KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 2 juni 2018

Geeft rechter, mr. C.M.A.T. van der Geest, Klokkenluider Nico van den Ham uitstel van zijn strafrechtszitting?

Nico van den Ham tijdens een
eerdere rechtszitting schijnvertoning
Ontvangstbevestiging
Alles betreffende de rechtszitting veroordelingszitting die Melder van Misstanden Nico van den Ham te wachten staat, wordt op de website;
NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND gepubliceerd. Zo ook de brief die Nico gisteren, als bijlage van een
e-mail, naar de rechter die de rechtszitting schijnvertoning gaat behandelen, heeft toegezonden.
Een vriendelijke medewerkster van de strafgriffie (rechtbank Utrecht), stuurde Nico, nadat hij haar dat telefonisch had verzocht, een ontvangstbevestiging.
    


Aan rechter mr. C.M.A.T. van der Geest


N.G. van den Ham                                                          Amsterdam, 1 juni 2018
XXXXXXXXXXXX XX
XXXX XX  Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-XXXXXXX   
                                                                              
Betreft: Parketnummer 96-028859-18
            Verzoek: uitstel zitting 13 juni 2018
            Verzoek: oproepen 2 getuigen

Mr. Van der Geest,

Op 22 maart 2018 leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief af bij het Openbaar Ministerie. Het schrijven was gericht aan officier van justitie, mr. Sarantoudis.
Mr. Sarantoudis heeft op deze brief geen enkele reactie gegeven. Wel is mr. Sarantoudis van de onderhavige zaak gehaald en vervangen door officier van justitie mr. J. Hooker.

Op 1 mei 2018 heb ik een nieuwe brief, nu gericht aan mr. Hooker, aan het Openbaar Ministerie tegen ontvangstbewijs afgegeven. Ook op dit schrijven heb ik geen enkele reactie ontvangen! Sterker nog, er wordt door medewerkers van het OM beweerd dat er geen brief is! Daarom heb ik op 28 mei 2018 opnieuw, dezelfde brief, voor mr. Hooker tegen ontvangstbewijs bij het OM afgegeven.  Ook leverde ik op 28 mei 2018 tegen ontvangstbewijs een nieuwe, andere brief af bij het Openbaar Ministerie voor officier van justitie mr. Hooker.

Wellicht is de oorzaak van het niet reageren gelegen in het feit dat er in mijn schrijfsels het één en ander staat vermeld wat het OM èn de rechtspraak niet zo van pas komen. Niet van pas komen betreffende het bestraffen of beter, het verder kapot maken van mijn persoon. Ik deelde u, rechter mr. Van der Geest, dit alles al mede op 28 mei 2018.

Er is nu al, in de aanloop naar de zittingsdag, op geen enkele wijze sprake van behoorlijke, eerlijke procesvoering! Er is geen sprake van een eerlijk proces als alles
wat ik meedeel of vraag niet wordt beantwoord en genegeerd. Zo kan niemand zich verweren! Bovendien is de zaak door al dit niet reageren enorm ingewikkeld gemaakt, zoals dat bij de rechtspraak zo vaak wordt toegepast.

Daarom vraag ik u, rechter mr. Van der Geest, voor de tweede keer om uitstel van de rechtszitting op 13 juni 2018. In mijn schrijven van 28 mei 2018 vroeg ik u ook om uitstel van de zitting. Ik heb een ontvangstbevestiging van uw rechtbank gekregen van dat schrijven.

Door al dit oneerlijke en onmenselijke gedoe gieren mij de zenuwen door het lijf van onmacht. Ik kan mij door onafgebroken stress, veroorzaakt door deze gerechtelijke zwendel, niet meer concentreren en moet eerst tot rust komen.
Ik wil antwoord op mijn brieven en dan, na enigszins tot rust te zijn gekomen, kunnen nadenken over de nieuwe situatie die dan wellicht weer zal ontstaan.

Ik eis dat justitie stopt met het inzetten van één van haar vuilste en intens gemene wapens namelijk alles negeren wat de verdachte naar voren brengt. Ik wil dat u mij
een redelijke kans geeft om mij te verdedigen. Een recht waar ik, gelet op de vele bepalingen daarover die liggen verankerd in nationale
wetten en internationale verdragen, recht op heb!

De straf, die ik door al dit gerechtelijke zwendel nu al weer voor de zitting onderga, is buitenproportioneel en uitermate onrechtvaardig. Een onterechte straf die onderdeel uit maakt van een al meer dan negen jaar durende beestachtige klokkenluidersvervolging, is voor mij op deze wijze niet meer beheersbaar. Het gevoel van radeloze onmacht vanwege zoveel gerechtelijke smeerlapperij die al zo lang en nu weer op mij wordt toegepast, is groot. Ik vraag u dan ook met klem de zaak die gepland is op 13 juni 2018 aan te houden!

Voor het geval dat ik ook op dit schrijven geen antwoord ontvang èn omdat het nu ook al te laat is voor een tijdig antwoord van u, in verband met de termijn om getuigen op te roepen, verzoek ik u tevens, dus nog binnen de termijn, het volgende:

Ik wil 2 getuigen oproepen. Dat zijn de corrupte Amsterdamse - valsheid in geschrifte - rechtbankpresident mr. H.C. Naves en rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal.
De motivatie daarvoor is dat ik een klaagschrift bij rechtbankpresident Naves heb ingediend over mr. C.L.J.M. de Waal. Dat ging er onder andere over dat rechter De Waal weigerde er voor te zorgen dat er een complete dagvaarding, dus mèt alle producties waarnaar werd verwezen, in mijn bezit zou komen. Mr. Naves deelde mij, nadat de rechtbankpresident de datum van het indienen van het klaagschrift had vervalst, mee dat ik te laat was met het indienen van het klaagschrift omdat er al vonnis was gewezen en wees de klacht af. 

Echter, toen ik de klacht bij mr. Naves indiende, was er nog geen vonnis gewezen en dat lag ook niet in de planning op zo een korte termijn. Nadat ik het klaagschrift tegen ontvangstbewijs met datum en tijdsvermelding had afgegeven, dat was 's middags omstreeks 15.00 uur, hebben de criminelen overgewerkt en 's avonds nog even een vervroegd vonnis in elkaar geflanst.

Een vonnis dat de andere morgen is uitgesproken. Dus nog geen volle dag nadat ik het klaagschrift tegen ontvangstbewijs had afgegeven!

Ik wist nergens van. Er was geen complete dagvaarding, er is geen rechtszitting geweest en er is dus absoluut geen hoor en wederhoor toegepast. Ik heb niets kunnen zeggen. Ook ben ik niet op de hoogte gesteld dat er een vonnis zou worden uitgesproken enz. enz. 

De criminelen, rechter mr. C.L.J.M. de Waal en zijn baas rechtbankpresident mr. Henk Naves, hebben mij door middel van gerechtelijke zwendel, list en bedrog dakloos gemaakt in mijn drieënzestigste levensjaar. Dat is een zéér levensingrijpend misdrijf wat verregaande gevolgen heeft gehad voor mij en waar deze strafprocedure uit is voortgekomen. Een zogenaamde strafprocedure, want er is evenals al mijn voorgaande gerechtelijke (civiele) procedures vanaf het begin af geen sprake van een procedure, omdat mijn brieven niet worden beantwoord. 

Medemensen dakloos maken is, in vrijwel alle gevallen, een zeer levensingrijpend misdrijf. Alles, maar dan ook alles wat met je leven te maken heeft, wordt overhoop gehaald, zo ook de administratie en mijn omvangrijke dossier. Anderen hebben zitten graaien in mijn zorgvuldig op datum gelegde dossier. Het bovenstaande inzake de valsheid in geschrifte van de tot op het bot corrupte rechtbankpresident mr. Henk Naves is door mij onomstotelijk te bewijzen. Datzelfde geldt voor het misdrijf dat rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot op mij heeft toegepast, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder hoor en wederhoor!

Stadgenoot, de Amsterdamse woningcorporatie bekend van de vele brandstichtingen in één van haar grote wooncomplexen. Een woningcorporatie die nota bene afspraken op haar kantoor had met de pyromaan die zoveel ellende, leed, schade en een zwaargewonde die voor zijn leven lang verminkt en invalide is geraakt bij één van die branden heeft veroorzaakt.
Ik heb die pyromaan gestopt. Dat was nadat ik een jaar aan Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en wijkagent, crimineel, Jack Druppers, keer op keer had medegedeeld wie de brandstichter was en wanneer hij weer toe zou slaan. De pyromaan kreeg een paar weken gevangenisstraf en ik kreeg, als klokkenluider, levenslang!

Ik heb meer tijd nodig om mijn dossier, wat ten gevolge van mijn langdurige daklozenperiode op meerdere andere plekken in het land opgeslagen is, te doorzoeken. Om deze strafprocedure nog enigszins te laten lijken op een eerlijk proces verzoek ik om aanhouding van de zaak en het oproepen van de twee voornoemde getuigen.

Nico van den Ham
Journalist