KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 25 maart 2018

Zelfmoord plegen? Prima... maar doe het alsjeblieft niet in de Tweede Kamer!

Dood en verderf familie's 
'Diep-geschokte Tweede Kamerleden', zo meldde de staatspers afgelopen donderdag. Kamerleden werden op die dag plotsklaps geconfronteerd met het niet zo aangename beeld van een man die met een touw of iets dergelijks om zijn nek vanaf de publieke tribune hing te bungelen. Het Kamerlid Arnold Rutte, misdaadgroep VVD, sloeg zelfs zijn hand voor zijn mond.
Dat had de VVD'er van het koninklijke propaganda stel Willem en Maxima geleerd. Die sloegen op 30 april 2009 ook hun handen voor de mond. Dat was toen een idioot een groot aantal van hun toezwaaiers doodreed. Willem en Maxima, die beiden uit families komen die wat betreft het zaaien van dood en verderf heel wat gewend zijn, wilden d.m.v. hun hand voor de mond slaan het onderworpen volk laten doen geloven hoe erg zij het doodrijden van hun onderdanen wel niet vonden.   

Belangrijke update (11.30 u.): onder dit artikel!

Laatste optie
Meerdere malen heeft de politieke organisatie >>> 'Wil Nu' Tweede Kamerleden en andere politici uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse Nationale Zelfmoordherdenking. Wij herdenken dan ongeveer 500, van de ruim 1900 zelfmoordgevallen per jaar in ons land. Zelfmoorden die het gevolg zijn van tegen het volk gekeerde vuile vonnissen van misdadige rechters en raadsheren. Rechters die door middel van gerechtelijke zwendel, met hun laatste beslissende woord, ten voordele van grote organisaties en/of door hen belangrijk geachte personen, in Naam van de Koning, de gewone burger in veel gevallen gewetenloos de dood indrijven. Medeburgers waarvan het leven door Zwarte Toga Criminelen, ten voordele van deze >>> economie, zo is verwoest dat zij zelfmoord als een laatste optie zagen.  

Klaagschriften
Niet één politici is ooit bij de Nationale Zelfmoordherdenking, die dit jaar alweer voor de vijfde keer wordt georganiseerd, aanwezig geweest. Tevens reageren Tweede Kamerleden en andere politici vrijwel nooit, of in een enkel geval nietszeggend, op de vele klaagschriften over de criminele rechtspraak die vele slachtoffers van die misdadige rechters naar hen toesturen. Slachtoffers van het partijdige tot op het bot corrupte zwarte toga tuig waarvan het leven volledig is verwoest, zo erg verwoest dat velen onder hen dagelijks denken aan die enige uitweg, zelfmoord. 

Geschokt
En nu er de afgelopen week een man aan een touw vanaf de publieke tribune hing te bungelen zijn de politici plotsklaps geschokt, zo meldde de staatsmedia. Geschokt, omdat het nou eenmaal geen prettig gezicht is om iemand zelfmoord te zien plegen. Verder interesseert het ze daar in Den Haag geen ene moer of het gewone volk zelfmoord pleegt of niet. Als ze het maar niet in de Tweede Kamer doen zodat het gewetenloze politieke tuig het niet hoeft te zien. Start de onderstaande video voor meer... 
Tijdens de eerstvolgende zelfmoordherdenking wordt ook mr. Anky Dhomen herdacht. Anky Dhomen was een advocaat die gedongen werd mee te doen aan gerechtelijke zwendel. Eerst ging mr. Dhomen maandenlang in hogerstaking. Toen dat niet hielp, pleegde zij zelfmoord.  

>>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

>>> Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te                            ondernemen tegen criminele rechters (video's).

Update 11.30 u.:                           Teken ook de >>> petitie 

Ramon Walter had gisteren een fantastisch interview met Hans Kamperman (de man die van de tribune in de tweede Kamer sprong). Start de video...  Ramon Walter op >>> Facebook
. Ramon Walter op >>> YouTube

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND in samenwerking met Ramon Walter: Sectoren: Zelfmoord, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mediacenceer, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.