KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 30 juli 2018

Centraal Bureau Statistiek (CBS) helpt schurkenstaat Nederland misdrijven tegen eigen volk te verbergen

Dat is wat Klokkenluider en Melder van Misstanden, Nico van den Ham ervan denkt en dat legt hij uit in onderstaande video.DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
 ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
 FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
 ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

>>>
 Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te                     ondernemen tegen criminele rechters


>>>
 Nico van den Ham vraagt de VVD'ers Van Miltenburg en Wiebes actie te               ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt Kamerleden Marcouch en Van Bommel actie te             ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt Sybrand van Haersma Buma (CDA) actie                        te ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham stelt aan minister Dijsselbloem de 'verkeerde' vragen               en wordt daarom bijna gearresteerd

>>> Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag              stellen. De marechaussee grijpt in!

>>> Nico van den Ham vraagt minister Stef Blok actie te ondernemen tegen                criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen            tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham gaat bij Koning Willem Alexander langs om te praten              over criminele rechters 

>>> Heftig Klaagschrift voor Procureur Generaal Jos Silvis

>>> Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem Alexander en spreekt              ook nog even minister Koenders 

>>> Belangrijke brief aan Procureur Generaal mr. J. Silvis over vele                              zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak

>>>
 Open brief aan Willem-Alexander van Nico van den Ham 

>>> 
PvdA'er Diederik Samson belazert Nico van den Ham

>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

>>> Nico van den Ham levert belangrijke brief af bij kasteel van minister                    Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie)

>>> Belangrijk schrijven aan minister mr. Ard van der Steur over vele                          zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak

>>> Semi-geheim debat over de Nationale Politie | Deel 1

>>> Professor Ybo Buruma op semi-geheim debat over de Nationale                            Politie. (Deel 3)

>>> V.m. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert                                      bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!

>>> Pieter van Vollenhoven op semi-geheim politiedebat over burger-                        kruimelwerk-criminaliteit. (Deel 4)

>>> POLITIEBAAS AKERBOOM ARROGANT EN STIEKEM

NIEUW!

>>> Nico van den Ham spreekt Minister Carola Schouten en andere politici                aan over criminele rechters.

>>> Bijzondere ontmoeting Lenie 't Hart | Nico van den Ham


​>>> Nico van den Ham spreekt Klaas Dijkhoff (VVD) en Léon de Jong (PVV)               aan over criminele rechters.


>>> Landelijke politiechef, gluiperd, Erik Akerboom, vlucht opnieuw weg voor            de vragen van Nico van den Ham.

>>> RTL-verslaggever Frits Wester weet nog steeds niets over                                    criminele rechters, maar belooft opnieuw....

>>> Nico van den Ham spreekt minister Koolmees en Kamerlid Moorlag aan              over criminele rechters

>>> De schoenen van Tweede Kamerlid Theo Hiddema en de wanhoop van
         Nico van den Ham


>>> Ministers Grapperhaus en Dekker vluchten weg voor vragen van 


Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Politiek, Mediacensuur, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 28 juli 2018

Slachtoffer corrupte rechters trapt toch nog enigszins in gladde praatjes van VVD-gluiperd Minister Dekker

Sander Dekker
Gisteren stuurde een slachtoffer van- en medestrijder tegen corrupte rechters een e-mail met een bijlage naar meerdere andere door de Rechtspraak gedupeerden. Wij kregen er ook een. De bijlage betreft een brief van VVD-minister van Rechtsbescherming (???) Sander Dekker aan de Tweede Kamer. Hieronder de tekst uit de
e-mail, Nico van den Ham zijn antwoord daarop én de
>>> brief van minister Dekker. 


Wij vroegen geen toestemming voor publicatie van de tekst van de e-mail en daarom is de naam Engelbert door ons verzonnen. 

_____________________________

Heren

Hierbij bijzonder positieve brief van minister Dekker betr. buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht. Het zou mooi zijn als de ministeries zelf dit ook in
de praktijk brengen.

Groet, Engelbert

_____________________________Hallo Engelbert,

'Bijzonder positieve brief van minister Dekker'?

Combineer de brief met het gedrag wat het VVD-bendelid tegenover mijn >>> camera vertoonde èn wat hij onlangs bij het staats tv-programma, EenVandaag, vertelde.
Daar ging het om de vergoeding aan sociale advocaten. Over die schamele vergoeding gaat het in feite ook in die brief. Dat gebeurt op een verkapte slinkse wijze. Dat zie je pas als je de brief leest èn nog eens naar de uitspraken luistert die minister Sander Dekker deed in EenVandaag. Dat kan >>> hier.

Minister Dekker verwijst in zijn brief naar tal van organisaties waar de burger, in plaats van naar de rechter, heen kan! Organisaties waarvan bij ingewijden meer dan bekend is dat deze organisaties deel uit maken van de corrupte kliek van... de Rechtspraak.

Een niet door de staatsmedia (of door zo'n brief) geïndoctrineerd mens, dus een mens dat nog enigszins in staat is om op een natuurlijke, logische wijze na te denken, zal naar aanleiding van dit gebral, neergeschreven op maar liefst 13 kantjes, alleen maar kunnen concluderen dat we hier te maken hebben met een slimme, veel leed, ellende en verdriet veroorzakende crimineel.

Een volksmisleider die het volk voorliegt en oplicht - zoals van een echte VVD'er wordt verwacht - en dus absoluut niet in deze maatschappij thuishoort maar in het gevang!


Vriendelijke groet,

Nico                      
               De brief van minister Dekker, klik >>> hier

Wij vroegen geen toestemming voor publicatie van de tekst van de e-mail en daarom is de naam Engelbert door ons bedacht. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek, Volskmisleiding, VVD, Armoede, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

woensdag 25 juli 2018

Nico van den Ham kan zijn eigen (zorg) risico niet betalen en stuurt Zilveren Kruis een e-mail

'Wij schrijven rond 23 juli 2018 € 166,66 af van uw rekening'

Dat schreef Zilveren Kruis heel enthousiast in een brief/declaratieoverzicht die Nico van den Ham onlangs van de zorgverzekeraar ontving.

Pagina 1 van dat declaratieoverzicht is
>>> hier te zien.

Nico schreef onderstaande e-mail en zond die vandaag naar Zilveren Kruis toe. 

___________________________


Nico van den Ham <nico.vandenham@gmail.com>

06:33 (0 minuten geleden)

aan zorg.financieel

van: Nico van den Ham <nico.vandenham@gmail.com>
aan: zorg.financieel@zilverenkruis.nl

datum: 25 juli 2018 om 06:33
onderwerp: DECLARATIEOVERZICHT ZILVEREN KRUIS
verzonden door: gmail.com


Betreft: declaratie

Uw kenmerk: 935949141-180-0002

Mevrouw/heer,

Op 3 juli 2018 ontving ik van u een declaratieoverzicht betreffende eigen risico. In uw begeleidende brief kondigt u op enthousiaste wijze aan dat u omstreeks 23 juli 2018
een bedrag van € 166,66,- van mijn rekening gaat afschrijven. Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat dat niet zal gaan lukken.

Hoe dat komt, is een lang verhaal maar ik zal proberen het u in het kort uit te leggen.
Ik heb in het jaar 2009 iets goeds gedaan voor de maatschappij! Echter, een grote organisatie, de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, was niet blij met mijn actie en maakte van mij een klokkenluider. U weet vast wel wat dat is. Zo niet dan vindt u het >>> hier.

Van Klokkenluiders worden, in een schurkenstaat zoals Nederland is, de levens volledig verwoest! Dat is algemeen bekend, maar dat blijft wel zo. Er is veel gebeurd in de afgelopen 9 jaren. Te veel om allemaal in deze e-mail op te schrijven. Er zijn rechtszaken geweest die mij veel geld hebben gekost.
Alles wat ik naar voren heb gebracht in die procedures wat ten voordele was van mijn persoon, maar wat de klassenrechters niet van pas kwam bij het bevoordelen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, is door die rechters genegeerd.

In de processen-verbaal van die rechtszittingen was van het door mij naar voren gebrachte niets vermeld. Datzelfde geldt voor de vonnissen. Wel is in die vonnissen valselijk vermeld dat ik mijn stellingen niet heb onderbouwd! Daar had moeten staan, dat de rechter met mijn onderbouwingen en de vele bewijsstukken die ik had (en nog steeds heb) schaamteloos zijn corrupte justitiële reet heeft afgeveegd.

Ik heb dus alle zaken verloren. In mijn wanhoop ben ik een website begonnen en heb al dat onrecht én dat van vele anderen, die in vergelijkbare situaties ook zo het slachtoffer zijn geworden van de rechtspraak, op die website gepubliceerd.

Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot werd daar op een gegeven moment zo kwaad over dat zij de corrupte klassenrechter, mr. R.H.C. Jongeneel heeft ingezet om mijn persoon nog verder kapot te maken.

Mr. Jongeneel heeft voor misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot bij mij een schuld gecreëerd van bijna € 12.000,- Dat was een buitenproportionele dwangsom (dus een boete) plus gerechtelijke kosten. Die boete kreeg ik omdat ik mijn goudeerlijke artikelen over Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot niet van mijn website wilde verwijderen.

Daarna heeft Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot een andere klassenrechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, ingeschakeld. Aan hem is gevraagd of hij één van de zwaarste misdrijven die je op een mens kan toepassen, wilde uitvoeren. Ik werd op mijn 63 jaar, zonder dat daar een rechtszaak over is geweest, dus geen hoor en wederhoor, nota bene het beginsel van de rechtspraak, in het geniep door deze rechter voor straf voor mijn artikelen op mijn website dakloos gemaakt.

​Ik ben op ​een extreem ​onrechtmatige wijze dakloos gemaakt door​ mr. C.L.J.M. de Waal. ​Hij​ heeft ​alle bepalingen die liggen verankerd in de huurwet, andere nationale wetsartikelen ​én meerdere internationale verdragen​, waar ook een rechter zich aan moet houden, aan zijn laars gelapt. Van hoeveel medemensen mr. C.J.L.M. De Waal op ​een ongeveer vergelijkbare wijze het leven heeft verwoest​,​ weet ik niet, maar het zullen er ongetwijfeld veel zijn.

In Nederland worden dagelijks tientallen gezinnen met ​(​kleine​)​ kinderen ​uit ​hun huis gesleurd in opdracht van rechters zoals mr. C.L.J.M. de Waal. Een vergelijking met wat er met de ​J​oden gebeurde in de periode 1940-1945 is hier absoluut op zijn plaats. ​Echter met dit verschil​, ​dat nu alle ​'​soorten ​'​van de Nederlandse bevolking aan de beurt komen en ​dus ​niet alleen Joden en zigeuners.

Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeur​t​ als zijn basisbehoefte, woonruimte, hem/​ ​haar is afgepakt. Alles, maar dan ook alles wat met mijn leven te maken ​had​, ​werd​ daardoor op mijn oude dag overhoop getrokken.
Het komt, zoals dat met de meeste mensen ​van​ boven de 40 ​die dakloos zijn gemaakt, nooit meer goed​!​ Daarom is het dakloos maken ​en houden van mensen ​ook zo​'n zwaar misdrijf.

Ik heb op mijn 63 jarige leeftijd, ziek gemaakt door de jarenlange beestachtige klokkenluidervervolging, als dakloze ​2 winters winter moeten overleven. Dat is gelukt, maar dat heeft veel geld gekost. Zo veel, dat ik nu niets meer heb. Ik ​heb, na die 2 jaren, wel weer woonruimte​. Ik ben, zoals dat met vrijwel elke dakloze gaat, terechtgekomen bij het CAK en betaal torenhoge boetes voor de zorgpremie. Ik ben niet meer dakloos, maar de kans dat ik dat wel weer word is niet gering. Veel is onzeker en verder is het leven een regelrechte hel. Alles wordt nog steeds in het werk gesteld om mijn belabberde situatie nog verder te verergeren! Het komt, zoals ik al eerder meldde, nooit meer goed.

​Mijn gezondheid staat op een laag pitje en de dood staat, ook mede gelet op mijn leeftijd, voor de deur. Gelukkig hoef ik niet zo lang meer! Tot die tijd moet ik doen wat het natuurlijk gevoel mij ingeeft om te overleven. Dat is de huur op tijd betalen (zoals ik altijd heb gedaan) gas, elektriciteit en internet. Dan blijft er bijna niets over. Wat er over blijft besteed ik aan eenvoudig eten. Logisch toch? Zo probeer ik het nog even vol te houden en het definitieve einde uit te stellen.

Ik kan die € 166,66,- dan ook absoluut niet betalen. De boodschappen zijn nooit eerder zo duur geweest als nu, dus ook een betalingsregeling is ​​niet haalbaar.

I​n het kader van openheid, eerlijkheid en in het algemeen belang, wordt deze e-mail ook op mijn website gepubliceerd.

Hopende u zo voldoende te hebben ingelicht.

​In angst afwachtend wat er nu allemaal weer gaat gebeuren, toch nog een armlastige, vriendelijke groet,

Nico van den Ham
Journalist​


___________________________

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Armoede, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

maandag 23 juli 2018

Advocaten stoppen met advocatuur vanwege lage vergoedingen en bedreigingen door corrupte rechters.

HEMA 
Onlangs melde het gecensureerde tv-programma, EenVandaag (video), dat sociale advocaten ermee stoppen omdat zij het financieel niet meer kunnen redden. Ons was allang bekend dat je meer verdient met het verkopen van warme worsten bij de HEMA dan voor advocaatje spelen voor Jan met de Pet. Maar wat de staatsomroep er niet bij mag vermelden en dat dan ook misdadig genoeg niet doet, is dat veel advocaten ook nog eens zwaar door corrupte rechters èn hun eigen beroepsorganisatie, de Orde van Advocaten, worden bedreigd! Verder lezen onder de video...Dat bedreigd worden door rechters geldt niet voor veel geld verdienende zogenaamde Zuidas advocaten. Ook zij weten (dat is hen wel ingeprent) hoe de rechters het willen hebben en handelen daar dan ook naar. Ga je toch tegen zo'n rechter in dan wordt je er bij zo'n groot, gerenommeerd crimineel advocatenkantoor uit geflikkerd en dan doe je niet meer mee aan die ene, vuile economie. Welke economie? Deze >>> economie.  

Bedreigen
Meer en meer krijgen wij meldingen over advocaten die door rechters en raadsheren, rechtstreeks, of via één van de kliek leden van de Rechtspraak, bijvoorbeeld de Orde van Advocaten, worden bedreigd! Die meldingen krijgen wij van verschillende slachtoffers van corrupte rechters. Tot onze verbazing beginnen advocaten hier (in hun wanhoop?) enigszins met hun cliënten over te praten. Zij geven schoorvoetend toe dat zij door rechters en raadsheren worden bedreigd en daardoor voor hun cliënt veel dingen niet kunnen doen!  

Bang
Sinds enige tijd zijn er ook wat advocaten die rechtstreeks aan ons vertellen hoe zij door rechters worden bedreigd! Helaas zijn de meesters in de rechten bang! Zo bang dat zij dit niet voor onze camera durven te verklaren. Perskaartjournalisten, dus ook EenVandaag, weigeren categorisch hierover te melden. Alles maar dan ook alles wordt in het werk gesteld om de Schurkenstaat der Nederlanden op een rechtsstaat te doen laten lijken. Onder andere Frits Wester (RTL4), weet nog steeds >>> nergens van.

Misdrijven
Ondertussen passen criminele rechters, in samenwerking met hun omvangrijke kliek, lachend, schaamteloos en openlijk (wie maakt ons wat) steeds meer en steeds zwaardere misdrijven toe op onschuldige burgers. De zelfmoorden van de in het nauw gedreven burgers nemen fors toe!  

Begrip 
Doordat wij steeds meer meldingen krijgen over èn van advocaten die beweren dat zij door rechters worden bedreigd èn omdat ons langzamerhand duidelijk wordt dat een sociale advocaat vaak minder overhoudt dan iemand met een bijstandsuitkering, kijken we inmiddels wat anders tegen die sociaal advocaten aan. Dat neemt niet weg dat wij vinden dat ze absoluut verkeerd bezig zijn en daarom behoren (op een enkele uitzondering na) tot de kliek van de grootse, meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie die ons schurkenland kent, de Rechtspraak.  

Onderworpen
Advocaten zijn, op wat enkele uitzonderingen na, net als het overgrote deel van het volk, onderworpen. Nota bene advocaten pikken alles wat hen op onrechtmatige wijze door rechters wordt voorgeschoteld en laten zich bedreigen! Maak in grote getale het werk van de abjecte rechters onmogelijk is onze oproep! Meerdere malen riepen wij het volk hiertoe al op. Daarop kregen we veel reacties met nog meer verhalen betreffende ellendige situaties veroorzaakt door criminele rechters. Inhoudelijke reacties betreffende onze oproep bleven uit. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Advocatuur, Zelfmoord, lassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

zaterdag 21 juli 2018

OPROEP NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND - WIE HEEFT OF WEET EEN TOGA MET OF ZONDER BEF


Het moet een echte (tweedehands) toga, maat 54-56, voor een advocaat of rechter, zijn. Dus niet één van
€ 15,- uit een feestwinkel, anders hadden we die natuurlijk al lang zelf aangeschaft.

De toga zal worden gebruikt voor ludieke en eerlijke voorlichting aan grote groepen van de door de reguliere media, betreffende de rechtspraak en haar omvangrijke kliek, voorgelogen Nederlandse bevolking.

Nico van den Ham is en wordt als klokkenluider - melder van misstanden - op een buitenproportionele wijze financieel volledig kapot gemaakt door beslissingen van meerdere extreem criminele rechters. 


De eventueel aangeboden toga zal dan ook aangeschaft en ter beschikking worden gesteld aan Nico van den Ham door de Stichting Harm Bos 1945. Zie daarvoor het bovenste item in de linkerkolom van deze site of klik >>> hier.    


Reacties: nico.vandenham@gmail.com

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

woensdag 18 juli 2018

Prof. dr. ir. A.F.P. van Putten over de rechtspraak

Nico van den Ham ging onlangs naar Eindhoven en bezocht professor Van Putten. Dit met de vraag wat we nog kunnen doen om de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende gerechtelijke zwendel die dagelijks plaatsvindt in de Nederlandse gerechtsgebouwen te stoppen. Van Putten heeft al veel wetenschappelijke stukken op zijn naam staan betreffende de rechtspraak. De professor schrijft de stukken in samenwerking met zijn vrouw M.E. van Putten-Veeken. De stukken zijn gepubliceerd op zijn website >>> HOLLANDPROMOTE.COM. Deze website is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.     Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

maandag 16 juli 2018

DE RECHTSPRAAK: OPROEP AAN LERAREN EN SCHOOLDIRECTEUREN

Activiteiten
Ook dit jaar vindt er weer de Week van de Rechtsspraak plaats. Dit keer is dat van 24 tot en met 28 september. Tijdens deze week vinden er bij rechtbanken en gerechtshoven in het hele land activiteiten plaats. Dat gebeurt om de kennis van het, reeds door de reguliere media voorgelogen,  onderworpen volk inzake de zogenaamde gang van zaken bij de Rechtspraak en het werk van de rechter nog meer te vergroten.

Vriendelijk
Ook dit jaar bezoeken, zich heel vriendelijk voordoende, rechters en raadsheren vanuit het hele land middelbare scholen om met leerlingen in gesprek te gaan over het recht en het werk van de rechter. Er zal uitsluitend goedgunstig worden gesproken over rechters, raadsheren, advocaten en de overige kliek van de Rechtspraak. De rechters zijn getraind in voorliegen en bedriegen en hebben daar vanwege hun >>> dagelijkse werk veel ervaring in. 

Geloofwaardig
De rechters en raadsheren zullen er alles aan doen om geloofwaardig over te komen tijdens het bezoek aan uw school. Dit om onder andere te voorkomen dat uw leerlingen zelf op zoek gaan naar eerlijke informatie over de Rechtspraak en haar omvangrijke kliek. Uw leerlingen zullen zo een positief beeld overhouden aan het bezoek van de magistraat. 

Informatie
Ontvangt uw klas of school ook graag een rechter of raadsheer tijdens de
Week van de Rechtspraak om uw leerlingen te laten voorliegen over datgene
wat er gebeurt in de Nederlandse rechtszalen?
Stuur dan een e-mail naar >>> 
weekvanderechtspraak@rechtspraak.nl.
Via dit e-mailadres kunnen docenten, schoolleiders, leerlingen en iedereen die interesse heeft meer informatie opvragen. Of ga eerst naar >>> Week van de Rechtspraak of >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op en de vele andere informatie over de rechtspraak op deze website.


Website
Als u uw leerlingen toch liever niet wilt laten voorliegen, maar op een eerlijke wijze geïnformeerd ziet, stuur dan geen e-mail naar de Rechtspraak, maar wijs ze op deze website.

Media
Hieronder een video met daarin een gesprek wat Nico van den Ham had met prof. dr. Cees Jan Hamelink, emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Media.
Zie ook:


>>> Professor Cees Hamelink: 'Ik raad mensen ernstig aan niet naar ... - TPO https://media.tpo.nl/.../professor-cees-hamelink-ik-raad-mensen-ernstig-aan-niet-naar-... 31 mei 2018 - Professor Cees Hamelink: 'Ik raad mensen ernstig aan niet naar NOS ... woest op hoogleraar die volk (terecht) aanraadt geen NOS Journaal ...

>>> Prof. Cees Hamelink: 'Overheden zijn grootste producenten van ... - TPO
https://politiek.tpo.nl/.../prof-cees-hamelink-overheden-grootste-producenten-nepnieuws...21 aug. 2017 - “Het eerste interview van politicoloog en historicus Coen de Jong met professor Cees Hamelink. Cees Hamelink is emeritus hoogleraar ...


>>> Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat? :: Universiteit van ... https://universiteitvannederland.nl/.../waarom-moet-je-niet-geloven-wat-in-de-krant-st... In dit college vertelt professor Hamelink waarom de waarheid altijd als eerste sneuvelt in een oorlog. Wil je meer weten? Als je enthousiast bent geworden, kun ...

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Reguliere Media, Nepnieuws, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

vrijdag 13 juli 2018

Rechter C.M.A.T. van der Geest maakt Nico van den Ham d.m.v. gerechtelijke zwendel verder kapot !

Het wordt alleen maar erger en erger! Rechters, officieren van justitie, advocaten en aanverwant gerechtelijk tuig doen waar ze zin in hebben en hebben lak aan elke wettelijke bepaling die hun niet van pas komt bij het bevoordelen van de 'boven ons gestelden'. Grote groepen medemensen worden, met kleine kinderen en al, hun woningen uitgezet en niet zelden de zelfmoorddood ingedreven. Bedrijven worden, voor het gewin van geldbanken, van zakenmensen afgepakt en hebben niets meer. Nergens ter wereld worden zoveel kinderen bij hun ouders weggehaald, omdat misdaadgroep Jeugdzorg en haar kliek daar zoveel geld aan verdient. Onze minderjarige kinderen worden door ziekelijk geil, gerechtelijk Zwart Toga Tuig straffeloos verkracht en voor het leven beschadigd enz. enz. De reguliere media zwijgt en het voorgelogen, onderworpen volk kijkt toe. Ook voor Melder van Misstanden, Nico van den Ham, die nu van het civiel recht in het strafrecht is terechtgekomen, zit er wellicht nog maar één ding op. Wegvluchten! Op welke wijze dan ook. Lees het proces-verbaal wat Nico deze week kreeg van een stiekem gehouden terechtzitting, het antwoord wat Nico van den Ham aan de corrupte rechter, mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest, schreef en vandaag tegen ontvangstbewijs aan de rechtbank zal gaan afgeven. 

Klik voor een beter leesbaar proces-verbaal en de antwoordbrief die Nico aan de rechter schreef >>> hier.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

maandag 9 juli 2018

Ministers Grapperhaus en Dekker vluchten weg voor vragen van Nico van den Ham inzake corrupte rechters

De rechtspraak is, net zoals het Openbaar Ministerie, een onderdeel van Justitie! Kijk in de korte video wat oplichter Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, als hij daar vragen over krijgt die hem niet zo van pas komen, antwoordt. Kijk ook wat de asociale, corrupte en onbeschofte Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, doet als Nico hem op een nette wijze aanspreekt. Deze extreme smeerlappen maken voor u de dienst uit in onze verkapte schurkenstaat. Het onderworpen Nederlandse volk kijkt gedwee toe hoe dit tuig gezamenlijk met haar kliek, waaronder het OM en de rechterlijke macht, grote groepen van hun medemensen kapot maakt. Ondertussen worden onze burgerkinderen door een groot aantal van dit soort smeerpijpen >>> verkracht. Maar ach.... wij beweren het al jaren. Nederland is een schurkenstaat die zijn weerga niet kent. >>> RTL4 en Jinek, evenals alle andere reguliere media, zwijgen over dit alles. Precies zoals van de perskaartjournalisten wordt verwacht. Van een enkele burgerjournalist die er wel zijn bek over opentrekt, wordt het leven verwoest of hij/zij wordt vermoord! Precies zoals dat gaat in een heuse schurkenstaat.       Deel 7 (slot). Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Censuur, Zelfmoord, Politiek, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

>>> Onderworpen Nederlander massaal door media bewerkt

zaterdag 7 juli 2018

De schoenen van Tweede Kamerlid Theo Hiddema en de wanhoop van Nico van den Ham

Nico stond weer eens 4 dagen lang voor de uitgang van de Tweede Kamer om politici en gecensureerde perskaartjournalisten aan te spreken over veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele rechters. Dat was niet omdat Nico dacht dat hij daar iets mee kon bereiken, maar om nog eens te laten zien dat er hier (en op andere tot nu toe geprobeerde wijzen) niets mee te bereiken valt. Wij hebben na onderstaande video met het stiekeme, komische Tweede Kamer duo Thierry Baudet en de hoogbejaarde dandy, Theo Hiddema, nog een laatste artikel met een video in deze serie. Daarin de minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid èn minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Wij weten niet meer wat we verder nog kunnen ondernemen. Dat weten we eigenlijk al langere tijd niet meer. Er moet snel wat anders gebeuren! Zo niet dan zijn we definitief verloren!            Deel 6.  Hieronder de video waarin nog eens te zien is hoe de boosheid van mr. Theo Hiddema jegens Nico van den Ham is begonnen. Nico sprak Hiddema op de meest nette wijze aan. De 'keurige' dandy begon onmiddellijk te schelden. 

Is Theo Hiddema nou zo'n ordinair persoon of is dit de wijze waarop het 'Forum voor Democratie' lastige vragen over Nederlands meest corrupte organisatie - de Rechtspraak - ontwijkt?  Allemaal voor de economie. Welke economie? Deze >>> economieZie ook: 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Censuur, Zelfmoord, Politiek, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

donderdag 5 juli 2018

Goed nieuws! Zes leeuwen eten drie 'mensen' op!

Een zoektocht door stropers naar neushoorns is deze week goed afgelopen! De stropers kwamen oog in oog te staan met zes hongerige leeuwen. Die konden hun geluk niet op en vielen de criminelen aan om hen vervolgens op te eten. 
Gelet op het aantal schoenen dat is gevonden, wat lichaamsdelen en een mensenhoofd die de leeuwen niet lusten, moeten de zes dieren zich te goed hebben gedaan aan minstens drie 'mensen'. De eigenaar van het Sibuya-reservaat in Kenton-on-Sea, waar het voorval plaatsvond, twijfelt er niet aan dat de slachtoffers stropers waren. Dat zou blijken uit de teruggevonden spullen. Zo was er onder andere een bijl, vermoedelijk bedoeld om de hoorns van gedode neushoorns af te hakken. De politie onderzoekt of het teruggevonden geweer eerder is gebruikt door stropers.  Start de video... woensdag 4 juli 2018

Nico van den Ham spreekt minister Koolmees en Kamerlid Moorlag aan over criminele rechters

Twee jaar geleden stond Melder van Misstanden, Nico van den Ham, dagenlang bij de uitgang van de Tweede Kamer te wachten op Tweede Kamerleden, staatssecretarissen, ministers en journalisten om hun te confronteren met die ene (o zo gehate) vraag: 'kunnen jullie eens aandacht vragen voor of iets doen aan dat massale gesjoemel door tot op het bot corrupte rechters in het civiel recht?' Gerechtelijke zwendel als het gaat om geschillen tussen partijen waarvan de één veel groter is dan de andere of de ene partij door de rechter belangrijker wordt geacht dan die andere? De afgelopen tijd stond Nico weer in Den Haag. Niet omdat hij denkt er nu wel wat mee te zullen bereiken, maar om nog eens te laten zien dat ze er allemaal belang bij hebben dat het bij de rechtspraak blijft zoals het is! Zwendel, zwendel en nog eens zwendel. Gerechtelijke zwendel! Allemaal voor die ene economie. Welke economie? Deze >>> economie!
Start de video...                   Deel 5
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Censuur, Zelfmoord,  Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

maandag 2 juli 2018

RTL-verslaggever Frits Wester weet nog steeds niets over criminele rechters, maar belooft opnieuw....

Ook journalist Jaïr Ferwerda van het praatprogramma Jinek 'gaat het doorgeven'.
Al jarenlang vragen grote groepen slachtoffers van de corrupte klassenrechtspraak aan journalisten en politici of zij eens de grote hoeveelheden bewijs willen bestuderen dat onomstotelijk aantoont dat rechters, advocaten en ander justitieel tuig veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende criminelen zijn! Maar helaas, wel veel aandacht voor de burgercriminaliteit oftewel het kruimelwerk van enkele leden van onder andere de motorclub Satudarah. Maar de waarheid over echte zware Zwarte Toga Misdadigers, die door middel van gerechtelijke zwendel in Naam van koning Willem-Alexander, voor deze >>> economie, het leven van veel medemensen, waaronder grote aantallen (kleine) kinderen, volledig kapot maken mag niet naar buiten worden gebracht! We wachten verder af, want wat rest ons anders?  Start de video...     Deel 4
.  


Zie ook:

>>> Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag            stellen. De marechaussee grijpt in!

>>> Juiste vragen

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Censuur, Zelfmoord,  Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

zondag 1 juli 2018

Mainstream media verzwijgen falen rechtspraak en fraude met aandelen

Civis Mundi Digitaal #61
door Ir. A.P.H. Peters

Intro

In de >>> code voor de journalistiek door het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren is het zo fraai te lezen:

“Een betrouwbare en pluriforme journalistiek is van het grootste belang voor de democratische samenleving, die niet goed kan functioneren zonder geïnformeerde burgers en een vrije uitwisseling van ideeën. In die open samenleving komt de journalist het recht op vrije nieuwsgaring toe, én de verantwoordelijkheid het nieuws waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te brengen.”

Wanneer echter de integriteit binnen de rechterlijke macht of oplichterspraktijken binnen de financiële wereld aan de orde worden gesteld geven de mainstream-media meestal niet thuis. Het heeft er alle schijn van dat het juist de hoofdredacteuren zijn die de journalist terug fluit als die het wel aandurft daar aandacht aan te besteden.

Het is dan ook de vraag of we in Nederland in een echte democratie leven zolang de mainstream – media wegkijkt als het over niet welgevallig nieuws gaat over de rechtspraak of financiële wereld.

Eind maart 2018 werd emeritus hoogleraar prof. dr. Cees Hamelink (internationale communicatiewetenschappen) >>> geïnterviewd door Nico van den Ham. 


Dit artikel verder lezen bij de bron op >>> Civus Mundi

Website >>> Civis Mundi

Website >>> ir. A.P.H (Toon) Peters  

De website - Wat u niet in de kranten leest - van Toon Peters is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site!