KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 7 maart 2018

NICO VAN DEN HAM STUURT (OPEN) E-MAIL AAN ZEMBLA (BNNVARA) OVER NEPNIEUWS!

'HIER IS HET LAATSTE WOORD NOG NIET OVER GEZEGD!'

Geachte mevrouw/heer,

Inzake uw uitzending 'Zakendoen met Justitie' van 28 februari jl. verzoek ik u beleefd, doch dringend en met spoed, telefonisch contact met mij op te nemen. De reden hiervoor is het uitermate hoge volksmisleidende karakter van voornoemde aflevering. Uw uitzending valt daardoor voor zo ongeveer 50 procent onder de categorie, nep-nieuws!

De belangen van grote groepen van de Nederlandse bevolking worden hierdoor in hoge mate geschaad! De uiteindelijke, veelal ingrijpende gevolgen hiervan zijn voor sommigen vaak onbeheersbaar!

Wij zijn van u gewend en weten van vele anderen dat u niet, of in andere gevallen niet inhoudelijk, reageert als het een en ander, vermeld in onze e-mails en/of brieven, u niet zo goed van pas komt.

Daarom verzoek ik u, speciaal betreffende deze kwestie, nu eens een keer wel te reageren en wel met spoed!

Mocht ik op korte termijn (binnen 24 uur) niets van u vernemen of dat u zich er op een andere wijze van probeert af te maken, dan zal ik verder gaan met datgene waar ik mij op aan het voorbereiden ben.

U kunt dan denken aan: 'HIER IS HET LAATSTE WOORD NOG NIET OVER GEZEGD!'

In afwachting op uw reactie,


Vriendelijke groet,


Nico van den Ham
Journalist 


Tel: 06- xxxxxxxx