KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 21 juni 2017

Mededeling in de zaak advocaat mr. Meindert Stelling

Topadvocaat
Afgelopen maandag 19 juni 2016 kregen wij de kans om de belangrijkste rechtszitting die de laatste jaren in onze Schurkenstaat heeft plaatsgevonden in beeld en geluid op te nemen. Het ging om een zitting waar het Hof van Discipline het hoger beroep van topadvocaat mr. Meindert Stelling, tegen zijn schrapping van het tableau, 'behandelde'.

Rechten
De meest eerlijke, dappere en zo bevlogen advocaat mr. Meindert Stelling mag geen advocaat meer zijn. Dit omdat de zeer vriendelijke mr. Meindert precies zegt hoe het er in de Nederlandse rechtszalen aan toe gaat en niet mee gaat in het op grove wijze schenden van de rechten van de Nederlandse burger door de rechtelijke macht. Rechters en raadsheren die elke wet een regel aan de laars lappen als een wet en/of regel niet hen op dat moment zo goed van pas komt. Meindert Stelling zegt er wat van en dat wordt door de rechtspraak en haar kliek, vertaald in smaad en laster. 

Videomontage
Wij hebben de vele aanwezigen beloofd de videoregistratie van de uren durende zitting 's avonds of uiterlijk de andere dag, 20 juni 2017, op deze site te plaatsen. Zoals dat gaat bij dit soort belangrijke gebeurtenissen hadden wij weer eens pech. Een (groot) gedeelte van de opname van de zitting konden wij via ons programma niet van de camera afkrijgen. Op 20 juni hadden we eerst weer een andere (lange) rechtszitting in Amsterdam en direct daarna zijn we afgereisd naar de Sociale Databank in Huizen waar Rob Brockhus voor ons het belangrijke lange gedeelte wél van onze camera heeft af kunnen halen. Brockhus heeft dat gedeelte op een USB Stick gezet. Daarna moest Nico weer reizen om op de plek te komen waar hij verder kon gaan met de montage van de video. Dit alles heeft enorm veel tijd gekost!

Dakloos
Nico van den Ham is voor straf, vanwege de goudeerlijke artikelen op deze site, op zijn 63e dakloos gemaakt. Dat op Nico toegepaste zeer levensingrijpende misdrijf gebeurde zonder dat daarover een rechtszitting is geweest, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor. De inmiddels 62 jarige man die hier verantwoordelijk voor is, is de Amsterdamse valsheid in geschrifte rechter, crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal. Door die dakloosheid werkt Nico onder zeer moeilijke omstandigheden. 

Medeslachtoffers
Met hulp (computeraansluiting, slaapplek enz.) van een ander slachtoffer van criminele rechters en raadsheren is Nico van den Ham nu met de montage van de video bezig. Naar verwachting is de video vanavond pas klaar en zal op deze site worden geplaatst. Er is niets uit de beelden geknipt, dus de gehele rechtszitting staat er op. Wij denken dat de video de belangrijkste is die wij ooit hebben gemaakt en zullen blij zijn als hij klaar is en op diverse wijzen veilig is opgeslagen. Een aantal andere belangrijke video's van ons vindt u onder 'onthullingen' in de navigatiebalk van deze site of >>> hier

De verantwoordelijkheid van de tekst in dit
artikel ligt uitsluitend bij Nico van den Ham! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Advocatuur, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.