KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 30 augustus 2018

Zijn de technische problemen na 10 dagen eindelijk opgelost voor website Nico van den Ham | Nederland ?

Onderstaande video is bewerkt met ons nieuwe videobewerkingsprogramma.
Wij zijn tevreden, maar begrijpen maar niet waarom onze prachtige reportage, waar
we dagenlang aan hebben gewerkt, in en vanaf de wereldberoemde Amsterdamse Westertoren, met datzelfde programma volledig is mislukt.
Nico legt het één en ander uit in onderstaande video. 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 24 augustus 2018

Onbeheersbare problemen voor Nico van den Ham én mogelijk ook voor zijn website

Na een update van Windows 10 kreeg ik enorme technische problemen. Al dagenlang ben ik, samen met iemand anders,
bezig om dit op te lossen.

Tevens word ik gedwongen om heel veel tijd te besteden
aan de problemen die ik als klokkenluider al 9 jaar heb met
de meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende
>>> misdaadorganisatie die ons land kent. De immense gemenigheid en gerechtelijke zwendel van de betreffende Zwarte Toga criminelen maken het dat ik niet meer weet wat ik moet doen.

Het 'in de lucht houden' van de website, maar vooral ook de ongelijke strijd tegen de misdaadorganisaties kost veel geld. Geld dat er niet is. 


De vraag of ik nog doorga is niet aan de orde. De vraag is of ik nog door kán gaan. Wegvluchten uit deze aanhoudende afschuwelijke situatie, op wat voor een wijze dan ook en zoals velen reeds deden, is waarschijnlijk nog de enige optie. 

Nico van den Ham
Klokkenluider
Melder van Misstanden
Journalistmaandag 13 augustus 2018

Koning Willem-Alexander bij 125-jarig jubileum The Hague Conference on Private International Law

Willem de Zwijger
Regelgeving
Koning Willem-Alexander zal op woensdagmiddag 12 september aanstaande aanwezig zijn bij de viering van het 125-jarig jubileum van The Hague Conference on Private International Law (HCCH). De intergouvernementele organisatie stelt internationale verdragen op (‘Hague Conventions’) om te komen tot uniforme internationale regelgeving. Het gaat om besluiten die uitsluitend door nationale regeringen samen worden genomen en dus niet door een instelling, zoals de Europese Unie, die boven de lidstaten staat. De gezellige middag vindt plaats in Theater Diligentia aan de Lange Voorhout 5 te Den Haag.

Kinderbescherming
HCCH richt zich met name op (internationale) civiele procedures, kinderbescherming en commerciële en financiële wetgeving. De organisatie heeft in totaal 38 Hague Conventions en andere instrumenten ontwikkeld die internationaal breed worden gedragen.


Kinderontvoering
Onder de belangrijkste Haagse verdragen zijn: het vergemakkelijken van het gebruik van openbare akten in het buitenland, interlandelijke adoptie en kinderontvoering. In 2019 rondt de HCCH een nieuw verdrag af over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen.

Verbonden
Aan de organisatie zijn 82 lidstaten verbonden. Ook de Europese Unie is lid. Daarnaast zijn 69 landen (niet-leden) verbonden aan één of meerdere opgestelde internationale verdragen door HCCH. 

Jeugdzorg
Koning Willem-Alexander >>> weet >>> heel >>> goed dat >>> zijn Nederlandse rechters, raadsheren en ander gerechtelijk tuig hun corrupte reet afvegen met zorgvuldig opgestelde bepalingen in internationale verdragen. Dit als die bepalingen niet zo goed van pas komen bij het bevoordelen van instanties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Misdaadgroep Jeugdzorg!

Uitkeringstrekker
Ondanks die wetenschap van Koning Willem-Alexander belooft het een hele gezellige middag te worden daar in Theater Diligentia waar het feest zal plaatsvinden. De bekendste uitkeringstrekker van onze verkapte schurkenstaat houdt wel van een feestje en gaat dat dan ook niet verstoren. Koning Willem-Alexander zal wijselijk zijn mond houden over de enorme ellende, leed en verdriet wat zijn onderworpen Nederlandse volk wordt aangedaan door het volstrekte schijt hebben aan zorgvuldig opgestelde bepalingen in internationale verdragen. Allemaal in Naam van de Koning. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 11 augustus 2018

Koning Willem-Alexander opent vrijdagmiddag 14 september 2018 zijn nieuwe gerechtsgebouw in Breda


Kinderbescherming
In het nieuwe gebouw aan de Stationslaan te Breda zijn drie organisaties gehuisvest: de rechtbank Zeeland-West-Brabant, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming.Huilen
Het enorme gebouw telt 15 verdiepingen en bevat maar liefst 27 zittingszalen waar door corrupte rechters de levens van grote groepen gewone mensen in naam van de Koning kapot kunnen worden gemaakt. Verder zijn er nog vele kantoren, waar door rechters, advocaten, officieren van justitie, grote organisaties en door hen belangrijk geachte personen het één en ander >>> stiekem kan worden >>> bekokstoofd!

Zelfmoord
Ook zijn er verschillende publieksruimtes waar het onderworpen klootjesvolk, onder het genot van een kopje koffie of thee, zich op een zitting kan voorbereiden. Na de terechtzitting kunnen die ruimtes ook worden gebruikt om na te huilen of na te denken over >>> zelfmoord

Economie
Aanleiding voor de nieuwbouw, die ruim twee jaar in beslag nam, was er sterke toename aan rechtszaken. Rechtszaken die in vele gevallen, met name betreffende het civiel recht, de motor zijn voor deze >>> economie.

Gymnasium
Geïndoctrineerde leerlingen uit de tweede klas van het Stedelijk Gymnasium zullen tijdens de opening een rechtszitting naspelen die bijgewoond wordt door de baas van het hele spul, Koning Willem-Alexander.

Open Huis
Op 
zaterdag 29 september aanstaande tussen 10.00 en 16.00 uur is er Open Huis.
De deuren van het nieuwe gerechtsgebouw te Breda staan dan ook open zodat de slaafse Jan met de pet, samen met zijn onderdanige Truus, ook (alvast) een kijkje kunnen komen nemen.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad,
Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 9 augustus 2018

Rechtbankpresident Mendlik tracht Nico van den Ham middels gerechtelijke schoftenstreek verder te slopen

De trotse, zelfverzekerde, corrupte
 rechtbankpresident mr. Julia Mendlik
Opnieuw een gerechtelijke aanval op klokkenluider, melder van misstanden en eerlijke, recht voor zijn raap, journalist (dus zonder perskaart!) Nico van den Ham. Dit keer door de trotse, zelfverzekerde, maar corrupte rechtbankpresident van Rechtbank Midden-Nederland, mr. Julia Mendlik.

Slachtoffers van criminele rechters die klachten bij rechtbankpresidenten indienen over die rechters krijgen daar vrijwel nooit een inhoudelijk antwoord op, omdat die klachten meestal niet zo goed van pas komen.

Nico van den Ham diende géén klacht in over de tot op het bot verrotte, criminele rechter, mr. C.M.A.T. van der Geest bij rechtbankpresident mr. Julia Mendlik, maar kreeg van haar wél een antwoord, omdat dat antwoord wél goed van pas komt om Nico van den Ham nog verder te slopen.

Klik hieronder op de link voor de brief die Nico van den Ham vandaag bij de centrale balie van de rechtbank in Utrecht tegen ontvangstbewijs gaat afleveren. Uit de brief blijkt waarom mr. Mendlik Nico van den Ham deze gerechtelijke schoftenstreek levert. 

>>> Brief aan rechtbankpresident mr. Julia Mendlik

Zie ook:

>>> Beslissing aanhoudingsverzoek

>>> Proces-verbaal van in het geniep gehouden rechtszitting

>>> Brief aan rechter mr. C.M.A.T. van der Geest

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.

maandag 6 augustus 2018

Hoe rechtbankpresident mr. Julia Mendlik de criminele werkwijzen van rechter C.M.A.T van der Geest verhult

Steeds meer slachtoffers van de tot op het bot verrotte rechtspraak doen aangifte tegen klassenrechters. Ook worden grote aantallen klaagschriften over de misdadige werkwijzen van die rechters tegen ontvangstbewijzen afgeleverd bij verschillende instanties, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Meestal krijgen de gedupeerden geen enkele reactie. De reden van het niet reageren is omdat de grootste, meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende misdaadbende die Nederland kent, de Rechtspraak en haar kliek, al die aangiften en klaagschriften niet zo van pas komt! Dit bij het bevoordelen van grote organisaties of 'belangrijke' personen!  

De rechtbankpresident van de rechtbank Midden-Nederland, mr. Julia Mendlik heeft, voor zover wij dat kunnen nagaan, nu iets nieuws bedacht. Mr. Mendlik wees een klacht van Klokkenluider, Melder van Misstanden, Nico van den Ham af! Een klacht die Nico niet heeft ingediend bij de rechtbankpresident. De reden voor het wel 'reageren' in de vorm van die nep afwijzing is omdat die valselijke afwijzing bij het veroordelen van Nico van den Ham wel goed van pas komtKlik voor de nep afwijzing >>> hier.
Nico van den Ham legt verder in onderstaande video uit op wat voor een onrechtmatige, misdadige wijze het Corrupte Zwarte Toga Tuig samenspant. >>>
Beslissing aanhoudingsverzoek


>>> Proces-verbaal van in het geniep gehouden rechtszitting

>>> Brief aan rechter mr. C.M.A.T. van der Geest

>>> Nep afwijzing van rechtbankpresident mr. Julia Mendlik


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur,Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 3 augustus 2018

Nico van den Ham wil nog niet sterven en stuurt zorgverzekeraar Zilveren Kruis opnieuw een e-mail.

Betalen of
Immense ellende en moeilijke keuzes voor grote groepen Nederlanders die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, steeds dieper in de schulden komen, maar toch nog willen overleven.

Zo ook voor Nico van den Ham die het helemaal niet meer ziet zitten 

en in al zijn wanhoop vanmorgen
nog maar eens een e-mail naar

eten kopen 


zorgverzekeraar Zilveren Kruis zond.

Nico van den Ham lijdt niet alleen aan de vreselijke, uitzichtloze situatie die al zo lang voortduurt, maar meer nog aan het feit dat het onderworpen volk, op wat enkele uitzonderingen na, niet bereid is onmiddellijk wat aan deze en de vele andere smeerlapperij, waar velen aan worden blootgesteld, te gaan doen!

Massaal, heftig en langdurigHieronder de e-mail.

_______________________________


Nico van den Ham <nico.vandenham@gmail.com>

10:36 (30 minuten geleden)
aan zorg.financieel

van: Nico van den Ham <nico.vandenham@gmail.com>

aan: zorg.financieel@zilverenkruis.nl
datum: 3 augustus 2018 om 10:36
onderwerp: REACTIE OP UW BRIEF

verzonden door: gmail.com


Mevrouw/heer,


Op 25 juli 2018 zond ik u een e-mail. Die e-mail publiceerde ik als artikel ook op mijn website >>> Nico van den Ham kan zijn eigen (zorg) risico niet betalen en                               stuurt Zilveren Kruis een e-mail

Op 27 juli 2018 ontving ik van u een antwoord >>> per post. Het betrof een standaardbrief die wellicht bedoeld was als reactie op mijn e-mail van 25 juli 2018. In uw brief gaat u niet inhoudelijk in op wat ik u heb gemeld in mijn e-mail.

Gisteren sprak ik telefonisch langdurig met uw medewerkers over de kwestie. Er kwam maar één oplossing uit en dat was betalen! Ik kan niet betalen, want dan kan ik geen eten meer kopen en dan verhonger ik!

Niets betalen lijkt mij dan ook de beste oplossing. De dood staat al geruime tijd bij mij voor de deur. Dit gelet op mijn leeftijd, maar vooral vanwege de aanhoudende, immense en allesverwoestende stress die dagelijks door mijn lichaam raast.

Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat de dood spoedig binnendringt als ik mijn lichaam nu ook nog eens, bovenop het voornoemde, belast met te weinig, helemaal niet eten of door eten van zeer slechte kwaliteit naar binnen te proppen.

Mogelijk kan ik de dood zo nog enige tijd - één maand, drie maanden, één jaar ? - buiten de deur houden.

Ik heb over deze kwestie een tweede artikel geschreven. Als u onderstaande link aanklikt, gaat u naar dat artikel en dat kunt u tezamen met deze e-mail beschouwen als een reactie op uw standaardbrief van 27 juli jl.

>>> Zorgverzekeraar Zilveren Kruis doet Nico van den Ham een 'meer dan                   fantastisch' aanbod!.


____________________________NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zorgverzekering, Overleven, Dood, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Politiek, Mediacensuur, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 1 augustus 2018

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis doet Nico van den Ham een 'meer dan fantastisch' aanbod!

Bezoekersaantallen
Nadat ik van zorgverzekeraar
Zilveren Kruis enkele weken geleden
dit >>> declaratieoverzicht had gekregen, stuurde ik hen een open antwoord e-mail die ik in dit
>>> artikel op deze website publiceerde. Blijkbaar zitten de buitenproportionele zorgkosten velen heel erg hoog, want de bezoekersaantallen (en de reacties) op dat artikel waren enorm!

Twitter
Op Twitter, waar ik de artikelen op deze site promoot, kreeg ik van het Zilveren Kruis een tweet met de mededeling dat zij het daar bij de zorgverzekeraar vervelend vonden dat ik zo in de moeilijkheden zat en dat zij snel contact met mij zouden opnemen. Inmiddels is deze tweet om onduidelijke redenen wel weer verwijderd. 

Antwoord 
Vervolgens kreeg ik van de zorgverzekeraar een heel vriendelijk opgestelde brief. Die brief vindt u hier >>> reactie Zilveren Kruis.

Rechters
Net zoals corrupte >>> officieren van justitie en criminele >>> rechters dat doen, ging de zorgverzekeraar in haar vriendelijke brief niet in op het belangrijkste dat ik in mijn e-mail aan hen had gemeld, citaat: 'Ik kan die € 166,66,- dan ook absoluut niet betalen. De boodschappen zijn nooit eerder zo duur geweest als nu, dus ook een betalingsregeling is ​​niet haalbaar'. Einde citaat.

Debiteurenmanagement 
De manager, Jeroen van de Werken, van het Debiteurenmanagement van het Zilveren Kruis ging dus volledig voorbij aan het gegeven, dat ik hem had medegedeeld, dat een betalingsregeling niet kon, omdat ik dan geen eten meer zou kunnen kopen. 

LAVG Gerechtsdeurwaarders
Jeroen van de Werken meldde in zijn vriendelijk opgestelde schrijven nog wel even fijntjes; citaat: 'Naast € 166,66 is er een dossier bij LAGV. Voor meer informatie neemt u contact op met LAVG'. Einde citaat. LAVG is een gerechtsdeurwaarder. Dat dossier is goed voor € 1.048,16, zo meldde LAVG mij op 18 januari jl. Voor die € 1.048,16, die inmiddels wel meer geworden zal zijn, willen de grootgraaiers ook wel een regeling treffen, zo bieden zij in al hun brieven die ik van hen krijg aan. Ik heb nog veel meer van die, al dan niet vriendelijk opgestelde, brieven van (andere) deurwaarders waar mij betalingsregelingen worden aangeboden.

Misdrijf

Al dat gedonder met die deurwaarders is gekomen nadat er een zeer levensingrijpend misdrijf, door de Amsterdamse rechter, >>> crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, jegens mij is gepleegd. Voordat ik het slachtoffer van deze gerechtelijke schurk was, had ik nimmer schulden en was ik nooit te laat met betalen. In die tijd was ik ook nog niet zo bang voor mijn deurbel. Nu ben ik blij als het weekend is, want in het weekend komen 'ze' meestal niet.  

Belangrijkste
Omdat zorgverzekeraar Zilveren Kruis in haar antwoordbrief niet ingaat op datgene wat hen niet van pas komt, maar ik in mijn e-mail aan hen, als belangrijkste, wel heb opgeschreven, reageer ik niet meer met een e-mail of brief op hun antwoord. Wel zal ik de link naar dit artikel, in een e-mail naar het Zilveren Kruis toezenden zodat ze toch nog wat te lezen hebben.  

Trein
Vanmiddag moet ik weer op reis; dat moet met de trein! Een misdadig duur vervoersbewijs kopen kan ik niet, want ook daarvoor heb ik geen geld. Ik zal wel weer een bekeuring krijgen en ook dat moet er dan nog maar weer bij. In oktober aanstaande is er een rechtszitting veroordelingszitting voor dat zwartrijden. Ik mag, zo blijkt nu al, mijzelf op geen enkele wijze >>> verdedigen. Altijd als ik op stations ben of in de trein zit, moet ik denken aan mensen die in hun wanhoop betreffende hun deurwaarders-ellende als laatste optie/uitvlucht voor zo'n rijdende trein zijn gaan staan. Elke dag is er wel een radeloos iemand in onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden die de spoorwegen daarmee belast.  

Nek
Ik ga niet voor een rijdende trein staan en ga nog even door met overleven, of beter: lijden aan het leven. Voor diegenen die wel zelfmoord gaan plegen, denk ook eens aan de machinist, de conducteur en diegenen die jouw uiteengespatte zooi moeten opruimen. 'Die lucht vergeet je nooit meer', vertelde een machinist, die ik er over had aangesproken en er al meerdere had doodgereden, kortgeleden nog aan mij. Beter is het, als je het dan toch gaat doen, om je nek op de rails te leggen. Dat geeft nauwelijks rommel en de trein kan spoedig weer verder. 

Nico van den Ham i.s.m. de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zorgverzekering, Zelfmoord, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Politiek, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.