KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 26 maart 2017

De opgesloten journalisten van Erdogan en de 'vrije' perskaart-journalisten van Mark Rutte

Gluiperd Rutte veel vuiler, gemener en crimineler dan Erdogan. Alleen weten de meeste Nederlanders dat niet!


   Recep Tayyip Erdogan.

Turkije

Journalisten die schrijven wat 
<--- hij niet wil dat ze schrijven worden opgesloten in de gevangenis!

    Gluiperd Mark Rutte

Nederland

Perskaart-journalisten schrijven wat 
<--- hij wil dat ze schrijven en worden niet opgesloten in de gevangenis!


Schurkenstaat der 
Nederlanden  
     Het overgrote deel van de                Nederlandse bevolking weet niet        dat dat het beleid is van hun            leider, omdat de onderworpen          perskaart-journalisten dat                natuurlijk ook niet mogen                opschrijven. 

Turken waarschuwen hun kinderen voor Erdogan.
Nederlandse ouders worden door de reguliere media
 dom gehouden en waarschuwen hun kinderen niet!  


Bewijslast
Zo ongeveer alle Nederlandse perskaart-journalisten zijn aangeschreven of aangesproken door grote groepen slachtoffers van 'De Rechtspraak'. Dit, vanwege het massaal plegen van levensingrijpende misdrijven door criminele rechters en raadsheren tegen grote groepen goedwillende Nederlanders ten voordele van deze >>> vuile economie. Al die volks misleidende, dus criminele, journalisten zeggen, 'dat geloof ik niet' en vluchten laf weg voor de bewijsstukken die onomstotelijk aantonen dat er niet zomaar wat gezegd wordt! Vervolgens roepen deze misdadigers dagelijks om het hardst 'Nederland is een rechtsstaat!'

Politici
Dát diegenen van het laatste beslissende woord -het tot op het bot corrupte Zwarte Toga Tuig-  massaal levens verwoest van grote groepen Nederlanders en totaal onschuldigen zelfs de zelfmoorddood indrijft, moet van >>> alle politici in de doofpot blijven. En als dat moet, dan houdt het mediatuig het ook in de >>>doofpot!  En zo loopt de Nederlandse journalist op geen enkele wijze gevaar opgesloten te worden. 

Burgerjournalisten
Eerlijke burgerjournalisten, zonder staatsperskaart, die wel over de immense gerechtelijke criminaliteit publiceren worden daarvoor zeer zwaar vervolgd, bestraft of in een psychiatrische inrichting opgesloten en vooral ook dat laatste wordt weer door -het perskaart-journalistentuig- stil gehouden. Allemaal in uw eigen verkapte Schurkenstaat, De Staat der Nederlanden.

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting.