KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 17 juni 2017

Kraaien meer verantwoordelijkheidsgevoel dan mensen

Moordmachine
Op het adres waar ik als
dakloze op dit moment mag slapen en deze site kan bijhouden, komt altijd een kat buurten. Het ene moment een gezellige, lieve kopjes gevende, schat, het andere moment een vuile moordmachine! Vele jonge vogeltjes heeft de buurkat dit voorjaar al dood gebeten, om ze daarna voor oud vuil in de tuin te laten liggen.

Idioot
Welke idioot heeft zoiets uitgevonden en heeft zo'n kat deze smerige eigenschappen meegegeven, vraag ik mij mijn leven lang al af? Waar is dit voor nodig? 
Kraaien
Een paar dagen geleden vlogen er boven de kleine tuin van de woning plotsklaps wel zo'n honderd luid krijsende kraaien. Het was warm weer en het raam stond open. Vanzelfsprekend trok het akelige gekrijs mijn aandacht en ik ging naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.

Gang

Eenmaal buiten ben ik in een regelrecht drama beland. Ik zag de buurkat wild heen en weer rennen met, geloof het of niet, een volwassen (zo bleek later) kraai in zijn bek! Tientallen kraaien scheerden luid krijsend, zeer laag over en langs de kat en probeerden op die wijze hun soortgenoot uit de bek van de moordende buurkat te redden. Toen de kat mij zag en hoorde schreeuwen klom hij met de kraai in zijn bek over de ong. 180 cm. hoge schutting van de tuin om vervolgens de tweede schutting van de buren op dezelfde manier te nemen. Dat alles ging met veel geweld gepaard. Ik ben de voordeur uitgerend en naar de naastgelegen achteromgang gegaan om te kijken of ik de zielige kraai nog kon redden. 

Derde Schutting
In de gang was geen kat en ook geen kraai te bekennen. De kat was met kraai en al in zijn bek nóg een schutting (aan de andere kant van de gang) over geklommen zo bleek, want na zo'n 10 seconden zag ik de kat over die schutting weer terugkomen. Dat was dus uit weer een andere tuin. Waarschijnlijk waren de mensen van die tuin ook 
op de krijsende, laag over de kat scherende, kraaien af gekomen en moest de kat opnieuw maken dat hij weg kwam. De kat liet de kraai, die op het oog al dood was, daarbij nog steeds niet los.  

Dood
De kat rende verder een doodlopende zijgang in. Toen ik daar aankwam was de kat alweer een andere schutting over geklommen met 'zijn' kraai. Ik ben naar het huis teruggegaan en ben in de tuin gaan kijken. Daar stond de kat heel triomfantelijk met de kraai in zijn bek en maakte zich, merkwaardig genoeg, ineens niet meer uit de voeten. Ook niet toen ik naar hem toe rende en hem (met beleid) een schop gaf. De lol was er voor de kat kennelijk van af en hij liet de kraai los. Vervolgens klom de kat wéér over de schutting, de tuin weer uit, maar nu dan zonder de kraai.   

Woede
De kraai lag dood op het gras en ik stond ernaast. De tientallen kraaien richten hun woede nu op mij en scheerden inmiddels laag over en langs mijn hoofd. Snel die dode kraai in de biobak dacht ik en wilde de kraai oppakken. Toen gebeurde er opnieuw iets merkwaardigs! Mijn hand was nog maar enkele centimeters van de kraai verwijderd en toen stond de kraai op. Dat was zo verdomd mooi om te zien! Ik zal het nooit vergeten. Vervolgens vloog de kraai weg en ging op een schoorsteen van een van de huizen zitten om te bekomen van de schrik.

Schoorstenen
Kraaien zijn hele intelligente vogels en kunnen zelfs gezichten van mensen onthouden. Dat wist ik allemaal wel, maar dit was wel heel bijzonder. De kraai had zich al die tijd dood gehouden! Wat een slimmerd! Alle andere kraaien namen een plek in op het dak rond de schoorsteen en langzaamaan keerde de rust weer terug. Mede dankzij de goede afloop was het allemaal heel mooi om mee te maken. 

Mensen
Waren mensen maar zoals kraaien, dacht ik na afloop. De kraai in de bek van de kat was geen jonge kraai (dat kun je aan de snavel zien). Hoe de volwassen kraai zich heeft laten vangen, is een raadsel maar de andere kraaien kwamen wel heel erg op voor een van hun soortgenoten! Massaal, met zijn allen! Met enorm veel inzet en passie! Er was paniek, intimidatie, angst, woede, intens gekrijs en wat nog meer. Allemaal voor die een die bij hen hoort! Mooi vind ik dat. Heel mooi! 

Teennagels
Kraaien hebben meer fatsoen en verantwoordelijkheidsgevoel in hun teennagels dan dat mensen, op wat enkele uitzonderingen na, in hun hele, zogenaamde beschaafde donder hebben. In onze verkapte Schurkenstaat loopt een relatief kleine groep criminelen vrij rond. Criminelen van de aller- allerergste soort! Misdadigers die absoluut niet in onze maatschappij thuishoren. Staatscriminelen die massaal Nederlandse burgers, waaronder kinderen en bejaarden, meedogenloos volledig kapot maken ten voordele van een relatief kleine groep elite-tuig, zodat die zich mede daardoor >>> in weelde kan baden

Rechters
Medemensen kapot maken op zo een wijze, dat de slachtoffers van dit schorem vaak, zo'n 500 van de meer dan 1800 gevallen per jaar, in wanhoop >>> zelfmoord plegen. Kraaien grijpen direct in als een van hen wordt aangevallen en/of in nood zit. Mensen echter gaan hun belevenissen alleen maar opschrijven op Facebook, Twitter en website's. Ook de slachtoffers doen het zo. Criminele onmensen zoals rechters, raadsheren, politici en perskaartjournalisten lachen zich kapot over zoveel achterlijkheid en hebben vrij spel. Er moet wat anders gebeuren!  

Waargebeurd 
Het verhaal over de kraaien hierboven is de afgelopen week waargebeurd en heb ik zonder daarbij te hebben overdreven tot in detail opgeschreven! Ik wist al dat dieren het massaal voor elkaar opnemen, maar de gebeurtenissen zoals hierboven omschreven hebben veel indruk op mij gemaakt!

Tak
Ik zou graag een kraai willen zijn! Mijn mensenleven is, net zoals dat bij vele andere mensen het geval is, een ware dagelijkse HEL! Ik ben door de Amsterdamse rechter, crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal zonder dat daar een rechtszitting over is geweest dakloos gemaakt, dus kraai zijn zou heel goed van pas komen. Kraaien zijn allemaal dakloos en hebben alleen een tak nodig om te kunnen slapen. Takken genoeg en je kunt er ook nog eens van op aan dat je door je soortgenoten massaal wordt bijgestaan als jou onrecht wordt aangedaan. Ik zou ervan genieten om mee te mogen doen om de andere kraaien te beschermen als zij in nood zitten. Mijzelf en mijn medemensen beschermen tegen criminelen van het laatste, beslissende woord; rechters, kan ik wel, maar uitsluitend in samenwerking met heel veel anderen. Net zoals de kraaien dat doen. Wie doet mee? 

Nico van den Ham Bijgestaan door: Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dieren, Reguliere Media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.