KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 18 mei 2017

Gruwelijke experimenten in Dokter Jozef Mengele Centrum Rijswijk | Onschuldige Apen en Criminelen.


Animal Rights
In het apencentrum concentratiekamp voor apen in Rijswijk, het Biomedical Primate Research Center (BPRC), vinden de meest denkbare gruwelijke experimenten met dieren plaats. De organisatie Animal Rights, heeft dat op basis van publicaties van onderzoekers de dokter Jozef Mengele-achtige types van het Rijswijkse concentratiekamp geconstateerd.

Verlamd
De proeven op de onschuldige dieren, die hier niet om gevraagd hebben, duren veelal maandenlang. Zo worden bij de apen op verschillende plekken in de rug stoffen ingespoten die een ziekte nabootsen. De dokter Mengele-achtige types observeren daarna hoe snel de apen ziek worden. De dieren raken verlamd, blind, apathisch en vermageren in snel tempo. Na een lange lijdensweg worden de apen door de dokter Josef Mengele-achtige types vermoord d.m.v. een dodelijke injectie. De in grote angst en wanhoop verkerende onschuldige apen worden blind en verlamd gemaakt voor onderzoek naar de vreselijke ziekte, multiple sclerose.


BPRC is, met ongeveer 1500 in gevangenschap
 zittende apen, het grootste apentestcentrum
concentratiekamp voor apen van Europa!Onschuldig
Personeel van het Rijswijkse BPRC concentratiekamp, dat al vele jaren in opspraak is, laat in een reactie weten dat de wijze waarop onderzoek plaatsvindt 'sterk verfijnd' is. De apen zouden weinig ongerief beleven volgens de dr. Jozef Mengele-achtige types. Als de onschuldige onderworpen dieren, die geen mens kwaad hebben gedaan, ongerief ondervinden dan worden pijnstillers gegeven en bij ernstig ongerief wordt het dier opgeofferd vermoord. 'Geheel volgens de wetgeving' aldus een van de woordvoerders van het concentratiekamp.

Dierenwelzijn
De criminele organisatie wijst er ook nog op dat het centrum concentratiekamp
voor apen regelmatig en onaangekondigd wordt gecontroleerd door de NVWA.
Dat is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een onderdeel van het ministerie van economische (!!!) zaken van onze Schurkenstaat.
Het 
BPRC apenconcentratiekamp voert een transparant beleid en is een voorloper op het gebied van dierenwelzijn, zo stelt de organisatie. Dat dat allemaal zo is, is dan ook duidelijk te zien aan de gelaatsuitdrukking (foto's) van de slachtoffers (redactie).

Criminelen en apen
In onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden loopt een groep criminelen vrij rond. Criminelen van de aller- allerergste soort! Misdadigers die absoluut niet in onze maatschappij thuishoren. Criminelen die massaal Nederlandse burgers, waaronder kinderen en bejaarden, meedogenloos volledig kapot maken. Volledig kapot maken
ten voordele van een relatief kleine groep elite-tuig, zodat die zich mede daardoor >>> in weelde kan baden.
Medemensen kapot maken op zo een wijze, dat de slachtoffers van dit schorem vaak, zo'n 500 van de meer dan 1800 gevallen per jaar, in wanhoop >>> zelfmoord plegen.


Misdadigers en apen
Meedogenloze, gewetenloze misdadigers die zoveel kapot maken, maar vrij kunnen rondlopen en niet zoals die onschuldige apen in het concentratiekamp Rijswijk worden opgesloten om vreselijke medische proeven te ondergaan. Onschuldige apen die in een heel klein kooitje, iets groter dan hun lichaam, eenzaam, doodziek gemaakt, in extreme angst en onzekerheid afwachten tot er weer een Rijswijkse dr. Jozef Mengele langs komt. Niet omdat die aap iets misdaan heeft, maar omdat je daar geen criminelen van de allerergste soort voor mag gebruiken, zo vindt het overgrote deel van de onderworpen en door de reguliere staatsmedia geïndoctrineerde bevolking van onze verkapte Schurkenstaat.

Demonstratie
Aanstaande zaterdag vindt er een demonstratie plaats bij de ingang van het apenconcentratiekamp in Rijswijk. Demonstranten gaan elkaar dan toeroepen hoe verschrikkelijk het allemaal voor de apen is. Zoals dat bij demonstratie's gaat, zullen er geen of nauwelijks 'buitenstaanders' zijn die even stil blijven staan bij de demonstratie, flyers aanpakken of zich op andere wijze verdiepen in de immense ellende waar deze arme dieren in verkeren. Daarom is demonstreren, ook voor andere zaken, onder strikte voorwaarden in onze Schurkenstaat dan ook toegestaan. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Onschuldige Apen, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen,. Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.