zijn toegepast.

Wel heeft rechter Van der Geest, wellicht omdat het bestraffen van gewone
eenvoudige mensen haar inmiddels niet meer voldoende genoegdoening geeft, op een sadistische wijze in het proces-verbaal vermeldt, citaat: De verdachte gedagvaard als: Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren te Zeist op 17 januari 1953, wonende te XXXXXXXXXXXXXX XXX, XXXX XX Amsterdam is NIET verschenen. Einde citaat.

Door ook nog eens het woord – NIET – met hoofdletters op te schrijven, verraadt rechter Van der Geest dat zij er op een satanische wijze van geniet om mij, als klokkenluider, nog verder kapot te maken dan ik al kapot gemaakt ben.

De bepalingen die niet voor niets liggen verankerd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) waar rechter Van der Geest zich aan dient te houden, lapt zij openlijk, schaamteloos en gewetenloos aan haar laars. Dit met alle ingrijpende gevolgen van dien voor mijn toch al zo verwoeste leven dat al 10 jaar lang beheerst wordt door een beestachtige klokkenluidersvervolging.

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) garanderen het recht om als verdachte adequaat te participeren in zijn/haar strafproces! Dat recht heeft rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest mij op onrechtmatige en arglistige wijze ontnomen!

Door deze terechtzitting op deze geheime manier te organiseren, wilde rechter Van der Geest onder andere voorkomen dat ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, nog wat kon ondernemen tegen de corrupte officieren van justitie: mr. A. Sarantoudis, mr. Judesca Hooker, mr. S.K. Dekker en mr. T.L. Lautenbach waartegen ik, op mr. S.K. Dekker na, aangifte heb gedaan.

Rechter mr. C.M.A.T. van der Geest veroorzaakt in samenspan met de officieren van justitie: mr. Alexandros Sarantoudis, mr. Judesca Hooker, mr. S.K. Dekker en mr. T.L. Lautenbach vanwege hun onwettige, criminele werkwijzen er ook nog eens een keer voor dat ik telkens opnieuw hoge kosten moet maken (o.a. inktcartridges, papier en vooral het reizen om de brieven af te leveren). Hierdoor maakt rechter C.M.A.T. van der Geest en haar kliek het voor mij nog meer onmogelijk dan het al is om aan andere verplichtingen te voldoen. Ik kom zo in nog grotere problemen.

Nog meer onbeheersbare (waaronder financiële en gezondheid) problemen dan die waar ik al in ben gebracht. Allemaal omdat ik ooit iets goeds heb gedaan voor de maatschappij, maar wat een grote organisatie niet zo van pas kwam en ik zo helaas klokkenluider ben geworden.

Mijn absolute recht om aanwezig te zijn bij mijn proces, een recht wat ligt besloten in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en in artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), is door rechter mr. C.M.A.T. van der Geest geschonden.

De gevolgen van al deze justitiële zwendel zijn voor mijn verdere leven, dat vanuit civielrechtelijke zaken middels het plegen van zware gerechtelijke misdrijven jegens mijn persoon als klokkenluider toch al zo kapot zijn gemaakt, desastreus!

Ook in mijn uit het civiel recht voortgekomen strafzaak worden mijn vele rechten die liggen verankerd in nationale wetten en internationale verdragen, schaamteloos geschonden.

De eerste gerechtelijke zwendel, in deze zaak, het niet beantwoorden van
mijn brief van 22 maart 2018 aan mr. Sarantoudis, wordt overlapt door de tweede gerechtelijke list en bedrog. Dat betreft mijn brief van 1 mei 2018 aan mr. Hooker die ook niet is beantwoord. Die tweede gerechtelijke oplichting wordt weer overlapt door de derde. Dat betreft het opnieuw niet beantwoorden van mijn voor de derde keer tegen ontvangstbewijs afgegeven brief op 28 mei 2018. Dat is dezelfde brief aan officier van justitie mw. mr. Hooker gedateerd op 1 mei 2018. Die brief is ook nog eens een keer op een andere wijze (via de advocaat), dan het persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgeven, naar officier van justitie mr. Hooker toegezonden. Ook op die drie keer aangeboden brief, van 3 mei 2018, heeft mr. Hooker niet gereageerd.

Ik had inmiddels maar liefst al 4 keer brieven afgeleverd waarin ik allemaal hetzelfde verzocht en een beroep deed op een eerlijke, gelijke behandeling en daarbij verwees naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights. Vrijwel al die brieven waren, zo werd mij telkens door het Openbaar Ministerie telefonisch medegedeeld, kwijtgeraakt.

Door mijn vasthoudendheid heb ik kunnen bewerkstelligen dat later dan maar uiteindelijk werd erkend dat de brieven in het bezit zijn van het Openbaar Ministerie.
De brieven zitten allemaal in het dossier van onderhavige zaak met bovenstaande parketnummers en waar ik bij deze dan ook naar verwijs.

Officier van justitie mw. mr. T.L. Lautenbach

Op 3 september 2018 gaf ik persoonlijk tegen ontvangstbewijs een brief gericht aan officier van justie, mw. mr. S.K. Dekker, af aan de Centrale Balie van de Rechtbank Midden-Nederland. Mr. Dekker was als vierde officier van justitie, zo was mij door een medewerkster van het Openbaar Ministerie medegedeeld, op mijn zaak gezet. Echter ook mr. Dekker werd al weer zeer snel vervangen door mw. mr. T.L. Lautenbach. Mr. Lautenbach was al eerder actief in deze procedure, maar was opnieuw, dus als vijfde officier van justitie, op de zaak gezet.

Op 13 september 2018 kreeg ik van mr. Lautenbach antwoord op mijn brief van 3 september 2018 die was gericht aan officier van justitie mr. Dekker. Dat was de eerste en enige reactie op mijn vele brieven die ik aan de vele officieren van justitie, die beurtelings op mijn zaak waren gezet, heb ontvangen.
Uit het antwoord van mr. Lautenbach kwam nog eens duidelijk naar voren dat het eerder beantwoorden van mijn vele, persoonlijk tegen ontvangstbewijzen afgegeven, brieven het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak betreffende het nog verder kapot maken van klokkenluider N.G. van den Ham, niet zo goed van pas kwam.

Officier van justitie mr. Lautenbach schreef in haar reactie dat het niet meer mogelijk was om de zaken te seponeren, dan wel een andere beslissing te nemen door het Openbaar Ministerie. Na mijn vele brieven aan de voorgaande, samenspannende officieren van justitie én rechter mw. mr. C.M.A.T. van der Geest, waar ik geen antwoord op kreeg, kwam het Openbaar Ministerie het nu wél goed van pas om te antwoorden.
De termijn betreffende datgene wat ik aan mr. Dekker, maar ook aan de vele voorgaande officieren van justitie die op mijn zaak waren gezet had verzocht, was immers verstreken.

Over het feit dat ik al vanaf het begin haar vele voorgangers had aangeschreven, repte mr. Lautenbach in haar antwoordbrief met geen woord. Het categorisch zogenaamd zoekmaken en niet beantwoorden van al mijn tegen ontvangstbewijs afgegeven brieven heeft mr. Lautenbach niet benoemd in haar brief van 13 september 2018. Precies zoals dat ook wordt gedaan in proces-verbalen van rechtszittingen, beschikkingen en vonnissen betreffende gerechtelijke procedures waar de belangen van veel grotere of door rechters belangrijk geachte partijen een grotere rol spelen dan de belangen van kleinere of door de rechter minder belangrijk geachte partij.

Samengevat:

Op de eerste, tweede, derde, tegen ontvangstbewijs afgeleverde brieven en ook nog eens op een andere wijze toegezonden vierde brief aan de officieren van justitie die beurtelings op onderhavige zaak met bovenstaande parketnummers waren gezet, kreeg ik geen enkele reactie of antwoord. Het wel beantwoorden van de vijfde, soortgelijke brief aan officier van justitie, mw. mr. Dekker, kreeg ik van officier van justitie mw. mr. Lautenbach wel antwoord. Nu plotsklaps wel antwoord omdat de termijn, ten gevolge van dat in samenspan niet beantwoorden van de brieven aan voorgaande officieren van justitie, was verstreken.

In opdracht van rechter mw. mr. C.M.A.T. van der Geest zijn er misleidende getypte en met de hand geschreven briefjes naar mijn persoon en mijn advocaat, mr. J.M.R. Vlaar, toegezonden. Briefjes met de valse mededeling dat een terechtzitting op 13 juni 2018 niet door zou gaan. Op 13 juni 2018, op enig niet vermeld tijdstip, heeft rechter Van der Geest in samenspan met officier van justitie, mw. mr. J. Hooker in het geniep die rechtszitting gehouden. Later kreeg ik een proces-verbaal van die rechtszitting met de sarcastische mededeling dat verdachte NIET was verschenen.

Dit alles maakt het dat ook deze gerechtelijke procedure kan worden aangemerkt als regelrechte gerechtelijke zwendel.

Mocht u van plan zijn, rechter mevrouw mr. Spruit, om mij mede te delen dat de onderhavige zaken volgens bepalingen in de wet niet meer geseponeerd of afgekocht kunnen worden, omdat de zaken nu inmiddels bij de rechter zijn aangebracht, dan wijs ik u op het volgende: in de vele voorgaande gerechtelijke procedures, waar deze strafzaak uit is voortgevloeid, is massaal gerechtelijke list en zwendel toegepast om mijn persoon als klokkenluider volledig te verwoesten ten voordele van een grote organisatie.

Nu in de strafzaak met bovenstaande parketnummers, die uit die civielrechtelijke zaken is voortgekomen, is het niet anders en hebben de officieren van justitie mr. A. Sarantoudis, mr. J. Hooker, mr. Lautenbach, mr. Dekker, vervolgens nog een keer mr. Lautenbach én een aantal rechters, zoals mw. mr. C.M.A.T. van der Geest, in samenspan op een misdadige wijze opnieuw al mijn rechten die in bepalingen van nationale wetsartikelen en internationale verdragen liggen verankerd aan hun laars gelapt. Met als gevolg dat ik gediscrimineerd en ongelijk in het recht behandeld wordt .

Ik vind dan ook dat ik het absolute recht heb dat deze hele procedure nietig wordt verklaard. Of als u mevrouw Spruit en de officier van justitie dat niet willen in ieder geval deze procedure wordt teruggedraaid naar het begin, zodat ik opnieuw kan beginnen met het verzoeken van datgene wat ik al zo lang, zo vaak en vanaf het begin verzocht heb. Als dat wettelijk gezien niet kan, dan moet nu ook maar eens voor een keer, ook al komt dat niet zo goed uit voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak, in samenspan van die bepalingen afgeweken worden. Ik verzoek u dan ook, mr. Spruit, met de zesde officier van justitie die op deze zaak met de bovenstaande parketnummers is gezet, mw. mr. A. Hermelink, te gaan overleggen wat de mogelijkheden zijn. Ik verzoek zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak te stoppen met het nog verder kapot maken van klokkenluider Nico van den Ham.

Dit schrijven is persoonlijk, tegen ontvangstbewijs, aan de centrale balie van de rechtbank in Utrecht afgegeven. Veel van mijn vorige brieven heb ik ook tegen ontvangstbewijs afgegeven. Desondanks deelde de rechtbank en het Openbaar Ministerie mij telkens telefonisch mede dat er geen brieven te vinden waren!

Ik verzoek u dan ook dringend dit schrijven aan het dossier toe te voegen!


Tevens verzoek u ik u zo spoedig mogelijk op dit schrijven te reageren.N.G. van den Ham


Klokkenluider
Melder van Misstanden
Journalist

dinsdag 22 januari 2019

MAFFIA! Schokkend! Hoe oplichtersbedrijf Ziggo via het louche incassobureau EDR het volk afperst!

Dakloos zijn, waardoor je geen televisie, internet- en telefoonaansluiting door middel van een kabel kunt hebben en dus geen gebruik kunt maken van de diensten van het Maffia Bedrijf Ziggo, doet er niet toe. Je moet toch betalen! Luister naar de afpersers van het louche incassobureau EDR uit Den Haag. Kan gewoon in de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden! Het onderworpen volk komt hiertegen niet in opstand! De rechterlijke macht >>> Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie van Maffia bedrijven zoals Ziggo doet haar vuile werk. Allemaal voor de economie, welke economie? Deze >>> economie.
 

Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal...  Of klik >>> hier!


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Incassobureau's, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.


zaterdag 19 januari 2019

Burgemeester Femke Halsema komt ambtswoning uit en neemt alle tijd voor Gele Hesjes Amsterdam

Vervolggesprek in gemeentehuis wordt gepland. Opkomst Gele Hesjes Amsterdam groeit! Het was in alle opzichten de meest succesvolle dag vergeleken met de voorgaande demonstraties. Gele Hesjes Amsterdam zetten door!  Start de video...  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gele Hesjes, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 17 januari 2019

Nico van den Ham niet zo blij met zijn 66e verjaardag maar bedankt iedereen die hem heeft gefeliciteerd

Veel dank aan >>> Erik Groenendijk en Savannah Whitefield.

Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Erik Groenendijk, Savannah Whitefield. Sectoren: Gele Hesjes, Gele Hesjes Amsterdam, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

maandag 14 januari 2019

LES GILETS JAUNES AMSTERDAM, 12 JANVIER 2019

Amsterdam, zaterdag 12 januari 2019. Deelnemers: 80, 2 keer zoveel als de vorige keer. Volgende week 160 deelnemers alstublieft, die week daarop 320 enz. enz.

Beelden Nico van den Ham. Montage >>> Floris Kraayenhagen   
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield, Floris Kraayenhagen. Sectoren: Gele Hesjes, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 12 januari 2019

Gele Hesjes demonstratie Amsterdam een succes

Aan de demonstratie van de Gele Hesjes in Amsterdam afgelopen middag, 12 januari, deden zo'n 80 mensen mee. 

Wij kunnen, wegens enorm tijdgebrek, pas morgen videoverslag doen.
Nico van den Ham bedankt alle lieve mensen die vanmiddag aanwezig waren voor de immens lieve reacties die hem ten deel vielen betreffende de boycotaanval van de Facebookgroep Gele Hesjes NL.

Nico kan de vele reacties betreffende privéberichten op Facebook, Twitter, e-mail en vooral telefoon op dit moment absoluut niet meer aan en zal voorlopig dan ook niet of nauwelijks reageren! Heel veel excuses daarvoor, maar het kan even niet anders.

Morgen, zondag 13 januari meer! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Erik Groenendijk, Savannah Whitefield. Sectoren: Gele Hesjes, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen. 

vrijdag 11 januari 2019

Nico van den Ham geboycot door Gele Hesjes NL

Is Jody Proef, de oprichter van Gele Hesjes, een vrouw, een man of een teddybeer gekleed in een Geel Hesje? Niemand weet het. Nico van den Ham moet stoppen met de Gele Hesjes, omdat zijn video's op zijn eigen website te lang zijn én omdat hij het over de rechtspraak heeft. Rutte lacht zich inmiddels kapot.  

Wegens enorme censuur, nu ook van enkele van onze onze laffe 'medestrijders': klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal.>>> GELE HESJES DEMO AMSTERDAM 5 JANUARI 2019

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Erik Groenendijk, Savannah Whitefield. Sectoren: Gele Hesjes, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 8 januari 2019

Allerarmsten die niets meer kunnen betalen door corrupt deurwaarderstuig verder kapot gemaakt

Hieronder een telefoongesprek waaruit nog weer eens duidelijk blijkt dat deurwaarderstuig, verlengstuk van de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende rechtspraak, er geen enkele moeite mee heeft om medemensen die geen kant meer op kunnen zonder pardon nog verder kapot te maken. Melder van Misstanden Nico van den Ham is aan het eind van zijn Latijn en maakt het, omdat hij toch zo'n beetje aan het eind van zijn leven is en dat leven tot een regelrechte HEL is gemaakt, allemaal niet zo veel meer uit. Maar jonge mensen, gezinnen met kinderen, mensen die nog wel een beetje plezier in hun leven zouden willen hebben, chronisch zieken die wél willen blijven leven en andere zwakkeren worden meedogenloos door dit tuig kapot gemaakt. Befehl ist Befehl en het maakt ons niet uit wat u nu niet of wel kunt. Wij maken u zonder mededogen he-le-maal kapot! Melder van Misstanden, klokkenluider en journalist, Nico van den Ham kan het maar niet bevatten dat de Nederlandse bevolking hier tegen niet massaal in opstand komt! Klik op de pijl om het gesprek te beluisteren.    


Allemaal voor die ene economie, welke economie? Deze >>> economie.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham,
Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke deurwaarders, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Zelfmoord.


zondag 6 januari 2019

GELE HESJES DEMO AMSTERDAM 5 JANUARI 2019

Sommigen vinden onze Gele Hesjes videoverslagen veel te lang. Anderen melden het juist leuk te vinden dat wij alle beelden die we hebben gemaakt aan elkaar monteren. Voor die laatsten hieronder de uitgebreide videoverslagen van de demonstratie op zaterdag 5 januari 2019. Diegenen die de video's te lang vinden, maar toch iets willen zien, kunnen er d.m.v. 'doorheen scrollen' zelf bepalen hoe lang zij willen kijken. 

Vanwege de censuur die ons treft, kunt u deel 1 bekijken door onderstaande afbeelding aan te klikken. U wordt dan doorgeschakeld naar ons Russische videokanaal.
Voor deel 2 gaat u weer terug naar dit artikel en klikt u op de 2e afbeelding hieronder.


Klik op de afbeelding hieronder voor deel 2 Gele Hesjes Demo 5 januari 2019 en u wordt opnieuw doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield, Erik Groenendijk. Sectoren: Gele Hesjes, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 3 januari 2019

Nico van den Ham legt op 3 januari 2019 uit waarom hij vrijwel niemand Gelukkig Nieuwjaar heeft toegewenst

Weer het Openbaar Ministerie aan de deur bij Klokkenluider Nico van den Ham en oproep aan Gele Hesjes NL  

Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal...


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Erik Groenendijk, Savannah Whitefield. Sectoren: Gele Hesjes, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 1 januari 2019

Toch nog verslag Gele Hesjes Amsterdam 29-12-2018

Nico van den Ham vertelt waarom hij toch weer mee doet met de Gele Hesjes demonstratie van afgelopen zaterdag en waarom nu pas verslag.

Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal.
 


Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding en u wordt voor deel 2 doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal.Schokkende, angstaanjagende beelden van de demonstratie Gele Hesjes zaterdag
29 december 2018 in Den Haag. Met veel dank aan Erik Groenendijk van de website >>> Stop PAS-Familiedrama NU

De video hieronder kunt u gewoon op deze site bekijken.
De tijdens de demonstratie van de Gele Hesjes zonder legitieme reden gearresteerde Jim Flemminks vertelt zijn angstaanjagende verhaal. 

De video hieronder kunt u gewoon op deze site bekijken. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Erik Groenendijk, Savannah Whitefield. Sectoren: Gele Hesjes, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.