KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 16 juli 2018

DE RECHTSPRAAK: OPROEP AAN LERAREN EN SCHOOLDIRECTEUREN

Activiteiten
Ook dit jaar vindt er weer de Week van de Rechtsspraak plaats. Dit keer is dat van 24 tot en met 28 september. Tijdens deze week vinden er bij rechtbanken en gerechtshoven in het hele land activiteiten plaats. Dat gebeurt om de kennis van het, reeds door de reguliere media voorgelogen,  onderworpen volk inzake de zogenaamde gang van zaken bij de Rechtspraak en het werk van de rechter nog meer te vergroten.

Vriendelijk
Ook dit jaar bezoeken, zich heel vriendelijk voordoende, rechters en raadsheren vanuit het hele land middelbare scholen om met leerlingen in gesprek te gaan over het recht en het werk van de rechter. Er zal uitsluitend goedgunstig worden gesproken over rechters, raadsheren, advocaten en de overige kliek van de Rechtspraak. De rechters zijn getraind in voorliegen en bedriegen en hebben daar vanwege hun >>> dagelijkse werk veel ervaring in. 

Geloofwaardig
De rechters en raadsheren zullen er alles aan doen om geloofwaardig over te komen tijdens het bezoek aan uw school. Dit om onder andere te voorkomen dat uw leerlingen zelf op zoek gaan naar eerlijke informatie over de Rechtspraak en haar omvangrijke kliek. Uw leerlingen zullen zo een positief beeld overhouden aan het bezoek van de magistraat. 

Informatie
Ontvangt uw klas of school ook graag een rechter of raadsheer tijdens de
Week van de Rechtspraak om uw leerlingen te laten voorliegen over datgene
wat er gebeurt in de Nederlandse rechtszalen?
Stuur dan een e-mail naar >>> 
weekvanderechtspraak@rechtspraak.nl.
Via dit e-mailadres kunnen docenten, schoolleiders, leerlingen en iedereen die interesse heeft meer informatie opvragen. Of ga eerst naar >>> Week van de Rechtspraak of >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op en de vele andere informatie over de rechtspraak op deze website.


Website
Als u uw leerlingen toch liever niet wilt laten voorliegen, maar op een eerlijke wijze geïnformeerd ziet, stuur dan geen e-mail naar de Rechtspraak, maar wijs ze op deze website.

Media
Hieronder een video met daarin een gesprek wat Nico van den Ham had met prof. dr. Cees Jan Hamelink, emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Media.
Zie ook:


>>> Professor Cees Hamelink: 'Ik raad mensen ernstig aan niet naar ... - TPO https://media.tpo.nl/.../professor-cees-hamelink-ik-raad-mensen-ernstig-aan-niet-naar-... 31 mei 2018 - Professor Cees Hamelink: 'Ik raad mensen ernstig aan niet naar NOS ... woest op hoogleraar die volk (terecht) aanraadt geen NOS Journaal ...

>>> Prof. Cees Hamelink: 'Overheden zijn grootste producenten van ... - TPO
https://politiek.tpo.nl/.../prof-cees-hamelink-overheden-grootste-producenten-nepnieuws...21 aug. 2017 - “Het eerste interview van politicoloog en historicus Coen de Jong met professor Cees Hamelink. Cees Hamelink is emeritus hoogleraar ...


>>> Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat? :: Universiteit van ... https://universiteitvannederland.nl/.../waarom-moet-je-niet-geloven-wat-in-de-krant-st... In dit college vertelt professor Hamelink waarom de waarheid altijd als eerste sneuvelt in een oorlog. Wil je meer weten? Als je enthousiast bent geworden, kun ...

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Reguliere Media, Nepnieuws, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.