KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 1 juli 2018

Mainstream media verzwijgen falen rechtspraak en fraude met aandelen

Civis Mundi Digitaal #61
door Ir. A.P.H. Peters

Intro

In de >>> code voor de journalistiek door het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren is het zo fraai te lezen:

“Een betrouwbare en pluriforme journalistiek is van het grootste belang voor de democratische samenleving, die niet goed kan functioneren zonder geïnformeerde burgers en een vrije uitwisseling van ideeën. In die open samenleving komt de journalist het recht op vrije nieuwsgaring toe, én de verantwoordelijkheid het nieuws waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te brengen.”

Wanneer echter de integriteit binnen de rechterlijke macht of oplichterspraktijken binnen de financiële wereld aan de orde worden gesteld geven de mainstream-media meestal niet thuis. Het heeft er alle schijn van dat het juist de hoofdredacteuren zijn die de journalist terug fluit als die het wel aandurft daar aandacht aan te besteden.

Het is dan ook de vraag of we in Nederland in een echte democratie leven zolang de mainstream – media wegkijkt als het over niet welgevallig nieuws gaat over de rechtspraak of financiële wereld.

Eind maart 2018 werd emeritus hoogleraar prof. dr. Cees Hamelink (internationale communicatiewetenschappen) >>> geïnterviewd door Nico van den Ham. 


Dit artikel verder lezen bij de bron op >>> Civus Mundi

Website >>> Civis Mundi

Website >>> ir. A.P.H (Toon) Peters  

De website - Wat u niet in de kranten leest - van Toon Peters is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site!