KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 28 september 2018

Verslag heftige terroristische aanslag achter de Dam vlak bij de woning van Nico van den Ham

Hevige paniek bij de politie en ME Amsterdam, omstreeks
16.30 uur rond de Dam in Amsterdam. Start de videoRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Terrorisme, Politie, Mobiele Eenheid, Stoerdoenerij, Dierenbeulen, Dierenleed, Mediacensuur.

maandag 24 september 2018

Klokkenluider Nico van den Ham doet ook aangifte tegen officier van justitie mr. Judeska Hooker

Misdrijven
De afgelopen tijd wordt Melder van Misstanden en Klokkenluider Nico van den Ham intensief bezig gehouden betreffende de gerechtelijke misdrijven die maar liefst vier tot op het bot verrotte, corrupte officieren van justitie, een rechter en de handlangers van deze kliek (kantoorpersoneel), op hem toepassen. 

Aangifte
Dat kost Nico veel geld, maar vooral ook héél erg veel tijd. Wij publiceren alles wat met de meer dan beestachtige klokkenluidersvervolging van Nico van den Ham te maken heeft. Ook zaken van >>> anderen komen op deze site nog steeds aan de orde. Door die andere zaken en dat chronische tijdgebrek, nu pas de publicatie van de aangifte die Nico van den Ham op 12 september 2018 deed tegen de criminele officier van justitie, mr. J. Hooker.

GEENSTIJL
Van officier van justitie mevrouw mr. Hooker konden wij geen foto vinden. Mr. Judeska Hooker is een jonge vrouw die tot voor kort te zien was in een video op 'GEENSTIJL'. Die video 'doet het plotsklaps niet meer'. Opvallend is dat als Melder van Misstanden Nico van den Ham corrupt Zwart Toga Tuig benoemt in zijn video's en/of in artikelen op deze site, snel alles wat van en over deze criminelen op internet staat, binnen de kortste keren is verwijderd.

Briefpapier
Officier van jusitie, mr. Alexandros Sarranroudis, verwijderde onmiddellijk zijn 2 Facebook-accounts toen wij over deze deze corrupte Openbaar Ministerie schurk het artikel >>> Officier van Justitie mr. Alexandros Sarantoudis veegt justitiële reet                    af met briefpapier van Nico van den Ham publiceerden.       
  


Hieronder de aangifte tegen mr. Judesca Hooker:  


Hoofdofficier van justitie mr. H.E. Hoogendijk

AANGIFTE

Persoonlijk tegen ontvangstbevestiging afgegeven aan de centrale balie van de rechtbank te Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1)


N.G. van den Ham                                                              12 september 2018               
XXXXXXXXXXXX XXX                                           
XXXX XX Amsterdam                                 
nico.vandenham@gmail.com                                    >>> Link aangifte
Tel: 06-19215778                                            >>> Bijlage

Aan:

Hoofdofficier van justitie                                        
mw. mr. H.E. Hoogendijk
Arrondissementsparket Midden-Nederland

Herman Gorterstraat 5
3511 EX Utrecht


Hoofdofficier van justitie of plaatsvervanger,

Hierbij doe ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, aangifte tegen officier van justitie mevrouw mr. J. Hooker wegens gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een gerechtelijk proces.

Op 1 mei 2018 leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief af bij het Openbaar Ministerie bestemd voor officier van justitie, mr.J. Hooker
Dat schrijven, gedateerd 1 mei 2018 had betrekking op mijn strafzaak met het parketnummer: 96-028859-18.

Mr. Hooker heeft mijn brief op geen enkele wijze beantwoord en zij heeft daardoor dan ook niet gereageerd op mijn verzoek, zoals in die brief van 1 mei 2018 (zie bijlage) is omschreven.

Anderen, die vergelijkbare verzoeken indienen, worden wél door het Openbaar Ministerie gehonoreerd! Mijn persoon, ondergetekende, N.G. van den Ham, wordt, door geen enkele reactie te geven, daarentegen als een stuk vuil behandeld. Ik word niet gelijk behandeld in een gerechtelijke procedure en dat is in strijd met bepalingen die liggen verankerd in de grondwet, andere nationale wetsartikelen en internationale verdragen.

Onderwijl wordt de procedure wél gewoon voortgezet waardoor bepaalde aspecten niet meer kunnen worden behandeld. Daardoor is van een eerlijke gerechtelijke procedure geen sprake. 


Door deze juridische oplichterij worden mijn mensenrechten in ernstige mate geschonden en dat beïnvloedt mijn leven op een zeer ingrijpende wijze, in negatieve zin. Door het justitiële gezwendel van officier van justitie, mr. J. Hooker, kan ik mij op geen enkele wijze voorbereiden betreffende mijn verdere verdediging in deze gerechtelijke procedure. Officier van justitie mr.J. Hooker heeft met haar niet reageren op mijn brief het proces in ernstige mate verstoord. Van een eerlijk rechtmatig proces is dan ook geen sprake. 

Mevrouw mr. Hooker heeft zich door dit alles, gelet op onder andere de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de Grondwet, artikel 14 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 6 lid 3 onder b EVRM, artikel 14 lid 3 en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), schuldig gemaakt aan onder andere discriminatie jegens mijn persoon.

Samenvattend:

Ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren op 17 januari 1953 te Zeist, wonende aan de XXXXXXXXXXXXX XX te Amsterdam doe bij deze aangifte tegen officier van justitie mevrouw mr. Hooker, van het arrondissementsparket te Utrecht wegens: gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een gerechtelijk proces met het parketnummer: 96-028859-18 .


N.G. van den Ham                                                               >>> Bijlagen: 1
Journalist


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 23 september 2018

Klokkenluider Nico van den Ham klaagt de corrupte officier van justitie mr. Alexandros Sarantoudis aan

Officier van justitie
 Alexandros Sarantoudis 

De afgelopen tijd wordt Melder van Misstanden en Klokkenluider Nico van den Ham intensief bezig gehouden betreffende de misdrijven die maar liefst vier tot op het bot verrotte, corrupte officieren van justitie, een rechter en de handlangers van deze kliek (kantoorpersoneel), op hem toepassen. 

Dat kost Nico veel geld, maar vooral ook héél erg veel tijd. Wij publiceren alles wat met de meer dan beestachtige klokkenluidersvervolging van Nico van den Ham te maken heeft. Ook zaken van >>> anderen komen op deze site nog steeds aan de orde. Door die andere zaken en dat chronische tijdgebrek, nu pas de publicatie van de aangifte die Nico van den Ham op 12 september 2018
deed tegen de criminele officier van justitie,
mr. Alexandros Sarantoudis.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.


Hoofdofficier van justitie mr. H.E. Hoogendijk

AANGIFTE

Persoonlijk tegen ontvangstbevestiging afgegeven aan de centrale balie van 
de rechtbank te Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1)


N.G. van den Ham                                                         12 september 2018                XXXXXXXXXXXX  XXX                                              XXXX XX Amsterdam                                 
nico.vandenham@gmail.com                                               PDF >>> aangifte 
Tel: 06-19215778                                                                   PDF >>> Bijlage
                                             

Aan:

Hoofdofficier van justitie                                                      
mw. mr. H.E. Hoogendijk
Arrondissementsparket Midden-Nederland

Herman Gorterstraat 5
3511 EX Utrecht

Hoofdofficier van justitie of plaatsvervanger,

Hierbij doe ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, aangifte tegen officier van justitie
mr. Alexandros Sarantoudis wegens gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een
gerechtelijk proces.

Op 22 maart 2018 leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief af bij het Openbaar Ministerie bestemd voor officier van justitie, mr. Alexandros Sarantoudis.
Dat schrijven, gedateerd 22 maart 2018 had betrekking op mijn strafzaak met het parketnummer: 96-028859-18.

De enige voor mij merkbare reactie van mr. Sarantoudis was, nadat hij kennelijk mijn brief had gelezen, dat Sarantoudis zijn beide Facebook-accounts heeft verwijderd.
Mr. Sarantoudis heeft mijn brief op geen enkele wijze beantwoord en heeft daardoor dan ook niet gereageerd op mijn verzoek, zoals in die brief van 22 maart 2018 (zie bijlage) is omschreven.

Anderen, die vergelijkbare verzoeken indienen, worden wél door het Openbaar Ministerie gehonoreerd! Mijn persoon, ondergetekende, N.G. van den Ham, wordt, door geen enkele reactie te geven, daarentegen als een stuk vuil behandeld. Ik word niet gelijk behandeld in een gerechtelijke procedure en dat is in strijd met bepalingen die liggen verankerd in de grondwet, andere nationale wetsartikelen en internationale verdragen.

Onderwijl wordt de procedure wél gewoon voortgezet waardoor bepaalde aspecten niet meer kunnen worden behandeld. Daardoor is van een eerlijke gerechtelijke procedure geen sprake. Door deze juridische oplichterij worden mijn mensenrechten in ernstige mate geschonden en dat beïnvloedt mijn leven op een zeer ingrijpende wijze, in negatieve zin. Door het justitiële gezwendel van officier van justitie, mr. Alexandros Sarantoudis, kan ik mij op geen enkele wijze voorbereiden betreffende mijn verdere verdediging in deze gerechtelijke procedure. Officier van justitie mr. Sarantoudis heeft met zijn niet reageren op mijn brief het proces in ernstige mate verstoord. Van een eerlijk rechtmatig proces is dan ook geen sprake.

Mr. Sarantoudis heeft zich door dit alles, gelet op onder andere de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de Grondwet, artikel 14 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 6 lid 3 onder b EVRM, artikel 14 lid 3 en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), schuldig gemaakt aan onder andere discriminatie jegens mijn persoon.

Samenvattend: Ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren op 17 januari 1953 te Zeist, wonende aan de XXXXXXXXXXXX
  XXX  te Amsterdam doe bij deze aangifte tegen officier van justitie mr. Alexandros Sarantoudis, van het arrondissementsparket te Utrecht wegens: gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een gerechtelijk proces met het parketnummer: 96-028859-18. 


N.G. van den Ham                                                                      Bijlagen: 1
Journalist

vrijdag 21 september 2018

Erwin Lensink waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets weer terug in de Van Der Hoeven Kliniek

(Update 18.00 uur:  Voor alle, best wel vele, lieve mensen die zich zorgen hebben gemaakt om Erwin Lensink. Ik heb net uitgebreid met hem gesproken. Hij klinkt enigszins opgewekt en hij heeft, zoals ik ook wel van hem had verwacht, zich keurig gedragen! Daarom, hoog tijd om hem onmiddellijk zijn volledige vrijheid terug te geven dacht ik zo. Nico) Erwin Lensink is vrijwillig teruggekeerd naar de Van der Hoeven Kliniek. Zo hebben wij uit zeer betrouwbare bron vernomen. Erwin was vlak voor Prinsjesdag niet van zijn dagelijkse uurtjes onbegeleid verlof terug gekeerd naar de Kliniek. 


Op de dag voor Prinsjesdag viel de politie vrijwel op hetzelfde tijdstip de woningen van  Andrea Mossel (Nijmegen) en >>> Nico van den Ham (Amsterdam) binnen. 

Het één en ander haalde de landelijke pers. Nadere bijzonderheden, als die er al zijn, inzake de terugkeer van Erwin ontbreken. 

Zie ook:

>>> Politie valt woningen Nico van den Ham en Andrea Mossel binnen
        op zoek naar ontsnapte Erwin Lensink, waxinelichthoudergooier
        naar de Gouden Koets


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

Media-maffia baas, John de Mol, tracht Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland ook te censureren

Gisteren stond Rob Brockhus, redacteur van de Sociale Databank Nederland, heel even voor de rechter. Heel even maar, want eenmaal in de rechtszaal kwamen Rob en zijn aanhang erachter dat het om een een zogenaamde bulkzitting ging. Bulkzittingen zijn rechtszittingen die de incasso maffia, samen met haar Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie >>> De Rechtspraak, organiseert en waar het 'klootjesvolk' aan de lopende band kaalgeplukt wordt. Zo'n 40 mensen zaten gisteren met plastic supermarkt draagtasjes, met daarin hun papieren, te wachten totdat zij aan de beurt waren. Het geld eisende deurwaarderstuig is vrijwel nooit bij zo'n zitting aanwezig, omdat zij het volste vertrouwen hebben in de met hun samenwerkende rechters. Rob Brockhus was gelukkig als eerste aan de beurt zodat iedereen kon horen hoe hij aan de rechter vertelde dat hij zich ongelijk behandeld voelt door het ANP. Eigenaar van het ANP is multimiljardair John de Mol. John de Mol jaagt, wellicht in samenspan met de overheid ons schurkenregime, op klokkenluiders. Rob Brockhus is zo'n klokkenluider en heeft 20 jaar geleden een paar foto's op zijn website geplaatst van het ANP. Elke dag plaatsen duizenden mensen artikelen en foto's die zij uit kranten en websites hebben gekopieerd op internet. Al die mensen worden niet aangeklaagd. Kritische websites wel. Dat is ongelijke behandeling. Rob vertelt het verder in de video.


Meer over deze kwestie op de website van >>> Sociale Databank Nederland

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

maandag 17 september 2018

Politie valt woningen Nico van den Ham en Andrea Mossel binnen op zoek naar ontsnapte Erwin Lensink, waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets

Waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets, Erwin Lensink blijkbaar ontsnapt vlak voor Prinsjesdag. Omstreeks 13.00 uur viel de politie vrijwel gelijktijdig de woningen binnen van Nico van den Ham en Andrea Mossel. Beelden van Nico van den Ham. Zie ook >>> Weer een jaar gevangenisstraf erbij voor Erwin Lensink,                                        waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets

Updates: 

Meer op Facebook >>> Andrea Mossel 

>>> Politie zoekt aan vooravond Prinsjesdag 'waxinelichtgooier'

Bij Andrea Mossel kwam de politie twee keer. Zie video ... Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Koninklijk Huis, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 16 september 2018

Hoe 4 corrupte officieren van justitie en een rechter klokkenluider Nico van den Ham verder kapot maken

Wat voor een gerechtelijke misdrijven het tot op het bot verrotte, veel ellende, verdriet en zelfmoord veroorzakende, onmenselijke, criminele zwarte toga tuig nu weer toepast op Melder van Misstanden, Nico van den Ham, vertelt hijzelf in onderstaande video... Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 13 september 2018

Luister naar vader Rene Graafsma en teken de petitie 'Overhandig camerabeelden Dascha Graafsma'

Vader Rene van de 16-jarige Dascha Graafsma, die eind november 2015 dood werd gevonden langs het spoor in Hilversum, is vastberaden beelden van beveiligingscamera's te krijgen. Vader Graafsma heeft de afgelopen nachten op het politiebureau in Hilversum geslapen en is van plan dat te blijven doen, totdat hij de beelden krijgt. De familie van Dascha gelooft niet dat zij zelfmoord heeft gepleegd. Rene Graafsma wil dat een door hem samengesteld onderzoeksteam het volledige dossier van het Openbaar Ministerie krijgt, inclusief beelden van beveiligingscamera's. Luister naar wat Graafsma vraagt! Graafsma spreekt in deze video, zonder dat hij het mogelijk zelf in de gaten heeft, ook nog eens hele wijze woorden van algemeen belang! 
Dat is waar wij alsmaar voor strijden op deze site: openheid en eerlijkheid bij justitie!
Vergeet niet de petitie >>> te tekenen! Start de video...


Update: Graafsma heeft met zijn actie zijn doel bereikt en mag de beelden zien!
  Zie ook:

De Facebookpagina van >>> Rene Graafsma  >>> Petitie 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Openbaar ministerie, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

maandag 10 september 2018

Theo Hiddema verwoest politieke carrière Nico van den Ham. Burgemeester Halsema geeft Nico een topbaan!

Klokkenluider Nico van den Ham was onlangs geruime tijd op het op één na hoogste plateau van de wereldberoemde Westertoren in Amsterdam. Dat was op uitnodiging van beiaardier Boudewijn Zwart. De montage van de zeer interessante reportage is mislukt vanwege een technische storing. De onbewerkte beelden zijn nog in ons bezit en we komen er hopelijk dan ook later mee voor de dag. Nu eerst een video gemonteerd door een goede vriend/medestrijder. Start de video... Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Nepnieuws 

zaterdag 8 september 2018

Henk Koelewijn (alias Henk de Voeger) over Boegem Balsem vaccinaties en de farmaceutische maffia

Onlangs kwamen wij in contact met de Spakenburger Henk Koelewijn (alias Henk de Voeger). Henk heeft samen met zijn vrouw negentien kinderen. Henk en ook zijn vrouw zijn bij de gemeente Bunschoten-Spakenburg, scholen, de kerk, misdaadgroep Jeugdzorg, het Openbaar Ministerie enz. zeer omstreden. Melder van Misstanden Nico van den Ham heeft getwijfeld of hij met het echtpaar Koelewijn in zee moest gaan.
Dat kon Koelewijn goed begrijpen, zo deelde hij Nico mee en hij bleef uitermate vriendelijk. Dat raakte Nico en besloot het echtpaar te ontmoeten. Dat was afgelopen week. Nico raakte nog meer onder de indruk van het verhaal van Koelewijn en het zichtbare verdriet van zijn lieve vrouw Diana. Henk Koelewijn wil zijn kant van het 'enorme' verhaal kwijt aan de reguliere media. Dat lukt maar niet en mede daarom hebben wij besloten om Henk en Diana Koelewijn aan het woord te laten. Dit interview is het begin. Er volgen er nog meer en die gaan over gerechtelijke procedures.     
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 7 september 2018

Klokkenluider Nico van den Ham is net niet gearresteerd en verteld wat er vandaag is gebeurdRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 6 september 2018

Nico van den Ham levert aansprakelijkstelling af bij woonhuis van rechter mr. C.L.J.M. de Waal en moet nu op gesprek komen bij de Amsterdamse rechtbank

UPDATE: 7 september 2018 12.55. uur. Ik ben (nog net) niet gearresteerd, dus loop (enigszins) vrij rond. Later op de dag leg ik het in een video op deze site uit. 

Janken
Afgelopen maandag leverde klokkenluider Nico van den Ham een aansprakelijkstelling af bij het woonhuis van rechter C.L.J.M. de Waal. De Waal heeft daar waarschijnlijk over geklaagd zitten janken bij de persvoorlichting van de rechtbank. Morgen wordt Nico voor een gesprek hierover verwacht op de Amsterdamse rechtbank. Tijdens dat gesprek zal er ook nog worden gesproken over een door Nico opgenomen rechtszitting. Zal Nico morgen in de Amsterdamse rechtbank worden gearresteerd? 

Wat rechter C.L.J.M. de Waal Nico heeft aangedaan is >>> hier te lezen.

Hieronder de aansprakelijkstelling die Nico bij rechter C.L.J.M. de Waal in de brievenbus heeft geschoven. 


__________________________________________________


AANSPRAKELIJKSTELLING


Rechter mr. C.L.J.M. de Waal


N.G. van den Ham                                           Amsterdam, 3 september 2018
XXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXXX
 XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-19215778                                  
Voor de brief in PDF-bestand                                                   klik >>> hier

Aan:

C.L.J.M. de Waal
XXXXXXXXXX XX
XXXX
XX XXXXXXX
 

Heer De Waal,

Hierbij stel ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren te Zeist op 17 januari 1953, thans wonende aan de XXXXXXXXXXXXXXX XXX te Amsterdam u, mr. C.L.J.M. de Waal kantonrechter te Amsterdam, wonende aan de XXXXXXXXXX XX te XXXXXXX, aansprakelijk voor alle schade die voor ondergetekende is ontstaan en nog zal ontstaan nadat u, als rechter tijdens uw werk, zware levensingrijpende misdrijven jegens mijn persoon heeft gepleegd. 

Dat was toen u, mr. C.L.J.M. de Waal, in of rond uw 61-jarige levensjaar in opdracht van Stichting Stadgenoot, gevestigd te Amsterdam, mij in mijn 63-jarige levensjaar, door middel van gerechtelijke zwendel, met uw laatste beslissende woord dakloos heeft gemaakt. U heeft zich, mr. C.L.J.M. de Waal, als rechter tijdens uw werk niet gehouden aan de van toepassing zijnde bepalingen, die in wetsartikelen van de grondwet, het procesrecht, de huurwet, meerdere andere nationale wetsartikelen en internationale verdragen, liggen verankerd.

Naast het feit dat u zich als rechter niets van die wetsbepalingen aantrekt, heeft u zich gedragen als een meedogenloze crimineel. Een koud en gevoelloos crimineel zonder een greintje normbesef en zonder enig inlevingsvermogen, conform de cultuur die binnen uw organisatie heerst. Een cultuur waarin het de gewoonste zaak van de wereld is om de levens van het gewone volk, voor de belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, volledig te verwoesten.

U heeft in samenspan met uw baas, de Amsterdamse rechtbankpresident
mr. Henk Naves, op 30 november 2015 in snel tempo een plan gesmeed om één van
de zwaarste misdrijven die men jegens een medemens kan plegen op mij toegepast.
Dit allemaal voor de vuile geldelijke belangen voor Stichting Stadgenoot. Woningcorporatie Stadgenoot, bekend vanwege haar afspraken op haar kantoor met een pyromaan. Een pyromaan die jarenlang branden stichtte in één van de grote wooncomplexen van de woningcorporatie. Een crimineel die met dat stichten van die branden enorme maatschappelijke schade, angst, onrust, leed, verdriet én een zwaargewonde huurder, die voor de rest van zijn leven gehandicapt en verminkt is,
heeft veroorzaakt.

Ik, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, heb die pyromaan aan de politie overgeleverd. Dat was nadat ik meer dan een jaar lang herhaaldelijk aan woningcorporatie Stadgenoot en wijkagent J.H. Druppers, maar ook de politie in het algemeen, had gemeld wie die branden stichtte, wanneer hij dat deed en waar de pyromaan verbleef. Dat ik een einde aan die vreselijke brandstichtingen heb gemaakt, kwam Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, die dus afspraken met die pyromaan had, niet zo goed van pas!

U, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, wilde, zo corrupt en verdorven als u bent, de klokkenluider die die pyromaan had gestopt, Nico van den Ham, ook nog eens melder van misstanden, voor Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot wel even dakloos maken. Stadgenoot verhuurde de woning nadat ik eruit was gezet voor maar liefst 3 keer zoveel aan een ander. Voor u, als klassenrechter mijnheer De Waal, een goede reden om in samenspan met de bestuursgangsters van Stichting Stadgenoot de rest van het leven van een 63-jarige nog meer te verwoesten dan dat dat leven door een jarenlange, beestachtige klokkenluidersvervolging al was verwoest.   

Op maandag 30 november 2015 gaf ik tegen ontvangstbewijs aan de centrale balie
van de rechtbank Amsterdam een klaagschrift af. Het klaagschrift telt 7 bladzijden.
De klachten in het klaagschrift gaan over uw criminele werkwijzen als rechter. Het klaagschrift was geadresseerd aan de president van de rechtbank te Amsterdam,
mr. H.C. Naves. Het kan niet anders dat u, rechter mr. Cees de Waal, en uw baas
mr. Henk Naves, onmiddellijk na het ontvangen van dat klaagschrift op die maandagmiddag contact hierover met elkaar hebben gezocht. Diezelfde middag heeft u wellicht nog bekonkeld om, al dan niet tezamen met uw medewerkers, snel een vonnis in elkaar te flansen. Een vals vonnis om, al dan niet zogenaamd ter openbare zitting, bij vervroeging, zoals u op dat vonnis heeft vermeld, uit te spreken. 

Ik acht het overigens ook niet onwaarschijnlijk dat het vonnis al uitgetypt klaar lag.
Het gebeurt regelmatig dat een corrupte griffier voor een misdadige rechter, al vóór dat de zitting is begonnen, een vonnis heeft uitgetypt. Onomstotelijke bewijzen, rechter mr. C.L.J.M de Waal, dat dat zo gaat bij de rechtspraak staan op mijn website gepubliceerd.

Er is nimmer een complete dagvaarding in de betreffende gerechtelijke procedure met het zaaknummer 3824845 CV EXPL. 15-2671 opgesteld en na mijn klachten daarover bij u, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, weigerde u, terwijl u dat ambtshalve wel verplicht bent, voor een complete dagvaarding te zorgen.
Er heeft nota bene geen rechtszitting plaatsgevonden waar ik mijn weerwoord kon doen! Hoor en wederhoor, één van de algemene beginselen van behoorlijk proces, heeft op geen enkele wijze plaatsgevonden! Alles voor de vuile belangen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek.

In het door u ondertekende vonnis, waarin u beweert of liegt dat u het vonnis openbaar heeft uitgesproken, staat valselijk vermeld dat de complete dagvaarding met producties zich in het dossier bevinden. In het door u ondertekende vonnis waarin u beweert of liegt dat u het vonnis openbaar heeft uitgesproken, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, heeft u valselijk vermeld dat Stadgenoot, nadat ik over dat ontbreken van de complete dagvaarding had geklaagd, bij akte de ontbrekende producties alsnog heeft overlegd. Valsheid in geschrift in een gerechtelijk vonnis, door u ambtshalve gepleegd, rechter
mr. C.L.J.M. de Waal, met zeer ingrijpende gevolgen voor mijn levenssituatie.

Uw baas, rechtbankpresident mr. H.C. Naves, heeft na het uitspreken van het vonnis
(bij vervroeging), door het toepassen van valsheid in geschrift, er voor gezorgd dat ik, Nico van den Ham, geen poot meer had om op te staan betreffende mijn klachten over u, rechter mr. C.L.J.M. de Waal. Met: 'Ik stel vast dat ten tijde van indiening van uw klacht de behandeling van uw zaak reeds was geëindigd in een eindvonnis en uw klacht en eisen reeds om die reden geen invloed kunnen hebben op de behandeling van de zaak' maakte mr. Henk Navis zich er vanaf. De corrupte rechtbankpresident meldde er niet bij dat hij de datum van inlevering van het klaagschrift had vervalst en zo in zijn antwoord kon doen alsof ik te laat was met het indienen van een klacht over u, mr. C.L.J.M. de Waal.

Het komt met de meeste mensen, vooral als die al wat ouder zijn en dakloos zijn gemaakt, nooit meer helemaal goed! Dat wist ik als redelijk en billijk denkend mens met een beetje gevoel in zijn donder natuurlijk al heel lang! Maar nu ondervind ik dat zelf, nog steeds, elke dag, op vele momenten! Het komt met mij, maar ook met al die andere daklozen, nooit meer goed!

Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte, woonruimte hem/haar is afgepakt. Een moordenaar wordt door uw abjecte soortgenoten minder gestraft dan een klokkenluider. Google maar eens: 'dronken man' of 'man zonder rijbewijs' of 'te hard rijdende man', of een combinatie daarvan, 'rijdt kind dood'. Een werkstraf van 240 uur is de norm bij uw collega 'edelachtbaren'. Behalve dan natuurlijk als dat doodgereden kindje van een door rechters belangrijk geacht persoon was.

Dakloos zijn betekent dat je onder andere géén adres, inkomen, verzekeringen, dokter, (broodnodige) medicijnen en ook geen kast meer hebt waar je belangrijke papieren in kunt bewaren! Het beheersen van en omgaan met lichamelijke ongemakken is in vele gevallen vrijwel onmogelijk. Wél bekeuringen wegens zwartrijden in de trein om naar, door lieve bezoekers van mijn website aangeboden, slaapplaatsen te kunnen reizen. Verder hoge boetes voor het niet kunnen betalen van de zorgpremie en bijvoorbeeld voor (omdat je ook geen wc meer hebt) plassen in het openbaar.

De nagenoeg onbeheersbare radeloosheid die een mens bevangt nadat hij door een crimineel zoals u, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, dakloos is gemaakt, is niet te beschrijven.

Dan nog grote ellende met de Sociale Verzekeringsbank, omdat de Misdaadorganisatie Stichting Stadgenoot, tezamen met gerechtsdeurwaarder Van der Hoeden | Mulder, mij uit het bevolkingsregister hadden laten schrijven zonder dat ik daar weet van had. Daardoor ging de Sociale Verzekeringsbank er lange tijd van uit dat ik in het buitenland verbleef en werd de opbouw van mijn AOW beëindigd. Door bekeuringen voor zwartrijden in treinen te tonen aan de Sociale Verzekeringsbank kon ik onomstotelijk bewijzen dat ik wel degelijk in Nederland verbleef gedurende die verschrikkelijke periode.

In tegenstelling tot de veel leed, ellende, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie waar u deel van uitmaakt, mr. C.L.J.M. de Waal, houdt de Sociale Verzekeringsbank wél rekenschap met onomstotelijke bewijsstukken! Ook als dat onomstotelijke bewijs mogelijk niet zo goed van pas komt.  

Met uw criminele werkwijze, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, heeft u mijn leven op een ongelooflijke wijze op de kop gezet en nog verder verwoest nadat mijn leven na een jarenlange beestachtige klokkenluidersvervolging al verwoest was.

Door uw toedoen ben ik al mijn spullen die ik bezat kwijtgeraakt, rechter De Waal! Nadat u mij als een oud stuk vuil op straat had laten flikkeren, bezat ik niets anders meer dan een koffer met wat kleding, een scheerapparaat, tandenborstel en wat andere kleine dingen. Het leven is onnodig extra duur geweest tijdens die vreselijke daklozen periode die bijna 2 jaar heeft geduurd! Ik heb veel geld moeten lenen om te kunnen overleven.

Nu ik weer beschik over woonruimte grijp ik nog vrijwel dagelijks mis. Daar bedoel ik mee dat ik heel veel dingen, die een mens zoal nodig heeft, niet heb. Dit door het misdrijf dat u voor Stichting Stadgenoot, ofwel: Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, op mij heeft toegepast, rechter mr. C.L.J.M. de Waal. Telkens opnieuw moet ik een beroep doen op anderen. Dit door weer geld te moeten lenen om daar iets noodzakelijks van te kopen. 

Ik word bestookt door gerechtsdeurwaarders. De beëdigde schurken maken veel winst door schulden (of betalingsachterstanden) alsmaar groter te maken door buitenproportionele verhogingen. Dit terwijl zij weten dat dit door mij nooit kan worden opgebracht.

Voordat ik iets goed had gedaan voor de maatschappij en dus klokkenluider werd, had ik nooit schulden! Behalve de enorme financiële schade die u bij mij heeft aangericht, heeft u, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, er ook voor gezorgd dat ik grote gezondheidsschade heb opgelopen. Door jarenlange onophoudelijke stress heb ik allerlei lichamelijke ongemakken. Doktoren kunnen geen andere oorzaken vinden dan stress, stress en nog eens stress.

Ik leef al jarenlang in angst en heb heftige angstaanvallen. Ik slaap slecht en ben bang voor de deurbel, de brievenbus, rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten, de politie en ander tuig die tot de omvangrijke kliek van de rechtspraak behoren.

Doordat u dat vreselijke misdrijf op mij heeft toegepast, ben ik in het strafrecht terechtgekomen. Aanstonds zal ik worden veroordeeld voor het reizen in treinen zonder geldig vervoerbewijs. Reizen zonder geldig vervoerbewijs op zoek naar een slaapplaats om nog niet, door uw toedoen, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, op straat te hoeven sterven.

Samengevat:

Ten gevolge van het zware misdrijf dat u jegens mij, Nico van den Ham, heeft gepleegd, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, is mijn financiële schade enorm. Deze schade neemt nog elke dag toe en is inmiddels voor mij niet meer beheersbaar.

Ten gevolge van het zware misdrijf dat u jegens mij, Nico van den Ham, heeft gepleegd, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, is er bij mij ernstige gezondheidsschade ontstaan. De daardoor ontstane lichamelijke ongemakken beïnvloeden mijn leven op een zeer onaangename wijze.

Ten gevolge van het zware misdrijf dat u jegens mij, Nico van den Ham, heeft gepleegd, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, is er (nog steeds) aanhoudende stress waardoor mijn gezondheidstoestand nog verder achteruit gaat. 

Ten gevolge van het zware misdrijf dat u jegens mij, Nico van den Ham, heeft gepleegd, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, is mijn eer of goede naam geschonden en mijn persoon op meerdere, andere wijzen aangetast.

Voor alle, zoals hierboven omschreven, voortgekomen schade zowel materieel als immaterieel (smartengeld) stel ik u op grond van artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk,
rechter mr. C.L.J.M. de Waal.
Tevens stel ik u aansprakelijk voor alle schade, zowel materieel als immaterieel (smartengeld), die in de toekomst nog voortvloeit uit dat zeer ernstige levensingrijpende misdrijf wat u op mij heeft toegepast.

Het voorlopige schadebedrag is door mij geschat op € 500.000,-  (vijfhonderdduizend euro).  

U kunt dit bedrag overmaken, rechter mr. C.L.J.M. de Waal op:
NL 12 RABO 0380 1143 21 ten name van N.G. van den Ham.

Nico van den Ham


Klokkenluider
Melder van Misstanden
Journalist                                 

dinsdag 4 september 2018

Klokkenluider Nico van den Ham bezorgt vierde officier van justitie in zijn zaak, mr. S.K. Dekker, een brief.

Vervolging
De al jarenlange vuile slopende vervolging van klokkenluider Nico van den Ham gaat onverminderd door. Gisteren, maandag 3 september, leverde Nico weer eens een brief, tegen ontvangstbewijs, af aan de centrale balie van de rechtbank te Utrecht. De brief zal worden doorgezonden naar de inmiddels vierde officier van justitie die op de zaak van Nico is gezet. Bij het Openbaar Ministerie kunnen geen brieven worden afgegeven.
De rechtbank stuurt, althans zo wordt telkens beloofd, de brieven door naar het Openbaar Ministerie.

Zoekgeraakt
Ook dit schrijven zal, als Nico volgende week het Openbaar Ministerie belt om te vragen of zijn brief in het dossier zit, wellicht opnieuw 'zoekgeraakt' zijn. Dat gebeurt immers met vrijwel alle brieven die Nico tegen ontvangstbewijs heeft afgeleverd en het Openbaar Ministerie niet zo van pas kwamen. Net doen of brieven en/of bewijsstukken, die ten voordele van een gedaagde of verdachte zijn, er niet zijn! Dat is één van de vele vuile werkwijzen die de corrupte, veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisaties, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak, veelvuldig aanwenden om haar slachtoffers, ten voordele van de boven ons gestelden, volledig kapot te maken. Het door de reguliere media gehersenspoelde volk kijkt, op wat enkele uitzonderingen na, toe en ondergaat het allemaal gedwee.  

Melder van Misstanden Nico van den Ham, die meer dan uitgeput is, moddert nog maar even door. Dit zolang het nog kan. Wat moet hij anders?

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

Voor de brief in PDF-bestand klik >>> hierAan de officier van justitie mr. S.K. DekkerN.G. van den Ham                                            Amsterdam, 3 september 2018
XXXXXXXXXXXXX XXX
XXXX
 XX
Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-19215778                                             
                                                                   
Betreft: Parketnummer 96-028859-18
            Primair: sepot aanvraag (alle feiten)
            Subsidiair: afkopen alle feiten

Officier van justitie mevrouw mr. Dekker,

Eén van de medewerkers van uw Openbaar Ministerie deelde mij mede dat u de nieuwe officier van justitie bent die op mijn zaak is gezet. U bent dan inmiddels de vierde officier van justitie in de procedure met bovenstaand parketnummer.

Eén van uw voorgangers, mr. Alexandros Sarantoudis, de eerste officier van justitie die op mijn zaak werd gezet, heb ik brieven geschreven waarin ik hem het één en ander heb verzocht. Daarop heb ik geen enkele reactie ontvangen! De tweede officier van justitie die deze kwestie in behandeling zou nemen, is mr. Judesca Hooker. Ook mr. Hooker heb ik soortgelijke brieven geschreven waarin ik het één en ander heb verzocht. Ook mr. Hooker heeft op geen enkele wijze gereageerd.

De derde officier van justitie in deze procedure was mr. T. Lautenbag, zo is mij medegedeeld nadat ik daarom had gevraagd. Officier van justitie, mr. Lautenbag, is daarna al weer zó snel van de zaak afgehaald, dat mij is ontgaan dat mr. Lautenbag op de zaak was gezet. Al het gerechtelijke gesjoemel in deze kwestie schreeuwt om actie van mijn kant. Ik vermoed dan ook dat de reden om op mijn zaak telkens een andere officier van justitie te zetten is dat, als ik klachten jegens deze personen indien of aangifte tegen hen doe, deze met een kort standaardbriefje kunnen worden afgedaan met: 'niet klachtwaardig, want deze officier van justitie doet uw zaak niet meer'. Of in woorden van gelijke strekking.  

Nu ik weet, omdat ik daar zelf naar geïnformeerd heb, dat u, mevrouw Dekker, de nieuwe officier van justitie bent die mijn zaak gaat behandelen, (voor zo lang dat dan weer duurt) richt ik mij tot u met het hiernavolgende.

Eind 2015 – begin 2016 werd ik slachtoffer van een zeer levensingrijpend misdrijf.
De dader die dit ernstige misdrijf tegen mij pleegde, is de Amsterdamse kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal.

Middels het vervalsen van een datum door zijn baas, mr. Henk Navis rechtbankpresident te Amsterdam, én het aan zijn gerechtelijke laars lappen van bepalingen die liggen verankerd in nationale wetten en internationale verdragen, maar die rechter De Waal niet van pas kwamen tijdens het bevoordelen van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, heeft mr. De Waal gemeend dit zo te kunnen doen. Ook door de huurwet te omzeilen, veroordeelde de justitiële schurk mij in mijn 63e levensjaar tot dakloosheid! 

Redelijk denkende mensen vinden het dakloos maken van medemensen, wat in onze verkapte Schurkenstaat zoveel gebeurt, een ernstig misdrijf! Echter,
mr. C.L.J.M. de Waal maakte het nog bonter en veroordeelde mij tot dakloosheid zonder een complete dagvaarding én zonder dat er een rechtszitting is geweest betreffende deze kwestie waar ik bij was! Het rechtsbeginsel hoor en wederhoor is daardoor op geen enkele wijze toegepast. Een doodzonde in een rechtstaat, zoals elke jurist wel weet of althans hoort te weten en elke burger die geen rechten heeft gestudeerd logischerwijs wel begrijpt! In het vonnis heeft rechter mr. C.L.J.M. de Waal geschreven of laten schrijven dat ik mijn beweringen niet heb onderbouwd. Dat klopt ook wel, maar dat komt omdat de justitiële crimineel mij die kans heeft ontnomen door geen hoor en wederhoor toe te passen.

Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte (woonruimte) hem/haar is afgepakt.
Een moordenaar wordt minder gestraft dan een klokkenluider.

Ik heb negen-en-een-half jaar geleden iets goeds gedaan voor de maatschappij. Bel nimmer de politie! Dat verkondig ik inmiddels aan iedereen die het maar horen wil. Doe je dat wel, dan loop je een kans dat je klokkenluider wordt.
Het verdere leven wordt dan op onmenselijke wijze door meedogenloze criminelen van de allerergste soort volledig verwoest.

Het is inmiddels ruim tweeënhalf jaar geleden dat rechter De Waal dat vreselijke misdrijf, in Naam van Koning Willem-Alexander, voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot op mij heeft toegepast.
Mijn mensenrechten zijn op grove en zeer misdadige wijze geschonden door
mr. C.L.J.M. de Waal!

De woning waar ik uit ben uitgezet, wordt nu door Woningcorporatie Stadgenoot voor maar liefst drie keer zoveel verhuurd als dat ik er voor betaalde! U leest het goed: drie keer zoveel! In de ruim 21 jaar dat ik in betreffende woning heb gewoond, ben ik nooit ook maar een minuut te laat geweest met het betalen van de huurpenningen! Voordat rechter mr. C.L.J.M. de Waal dat vreselijke misdrijf op mij heeft toepast, had ik nimmer schulden of betalingsachterstanden op welk vlak dan ook. Ik had mijn leven op orde en kan erg goed met geld omgaan! Van het veroorzaken van overlast of het hebben van bijvoorbeeld een wietplantage in mijn woning was geen sprake.

Wat ik fout heb gedaan is dat ik een pyromaan, die jarenlang vele branden heeft gesticht in een groot wooncomplex van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, heb gepakt en heb overgedragen aan de politie. Ik had de politie en de Misdaadgroep al meer dan een jaar lang, keer op keer, op allerlei wijzen medegedeeld wie die branden stichtte, waar de pyromaan verbleef en zelfs wanneer hij weer brand zou gaan stichten (de brandstichter deed dat in ieder geval altijd op zaterdagavond tussen 24.00 en 01.30 uur).

De woningcorporatie had afspraken op haar kantoor met de pyromaan! U leest het goed: een woningcorporatie die afspraken had met de pyromaan die jarenlang zo'n 3 keer per week brand stichtte in één van haar grote wooncomplexen. Afspraken dus met een brandstichter die zo veel leed, ellende, enorme schade en maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt!

Een medehuurder is zwaar gewond geraakt bij één van die branden en is voor de rest van zijn leven invalide en zwaar verminkt. Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot stond het niet aan dat ik die pyromaan, waar zij afspraken mee had, uit had geschakeld en heeft mij daarna valselijk beschuldigd van het plegen van een groot aantal zéér ernstige misdrijven.

Daarna heb ik mij gewend tot diverse instanties zoals (destijds) de Commissie voor de Politieklachten, de Nationale Ombudsman en zijn er procedures geweest. Die heb ik allemaal verloren. De zeer levensingrijpende klokkenluidersvervolging ging maar door en uit wanhoop ben ik toen met een website begonnen.
Ik heb mijn goudeerlijke verhaal op die website gepubliceerd. Ik ging vrij kort daarna ook artikelen over anderen, die ook slachtoffer zijn van de rechtspraak, publiceren.

Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot is, nadat ik die website had opgestart, gaan procederen tegen mij. Dit omdat zij mijn goudeerlijke artikelen betreffende deze doofpotaffaire van het internet verwijderd wilde hebben.

Er zijn civielrechtelijke rechtszaken geweest die ik allemaal heb verloren.
Alles wat in mijn voordeel was en ik mondeling naar voren heb gebracht, is niet vermeld in de proces-verbalen van de rechtszittingen en ook niet in de uiteindelijke vonnissen. De enorme hoeveelheid onomstotelijke bewijsstukken die ik in mijn bezit heb en een onderbouwing zijn van datgene wat ik beweer, zijn uit de proces-verbalen van de rechtszittingen en de vonnissen gehouden.

Het betreft hier één van de grootste doofpotschandalen van Amsterdam.
Er is nooit een strafrechtelijke procedure tegen mij opgestart betreffende de ernstige misdrijven waarvan ik door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot valselijk werd beschuldigd! 

Mijn beweringen zouden niet zijn onderbouwd, vermeldde rechter mr. C.L.J.M. de Waal valselijk in het uiteindelijke vonnis, maar dat komt omdat de gerechtelijke crimineel mij die mogelijkheid heeft ontnomen! Alles wat niet zo van pas kwam bij het bevoordelen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot werd verzwegen. Er heeft geen hoor en wederhoor plaatsgevonden!

In de vele rechtszaken van anderen die ik de afgelopen jaren heb bezocht, waarin het ging om partijen waarvan de één veel groter was of door de rechter belangrijker werd geacht dan die andere, heb ik het niet anders gezien. Van grote groepen medeburgers wordt zo het leven volledig verwoest ten voordele van een relatief kleine groep van de boven ons gestelden.

Zo heb ik ook een video op mijn website gepubliceerd waar het slachtoffer van één van die branden in zijn onderbroek zijn invaliditeit en ernstige verminkingen toont. Dat stond Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot niet aan waardoor klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham een buitenproportionele boete kreeg van maar liefst 12 duizend euro!

Toen dat niet hielp, dus ik niets van mijn website had verwijderd, werd mijn website uit de lucht gehaald. Toen ik vrijwel direct daarna, onder een buitenlands adres, weer online terug was met dezelfde goudeerlijke waarheidsartikelen, werd ik uiteindelijk door rechter mr. C.L.J.M. de Waal voor straf dakloos gemaakt.

Door de onwettige, criminele en onmenselijke beslissing van rechter De Waal is mijn basisbehoefte, mijn eenkamerwoning, daarna voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot ontruimd en ben ik, net toen ik 64 jaar was geworden en in zeer slechte gezondheid verkerend, de straat op gegooid!

Alles, maar dan ook alles wat met mijn leven te maken had, werd daardoor overhoop getrokken. Korte tijd later bezat ik niets anders meer dan een koffer met wat kleding, een scheerapparaat, tandenborstel en nog wat andere kleine dingen! Ik verzoek u met klem hier niet op een zakelijke wijze maar even over heen te lezen, maar u af te vragen hoe het is en wat er gebeurt wanneer iemand op zijn of haar oude dag, in slechte gezondheid verkerend, zonder geld of middelen in een koud land dakloos op straat belandt!

Het was een regelrecht misdrijf, een ernstig misdrijf! Uitgevoerd door een tot op het bot corrupte rechter die dat misdrijf op mij toepaste om een grote, aan de overheid gerelateerde, organisatie door middel van gerechtelijke list en bedrog te bevoordelen.

Het komt met de meeste mensen, vooral als die al wat ouder zijn en dakloos zijn gemaakt, nooit meer helemaal goed! Dat wist ik als redelijk denkend mens met een beetje gevoel in zijn donder natuurlijk al heel lang! Maar nu ondervind ik dat zelf, nog steeds, elke dag op vele momenten! Het komt met mij, maar ook met al die andere daklozen, nooit meer goed!

Mijn gezondheidstoestand was toen ik dakloos werd gemaakt al zeer slecht te noemen. Nu is mijn gezondheidstoestand inmiddels nog veel slechter! Ik vraag mij wel eens af of dat komt door de al meer dan 9 jaar langdurende stress. Extreme, aanhoudende stress, zonder onderbrekingen, veroorzaakt door de buitenproportionele, levensontwrichtende, civielrechtelijke vervolging die al die jaren op mijn persoon op de meest denkbare vuile wijze wordt toegepast. Deze brief wordt een dik boek als ik alle smeerlapperij die is aangewend om mij als klokkenluider alsmaar meer kapot te maken, op zou schrijven!

En nu is de civielrechtelijke vervolging, zoals je dat wel vaker ziet bij de vele andere slachtoffers van corrupte klassenrechters in het civiel recht, overgegaan in strafrechtvervolging.  

Het is zeer onterecht, of beter nog misdadig, dat ik nu diegene ben die voor de betreffende feiten wordt vervolgd! Door het hebben van een website heb ik de regelrechte moordaanslag die de meedogenloze, gewetenloze rechter, crimineel mr. C.L.J..M. de Waal op mij heeft toegepast, kunnen overleven!

Ik heb geen familie. Maar vele vaste bezoekers van mijn website, die alleen al in hun pinknagel meer fatsoen en menselijk gevoel hebben dan dat rechter mr. C.L.J.M. de Waal in zijn hele corrupte, gerechtelijke donder heeft, boden mij al die tijd dat ik dakloos ben geweest een slaap/werkplek aan. Dat was dan voor een week, een weekend of soms wel een maand!

Als die lieve mensen dat niet hadden gedaan, had ik deze brief nooit kunnen schrijven. Dit omdat ik dan dood zou zijn geweest! Ik heb tijdens die vreselijke daklozenperiode, die bijna 2 jaar heeft geduurd, niet één nacht in dit koude land op straat hoeven te slapen!
Dat kwam omdat ik er alles aan heb gedaan om in leven te blijven!

Ik heb gevochten om mij niet door rechter, mr. C.L.J.M. de Waal te laten vermoorden en ben keer op keer in treinen gaan zitten die eigendom zijn van de (verkapte) Schurkenstaat der Nederlanden. Ik ging in die treinen zitten zonder geldig vervoerbewijs, omdat ik als dakloos gemaakt stuk vuil (lees: slachtoffer) geen middelen had om zo'n vervoerbewijs aan te schaffen. Voordat ik dakloos werd gemaakt, had ik nog nooit in mijn leven zonder geldig vervoerbewijs gebruik gemaakt van het openbaar vervoer!

Ik heb mij, door zonder kaartje in die treinen te gaan zitten, laten leiden door het natuurrecht en niet door uw recht dat uit de wil van uw overheid is ontstaan.

Het natuurrecht is een hoger of beter recht dat niet door mensen is bedacht.
Dat recht kan dan ook worden beschouwd als van nature gegeven, in de natuurlijke orde van de dingen gefundeerd.

Ik heb, omdat ik niet op straat wilde sterven, niet aan de geldelijke belangen gedacht van de Nederlandse Spoorwegen. De Nederlandse Spoorwegen waarvan alle aandelen van de Schurkenstaat der Nederlanden zijn. Schurkenstaat, onder andere, omdat in de Nederlandse rechtszalen dagelijks grote groepen medemensen volledig kapot worden gemaakt voor de belangen van de veel grotere tegenpartijen of door klassenrechters belangrijk geachte personen. In de verplichte proces-verbalen van zittingen, als die al worden opgesteld, wordt vaak alles wat in het voordeel is van de veel kleinere of door de rechter minst belangrijk geachte persoon niet vermeld. Datzelfde geldt ook voor de uiteindelijke vonnissen.  

Ik wilde niet sterven op de koude straat en ging met de trein van het ene naar het andere adres. Ik liet mij leiden, zoals eerder vermeld, door het natuurrecht. Ik wilde overleven en die overlevingsdrang die iedereen in zich heeft, heeft mij er toe gebracht om zonder kaartje in die treinen te stappen. Ik heb de feiten gepleegd in een situatie van overmacht. Ook ik heb het recht er alles aan te doen om het moment van dood gaan, te trachten uit te stellen.

Ik heb het volste recht om mij te verzetten tegen een crimineel. Ook als dat rechter mr. C.L.J.M. de Waal is. Ik heb het recht om mij niet de dood in te laten jagen, ofwel te laten vermoorden door deze corrupte, gerechtelijke schurk!
Ik moest reizen van het ene naar het andere adres om binnen te kunnen slapen. Dat kon alleen per trein, zonder kaartje, omdat de dakloze klokkenluider Nico van den Ham geen geld had om een kaartje te kopen!

Gelet op het bovenstaande beroep ik mij dan ook op strafuitsluitingsgronden en verzoek u de zaak te seponeren. Ik beroep mij op het natuurlijke recht om alles in het werk te stellen om niet te hoeven sterven op de koude straat.

Ik verzoek het volgende:
  • ·       Primair: mede gelet op de bepalingen in artikel 40 Sr., artikel 41 Sr.,                 afzien van alle verdere strafvervolging betreffende alle feiten inzake het           reizen zonder geldig vervoersbewijs en in deze te seponeren.
  •   ·   Subsidiair: afkopen strafvervolging (zie hieronder).

De strafbare feiten zijn door mij in een situatie van overmacht gepleegd ten gevolge van een ernstig misdrijf waar ik het slachtoffer van ben. Het is daarom zeer onterecht en voor mij ook niet te bevatten dat ik nu degene ben die voor de betreffende feiten wordt vervolgd!

Mocht u mijn verzoek om te seponeren toch afwijzen dan verzoek ik om afkoping van verdere strafvervolging. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is. Vele voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

Als voorbeeld hiervoor verwijs ik naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore. Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij uw Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar).
Dat is 1,09 % van de winst dat het bedrijf door die fraude heeft gemaakt.

Dit is slechts één voorbeeld, er zijn er meerdere!

Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09 %. Ik verwijs daarbij naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights.  

Ik wil u er op wijzen dat ik met dit schrijven niet erken dat deze gerechtelijke procedure rechtmatig is. Er is in deze procedure, door uw voorgangers én rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest, reeds zo veel gesjoemeld dat deze procedure nietig behoort te worden verklaard! Al mijn brieven met verzoeken die ik aan uw voorgangers én aan rechter Van der Geest heb verzonden, zijn nimmer inhoudelijk beantwoord. Dat heeft tot gevolg gehad dat de ene gerechtelijke streek die mij is aangedaan – en waar ik over klaag – nog niet is opgelost, terwijl de volgende onwettige handeling, van de kant van het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, al weer had plaatsgevonden. De ene overstijgt de andere. Het door mij klagen over, het opnieuw verzoeken of eisen van, zoals middels dit schrijven, betekent dus niet dat ik het andere, ofwel datgene wat zich daarvoor of daarna heeft voorgedaan, dan maar erken als rechtmatig.

Dit schrijven is persoonlijk, tegen ontvangstbewijs, aan de centrale balie van de rechtbank in Utrecht afgegeven. Al mijn vorige brieven heb ik ook tegen ontvangstbewijs afgegeven. Desondanks deelde de rechtbank en het Openbaar Ministerie mij telkens telefonisch mede dat er geen brieven te vinden waren!

Ik verzoek u dan ook dit schrijven aan het dossier toe te voegen!

Ik verzoek u binnen 2 weken door middel van een duidelijk inhoudelijk antwoord op dit schrijven te reageren. Doet u dit niet, dan dien ik een klacht tegen u in en zal ik aangifte tegen u doen.

N.G. van den Ham

Klokkenluider
Melder van Misstanden
Journalist                                          .