KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 3 juni 2018

RECHTSZITTING NICO VAN DEN HAM AFGELAST

Mr. Judesca Hooker
Op 1 juni jl. publiceerde ik een brief die ik op 28 mei jl. aan officier van justitie,
mr. Judesca Hooker, bij het Openbaar Ministerie tegen ontvangstbewijs heb afgeleverd.
Een schrijven met exact dezelfde inhoud zond ik op diezelfde dag als bijlage in een
e-mail aan rechter mw. mr. C.M.A.T. van der Geest. Een vriendelijke medewerkster van de strafgriffie stuurde mij na telefonisch overleg een ontvangstbevestiging. Ik hoefde dus niet naar Utrecht af te reizen om het schrijven tegen ontvangstbewijs aan de centrale balie van de rechtbank af te geven. 
 

Taalfouten
De inhoud van de (vele) brieven die ik schrijf, wordt door mij zelf opgesteld. Enkele mensen die ik ooit via deze website heb leren kennen, inmiddels vrienden, controleren mijn brieven op taalfouten! Die mensen zijn dezelfde toppers die ook de artikelen die ik op deze site publiceer controleren. Aan de inhoud, woordkeus en opmaak van de brieven en de artikelen wil ik, op een enkele uitzondering na, geen veranderingen aangebracht hebben. 

Geen tijd
De totstandkoming van de brieven en het tegen ontvangstbewijs afgeven kost veel tijd. Datzelfde geldt nog meer voor de artikelen en video's op deze site. Daarnaast ontvang ik per dag zo'n zestig e-mails, vaak met veel bijlagen. Veel te veel van die e-mails moeten beantwoord worden. Datzelfde geldt voor privéberichten op Facebook en Twitter.
Het op een fatsoenlijke en vriendelijke wijze beantwoorden van de vele telefoontjes die ik dagelijks krijg, neemt enorm veel tijd in beslag. 


Stress
De afgelopen twee weken stond ik dan ook, vooral vanwege het gedoe betreffende die komende rechtszitting veroordelingszitting, stijf van ononderbroken stress en slaapgebrek. Het geen antwoord krijgen van de corrupte officieren van justitie, mr. Alexandros Sarantoudis, die ik op 22 maart 2018 ook al een brief >>> deed toekomen en later brieven aan de vervangende officier van justitie, mr. Judesca Hooker, draagt bij aan het immense gevoel van wanhoop dat mijn leven op dit moment zo beheerst! Bij elk woord dat ik opschrijf denk ik: 'heeft dit wel zin? Dit stuk vuil (ikzelf dus) krijgt toch geen antwoord van dat tot op het bot corrupte Zwarte Toga Tuig dat er alleen maar zit voor één belang'. Wat voor een belang? >>> Dit belang! 
  
Uitstellen
Op 1 juni jl. heb ik dus een brief van drie pagina's aan de rechter, die de zaak gaat behandelen, toegezonden. Direct na het schrijven van die brief bedacht ik dat het volstrekt zinloos was om nog verder te gaan met mijzelf te verdedigen en zond rechter Van der Geest nog een brief. Ook voor die brief kreeg ik per e-mail een bevestiging van ontvangst van de vriendelijke medewerkster van de strafgriffie. In die tweede brief, diezelfde dag, verzocht ik de rechter nogmaals dringend om de zaak aan te houden. Ik deelde de rechter mede dat ik volledig kansloos zou zijn als de zaak niet zou worden aangehouden. Enkele uren daarna kreeg ik een e-mail dat de zitting is afgelast. Het is nu de derde keer dat de zaak in deze kwestie wordt aangehouden.  

Blij
Ik ben blij dat de veroordelingszitting opnieuw is uitgesteld. Mede gelet op het schaamteloze, misdadige en discriminerende gedrag van de twee officieren van justitie,
mr. Alexandros Sarantoudis en mr. Judesca Hooker, heb ik niet het idee dat ik een eerlijke kans krijg mij op een rechtmatige wijze te verdedigen. Ik ben dan ook alleen maar blij dat de zitting weer een poosje is uitgesteld en ik mij dus nog even kan bezighouden met het bijhouden van deze site. 


Hieronder de laatste brief die ik aan de rechter heb verstuurd. 

_______________________________________Aan rechter mr. C.M.A.T. van der Geest


N.G. van den Ham                                                     Amsterdam, 1 juni 2018
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-XXXXXXXX  

                                                                        
Betreft: Parketnummer 96-028859-18
            Misdadige werkwijze officier van justitie
            Discriminatie. Ongelijke behandeling

            Dringend verzoek: uitstel zitting 13 juni 2018
           

Mr. Van der Geest,

Al vanaf 22 maart 2018 leverde ik, naar aanleiding van een dagvaarding die ik heb ontvangen, verschillende brieven tegen ontvangstbewijs in bij het Openbaar Ministerie. Die brieven zijn gericht aan de officier van justitie die met de onderhavige zaak (zie bovenvermeld parketnummer) belast is.

Op geen enkele wijze wordt op datgene wat ik in mijn brieven meld en verzoek gereageerd! Dit heeft mij in een situatie van extreme wanhoop gebracht. Ik onderneem daardoor acties die ik aanvankelijk niet van plan was te ondernemen! Zie daarvoor, rechter Van der Geest, alstublieft o.a. mijn andere brief (3 pagina's), die ik vandaag, 1 juni 2018, ook aan u verzond!

Ik word zowel door de officier van justitie mr. Alexandros Sarantoudis, die eerst op de zaak zat, als wel door de tweede officier van justitie, Judesca Hooker, die nu op de zaak is gezet, gediscrimineerd, geminacht en op een uiterst valse, misdadige wijze ongelijk behandeld! Ik kan hierdoor geen kant meer op!

Het is voor mij dan ook niet mogelijk om te procederen. Mijn mensenrechten worden zo op een ernstige wijze, schaamte- en gewetenloos geschonden!

Ik verzoek u dringend de zaak aan te houden! Doet u dat niet, dan ben ik volledig kansloos gemaakt betreffende het mij zelf te verdedigen in deze zaak. Ook als er naar aanleiding van dit schrijven, plotsklaps mijn brieven wel inhoudelijk beantwoord zouden worden. De reeds door het Openbaar Ministerie veroorzaakte situatie, maakt het, dat ik niet meer in de korte resterende tijd die er nog is, mij op een behoorlijke wijze kan voorbereiden op de zitting.

Ik spreek de hoop uit dat ik van u, rechter Van der Geest, hierover wel een behoorlijk inhoudelijk antwoord krijg!


Nico van den Ham

Journalist 

_______________________________________

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Gerechtelijke discriminatie, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord.