KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 1 augustus 2017

Rechtbankverslagen maken steeds vaker een volstrekt zinloze bezigheid. Angst voor corrupte rechters groot!


Videoverslag
Vele, vele rechtszittingen hebben wij de afgelopen jaren bijgewoond. Van veel van die zittingen deden wij schriftelijk verslag, interviewden na de zitting de betrokkene(n) en niet zelden maakten wij een integraal videoverslag van zo'n rechtszitting en plaatsten die op deze site. Nog steeds zitten we veel, gemiddeld één keer per week in een rechtszaal. Echter, het wordt steeds moeilijker om toestemming te krijgen om een (video) verslag van zo'n zitting te publiceren. Niet van de rechtbanken of de gerechtshoven, maar van de kleinere of door de rechter minst belangrijk geachte partij in het geschil! 

Negatief vonnis
Wij hebben dan meestal al vele uren besteed aan het toestemming vragen bij de persvoorlichting van de rechtbank of het gerechtshof. Veelal hebben we uren gereisd om er te komen en dan nog de zitting zelf die soms uren kan duren. Aan het eind van zo'n zitting horen we steeds vaker: 'wacht maar even met met een interview, publiceer nog maar even niet wat je tijdens de zitting hebt opgeschreven,' en/of zet die video er nog maar even niet op, anders wordt de rechter misschien boos en verlies ik mijn zaak!'

Angst
De angst zit er goed in! Het Nederlandse onderworpen volk is bang geworden voor criminele rechters en dat is steeds meer te merken. 'De rechter zou zich aan de bepalingen die liggen verankerd in nationale wetten en internationale verdragen moeten houden en niet aan datgene wat een journalist schrijft of op andere wijze publiceert', zo sputteren wij dan meestal nog tegen. Maar goed, bij ons is een ieder die kapot wordt gemaakt door diegenen van het laatste beslissende woord, absoluut de baas! Wij doen wat het slachtoffer van de tot op het bot verrotte rechtspraak wel of niet wil! Even goede vrienden ook, want we begrijpen de angst van het slachtoffer heel erg goed! 

Voorspelling
Wél voorspellen wij meestal aan de partij waar we voor gekomen zijn, dat is altijd de partij die veel kleiner is dan de tegenpartij of door de rechter het minst belangrijk wordt geacht, dat die het toch gaat verliezen. Vaak wordt zo'n voorspelling niet in dank afgenomen! Vooral is dat het geval als later blijkt dat we ook nog eens weer de goede voorspelling hebben gedaan. Onze voorspellingen in deze zijn tot nu toe nog altijd de juiste geweest. Nog nooit hadden wij het mis! Wilt u het voorspellen betreffende dit soort gerechtelijke procedures ook graag leren? Volg dan onze gratis cursus: 'uitspraken/beschikkingen/vonnissen in gerechtelijke procedures voorspellen'.  


cursus: 'uitspraken/beschikkingen/vonnissen in
gerechtelijke procedures voorspellen'

Cursus
Leuk dat u mee doet aan deze cursus! Hier leggen wij u in een paar stappen uit hoe ook u succesvol beslissingen/beschikkingen/uitspraken/vonnissen van rechters, raadsheren, presidenten van rechtbanken en gerechtshoven of (hoofd)officieren van Justitie (bij wie u bijv. aangifte heeft gedaan jegens een criminele rechter) kunt voorspellen. We hebben het hier over gerechtelijke procedures die gaan om geschillen tussen partijen waarvan de ene partij aanzienlijk groter is dan de andere of dat de ene persoon door de Toga Criminelen belangrijker worden geacht dan de andere persoon. 


Civiel recht
Het maakt niet zo veel uit wat er is gebeurd of waar het over gaat in de gerechtelijke procedure. We hebben het uitsluitend over civiel recht. Het gaat erom wie de (aanzienlijk) grotere partij is of de meest door de rechter belangrijkst geachte partij of persoon. Voorspel altijd dat de kleinste of door de rechter minst belangrijkst geachte partij de verliezer in het gerechtelijk proces zal zijn. Succes is absoluut verzekerd! 

Winnen
Er zijn ook enkele gevallen bekend dat een kleinere of minst belangrijk geachte partij wel een rechtszaak wint. Dat is om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken. Ook kan er dan door de rechters naar zo'n enkel geval worden verwezen als wij weer eens melden dat rechters partijdige, gewetenloze, veel leed en verdriet veroorzakende criminelen zijn. Meestal gaat het dan ook om een kleine onbelangrijke kwestie waar de grote of door de rechter belangrijk geachte tegenpartij geen of weinig nadeel van ondervindt al zij die zaak verliest. Het slachtoffer heeft dan veelal al tientallen andere rechtszaken in dezelfde kwestie moeten doorstaan en heeft vaak niets meer. 

Aangiften/klachten
Wilt u een succesvolle voorspelling doen betreffende klachten indienen of aangifte doen tegen corrupte rechters of ander crimineel Zwart Toga Tuig? Voorspel dan altijd dat diegene die de klacht heeft ingediend of de aangifte heeft gedaan, daarop geen reactie krijgt of een nietszeggend afwijzend antwoord. Ook hier weer; succes verzekerd! 

Deze cursus werd u gratis aangeboden door: NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.