vrijdag 7 september 2018

Klokkenluider Nico van den Ham is net niet gearresteerd en verteld wat er vandaag is gebeurdRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.