KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 7 april 2018

Weer Justitie aan de deur bij Nico van den Ham (video)

Vanmorgen opnieuw de grootste, meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende misdaadorganisatie die ons land kent aan de deur bij Klokkenluider Nico van den Ham. Weer een dagvaarding voor de Melder van Misstanden! En dat terwijl de Officier van Justitie zijn grote minachting jegens Nico toont door geen antwoord te geven op de >>> brief die hij onlangs afgaf bij het OM! Geen antwoord... wellicht omdat in die brief het een en ander staat dat wel eens gunstig voor Nico zou kunnen zijn. 

Precies dezelfde, misdadige gerechtelijke handelswijze die corrupte klassenrechters er op na houden als zij grote misdaadorganisatie's aan het bevoordelen zijn; 'wat niet van pas komt, wordt niet beantwoord en ook niet in de vonnissen vermeld'. Nico van den Ham had vanmorgen vreselijke moeite met de man van het OM. Moeite... omdat deze voormalige postbode verdomme zo'n aardig kerel bleek te zijn. Start de video...Zie ook:

>>> Klokkenluider Nico van den Ham gaat strafvervolging, voortgevloeid uit              onwettige civiele vervolging, afkopen!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Openbaar Ministerie, Mediacensuur, Vrije meningsuiting, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.