KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 20 januari 2017

Meer strafzaken voortgevloeid uit civiele procedures

Bea van Kessel hardhandig haar woning
uitgesleurd omdat zij om een bewijs vroeg!
Steeds meer strafzaken komen voort uit civiele procedures.

Civiele procedures brengen niet genoeg meer op voor elite-economie.


Ook strafrechtrechters hebben volstrekte lak aan de feiten!


Vonnissen liggen al klaar voordat de rechtszitting is begonnen. 
Bea van Kessel op allerlei wijzen mishandeld! Maar
 criminele rechter draait de zaken om en veroordeeld
 Bea voor mishandeling, smaad en laster. €500,- boete!
 

Civiel Recht
Aanvankelijk verdiepten wij ons uitsluitend in gerechtelijke procedures, waar het om geschillen ging tussen 'klein' en 'groot' of door rechters 'onbelangrijk' en 'belangrijk' geachte personen. We hebben het hier over het civiel recht. Ook bezochten wij de daaraan gerelateerde rechtszittingen en maakten daarvan soms ook audiovisuele opnamen om vervolgens op deze site te plaatsen. Wij doen dat nog steeds!  

Strafrecht
De laatste tijd bezoeken wij ook regelmatig strafzaken en nemen ook daarvan de bijbehorende dossiers onder de loep. Dat zijn dan wel meest strafrechtzaken die zijn voortgevloeid uit civiele procedures. Blijkbaar is de jaarlijkse miljardenwinst, die door middel van de massale gerechtelijke oplichterij in civiele zaken wordt behaald, ten gunste van deze >>> economie, nog niet hoog genoeg! Strafrechters zijn, zo blijkt inmiddels wel, ook bereid om tegen grote groepen medemensen, levensingrijpeinde misdrijven te plegen ten gunste van die zelfde, vuile economie.

Zwendel
Strafrechters die gerechtelijke zwendel toepassen om gewone goedwillende mensen nog meer kapot te maken dan dat zij door hun collagerechters, die het civiel recht doen, al kapot gemaakt zijn. Of dat een ontwikkeling is van de laatste tijd of dat dit al jaren plaatsvindt weten wij niet. Dit omdat wij ons, zoals vermeld, tot ongeveer een jaar geleden uitsluitend nog bezighielden met de civiele rechtspraak. 


Rabo Bank
Verleden week stond Bea van Kessel, bekend van de website >>> Vitalifeiten, voor zo'n klassen-strafrechter. Ook hier weer zo'n rechter die veel te verbergen heeft want zij maakte haar naam niet bekend. Bovendien werd er voor de zitting (door de bode) en aan het begin van de zitting (door de rechter) heel veel drukte gemaakt over het niet mogen maken van geluidsopnamen. Corrupt Zwart Toga Tuig houdt er niet van dat als zij wat aan het bekokstoven zijn, dat daar dan gespreksopnamen van worden gemaakt. Wij begrijpen de beweegredenen, om het een en ander te verbieden, van zo'n Toga-Crimineel dan ook wel.  

RaboBank
Bea werd berecht in opdracht van de veel leed, ellende, zelfmoord (vooral veel boeren) en verdriet veroorzakende misdaadgroep RaboBank en haar kliek. Enkele leden van die kliek, een hele arrogante liegende deurwaarder en een notaris, hadden in 2014 aangifte gedaan tegen Bea wegens gijzeling, mishandeling (deurwaarder) smaad en laster (notaris).

Ontruimingsaanzegging
Op 19 mei 2014 komt aspirant-deurwaarder Henrica Alfonsia Francisca Gerarda Wilhelmina van de Wetering-Vullings, van kantoor 'Johan Ras & Joost Hanegraaf, Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten uit Helmond, bij Bea aan de deur. Dat was  om een ontruimingsaanzegging aan te reiken. Bea is een zachtaardige maar mondige vrouw en wilde eerst de naam van de aasgier. Deurwaarders doen de vuile karweitjes voor misdaadgroepen zoals banken, vastgoedbedrijven, woningcorporaties enz. en sleuren wekelijks zo'n 50 gezinnen de straat op. Dat zijn ernstige misdrijven jegens gewone medemensen die zeer levensingrijpend zijn! Deurwaarders weten waar zij in naam van Koning Willem Alexander >>> mee bezig zijn, dus diegenen die het 'straatwerk' doen noemen liever niet hun naam. Wat er op die 19e mei in 2014 allemaal bij Bea op de stoep gebeurde is in de video onderaan dit artikel te zien.
Let daarbij vooral op de 'boekdelen sprekende', onaangename gelaatsuitdrukking van de deurwaarders-bitch. 


Politie 
Bea zelf heeft op een gegeven moment de politie gebeld. Even later belde de deurwaarder ook de politie. Opvallend was dat de politie wel kwam, maar dat die alleen met de deurwaarder heeft gesproken en niet met Bea van Kessel. Maar... na een uur werd er weer bij Bea aangebeld. Het was de politie zelf, die nu ineens wel met Bea wilde spreken. Sterker nog, Bea moest met de politie spreken, want zij werd gearresteerd en maar liefst 3 dagen opgesloten. Zie vooral in dit verband nog eens de video onderaan in dit artikel. Want wat in die video is te zien, was de aanleiding van de arrestatie en opsluiting. Bea heeft het die drie dagen in de politiecel niet makkelijk gehad!  

Aangifte deurwaarder
In dit artikel gaan we alleen in op de gebeurtenissen waarop de aangiften tegen Bea zijn gebaseerd en waar de rechtszitting van vorige week over ging. We gaan niet of nauwelijks in op de inhoudelijke kwestie waaruit deze strafzaak is voortgevloeid. Dit omdat dat te gedetailleerd is en dit artikel dan de omvang van een dik boek krijgt. Deurwaarder Vullings heeft na aanleiding van de gebeurtenissen op die dag in mei 2014, aangifte tegen Bea van Kessel gedaan. De officier van justitie, die ook al haar naam niet bekend maakte en dus zoveel mogelijk geheim wilde blijven, las de tenlastelegging voor. Daaruit kwam naar voren, dat de deurwaarder tegen de politie had gelogen dat Bea in haar arm had geknepen. Ook zou Bea de deurwaarder hebben gegijzeld. Opnieuw verwijzen wij voor de waarheid daarover naar de video onderaan dit artikel. 

Kapot
Bea van Kessel moet verder kapot worden gemaakt van de kliek van de RaboBank.
Na het voorlezen van de tenlastelegging door officier van justitie, mv. mr. Anoniem, somde de rechter, mv. mr. Geheim, op een onsmakelijke wijze nog eens 
op, wat voor vreselijks deurwaarder Vullings allemaal bij elkaar had gelogen tegenover de politie. 

Angst
Zo zou de blonde deurwaarder maanden lang niet hebben kunnen slapen en was tevens al die tijd erg bang geweest. Dat gold eveneens voor de gezinsleden van deurwaarder Vullings. Die hadden ook enorm geleden. Allemaal ten gevolge van het gebeuren op die zonnige meidag in 2014 aan de Udense Basstraat nummer 19. Het gezin vreesde lange tijd, dat Bea bij hen langs zou komen. Mevrouw Vullings had 3 maanden niet kunnen studeren en ook niet kunnen werken. Zo ging de rechter verder. Pikant detail is, dat de blonde deurwaarder één maand na de schermutseling alweer met veel bravoure, 's morgens om 7 uur, op de stoep van Bea stond om haar letterlijk het huis uit te laten sleuren. Letterlijk, want dat ging nou juist wél met veel geweld gepaard! Bea vroeg een aantal malen of zij het gerechtelijke bevel tot ontruiming van de rechter mocht zien. Zo'n bevel was er niet, maar omdat Bea daarom vroeg (iets anders kunnen wij er niet van maken) werd Bea door 'stoere', slaafse dienders op hardhandige wijze afgevoerd. Zie daarvoor deze >>> video vanaf 14.60 tot 20.00.  

Video's 
De rechter deelde tijdens de zitting nog wel tussen de regels door mede, alle video's te hebben gezien. Inhoudelijk ging de tot op het bot verrotte rechter niet in, op wat er te zien is in de video's. Maar dat was, zoals dat dan gaat in de Nederlandse rechtszalen, omdat de eerlijke beelden niet van pas kwamen. Het ging tijdens deze rechtszitting schijnvertoning uitsluitend om datgene wat de deurwaarder tegenover de politie allemaal bij elkaar had gelogen, niet om de feiten die audiovisueel zijn vastgelegd. 

Gewelddadige woningoverval
Nogmaals wijzen wij op datgene wat de blonde deurwaarder allemaal heeft verklaard gelogen bij de politie en vragen opnieuw onderstaande video te bekijken. Als er geen video zou zijn gemaakt van het gebeuren, zou je zo geloven dat de deurwaarder en haar gezin een zeer gewelddadige woningoverval hebben moeten doorstaan.  

Notaris 
Verder werd Bea van Kessel nog beschuldigd van smaad en laster. Die aangifte kwam van Notariskantoor Uden. Er was een heleboel gedoe betreffende een vervalst document en de stiekeme verkoop van het huis van Bea aan een notariskantoor in België. Ja, u leest het goed, in België! Een buitenlands notariskantoor, dat later de opdracht heeft gegeven tot ontruiming van de woning van Bea. Er wordt heel wat af gesjoemeld door de Rabo-misdaadgroep en haar kliek zullen we maar zeggen. 

Vervalst
Bea en Michel gingen naar Notariskantoor Uden en filmden daar een vervalst document. Later gingen ze nog een keer en maakten nog wat andere opnamen. Deze keer was er een verzoekschrift kwijt en werd de zoektocht naar het verzoekschrift stap voor stap op beeld gezet. Allemaal om het een en ander vast te leggen en te kunnen gebruiken als bewijs. De notaris wil, net zoals de corrupte rechter, liever niet geconfronteerd worden met de werkelijke feiten ofwel audiovisuele opnamen. Dus accepteerde de baas van het kantoor al dat ge-film niet en deed aangifte van (het in de rechtspraak veel misbruikte) smaad en laster.  

Hoger beroep
Bea is inmiddels in hoger beroep gegaan. Dit in de hoop dat de raadsheren, die het hoger beroep gaan behandelen, de inhoud van o.a. onderstaande video niet negeren. Die video laat de feiten zien en niet de leugens van de corrupte deurwaarder. Wij kunnen heel goed beslissingen/vonnissen van rechters en raadsheren voorspellen als het om geschillen tussen tussen kleine en grote partijen of tussen door rechters belangrijk en onbelangrijk geachte personen gaat. Dat wij dat zo goed kunnen komt niet omdat wij zo slim zijn, maar omdat dat voorspellen zo makkelijk is. Dit keer voorspellen wij betreffende het komende hoger beroep van Bea niets. Waarom niet? Omdat we het zo zat zijn om altijd maar als pessimisten te worden neergezet.
Meer info op de website >>> Vitalifeiten die permanent aan te klikken is in de rechterkolom van deze site.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Censuur, gerechtelijke misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking,  Discriminatie, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, zelfmoord.