KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 6 augustus 2018

Hoe rechtbankpresident mr. Julia Mendlik de criminele werkwijzen van rechter C.M.A.T van der Geest verhult

Steeds meer slachtoffers van de tot op het bot verrotte rechtspraak doen aangifte tegen klassenrechters. Ook worden grote aantallen klaagschriften over de misdadige werkwijzen van die rechters tegen ontvangstbewijzen afgeleverd bij verschillende instanties, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Meestal krijgen de gedupeerden geen enkele reactie. De reden van het niet reageren is omdat de grootste, meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende misdaadbende die Nederland kent, de Rechtspraak en haar kliek, al die aangiften en klaagschriften niet zo van pas komt! Dit bij het bevoordelen van grote organisaties of 'belangrijke' personen!  

De rechtbankpresident van de rechtbank Midden-Nederland, mr. Julia Mendlik heeft, voor zover wij dat kunnen nagaan, nu iets nieuws bedacht. Mr. Mendlik wees een klacht van Klokkenluider, Melder van Misstanden, Nico van den Ham af! Een klacht die Nico niet heeft ingediend bij de rechtbankpresident. De reden voor het wel 'reageren' in de vorm van die nep afwijzing is omdat die valselijke afwijzing bij het veroordelen van Nico van den Ham wel goed van pas komtKlik voor de nep afwijzing >>> hier.
Nico van den Ham legt verder in onderstaande video uit op wat voor een onrechtmatige, misdadige wijze het Corrupte Zwarte Toga Tuig samenspant. >>>
Beslissing aanhoudingsverzoek


>>> Proces-verbaal van in het geniep gehouden rechtszitting

>>> Brief aan rechter mr. C.M.A.T. van der Geest

>>> Nep afwijzing van rechtbankpresident mr. Julia Mendlik


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur,Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.