KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 28 december 2018

Nico van den Ham maakte een praatje (2e video) op de Dam met Anonymous for the Voiceless (2 video's)

Let op: de eerste video bevat schokkende beelden (dierenleed)! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Dierenmarteling, Dierenleed, Bio-industrie, Vegetarisme, Veganisme.   

donderdag 27 december 2018

Nog veel meer zware straf en censuur voor Melder van Misstanden | Klokkenluider Nico van den Ham

Het net sluit zich meer en meer. Ook voor Melder van Misstanden en Klokkenluider
Nico van den Ham. Langdurige gevangenisstraf en daarna opnieuw dakloosheid hangen de bijna 66 jarige Nico van den Ham als nieuwe straf voor het publiceren van de waarheid boven het hoofd. Video's publiceren werd al heel moeilijk gemaakt en nu worden sinds 19 december 2018 op Nico zijn Facebookpagina veel van zijn verwijzingen naar zijn website door Facebook verwijderd! Hieronder twee voorbeelden:   Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Koninklijk Huis, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 26 december 2018

Kersttoespraak van Koning Willem-Alexander met opmerkingen en vragen van Nico van den Ham

Willem-Alexander
Melder van Misstanden
Nico van den Ham 

Opmerkingen opmerkingen en vragen aan Koning Willem-Alexander betreffende zijn Kersttoespraak 2018 van Melder van Misstanden Nico van den Ham

Verleden
De Koning sprak ook nog over het verleden. 
Het verleden van zijn familie, ook de aangetrouwde, is bij velen onder ons bekend! Iemand met beetje fatsoen en enig schaamtegevoel in zijn donder zou zich nooit meer in het openbaar durven te vertonen als hij of zij deel uit zou maken van zo'n familie. Willem-Alexander wel en hij hield zelfs weer een Kersttoespraak!

De onveranderde tekst van de Majesteit is in het wit en de opmerkingen en vragen van van Melder van Misstanden Nico van den Ham, zijn in het blauw. 

__________________________


Het Kerstfeest verbindt ons… maar iedereen heeft er zijn of haar eigen gevoelens bij. Hoe beleeft u deze Kerst? Misschien kijkt u terug op een mooi jaar en geniet u van de sfeer en van de mensen om u heen. Misschien zijn dit juist moeilijke dagen omdat u zich eenzaam voelt. Of omdat u iemand verschrikkelijk mist die u zielsgraag bij u had gehad. Mijn vrouw en ik weten wat u doormaakt. 


Velen van ons hebben geen mensen om zich heen Koning Willem Alexander. Ook niet tijdens de Kerst. Dat komt vaak omdat zij de energierekening niet (meer) kunnen betalen. De sfeer waar u het over heeft in uw toespraak is dan een koude, dus onaangename en dan komen er geen mensen. Volgend jaar wordt het verwarmen van de woonruimte voor nog meer medemensen onbetaalbaar! 


Kerst laat maar weinig mensen onberoerd. Dit feest doet een beroep op ons geloof. In religieus opzicht, maar ook: het geloof in onszelf; in elkaar; in een gelukkige en vreedzame toekomst.


Veel mensen geloven niet in een God, zoals u wel weet. Vooral die mensen zouden graag willen geloven in diegenen die in ons land de dienst uit maken en recht spreken.
Door u, Koning Willem-Alexander, 
uw handlanger Mark Rutte en de rest van uw omvangrijke kliek, worden we categorisch voorgelogen, opgelicht en voor de belangen van >>> grote bedrijven en organisaties volledig kapot gemaakt. 

Het is niet altijd makkelijk dat geloof vast te houden. Wie het nieuws volgt, zakt de moed soms in de schoenen. Wat komt er terecht van alle mooie idealen en beloften? Berichten over intimidatie en extremisme - ver weg maar óók dichtbij - kunnen ons boos maken. Tegenover de sterke en brute krachten in de wereld staan gewone mensen machteloos… zo voelt het vaak.

Bedoelt u met dichtbije intimidatie de intimidatie van uw hulptroepen, zoals de politie, rechters, louche incassobureau's en gerechtsdeurwaarders, die in uw naam Koning Willem-Alexander, gewetenloos grote groepen van onze medemensen, terwijl zij nagenoeg niets meer bezitten, financieel nog verder uitwringen? 

Maar zou het niet kunnen dat we onze eigen rol onderschatten? Toevallig is het zeventig jaar geleden dat de Universele verklaring van de rechten van de mens werd aangenomen door de Verenigde Naties. U denkt misschien: ‘Wat moeten we met zo’n verklaring? Het klinkt zo ver weg allemaal’. Maar de drijvende kracht erachter - Eleanor Roosevelt - dacht daar heel anders over.


Extreem partijdige, criminele rechters, raadsheren en ander gerechtelijk tuig, denken daar nog anders over dan Eleanor Roosevelt, zoals u wel weet Koning Willem-Alexander! Zij vegen, als dat zo van pas komt bij het bevoordelen van de belangen van grote bedrijven, organisaties en door hen belangrijk geachte personen, hun misdadige, gerechtelijke reet af met die Universele Verklaring van de Rechten van de mens. Nóg veel erger: de gerechtelijke criminelen doen dat ook met de bindende bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen! Allemaal in uw naam, Koning Willem- Alexander en u schaamt zich niet eens daarvoor! Wat moeten uw dochters daar wel niet van denken?   

Zij (Eleanor Roosevelt -redactie-) zei: "Waar beginnen mensenrechten? Op plekken dicht bij huis, zó dichtbij en zó klein dat ze op geen enkele kaart zichtbaar zijn." Ze legt hiermee een direct verband tussen de straat waarin we wonen en de grote wereld.


Mooie woorden Koning Willem-Alexander? Maar uw in wanhoop gedreven 'onderdanen' schieten niets op met uw Koninklijk gebral, dat niets minder is dan ordinaire hersenspoeling en plegen massaal >>> zelfmoord.  

Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn óók afhankelijk van de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Een leven zonder angst en onverschilligheid wordt niet alleen bepaald aan verre vergadertafels, hoe onmisbaar die ook zijn. Daar gaan we gelukkig ook zelf over. We zijn minder machteloos dan we denken. Samenwerking heeft ons ver gebracht. 


Grote groepen Nederlanders leven in angst. Angst voor de brievenbus, want wat zal er vandaag weer in liggen? Angst voor de deurbel, want misschien is het een meedogenloze, beëdigde >>> corrupte  gerechtelijke deurwaarder die, ook weer in uw naam in uw naam, Koning Willem-Alexander, alles in beslag gaat nemen of diegene (en zijn/haar gezin) de straat op sleurt en dakloos zal maken. 

Verreweg de meeste Nederlanders voelen zich thuis in een omgeving waarin tegenstellingen niet op de spits worden gedreven en waarin conflicten zo goed mogelijk samen worden opgelost. Vergelijking met andere landen is vaak een bron van troost, zo niet van trots.


Uw nepnieuws-staatsmedia misleidt en verraadt haar eigen volk net zoals u dat doet Koning Willem-Alexander. Zij verwijst vrijwel elke dag naar andere landen en houdt uw onderdanen valselijk voor dat het in uw verkapte Schurkenstaat der Nederlanden veel beter is.   

De bereidheid om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons vèr gebracht. Dit was de basis onder ons land, 450 jaar geleden, toen een klein groepje Nederlandse gewesten tegen de verdrukking in de krachten bundelde en met succes zijn eigen weg ging. Zoiets was nog nooit eerder vertoond.


Praat mij niet over het verleden Koning Willem-Alexander. Het verleden van uw familie, ook de aangetrouwde, is bij velen bekend! Een mens met beetje fatsoen en enig schaamtegevoel in zijn donder zou zich nooit meer in het openbaar durven te vertonen als hij of zij deel uit zou maken van zo'n familie.

Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dát is de rode draad die door onze geschiedenis loopt, tot op de dag van vandaag. Dat is wat ons sterk maakt. Ja, er zijn problemen en soms grote spanningen. Maar Nederland is anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven. Dat is ook aan u te danken, hoe vanzelfsprekend en ‘normaal’ u uw bijdrage zelf misschien ook vindt.


U heeft het zeker over landgoed De Horsten en uw kapitale villa Eikenhorst Koning Willem-Alexander. Of gaat het over uw andere heerlijk verwarmde optrekje, Paleis Huis ten Bosch, waar u en uw gezin op dit moment naar aan het verhuizen bent.   

De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen! Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven.


Vooral dat nemen gaat u en uw asociale kliek bijzonder goed af Koning Willem-Alexander! 

Tijdens mijn bezoeken zie ik dat door heel Nederland, ook in het afgelopen jaar weer. Op veel plekken nemen burgers het heft in handen om samen dingen op te pakken en te organiseren. Dat kan het opknappen en runnen van een dorpshuis zijn. Of met je buurtgenoten overschakelen op duurzame energie. Of een verwaarloosd binnenterrein omtoveren tot een tuin waar alle bewoners plezier van hebben.


Uitnodigingen die u en uw misdaadkliek niet zo van pas komen, worden niet beantwoord Koning Willem-Alexander. 

>>> Nico van den Ham levert open brief/uitnodiging af bij Villa Eikenhorst van Koning Willem-Alexander

Juist in uitdagende omstandigheden zoeken mensen elkaar op. In oktober was ik te gast in het Hogeland van Groningen waar vijf dorpen hun krachten hebben gebundeld, van Kloosterburen tot Kleine Huisjes. De bewoners hebben hun dorp weer een hart gegeven en ontfermen zich bovendien over oudere en kwetsbare dorpsgenoten. Iedereen telt mee.


'Kleinschalig', denken sommigen misschien. Maar ik denk: 'groots'! Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes! We onderschatten vaak de positieve invloed die we met onze bescheiden mogelijkheden als mens kunnen hebben. Juist dicht bij huis wordt de wereld gewonnen.We kunnen samen niet alles. Maar wel veel. En aan mensen in de minst makkelijke positie, hebben we vaak het meest te danken.

Dat laatste klopt wel Koning Willem-Alexander. Klokkenluiders bedoelt u natuurlijk en die worden dan ook in uw naam door uw rechterlijke macht letterlijk de dood ingejaagd. Vermoord dus! 

Met Kerst triomfeert de eenvoud. Maria wikkelde haar kind in doeken en legde hem in een kribbe. Zelfs een hoekje in de herberg was niet beschikbaar. Een stal voldeed. Het Kerstfeest herinnert ons eraan dat we de belangrijkste bronnen van geluk maar al te gemakkelijk over het hoofd zien. Een mooie toekomst is mogelijk. Mits we het geloof in onszelf en in elkaar vasthouden!


Tijd voor uw kerstmaaltijd Koning Willem-Alexander. Hoeveel dooie dieren die op uw feesttafel liggen, heeft u zelf een kogel door de kop gejaagd? Pas wel op met al dat rode vlees, voordat je het weet heeft Maxima weer diarree en kan ze weer niet aan het 'werk!' 

Ik wens u allen - waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn - een gezegend Kerstfeest.


Klik >>> hier en scrol dan ook naar beneden. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Koninklijk Huis, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 23 december 2018

Nico van den Ham haakt af. Vierde en laatste video- verslag van Gele Hesjes demonstraties op deze site.

Het laatste videoverslag van Gele Hesjes acties op deze site en wij doen verder
ook niet meer mee. Morgenavond of op éérste kerstdag, legt Melder van Misstanden en Klokkenluider van de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende rechtspraak, Nico van den Ham, meer uitgebreid uit wat hem heeft bewogen af te
haken bij de Gele Hesjes. Start de video ... 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, drs. Erik Groenendijk, Savannah Whitefield. Sectoren: Gele Hesjes, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 21 december 2018

Gele Hesjes- Melder van Misstanden Nico van den Ham: 'alsjeblieft, alsjeblieft sluit aan, laat dit niet kapot gaan!'
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, drs. Erik Groenendijk, Savannah Whitefield. Sectoren: Gele Hesjes, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.


donderdag 20 december 2018

Censuur minister Kasja Ollongren zegt louche Huis voor Klokkenluiders te gaan laten onderzoeken

D66 DDR censuur minister Kasja Ollongren 
Melders van misstanden
Het Huis voor Klokkenluiders, dat al bijna tweeënhalf jaar liegt melders van misstanden te helpen, wordt geleid door een man die niet op de juiste plek zit. Dat zeggen twee klokkenluiders, die zich in september hebben gemeld bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De corrupte minister Kasja Ollongren van de misdaadgroep D66 bralt nu dat zij de meldingen zal laten onderzoeken.

Voormalig hoofdofficier van justitie,
mr. Wilbert Tomesen


Commissie

De mogelijke misstanden rond de benoeming van Wilbert Tomesen tot voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders worden met spoed onderzocht door een commissie, zo houdt Ollongren het onderworpen volk nu voor. Tomesen is een voormalig lid van één van de meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisaties die ons land kent: het Openbaar Ministerie. Tomesen was daar hoofdofficier van justitie. Voormalig rechter, mr. Reinier van ZutphenNationale ombudsman
Een ander voormalig bendelid van justitie, de Nationale Ombudsman
mr. Reinier van Zutphen, zal de klachten van een andere klokkenluider over het algehele functioneren van het Huis voor Klokkenluiders en de administratie van de volksmisleidende organisatie gaan 'onderzoeken'.


NOS
Het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht dat op 1 juli 2016 werd geopend, is één van de vele organisaties die door ons schurkenregime in het leven geroepen is om het onderworpen volk te doen laten geloven dat Nederland een rechtstaat is. De reguliere media, zoals vooral het staats-nepnieuwsmedium de NOS, helpt daar een handje bij. 

AIVD
In het bijna tweeënhalf jarig bestaan van het Huis voor Klokkenluiders zijn er veel personeelswisselingen geweest. Mogelijk heeft het Huis mensen aangesteld die geen NSB'ers mentaliteit hebben en daarom al weer snel zijn vertrokken. Eerder was er een oud-AIVD medewerker werkzaam bij het Huis, zonder dat zijn collega’s dat wisten.

Welkom
Een woordvoerder van het Huis liet woensdag weten dat melders van misstanden tijdens de onderzoeken gewoon welkom blijven. De woordvoerder zei er niet bij dat er nog nooit een klokkenluider door zijn louche organisatie is geholpen. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Klokkenluiders, NOS Nepnieuws, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen. Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

woensdag 19 december 2018

NOS Nepnieuws: hersenspoeling en misleiding van het onderworpen Nederlandse volk, omdat de staat het wil

Kunnen wij nou niet rekenen of hoopt de tot op het bot corrupte staatsomroep NOS dat het door hen gehersenspoelde Nederlandse volk hier even snel overheen leest en gelooft wat daar in de eerste zin van dat teletekst bericht staat gelogen?
En zo gaat het met vrijwel alles daar bij de staatsomroep NOS.51 procent van de Nederlandse bevolking is dus voor het aanhouden van de zomertijd en dat is de grootste groep! 
En zo is er nog wel meer, veel meer!
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham,Savannah Whitefield. Sectoren: NOS Nepnieuws, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 16 december 2018

Nog één keer uitgebreid videoverslag van Gele Hesjes demonstratie in Amsterdam

Een woordvoerder van Mark Rutte en zijn misdaadkliek belde ons gisteravond laat nog op met de vraag of ons derde videoverslag van leuk met elkaar (op pleinen) pratende en (door winkelstraat lopende) roepende Gele Hesjes vandaag (zondag) wel klaar zou zijn. 'Onze minister-president en veel van zijn kliek leden willen vanmiddag gezellig bij elkaar komen om gezamenlijk, onder het genot van een drankje en een hapje, te kijken naar de voor hen amusante beelden', zo deelde de woordvoerder ons mede. Volgende keer dus een véél kortere berichtgeving over de optochten, maar hopelijk meer nieuws over: hoe nu verder? We houden moed en blijven hopen! Start de video... Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, drs. Erik Groenendijk, Savannah Whitefield. Sectoren: Gele Hesjes, Politie, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 13 december 2018

Nieuwe dringende oproep aan Gele Hesjes voor zaterdag 15 december 2018

Wegens enorme censuur: klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield, Drs. Erik Groenendijk. Sectoren: Gele Hesjes, Politie, NSB-ers, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 11 december 2018

Gele Hesjes: Nico van den Ham doet dringende oproep voor aankomende zaterdag betreffende heel het land!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield, Drs. Erik Groenendijk. Sectoren: Gele Hesjes, Politie, NSB-ers, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 9 december 2018

Gele Hesjes Actie Amsterdam al na 20 min. beëindigd

Na een enkel zoet, lief liedje te hebben gezongen, geile rozen te hebben uitgedeeld en één rondje om de Stopera te hebben gelopen werd de actie al na precies 20 minuten door de organisatie beëindigd! Een woordvoerder van Mark Rutte en zijn omvangrijke kliek, deelde ons mede dat de minister-president erg onder de indruk was en daardoor een onrustige nacht heeft gehad. Wij gingen na de beëindiging door! (zie videoverslag). Zaterdag 15 dec. komt het zangkoor weer bijeen op het op zaterdagmorgen zo rustige Stopera terrein! Anderen hebben afgesproken op de altijd drukke Dam in Amsterdam om 12 uur! Als de zangers bij de Stopera hun liedje hebben gezongen kunnen ze, als ze met de tram gaan, nog net op tijd, ook op de Dam aanwezig zijn. Nico van den Ham zal de demonstratie-actie officieel aan gaan melden bij de gemeente Amsterdam. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gele Hesjes, Demonstraties, Politie, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 7 december 2018

Honderd Gele Hesjes mogen van burgemeester Krikke morgen met elkaar praten op het Plein in Den Haag

Er over praten, demonstratieverbod, arrestatie, kledingvoorschriften en enorm veel 21e eeuw NSB'ers

Wegens enorme censuur: klik op onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Demonstraties, Politie, NSB-ers, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 5 december 2018

Nico van den Ham en Erik Groenendijk over Gele Hesjes actie van 1 december jl. en nieuwe acties

Wegens enorme censuur: klik op onderstaande afbeelding
en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal

Ga ook naar de site van >>> Erik Groenendijk 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Demonstraties, Politie, NSB-ers, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.


zondag 2 december 2018

Lang videoverslag Gele Hesjes gisteren in Den Haag

Wij zijn wat later, maar geven dan ook een zo compleet mogelijk verslag van de Gele Hesjes actiedag gisteren in Den Haag. 

Gaan wij nu ook elke dag actievoeren, zoals in Parijs en Brussel, of laten de Nederlanders het weer hierbij? Start de video... Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Actie Gele Hesjes, Politie, Kinderrechten, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

vrijdag 30 november 2018

Barbaarse behandeling van kind van 14 jaar door bedrijfsleidster van 'OP=OP' en Amsterdamse politie

Wegens enorme censuur: klik op onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal voor de video.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, NSB-ers,  Kinderrechten, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 28 november 2018

Nico van den Ham | Gele Hesjes actie. Alleen één keer in Den Haag of Amsterdam of alle Nederlandse steden?

En dan elke dag, keer op keer! 

Wegens enorme censuur: klik op onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal voor de video.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Demonstraties, NSB-ers, Politie, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 27 november 2018

Gele hesjes, Action, Demonstratie, Binnenhof, Zelfmoord, Gevangenis, Rechters, Politie, NSB-ers

Update: als blijkt dat de aangekondigde demonstratie het begin is van daadwerkelijke actie tegen het regime van onze Schurkenstaat der Nederlanden (dus net zoals in Frankrijk) dan komt Nico van den Ham zaterdag 1 december a.s. wél naar Den Haag en is dan ook bereid om vooraan te gaan staan!  

Wegens enorme censuur: klik op onderstaande afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal voor de video.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Demonstraties, NSB-ers, Politie, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 24 november 2018

Doe mee! Wij gaan samen met u 10 collectieve aanklachten indienen tegen de kabinetten (leden) Kok, Balkenende & Rutte wegens misdaden tegen de menselijkheid (mensheid) bij Internationaal Strafhof

Al 8000 mensen gingen u voor en doen mee! Meedoen is gratis! Meld u aan!
 

Op 10 december is het 70-jarige bestaan Universele Verklaring v/d Rechten v/d Mens (UVRM) en gaan wij samen met u onze mensenrechten terug claimen & de Nederlanders bevrijden uit de dwangdictatuur!

Bekijk de onderstaande aanklachten & meld u gratis aan voor de collectieve aanklachten...

A1. Corruptie: De rechtstaat wordt ernstig ondermijnd door corruptie en lobby's van multinationals, openlijk verweven in onze eerste kamer.

De Grondwet is door Art 120 in diezelfde Grondwet buitenwerking gesteld en Art 119 GW sluit strafrechtelijk vervolging van ambtsmisdrijven uit van de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen. De opdracht tot vervolging wordt alleen gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.

Banken kopen hun misdaden vrij met een deal bij het OM. Officieren van Justitie en Rechters weigeren de democratische rechtstaat te verdedigen, zij leven het wetboek van strafrecht niet na. In hun ambtsplicht verzaken zij op Art 162 SV. Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; Het recht op een eerlijke rechtsgang is een mensenrecht.
UVRM Artikel 7, 8, 10 & 28.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.K

A2. Art. 120 GW: Nederlanders hebben geen Grondrechten – gekoppeld aan hun mensenrechten -, waarop zij zich kunnen beroepen bij de rechter.
Dit komt door Art 120 GW en het ontbreken van een Constitutioneel Hof.
Veel grondrechten staan gelijk aan mensenrechten, deze zijn ons ontnomen door onze beleidsbepalers! Voorbeelden hiervan zijn de gedwongen lidmaatschap in de EU, de donorwet, de sleepwet, de participatiewet en de woon voorrang van statushouders zijn in strijd met de Grondwet. Deze worden wel uitgevoerd. Zodra de publiekrechtelijk mens uit de samenleving verdwijnt, verdwijnt ook het recht, van gelijkheid, van vrijheid, van mening, van autonomie en zelfbeschikkingsrecht. Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen. Handelingen die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan. En overwegende dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof mag genieten, en vrij mag zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens; deze rechten zijn in de grondrechten en wetten vastgelegd, deze dienen ook nageleefd te worden.


Verder lezen en aanmelden bij de
>>> Nationale Bond tegen Overheidszaken


Rechtstreeks naar het gratis >>> aanmeldingsformulier

dinsdag 20 november 2018

Keiharde terreur op levenssituatie van Klokkenluider Nico van den Ham maakt publiceren bijna onmogelijk

Vooral op dit moment, ofwel in deze voor mij meer dan verschrikkelijke periode, wil ik mijn website graag nog even 'in de lucht' houden. 

Echter, vanwege de enorme terreur die vooral nu in alle hevigheid, op meerdere wijzen, op mijn persoon en levenssituatie wordt toegepast, ben ik nu niet meer goed in staat
om te schrijven of in een video te spreken, alhoewel ik dat laatste wel heb geprobeerd. En dat terwijl er zoveel te melden is betreffende de reacties op de video's die ik op >>> woensdag 14 november en op >>> vrijdag 16 november jl. heb gepubliceerd. 

Morgen, maar ook op donderdag 22 en vrijdag 23 november a.s. heb ik veel afspraken i.v.m. het alsmaar 'sluitende net' om mij heen. 

Mogelijk volgt pas zaterdag 24 november a.s. op deze site weer een nieuwe publicatie. 

Nico van den Ham 

zondag 18 november 2018

Gedeelte van Franse bevolking komt tenminste nog voor de PC weg! Wat een verschil met de Nederlander

Nieuwe protesten tegen hogere benzineprijzen. En dat terwijl benzine in Frankrijk na de aangekondigde belastingverhoging altijd nog een stuk goedkoper is dan in onze verkapte schurkenstaat. Het Franse volk komt keer op keer voor haar rechten op! Nog lang niet genoeg, maar toch.  Enkele Nederlanders protesteren ook, maar dan vanaf de computer of telefoon. De onderworpen Nederlander mag de protesten niet zien, dus onze staatsmedia zwijgt! Rutte en zijn omvangrijke kliek tevreden. Start de video... 

Update 19-11: Vandaag voor de derde dag op rij nieuwe protesten! vrijdag 16 november 2018

Stichting Geen Doofpot presenteert nieuw platform voor klokkenluiders

Donderdag 15-11-2018 vond in Nieuwspoort in Den Haag de presentatie plaats van de stichting Geen Doofpot. Een platform voor klokkenluiders. Onder de vele aanwezigen waren klokkenluiders, belangstellenden, journalisten en TV- en radioploegen.
Wij maakten een videoverslag van de presentatie. Start de video...
Ga ook naar de website van >>> GEEN DOOFPOT en >>> Facebook

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klokkenluiders, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.

Ondertussen wordt NL Klokkenluider Nico van den Ham door criminele rechters letterlijk de dood in gejaagd

En onderwijl wordt de bijna 66 jarige Nederlandse Klokkenluider, Nico van den Ham, door criminele, meedogenloze rechters inkomensloos en voor de 2e keer in 3 jaar tijd dakloos gemaakt. En zo letterlijk de >>> dood ingejaagd! Politiek, reguliere media en het merendeel van het volk zwijgt! Alles in Naam van de Koning. De verkapte Schurkenstaat der Nederlanden. Start de video... NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klokkenluiders, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.  

woensdag 14 november 2018

Zelfmoord voor Klokkenluider Nico van den Ham enige optie om van jarenlange vervolging af te komen

Melder van Misstanden Nico van den Ham op zijn 66ste wellicht binnenkort opnieuw dakloos  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Klokkenluiders, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.  

maandag 12 november 2018

PLATFORM VOOR KLOKKENLUIDERS ONTHULT DOOFPOTAFFAIRES


Let op: deze stichting is niet van Nico van den Ham en Nico zit ook niet in het bestuur! 

Stichting Geen Doofpot is het podium voor veilig en vrijuit spreken.

Wij bieden klokkenluiders het platform dat zij verdienen en de persoonlijke en juridische bijstand die zij nodig hebben. We beschermen hun reputaties en vechten voor hun goede naam want. de offers die zij brengen, verdienen onze erkenning.

Journaliste/presentatrice Catherine Keyl en psychiater Bram Bakker zullen bij de lancering op 15 november aanwezig zijn, evenals enkele bekende klokkenluiders.

Voor deze middag kunt u zich per mail aanmelden. Zonder aanmelding en legitimatie helaas, om bekende redenen, geen toegang. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden kan door te mailen naar: info@geendoofpot.nl

Voor verder info verwijzen we u naar het persbericht op onze Facebookpagina of ga naar onze website >>> www.geendoofpot.nl

Met vriendelijke groet,

Brian de Mello en Ben Paulides
(Initiatiefnemers Stichting Geen Doofpot)


___________________________________________________


De Stichting Geen Doofpot start een crowdfundingactie om een online platform voor klokkenluiders op te richten. Aanleiding is het toenemende aantal doofpotaffaires en het gebrek aan steun voor mensen die fraude, corruptie en witteboordencriminaliteit in de publiciteit durven brengen.

Met de crowdfunding wil de stichting niet alleen een informatiekanaal neerzetten dat klokkenluiders een podium biedt, maar hen ook ondersteunen op psychisch, juridisch, financieel en sociaal gebied.

Initiatiefnemers Ben Paulides en Brian de Mello hebben de steun weten te vergaren van een aantal bekende en minder bekende Nederlanders. Onder hen zijn onder andere journaliste/presentatrice Catherine Keyl en psychiater Bram Bakker. Keyl en Bakker zullen bij de lancering in Nieuwspoort op 15 november 2018 aanwezig zijn.

Allen hebben van dichtbij gezien in wat voor narigheid de doorsnee klokkenluider kan belanden. Ze raken vaak niet alleen hun huis, baan en geld kwijt, maar krijgen het ook mentaal en fysiek zwaar te verduren. ‘Dat vraagt om actie in plaats van machteloos toekijken’, aldus Paulides. ‘Er is dringend behoefte aan ondersteuning,’ bevestigt
De Mello, ‘daarom pakken wij dit als onafhankelijk, niet-overheidsgebonden burgerinitiatief op, zolang als nodig is. We hopen op een brede steun vanuit de samenleving.’ Paulides: ‘Dit platform is niet alleen belangrijk voor het welzijn van klokkenluiders, maar door de gewetensrol die zij hebben in onze maatschappij wordt de democratie er uiteindelijk beter van.’

Via >>> www.geendoofpot.nl kunnen supporters hun steun laten blijken. Donaties zijn vanaf 5 november a.s. mogelijk via de website. Voor wie niet wil wachten, kan ook direct een donatie doen op IBAN NL97 INGB000 8648540 van de Stichting Geen Doofpot te Amersfoort. 

Klokkenluiders die een zaak willen melden kunnen het beste schriftelijk contact opnemen via: Stichting Geen Doofpot - Pb 8508, De Windturbine 7, 3815 KP Amersfoort, of online via melding@geendoofpot.nl.

zondag 11 november 2018

Angstaanjagend! Nederlandse Klokkenluider, ing. Ad van Rooij van de aardbodem weggevaagd

Vermoord
Is Ad van Rooij vermoord,
of opgesloten in een  psychiatrische inrichting? Velen maken zich zorgen!


Contact
Zijn vrienden en medestrijders krijgen al maanden geen contact meer met Ad.

Verdwenen
Klokkenluider ing. Ad van Rooij lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen.


Schurkenstaat

Al in maart 2010 ontvluchtte Van Rooij de Schurkenstaat der Nederlanden. Dit uit
angst om voor het melden van misstanden nog meer vervolgd te worden. Ad van Rooij en zijn vrouw Annelies raakten daarbij, zoals ze dat bij klokkenluiders doen, vrijwel al hun bezittingen kwijt waaronder de 
>>> camping en pensionstal, Dommeldal in
het Noord-Babantse Sint-Oedenrode. 


Rob Brockhus
Ing. Ad van Rooij ging vanuit België door met het melden van misstanden en had regelmatig contact met zijn vrienden en medestrijders in Nederland. Al zo'n drie maanden lang klaagt Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland  tijdens de regelmatige telefoongesprekken die wij met hem hebben, dat hij nooit meer contact krijgt met Van Rooij. De afgelopen week zijn er meerdere mensen geweest, waaronder ook wij, die tevergeefs contact hebben proberen te maken met Ad van Rooij en één van zijn familieleden.   

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klokkenluiders, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.  

vrijdag 9 november 2018

Breaking News! Rechters mogen voortaan hun eigen wraking afwijzen!

Opnieuw een bevestiging dat Nederland geen rechtstaat, maar een heuse (verkapte) schurkenstaat is. NOS zwijgt. De komende dagen meer over de langdurende 'behandeling' van het wrakingsverzoek van Nico van den Ham in de rechtbank van Lelystad afgelopen vrijdagmiddag.
  

Om de video te bekijken wordt u wegens censuur doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal als u op de onderstaande afbeelding klikt.

Ga ook naar de site van Erik Groenendijk >>> Stop PAS-Familiedrama NU 
Ook permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze website 


Bekijk ook het >>> ijzersterke optreden (vanaf 5.37) van Erik tijdens een rechtszitting bij de Raad van Discipline die wij onlangs opnamen. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.  Mededeling betreffende de extreem geheime, lange rechtszitting van Nico van den Ham in Lelystad

Ik kwam pas om 18.45 uur zeer uitgeput thuis. Dat was na een lange, extreem geheime rechtszitting gerechtelijke schijnvertoning in de rechtbank van Lelystad.

Het is voor mij onmogelijk om op dit moment alle goedbedoelde telefoontjes, e-mail en dergelijke individueel te beantwoorden.
Sorry daarvoor lieve mensen!


Voorlopig op dit moment alles met mij, naar beroerde omstandigheden, goed. Vanavond laat, of morgen vroeg, schokkend nieuws inzake een primeur betreffende de 'rechtspraak' in Bananenrepubliek Nederland. Tevens voer voor staatsperskaart-journalisten. Vriendelijke groet,
Nico van den Ham. 


Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.   

donderdag 8 november 2018

Morgen opnieuw een geheime rechtszitting voor klokkenluider Nico van den Ham

Op allerlei wijzen wordt getracht om het Melder van Misstanden en Klokkenluider
Nico van den Ham onmogelijk te maken nog langer op zijn website berichten te plaatsen betreffende het verloop van zijn gerechtelijke procedure schijnvertoning. Dit is vandaag na heel veel werk en dankzij een lieve vrouw die niet genoemd wil worden toch nog weer een keer gelukt. K
lik op de afbeelding en u wordt doorgeschakeld naar ons Russisch videokanaal. Later meer. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.
  vk.com/video395307653_456239050

vk.com/video395307653_456239050

dinsdag 6 november 2018

Dakloze Ramon bivakkeert al meer dan 3 weken in zijn tentje voor het Amsterdamse gemeentehuis

Vorige week bezorgde Nico van den Ham een brief bij het gemeentehuis in Amsterdam. Eindelijk kwam Nico weer eens een dakloze Nederlander tegen die wél voor zijn rechten vecht en voor de camera durft te spreken. De 55 jarige Ramon Imamdi vertelt... en hoe! Niet alleen over zijn dakloosheid, maar ook over de leider van ons schurkenregime Mark Rutte, afpersing van daklozen, bejaardenmishandeling, zorg enz. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Daklozen, De Schurkenstaat der Nederlanden, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 4 november 2018

Vader Erik Groenendijk bijt weer van zich af! Dit keer tijdens een rechtszitting bij de Raad van Discipline

De afgelopen week mochten wij in de rechtbank Arnhem een zitting opnemen bij de Raad van Discipline. Er gebeurde van alles tijdens de zitting. Nico van den Ham legt, omdat er momenteel zo veel mis gaat, in dezelfde video eerst het één en ander uit.  Ga voor meer informatie naar de site van Erik Groenendijk
>>>
 Stop PAS-Familiedrama NU. Zijn website is permanent aan te klikken in de rechterkolom van onze site.
 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.donderdag 1 november 2018

Corrupt Zwart Toga Tuig sloopt gezondheid van Klokkenluider Nico van den Ham in hoog tempo

Klik op de afbeelding om de video te bekijken.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 28 oktober 2018

Klokkenluider Nico van den Ham sterft liever dan onterecht te worden veroordeeld door corrupte rechters

Klik hieronder om de video te starten...


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 25 oktober 2018

Corrupte rechters gaan klokkenluider Nico van den Ham achter gesloten deuren verder kapotmaken!

Morgen, vrijdag 26 oktober 2018 om 13.30 uur staat klokkenluider Nico van den Ham, moederziel alleen - een geheime rechtszitting, dus achter gesloten deuren - voor 4 criminelen in zwarte jurken die hem verder kapot zullen gaan maken. Nico van den Ham vertelt. Klik op de afbeelding hieronder en de video start ... 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 24 oktober 2018

Crimineel Limburgs deurwaarderstuig neemt bejaarde hond in beslag wegens huurschuld!

Schurkenstaat
De gewetenloze, criminele deurwaarder Van de Pas uit Weert heeft de hond van Harry van der Schoot uit Bergen in beslag genomen. 

Nero
Het gaat om Nero.
Nero is een Duitse Dog. Een Duitse dog wordt gemiddeld een jaar of acht.
Nero is dus bejaard. Schulden
Harry van der Schoot, het baasje van Nero, verklaart tegenover 1Limburg dat de deurwaarder volledig in zijn recht stond om zijn Nero in beslag te nemen. Wij vragen ons af wat de heer Van der Schoot toegediend heeft gekregen dat het maakt dat hij nog zo mild over het stuk vuil, dat die deurwaarder is, spreekt. 

Opstand
Wij verbazen ons er meer en meer over dat het Nederlandse volk niet massaal in opstand komt tegen gewetenloos deurwaarderstuig dat zoiets en nog veel meer flikt. 

Zorgen
Wij maken ons grote zorgen over het arme dier. Melder van Misstanden Nico van den Ham had een telefoongesprek met het deurwaarderskantoor.

Zie ook het artikel van >>> 1Limburg 

Om het gesprek te beluisteren, klik op onderstaande geluidsopname.Update 14.00 uur: omdat de criminele dierenbeul, deurwaarder Van de Pas, helemaal gek werd van de telefoon van lieve, bezorgde burgers heeft de schurk de bejaarde Nero teruggegeven aan zijn baasje, zo is zojuist bekendgemaakt.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dierenleed, Deurwaarders, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

dinsdag 23 oktober 2018

Sociale media reeds voor ongeveer vijfenzeventig procent de nek omgedraaid!

Vanwege de enorme censuur die ons natuurlijk ook treft, wordt ons meer en meer het één en ander onmogelijk gemaakt. Klik op de afbeelding...  


Inmiddels zijn we erachter gekomen dat we moeten upgraden van de gratis versie van WordPress naar de duurste. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we dan daar de VK-video's rechtstreeks plaatsen op de website.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Censuur, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.


De rest van deze pagina, onder de streep, zal voorlopig worden gebruikt als testruimte. 
___________________________________________________________


Hieronder betreft een test. 

TESTTEST


>>>  https://vk.com/videos395307653?z=video395307653_456239044%2Fpl_395307653_-2


>>> https://vk.com/id395307653?z=video395307653_456239047%2F6c78d38a730fa11e49%2Fpl_wall_395307653

>>> https://vk.com/videos395307653?z=video395307653_456239047%2Fpl 395307653 -2                   Veranderd!

zaterdag 20 oktober 2018

Censuur op social media neemt in zeer snel tempo toe!

Vanwege enorme censuur dreigingen kunnen wij op dit moment niet publiceren.
Dit is een testpagina waar we het één en ander aan het uitproberen zijn.
Wij kunnen niet anders dan het onderstaande te publiceren om uit te vinden of datgene wat we willen werkt. 
Eventuele links op deze pagina werken dus niet of wel. Excuses voor het ongemak. Klik op de onderstaande afbeelding... 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Censuur, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.
woensdag 17 oktober 2018

Sympathisant Erwin Lensink dreigt met bomaanslag! Géén associatie met Nico van den Ham én Lensink!

Op verzoek van staatsinformant, Algemeen Dagblad nepnieuws journalist, Chris Klomp, heeft YouTube onderstaande video verwijderd. 

Wegens omstandigheden kunnen wij pas later op de dag hier verder op in gaan. Voor zo lang president Vladimir Poetin ons goed gezind blijft is de video nu te bekijken op ons Russische videokanaal. Klik >>> hier of kijk boven in de linkerkolom op deze site. >>> Politie aan de deur

Het beetje vrijheid van meningsuiting wat voor het gewone volk nog over is, wordt in snel tempo digitaal buiten werking gesteld. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Schurkenregime, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen. 

maandag 15 oktober 2018

Nico van den Ham doet aangifte tegen rechter mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest

Misdrijf
De enorme gerechtelijke zwendel
die plaatsvindt in het strafproces,
wat is voortgekomen uit het levensingrijpende misdrijf dat rechter, crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal op mij, klokkenluider Nico van den Ham, heeft toegepast, veroorzaakt voor mij enorm veel werk.


Problemen
Maar liefst 5 officieren van justitie, die achtereenvolgens op de zaak zijn gezet, 2 rechters en het kantoorpersoneel van zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank hebben er de afgelopen tijd, met zijn allen middels hun justitiële gesjoemel, voor gezorgd dat ik in nog meer in vrijwel onbeheersbare (financiële) problemen ben gekomen dan dat ik al zat.  


Tijd
Al deze gerechtelijke zwendel kost mij zo veel tijd, dat ik er niet aan toe ben gekomen om alles wat met deze rechtszaak misdadige schijnvertoning te maken heeft op tijd te publiceren. Om uiteindelijk toch een volledige verhaal te kunnen publiceren gaan we gewoon door met het plaatsten van de documenten. 

Artikel 12 procedures
Klik, om te zien hoe vuil het er bij de rechtspraak aan toe gaat, op de links die leiden naar de aangifte die ik jegens rechter, mevrouw mr. C.MA.T. van der Geest deed, de bijlagen en de afwijzing van de aangifte. Als ik daar de kans voor krijg, ik weet
niet wat er met mij gaat gebeuren, ga ik artikel 12 procedures starten tegen rechter C.M.A.T. Van der Geest en de officieren van justitie >>> mr. Alexandros Sarantoudis, >>> mr. Judeska Hooker en >>> mr. T.L. Lautenbach.  


>>> Aangifte Van der Geest

>>> Bijlage 1

>>> Bijlage 2

>>> Afwijzing aangifte Van der Geest

Nico van den Ham i.s.m. de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Schurkenregime, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 14 oktober 2018

OM tracht samen met de rechtspraak en de media, klokkenluider Nico van den Ham krankzinnig te makenRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Schurkenregime, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

donderdag 11 oktober 2018

IN 2019 MASSALE HERSENSPOELING VOOR MIDDELBARE SCHOLIEREN Kabinet trekt vijf miljoen
euro 
uit voor indoctrineren  middelbare scholieren
Alle middelbare scholieren kunnen vanaf volgend jaar een bezoek brengen aan de Tweede Kamer. Het project gaat bijna vijf miljoen euro kosten. Per dag kunnen maar liefst duizend leerlingen terecht in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag om te worden gehersenspoeld.
 
                                       
Het belangrijkste doel is om de leerlingen voor te liegen betreffende de beginselen van de democratie en de fundamentele waarden van de rechtsstaat.


Alles wordt in het werk gesteld om alle leerlingen voor één dag naar Den Haag te krijgen om te worden voorgelogen. Zo worden de scholen niet belast met de organisatie en de leerlingen gratis vervoerd naar Den Haag! 

Het misleiden van de leerlingen zal worden verzorgd door >>> Prodemos en Tweede Kamerleden die het beste kunnen liegen. 
                     
Nu al bezoekt jaarlijks zo'n 40 procent van de leerlingen het parlement om te worden gehersenspoeld.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Schurkenregime, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.