KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 24 februari 2018

Strafrechtszitting Ron Nienhuis. Officier van Justitie en rechter; voorbeelden voor rechters in het civiel recht!

Wij bezoeken vrijwel uitsluitend rechtszittingen waar het om geschillen gaat tussen partijen waarvan de een veel groter is dan de andere of waar het gaat om geschillen tussen personen waarvan de rechter de een veel belangrijker acht dan de andere.
Het gaat dan om het zogenaamd civiel recht. 
Af en toe bezoeken wij een strafzitting die is voortgevloeid uit een, zoals hiervoor beschreven, civielrechtelijke zaak. Wij constateren in vrijwel al die zaken enorme gerechtelijke zwendel ten voordele van die veel grotere partijen of door de rechter belangrijker geachte personen. Samengevat, gaat het tijdens dat soort rechtszittingen dan uitsluitend >>> hierom! 

Dit keer bezochten wij een strafzaak die niet was voortgevloeid uit een civielrechtelijke kwestie. In deze zaak gaat het om een gewone, simpele burger en een andere eenvoudige burger. Ron Nienhuis werd aanvankelijk door het OM van slachtoffer tot verdachte getransformeerd. Tijdens deze zitting achtte de officier van justitie 
(die vervangen was) en de rechter, beide burgers even belangrijk.
Uitsluitend het steekhoudend verweer van Nienhuis gaf de doorslag! Verder niets!  
Start de video.... kijk en luister hoe integer zowel de officier van justitie als de
rechter zo'n zaak dan behandelden. 
Deze zitting was een vervolg op een eerdere terechtzitting die wij ook >>> audiovisueel vastlegden

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND