KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 14 april 2018

De onaangename gelaatsuitdrukking van de voormalige A'damse politiecommissaris Ad Smit en Jack Druppers

Politiecrimineel Ad Smit

Slim
Lang geleden ontdekte ik al dat sommige mensen worden geboren met een onaangename, niet veel goeds-belovende gelaatsuitdrukking. Tevens ontdekte ik dat het karakter van een mens zich in de loop der jaren aanpast aan zo'n rotkop.
Maar, andersom kan ook!

De bezoekers van deze website zijn slim, dus dat laatste hoef ik niet uit te leggen! Ik ben vaak voor deze 2 stellingen op de vingers getikt door 'keurige' medeburgers.


Politiecrimineel
 Jack Druppers

Uiterlijk
'Je mag nooit oordelen op het uiterlijk', zo is mij
vele malen toegebeten. Echter, ik kan dat oordelen maar niet laten. Vooral omdat ik, op een enkele uitzondering na (die zijn er altijd), telkens maar
weer mijn gelijk kreeg in
dezen. 

AT5
Ongeveer 25 jaar geleden, toen ik nog maar net in Amsterdam woonde, viel de onaangename gelaatsuitdrukking van politiecommandant Ad Smit mij al op. Regelmatig kwam Smit vol trots en arrogantie, met een vuil-grijnzende tronie, langs op de Amsterdamse TV-zender AT5. 

Straf-ontslag 
Ad Smit, die o.a. zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas was in district-Oost in Amsterdam, maakte jarenlang misbruik van zijn bevoegdheden. Vertrouwelijke politie-informatie gaf hij door aan anderen. Smit betaalde stelselmatig privé-uitgaven met geld van de politie, zoals dure etentjes en kaartjes voor voetbalwedstrijden in de Amsterdam Arena en concerten in Ziggo Dome (Voorbeeld: het goedkoopste kaartje voor een concert van Elton John kost 159 Euro). Ook regelde Smit wel even een woning voor een vriend die 'vanuit politieoogpunt gezien' nooit een vriend van de politieman had mogen zijn! Gisteren kreeg Ad Smit straf-ontslag.

Verkeerscontroles
Ad Smit was ook een tijd chef van de politie in de binnenstad. Welke Amsterdammer kent ze niet: de destijds vrijwel dagelijkse, grootscheepse verkeerscontroles?!
Die controles werden telkens geleid door Ad Smit, die daar dan vrijwel altijd heel triomfantelijk bij stond met zijn hierboven beschreven politiegrijns. Buik naar voren en de politie-oogjes samengeknepen. Een houding waarmee de politieman schaamteloos aangaf, een meer dan ziekelijk wantrouwen tegen het niet-geüniformeerde gedeelte van de Amsterdamse bevolking te hebben.


Discotheek iT
Ad Smit was ook zeer succesvol in het kapotmaken van de Stad Amsterdam, want hij was de 'man' die de wereldberoemde discotheek iT, van wijlen Manfred Langer, aan het Rembrandtplein liet dichttimmeren. Een zeer groot verlies voor de hoofdstad! 

Dirty Harry
Ad Smit was de 'Dirty Harry' van het hoofdstedelijke politiekorps; iedereen die zwart was en rondhing in een probleemgebied was in principe vogelvrij. Elke zwarte was een drugsdealer in de politie-ogen van Smit. Zelfs donker getinte moeders met kinderwagens konden niet meer vrij over straat! De kinderwagen werd zonder pardon binnenste buiten gekeerd! Advocaten beschuldigden de politieman van Zuid-Afrikaanse methodes! Het regende in die tijd klachten over excessief politieoptreden onder leiding van Ad Smit die dat telkens maar weer trots-grijnzend mocht komen vertellen in het AT5-journaal. Nogmaals, nooit ben ik die rottige politiekop en bijbehorende naam vergeten. Nu is de politieschoft zelf aan de beurt en is de crimineel zelf oneervol ontslagen. 

Politiegeweld
Rond Smit hangt vanaf het begin van zijn loopbaan een dreigend aura van buitensporig politiegeweld. Ad Smit vond ook dat elk protest 'uit elkaar zou moeten worden geramd'. H
et dossier van Ad Smit bij het Amsterdamse meldpunt voor klachten over al te uitbundig optreden van politieagenten is vuistdik! Collega's van Smit grepen nooit in en zijn daarom medeschuldig. 

Jack Druppers
Een andere Amsterdamse politiecrimineel, >>> Jack Druppers (2e foto), schreef over zijn collega Ad Smit op de politiewebsite web.nu; 'De Arena was zijn kindje', Dat is te lezen in een artikel van Marcel Heanen van het NRC . De valsheid in geschrifte-politieman, Druppers dus, zou dat in 2017 geschreven hebben. Wellicht is het artikel door Jack Druppers, die gespecialiseerd is in het op ambtseed liegen en het kwijtraken en/of vervalsen van geschriften, alweer verwijderd want als men op de link van het artikel drukt, krijg je >>> dit. Dat het ooit wel op de politiewebsite heeft gestaan, is te zien in een artikel van Marcel Heanen in het >>> NRC.

Zuid Frankrijk
We kunnen niet alle smeerlapperij van de abjecte politieman opschrijven want dan wordt dit artikel een boek! In het verleden is al veel negatiefs over Ad Smit geschreven. Opmerkelijk daarbij is dat als de, nu ontslagen, politieman daarop reageert dit veelal gebeurt vanuit Zuid Frankrijk. Dat dan weer wel! Het komt wel weer goed met Ad Smit, zo denken wij. Rechters bestraffen vrijwel nooit leden van de politie hun hulptroepen. Zelfs niet als zij onze medemensen hebben vermoord >>> http://nicovandenham2.blogspot.nl/search?q=politie+moord+ dus... het komt wel weer goed met Ad Smit.  

Door Nico van den Ham, i.s.m. de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, Politiegeweld, Moord, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.