KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 30 augustus 2017

Na acht jaren beestachtige civiele vervolging, toegepast op Nico van den Ham, volgt nu ook strafvervolging!Dagvaarding voor Klokkenluider Nico van den Ham.

Van civiel 'recht' naar straf 'recht'. 


Het 'logische' vervolg op een jarenlange onmenselijke

>>
> Klokkenluidersvervolging! Strafvervolging 
Wij hebben het al vaak gezien in de vele civiele gerechtelijke procedures die wij volgden van anderen. Na civiele vervolging volgt niet zelden strafvervolging! Dit, als het geschil gaat tussen partijen waarvan de ene partij veel groter is dan de andere of als de klassenrechter de ene persoon veel belangrijker acht dan de andere. 
De kleinere partij of minst belangrijke geachte persoon wordt dan voor de belangen van die grotere of meest belangrijke persoon door die corrupte rechter volledig kapot gemaakt. De slachtoffers, van dit gewetenloze, gerechtelijke toga tuig, zijn dan vaak 
wel genoodzaakt om wetten te overtreden. Waarom dan, is veelal de vraag? Om te overleven, is dan meestal het antwoord.! 

Bedrijven
Wij hebben kennis van vele dossiers van meerdere medeburgers die bijvoorbeeld bedrijven hadden met een eigen vermogen van vele miljoenen euro's. Bedrijven die door zwarte toga criminelen, rechters en raadsheren dus, door middel van gerechtelijke zwendel volledig kapot zijn gemaakt zodat de nog grotere partijen en hun handlangers c.q. kliekleden hun zakken hebben kunnen vullen. De voormalige eigenaren van die bedrijven hebben nu niets meer en zijn dakloos! Misdaadgroepen, zoals bijvoorbeeld de Rabobank, UWV, woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen en Jeugdzorg bedoelen wij met grotere partijen. Met handlangers, ofwel leden van de kliek van zo'n organisatie bedoelen wij o.a. curatoren, bewindvoerders, burgemeesters, advocaten, notarissen, deurwaarderstuig en andere graaiers.  

Daklozen
Door misdadige rechters dakloos gemaakte en gehouden medemensen die, omdat ze geen WC hebbenplassen in het openbaar, krijgen daarvoor een boete van 140 euro. Datzelfde geldt voor door mensenrechtenschendende rechters dakloos gemaakte en gehouden medemensen die, omdat zij geen slaapkamer hebben, buiten slapen. 
Ook voor dat >>> buitenslapen bedraagt de boete 140 euro. Buitenproportionele, onredelijke boetes waarvan criminele rechters wel na kunnen gaan, dat die mensen 
zulke boetes nooit kunnen betalen van hun daklozenuitkering. 

Vernederen
Een groot aantal daklozen heeft bovendien helemaal geen uitkering omdat zij zich niet door ambtenaren, die getraind zijn in het kapot treiteren van daklozen, tot op het bot willen laten >>> vernederen. Opsluiten in de gevangenis is dan wat de, toch al zo benadeelde en door onder andere minister dr. Ronald Plasterk (misdaadgroep PvdA) gediscrimineerde dakloze, staat te wachten. 

Uitschot 
Daklozen zijn het uitschot van de maatschappij in onze schurkenstaat en Klokkenluider, Melder van Misstanden, journalist Nico van den Ham is zo'n dakloze! Dakloos gemaakt, zonder huurschuld, zonder overlast veroorzaken of een wietplantage. Meedogenloos dakloos gemaakt op zijn 63e voor straf. Straf voor het publiceren van de waarheid over criminele organisatie's, corrupte rechters en de extreem misdadige,  reguliere media die zwijgt en liegt over wat er werkelijk allemaal gebeurt in de rechtszalen in ons verkapte schurkenland. Dakloos gemaakt, zonder dat daar een rechtszaak over is geweest, dus zonder hoor en wederhoor, het beginsel van de rechtspraak, door de Amsterdamse rechter, crimineel, >>> mr. C.L.J.M de Waal

Stopcontact
De dakloze Nico van den Ham heeft dus net als al die andere duizenden dakloze medemensen met een Nederlands paspoort geen slaapkamer, geen WC, geen douche en geen stopcontact. Nico van den Ham heeft wel een website en daardoor heel veel lieve vrienden. Die vrienden bieden Nico een slaapkamer met bed, een wc, een douche en een stopcontact om de stekker van zijn computer in te stoppen. Dat laatste om deze website tot nu toe nog steeds te kunnen bijhouden. Om op al die slaapplekken te komen moet Nico veel reizen maar kan dat niet betalen. Vandaar nu de dagvaarding. 

Vragen 
De enige in Nederland verblijvende journalist, waar andere journalisten, ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, rechtsgeleerden, officieren van justitie, 
professor Pieter van Vollenhoven en ander tuig snel voor weglopen en/of de politie bellen is voor straf dakloos gemaakt.
Een ingrijpende zware straf, die een moordenaar nog niet eens krijgt, alleen maar omdat Nico van den Ham de >>> juiste vragen stelt (video's).
 

Hulp
Nico van den Ham heeft onmiddellijk dringende hulp nodig op allerlei gebied anders zal het doek voor deze site en voor Nico spoedig vallen!

Wij hebben hier altijd de keiharde onomstotelijk bewijsbare waarheid gepubliceerd, doen dat nog steeds en zullen dat tot de laatste snik blijven doen! Echter, het einde ligt op de loer! Ook dat is de keiharde waarheid! 

De onlangs aan Nico van den Ham toegezonden >>> dagvaarding 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dakloosheid, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

maandag 28 augustus 2017

VONNIS IN MONDSNOERZAAK TOPADVOCAAT MEINDERT STELLING 6 WEKEN UITGESTELD!

Mr. Meindert Stelling (rechts) met
zijn advocaat mr. Willem Jebbink 
Uitspraak 
Vandaag zou het Hof van Discipline uitspraak doen betreffende het hoger beroep wat een van de beste advocaten van onze schurkenstaat, mr. Meindert Stelling, had aangetekend tegen zijn schrapping van het tableau.
De Raad van Discipline had daartoe op
21 maart 2016 besloten.
Uitstel
Het Hof heeft vandaag bekendgemaakt pas op 9 oktober aanstaande uitspraak te doen in de zaak. Wat de reden voor het uitstel is heeft het Hof niet bekend gemaakt. 

Positief
Veel van onze websitebezoekers hebben met grote ontsteltenis gereageerd op de bijna
4 uur durende audiovisuele opname die wij tijdens die >>> lange zitting hebben gemaakt. Onze bezoekers willen niet dat mr. Stelling zijn mond wordt gesnoerd. 


Hoop
Onze redactie spreekt de hoop uit dat Melder van Misstanden Nico van den Ham er is een keer naast zit betreffende zijn voorspellingen! Wij wachten af! Mogelijk is er nog hoop. Maar, het kan natuurlijk ook zijn dat de vele leden van het Hof van Discipline het nog niet geheel met elkaar eens zijn hoe het een en ander in het eindvonnis moet worden geformuleerd. Het is ook nogal wat om deze bij velen zo geliefde advocaat, met zogenaamd goed fatsoen, voorgoed de mond te snoeren!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

zondag 27 augustus 2017

Zeer slecht nieuws betreffende de familie Hofs

Gonnie Hofs in betere tijden.

Gonnie 
De vaste bezoekers van deze site kennen haar wel, Gonnie Hofs, zwaar slachtoffer van de corrupte rechtspraak, evenals haar man Ben Hofs en hun zoon Raymond. Gonnie heeft het een en ander in diverse interviews (links naar de video's onder dit droevige artikel) glashelder uitgelegd. 

Ben Hofs

Verleden week belde zoon Raymond mij op om te vertellen dat er iets ergs was gebeurd. Ik dacht dat de familie opnieuw door een rechter genaaid zou zijn, maar dit keer was het nieuws veel, veel erger! Raymond vertelde dat zijn vader, Ben Hofs, geheel onverwacht was overleden. Uiteraard kende ik Ben doordat al die interviews plaatsvonden in het huis van de familie. Ik had Ben al eerder ontmoet op meerdere bijeenkomsten. Aanvankelijk was Ben een beetje stil, maar al na een paar ontmoetingen en samenzijn ontdekte ik in hem een zeer innemende, zorgzame, lieve man waarmee het hartstikke fijn praten was.  
Thuis
Al tijdens de eerste keer dat ik bij Ben en Gonnie op bezoek was voelde ik mij zéér welkom en uitermate op mijn gemak. Wat een lieve warme mensen die Hofjes, waauw! Dat geldt overigens ook voor zoon Raymond! De overige familie ken ik niet of nauwelijks, maar ook dat zal wel goed zitten, zij komen immers uit een goed nest. 

Ben
Gonnie en Ben hielden veel van elkaar en waren erg op elkaar ingesteld. Gonnie deed de enorme justitiële ellende en Ben verzorgde het onderhoud van het huis, de tuin, de auto enz. Ben kon onder andere op technisch gebied alles, wist vrijwel overal over mee te praten en kroop, als dat nodig was, als een 18 jarige op zijn knieën door zijn tuin en stond zonder enige moeite ook weer op. Wat was ik, als 64 jarige, (niet op afgunstige wijze) jaloers op die kerngezonde bijna 80 jarige man. 

Boos en verdrietig
Tijdens de zeer goed verzorgde maaltijden die ik kreeg tijdens mijn bezoeken waren Ben en Gonnie alsmaar in de weer om het mij naar de zin te maken. Dat gold ook voor en na de maaltijden. Ben was een kerngezonde man. Hellaas kwam er tijdens het werken in de tuin een bloedpropje in zijn hoofd op de verkeerde plaats terecht. Ben zou over een paar weken 80 jaar zijn geworden. Ik ben verdrietig, maar ook boos! Ik ken zo veel smeerlappen die niets anders doen dan anderen kapot maken en maar blijven leven zodat ze kunnen doorgaan met hun smeerlapperij. Ben deed alleen maar goed en is verdomme dood.   

Gonnie
Daar zit Gonnie dan in haar grote huis, helemaal alleen. Een lange rij familieleden en vrienden waren naar het condoleancebezoek gekomen. Het intense verdriet van Gonnie deed mij zeer aan de ogen en pijn aan de oren. Al die mensen moesten lang wachten voordat zij aan de beurt waren om de familie te condoleren. Dat kwam omdat Gonnie, zich liet troosten, maar vooral omdat zij zo lang de tijd nam om zelfs nu, onder deze beroerde omstandigheden, iedereen haar warmte, aandacht en haar liefde te geven. Gonnie kan blijkbaar niet anders dan lief zijn voor anderen. Zelfs niet als ze zelf zo veel verdriet heeft. Gonnie is een topper! Net zoals Ben dat was. Soort zoekt soort, zullen we ook hier maar zeggen. Ze kenden elkaar om en nabij de 53 jaar. Ik houd van die mensen!

Goudeerlijk
Wat ik heel belangrijk vind om hier nog te melden is het volgende: Gonnie, haar man Ben en hun zoon Raymond zijn op hele smerige, onrechtmatige wijze door meerdere criminele rechters, raadsheren en ander justitieel tuig zwaar benadeeld. De puurheid en de oprechtheid van Gonnie kwam onder deze vreselijke omstandigheden nog eens heel duidelijk naar voren! 'Dit is niet de schuld van de rechters hoor, Nico! Het was anders ook wel gebeurd'. Mooi he?! Dat is Gonnie! Lief, Goudeerlijk en Realistisch! 

Interview
Ik moet van Gonnie snel weer naar het mooie Holten komen. Niet voor een interview, maar voor een arm om haar heen. Ik heb weinig tijd maar ik zit te popelen om te gaan! Ik ben er zo verdomd trots op dat zij mij dat vraagt! Ik zal er zoveel dat in mijn vermogen ligt, altijd voor je zijn Gonnie! Als ik weer bij je op bezoek ben, gaan we niet praten over criminelen. We gaan praten over Ben, die fijne man van je met zijn prachtige karakteristieke kop. En als we het over Ben Hofs, jouw man Gonnie, hebben, dan is er gespreksstof genoeg. Daar hebben we die smerige criminele rechters niet voor nodig! Als er wat is of dat je je verdriet kwijt wilt, bellen

Jouw vriend, Nico 

>>> Slachtoffer corrupte rechtspraak doet haar verhaal deel 1

>>> Slachtoffer van criminele rechters vertelt meer. Deel 2

>>> Onthullingen door slachtoffer van frauderende rechters, raadsheren,                   advocaten, notarissen enz. Deel 3

>>> Slachtoffer van criminele rechters spreekt. Deel 4

>>> Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5

>>> Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

>>> SLACHTOFFER VAN CORRUPTE RECHTERS VERTELT DEEL 7

>>> Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens,           op de TV, langdurig en veelvuldig! deel 8

zaterdag 26 augustus 2017

Criminelen beslisten over niet verder vervolgen Joris Demmink inz. justitieel, seksueel misbruik van kinderen

 In het Arnhemse Gerechtsgebouw waar de vonnissen al getypt klaarliggen vóórdat de >>> rechtszittingen zijn begonnen!

Allemaal in uw 
eigen verkapte Schurkenstaat der Nederlanden.

Uw reguliere media zwijgt, belazert en indoctrineert.

 Het onderworpen volk vindt het uiteindelijk allemaal wel best. 

Mr. Joris Demmink

Raadsheer mr. Henk Abbink

Tenlasteleggingen

Ik heb er bij gezeten en heb gezien en gehoord hoe raadsheer (hoge rechter bij het gerechtshof), crimineel, mr. H. Abbink te samen met 2 andere misdadige leden van 
het Arnhemse Hof het hoger beroep tegen zo'n 10 tenlasteleggingen van journalist, 
drs. Micha Kat op geen enkele wijze inhoudelijk hebben behandeld. Er werd alleen 
maar gebakkeleid over hoe de rechtszitting schijnvertoning ingericht zou worden.  

>>> Rechtszitting Micha Kat grote criminele schijnvertoning

Griffier
De griffier, hoorde het aan, keek er naar, schreef op wat zoal goed van pas kwam en 
zei er niets van. De stokoude, vrouwelijk advocaat generaal (officier van justitie bij het gerechtshof) zinde de hele gang van zaken ook wel en speelde het vuile spel gewoon mee. >>> Micha Kat zijn advocaat liep tijdens de zitting weg omdat het geen rechtszitting was maar een schijnvertoning. De zitting werd niet geschorst maar werd na het vertrek van de advocaat, nog even snel in enkele minuten, afgeraffeld! Zonder Micha Kat, zonder zijn advocaat, zonder feitenonderzoek en zonder reguliere media!

Vonnis
Een paar weken later werd er gewetenloos, schaamteloos, onder het motto van -wie maakt ons wat- gewoon vonnis gewezen. De gevaarlijke, reguliere, volks-voorliegende media zwegen opnieuw. Allemaal in uw eigen Schurkenstaat, Nederland! 

Demmink
Dat raadsheer mr. Henk Abbink nou juist het Hof heeft voorgezeten dat moest gaan beslissen over het wel of niet vervolgen van hun voormalige baas is opmerkelijk. Journalist Micha Kat was en is al jarenlang de grote aanjager betreffende de kwestie, Joris Demmink.

Criminelen
We hebben hier te maken met criminelen van het allerergste kaliber die hun voormalige baas én elite-vriend, mr. Joris Demmink, niet willen belasten met verdere vervolging. Ik en vele anderen hadden de beslissing van de 'edelachtbaren' al voorspeld. Het neuken met minderjarigen is immers inmiddels allang breeduit geaccepteerd in justitiële en VVD-misdaadgroep kringen. Dit, zolang die seks met kinderen maar door hun eigen soort; die hooggeplaatsten dus, wordt bedreven! Ouders moeten trots op hun kinderen zijn als die zo'n voorname justitiële VVD- lul in hun strot hebben gehad, lijkt het motto zo langzamerhand wel te zijn, daar bij justitie! Denk daarbij aan Hoofdofficier van Justitie, Vincent Leenders! Heeft u er nog wat van gehoord? Ik wel. Daarover later meer. 

Onderworpen
'Het aan ons onderworpen volk is, op wat enkele uitzonderingen na, inmiddels wel gewend aan ons elite-geneuk met kinderen en komt daartegen toch niet echt in verzet' zullen ze bij De Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, en de VVD-misdaadgroep wel hebben bemerkt. Wél komt het volk massaal in opstand als het om een pedo van hun eigen soort gaat, een glazenwasser bijvoorbeeld! Dan worden zijn ruiten ingegooid en wordt hij zo (terecht) de wijk uit getreiterd. Justitie en de gecensureerde staatsmedia zijn dan natuurlijk blij met al die aandacht voor zo'n gewone pedo, want 'het leidt de aandacht zo lekker van al dat andere af!' 

Abbink
Als niet mr. Henk Abbink de behandeling het bekokstoven betreffende het wel of niet verder vervolgen van Joris Demmink als voorzitter van het Hof tijdens de geheime zitting (achter gesloten deuren) had voorgezeten, was er natuurlijk wel een andere raadsheer geweest. Ook dan had ik voorspeld dat het Hof, haar voormalige baas, mr. Joris Demmink niet meer zou belasten met verdere vervolging wegens het neuken van onze kinderen. Ik weet immers als de beste hoe het er aan toe gaat in de rechtszalen en bij justitie in het algemeen. 

Dood
Ik zat er op die 13e mei 2016 met de neus bovenop en zag hoe rechter Abbink te werk ging en nog steeds, gaat. Ik was ondanks mijn vele ervaringen in rechtbanken toch weer opnieuw verbijsterd en geschokt! Mr. Henk Abbink, een hoge rechter die niet in deze maatschappij thuis hoort maar onder erbarmelijke omstandigheden voor de rest van zijn leven in de gevangenis zou moeten zitten. Henk Abbink is een goed voorbeeld van hoe het Criminele Zwarte Toga Tuig te werk gaat. Misdadige onrechtmatige werkwijzen die grote groepen burgers hun leven verwoest en ze massaal de >>> wanhoopsdood indrijft. 

Eerbied
Hoeveel door de NOS, RTL, De Telegraaf, Algemeen Dagblad, >>> De Volkskrant, Parool etc., etc., voorgelogen en geïndoctrineerd, onderworpen voetvolk zal inmiddels voor deze crimineel de afgelopen week weer zijn opgestaan vraag ik mij af? 
Opgestaan uit eerbied voor deze edelachtbare! Opgestaan toen hij, mr. Abbink, de afgelopen week in zijn zwarte toga de rechtszaal weer betrad om het voetvolk te gaan 'berechten'.   

Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, sectoren: Justitiële Pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

donderdag 24 augustus 2017

Louis over ontvoering, het doen van aangifte, rechters, misdaadgroep Jeugdzorg én gespreksopnamen!

Louis vertelt over wat hem, zijn zoon en zijn vrouw is overkomen. Tevens maakt Louis ook hij nog eens duidelijk waarom het zo belangrijk is om gesprekken met medewerkers van instantie's, de politie, misdaadgroep Jeugdzorg, burgemeesters enz. enz. altijd audio op te nemen. Het is weer een lange (43 min.) video geworden maar zeer de moeite waard! Het is goed om te weten dat Louis niet de biologische vader is van zijn zoon. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, Ontvoering, Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

maandag 21 augustus 2017

Situatie kritiek voor Nico van den Ham en vele anderen.

Problemen
Opnieuw enorme, tot nu toe onoverzichtelijke, technische problemen op computergebied. Verder gezondheidsproblemen, aanhoudende vervolging vanwege het publiceren van te veel waarheid, verplichtingen elders enz. enz.

Donderdag
Dit alles te samen maakt het, dat ik verwacht, dat pas aanstaande donderdag weer nieuwe artikelen op deze site kunnen worden geplaatst. Dit als het 'net' zich dan inmiddels niet helemaal om mij heen heeft gesloten.  

Loketbedienden
Tot die tijd verzoek ik al diegenen, die ook zo in de moeilijkheden zijn gebracht of, waarvan het leven inmiddels ook zo is verwoest door de Nederlandse staat, eens na te denken! Nadenken over het werkelijk in actie komen tegen het overheidstuig dat ons dat allemaal aandoet. Criminele klassenrechters, politici, vooral ook journalisten, maar ook loketbedienden en ander kantoorpersoneel dat er aan mee werkt! Medemensen die ook uw buurvrouw/man kunnen zijn.  

Ziekelijk
Het is een uitermate ziekelijk en onnatuurlijk gedrag, dat wij ons het een en ander in deze allemaal maar zo laten welgevallen!

We moeten massaal heel veel niet meer gaan doen! 

Denk daar alstublieft eens over na! 

Hopelijk tot aanstaande donderdag!

Nico van den Ham
zondag 20 augustus 2017

Media schuldig aan het verwoesten van het leven en de dood injagen van grote groepen burgers

Schelden
Bij regelmaat wordt ons door enkele bezoekers van deze site verweten dat het onze eigen schuld is dat de reguliere staatsmedia ons geen antwoord geven. Antwoord als wij die gecensureerde perskaartjournalisten vragen aandacht te besteden aan de immense gerechtelijke zwendel die gaande is bij Justitie en waar zoveel van onze medemensen aan kapot gaan. Wij zouden te veel schelden en vloeken op deze site, is het verwijt. 
Het is dan logisch dat men op dergelijk verzoeken niet reageert, zo wordt er dan gesteld. Een volstrekt, op meerdere fronten, onjuist en onredelijk verwijt! We leggen het uit.

Schijnheilig
Als wij per brief, e-mail of telefoon contact zoeken met de reguliere media dan doen wij dat middels beschaafd geschreven brieven of e-mails. Bellen wij naar een redactie van een krant, radio of tv-programma dan valt er van onze zijde niet één onvertogen woord. De toonzetting ofwel het gevoel dat we in onze teksten leggen op deze site, is dus een andere dan in de brieven, e-mails of telefoongesprekken! Schelden doen wij echter nooit!

Criminelen
Als wij zien dat rechters, raadsheren of ander justitieel tuig het leven van onze medemensen, waaronder kleine kinderen, door middel van gerechtelijke list en bedrog verwoesten ten bate van deze vuile >>> economie, dan hebben wij het op deze site over criminelen. Dat is geen schelden maar een van de weinige woorden die beschikbaar zijn om aan de duiden wat deze gerechtelijke misdadigers in werkelijkheid zijn! 'Vuile misdadigers!' En ook dat is geen schelden want als je mensen massaal de dood indrijft uitsluitend voor het geldelijk gewin; dan ben je vuil, heel erg vuil!

Boodschap
Dat anderen er voor kiezen om de veel leed, ellende, verdriet veroorzakende toga criminelen, die er niet voor terugdeinzen onschuldige burgers gewetenloos de zelfmoord in te drijven, slechts te verwijten dat zij 'foutjes hebben gemaakt' of door zo'n grote tegenpartij 'op het verkeerde been zijn gezet', hebben wij geen boodschap! Je zegt tegen een gewelddadige woningovervaller ook niet dat hij een foutje heeft gemaakt. 
En dat nog wel terwijl al die gewelddadige overvallers met alle andere burgercriminaliteit bij elkaar lang niet zoveel ellende, leed, verdriet en dood veroorzaken dan 
>>> criminele klassenrechters.

Ingezonden
Ruim een maand geleden publiceerden wij een door de heer ir. H.P.A. Peters geschreven en aan deze site ingezonden brief aan het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Een nagenoeg soortgelijke brief schreef Peters aan een groot aantal kranten. De heer Peters kreeg, zoals dat vrijwel altijd gaat in een schurkenstaat, geen enkele reactie! En dat terwijl Peters een uitermate keurige brief had geschreven zoals >>> hier te zien is. Heel veel slachtoffers van rechters en ander toga tuig (tuig is ook geen scheldwoord maar een benaming) vragen middels van die keurig opgestelde brieven om aandacht aan de media. Nog weer andere slachtoffers van de rechtelijke macht die wij kennen (dat zijn er vele) en die ook op de meest keurige wijze de media smeekten om aandacht voor dit immense, stilgehouden drama, kregen ook nooit een inhoudelijk antwoord.

Eigen schuld
Het verwijt van enkele bezoekers van onze site die stellen dat het onze eigen schuld is dat wij nooit antwoord krijgen van de staatsmedia gaat dan ook om minstens 2 redenen niet op! Ook wij schrijven keurige brieven en voeren onze telefoongesprekken op uitermate beschaafde wijze. Dat wij een andere toonzetting op onze website bezigen, kan ook niet de reden zijn dat wij geen antwoord krijgen. Dan zouden immers al die andere keurige brievenschrijvers en opbellers, die geen website hebben, wél antwoord moeten krijgen. Nepnieuws-journalisten die zo een grote bijdrage leveren aan het verwoesten van vele levens van onze medemensen waaronder kleine kinderen. Extreem crimineel mediatuig dat het niet interesseert dat mensen soms van narigheid maar voor een rijdende trein gaan staan.

Video
Hier nog eens onze, op verzoek van Algemeen Dagblad- nepnieuwsjournalist, crimineel Chris Klomp, verwijderde video van ons YouTube kanaal. Nog steeds te bekijken op ons tot nu toe niet gecensureerde >>> Russische videokanaal.
Met veel dank aan onder andere de heer, Vladimir Poetin!

Toegezonden
Het artikel, waarin de brief van de heer Peters, is nog eens door ons via de e-mail adressen toegezonden naar al die kranten. Maar u raadt het al: weer geen antwoord. Ook de heer Peters kreeg geen enkele reactie! 


redactie.elsevier@elsevier.nl, redactie@hpdetijd.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl,
persbericht@fd.nl, nrc@nrc.nl, redactie@parool.nl, redactie@trouw.nl, Redactie Quote, redactie@volkskrant.nl, redactie@gooieneemlander.nl, nieuwsredactie@metronieuws.nl, redactie.ac@nhd.nl, redactie@halloleeuwarden.nl, stadsredactie@haarlemsdagblad.nl,
redactie@gelderlander.nl, redactie.tilburg@bd.nl, redactie@ed.nl, stadsredactie@leidschdagblad.nl, hoofdredactie@bndestem.nl,
info@maartenonline.nl, info@legalbusinessworld.nl, internet@ad.nl,
groene@groene.nl, tips@platform-investico.nl


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media,
Alternatieve media, Gerechtelijke&n
Misdaad, Mensenrechtenschendingen,
Mediacensuur,
Klassenrechtspraak,
Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

vrijdag 18 augustus 2017

Vandaag (?) beslissing vervolging v.m. hoogste baas Justitie mr. Demmink wegens verkrachten van kinderen

Mr. Joris Demmink
UPDATE: Demmink zal niet verder worden vervolgd zoals wij reeds hadden voorspeld. Dat heeft het gerechtshof Arnhem vandaag besloten! 


Verkrachten
Mogelijk
komt vandaag de beslissing naar buiten van het Arnhemse Hof betreffende verdere vervolging van de voormalig hoogste baas van Justitie mr. Joris Demmink wegens het verkrachten van minderjarige jongetjes. 

Kinderen
Het Openbaar Ministerie wil graag van de zaak af en het volk interesseert het (op wat uitzonderingen na) ook niet echt of onze kinderen seksueel worden misbruikt! Althans als dat dan maar door hooggeplaatste personen gebeurd. Dat hebben we nog eens kunnen zien op 30 juni jl. toen het Hof de kwestie behandelde. Er waren ondanks
diverse oproepen slechts
>>> 8 mensen en een >>> staatstrol aanwezig voor
het Arnhemse Paleis van Justitie.
 

Jorge Zorreguieta
Onze voorspelling is dan ook dat mr. Joris Demmink, en nog wat andere hooggeplaatste juristen, die in een soortgelijke pedo-kwestie ook een rol spelen, niets meer te vrezen zullen hebben. Wij hopen stellig dat wij het nu eens een keer mis hebben betreffende onze voorspellingen. Mocht dat zo zijn, dan is het nog maar de vraag of Demmink wat te vrezen heeft. Mr. Joris Demmink heeft inmiddels een leeftijd bereikt dat je kunt stellen dat de dood, die in dit soort gevallen ook een vriend kan zijn, op de loer ligt! Onlangs, hadden we daarvan nog een 'mooi' voorbeeld. We hebben het over de vader van onze koningin, massamoordenaar Jorge Zorreguieta.

Dit artikel kan in de loop van de dag worden aangevuld met een update! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen. Massamoord. 

woensdag 16 augustus 2017

Meer aangiften tegen criminele rechters dan ooit!

Economie
Steeds meer burgers waarvan het leven door middel van gerechtelijke zwendel volledig is verwoest, ten voordele van deze vuile >>> economie, doen aangifte tegen corrupte rechters en andere toga-criminelen. Wij zitten er in veel gevallen met de neus bovenop. Inmiddels doen onze ogen pijn van het aanzien van wat er allemaal gaande is op dit moment. 


Klachten indienen over- of aangifte doen tegen criminele
zwarte togadragers
 volstrekt zinloze en gevaarlijke bezigheid! 

Massaal 
Wij volgen het op de voet en hebben weet van de vele klachten die over rechters, raadsheren, advocaten, griffiers, officieren van justitie en ander gerechtelijk tuig worden ingediend. Ook weten wij dat er veel meer aangiften wordt gedaan wegens het massaal plegen van zeer ernstige, levensingrijpende misdrijven tegen onschuldige medemensen door datzelfde justitiële uitschot.

Lachen
Ze lachen erom bij De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. De klachten gaan, evenals de aangiften, veelal direct de papierversnipperaar in en de klager krijgt er vaak, doodleuk, geen enkele reactie op. 

Standaardbrief
In de andere gevallen wordt de klacht afgedaan met een standaardbrief van enkele zinnen. Vaak begint de tekst in zo'n briefje met... 'in uw beleving-' of 'in uw boosheid heeft u gemeend, bla, bla, bla.... Ik zie dan ook geen aanleiding, bla, bla, bla... en ik wijs daarom uw klacht af! 

Bewijsmateriaal
Over het eventueel meegezonden bewijsmateriaal wordt in zo'n reactie dan met geen woord gerept. Net zo als dat het geval is in de meeste vonnissen bij gerechtelijke procedures. Procedures die gaan om geschillen waar de ene partij groter is of door de corrupte rechter belangrijker wordt geacht dan de andere. Hetzelfde geldt ook betreffende de inhoud van de verplichte proces-verbalen, als die al worden opgemaakt van de rechtszittingen want heel vaak gebeurt dat doodleuk niet. 

Onderzoeksresultaten
Veelal wordt er in de laatste zin van zo'n brief tot slot ook nog even fijntjes verwezen naar 'onderzoeksresultaten' van louche, volksmisleidende organisaties zoals het
>>> World Justice Project e
n de >>> Europese Commissie en daarmee is 'de kous dan absoluut wel af!'

Bedreigen 
Nu er meer en meer aangifte wordt gedaan tegen de criminele 'edelachtbaren'
zijn er ook mensen die nu gaan klagen over het niet behandelen van klachten en aangiften. Onlangs nog hadden drie bij ons bekende slachtoffers van rechters het voor elkaar gekregen dat zij op afspraak mochten komen spreken over deze kwestie. 
Dat was bij een hoge hoofdofficier van justitie één van de kliekleden van het >>> functioneel parket de Toga Maffia. Eenmaal aangekomen op de afspraak moesten 2 van hen, als honden bij een supermarkt, buiten wachten en mocht slechts een van de slachtoffers zijn verhaal doen. Niet aan de hoofdofficier het toga-bendelid zelf, maar aan 2 naaste medewerkers handlangers.

Bewijsstukken
Het slachtoffer had (nieuwe) bewijsstukken meegenomen maar de medewerkers handlangers keken er met een 'half oog' naar en weigerden er inhoudelijk op in te gaan. Precies dezelfde wijze die partijdige rechters hanteren dus. Wel waarschuwden de beide heren het slachtoffer dat hij moest stoppen om curatoren, rechters en officieren van justitie 'corrupt' te noemen. Stopte hij daar niet mee, zo bedreigden de ambtenaren het slachtoffer verder, dan zou hij aanstonds wel eens de 'verkeerde' kunnen tegenkomen.

Omgedraaid
De rollen werden, zoals dat vrijwel altijd gaat bij justitie in dit soort kwesties, omgedraaid en het slachtoffer werd ook nog toegebeten dat hij vanaf nu moest stoppen met het doen van aangiftes etc. Hij moest zich maar met normale dingen gaan bezighouden. Tevens vonden de handlangers van het OM dat het slachtoffer en zijn vele medestanders moesten inzien dat het boek voor hen nu echt dicht was en dat beledigende publicaties op o.a. internet moesten stoppen. 

Brief
Na het gesprek kreeg het slachtoffer van De Rechtspraak ook nog een brief van het OM waarin hem werd medegedeeld dat verdere correspondentie niet meer zal worden beantwoord en daarmee was de kwestie dan voorgoed afgedaan. Wij kennen de betrokken slachtoffers en die hebben ons verzocht niet te publiceren over deze gang van zaken. De angst voor de meeste leed, ellende, verdriet en dood veroorzaken misdaadorganisatie die onze verkapte schurkenstaat kent, zit er goed in... zullen we maar zeggen. Wél is afgesproken dat wij dit artikel in de algemene sfeer mochten publiceren. Dus zonder namen en/of andere verwijzingen naar de betrokken slachtoffers.

Revolutie
Klagen over de gang van zaken bij de rechtelijke macht; aangifte doen tegen criminele rechters; onomstotelijke bewijzen van het een en ander aanbieden is klagen over criminelen bij criminelen en dus volstrekt zinloos! Er moet wat anders gebeuren. Al een paar keer riepen wij daar toe op. Echter zonder resultaat. Binnenkort hierover opnieuw meer.

Vraag
Wij stelden ook al eens een vraag betreffende deze kwestie aan zo'n hoofdofficier van justitie van het functioneel parket van het OM. Dit keer was het een hoge mevrouw van het parket in Amsterdam. Ook wij kregen wij geen antwoord. Stelt Nico van den Ham, in tegenstelling tot de gecensureerde staatsmedia, wél de >>> juiste vragen?!
Start de korte video (precies één minuut). 

zondag 13 augustus 2017

Ambtenaren Sociale Dienst Amsterdam getraind in het volledig kapot treiteren van daklozen.

Opnieuw vrouwen 'bedreigd' door Nico van den Ham, te lezen in een vals opgemaakte brief die geheim had moeten blijven! 

Nieuw 'bewijsmateriaal' tegen Nico van den Ham voor Algemeen Dagblad- Nepnieuwsjournalist, crimineel, Chris Klomp.  

'Tekst in de brief geschikt/bruikbaar voor Chris Klomp!'        

'Tekst onder de brief niet geschikt/bruikbaar voor Chris Klomp!'


Dreigpost
Wekelijks moet de dakloze Nico van den Ham naar de Jan van Galenstraat 323 B Amsterdam om zijn daklozenpost ( bekeuringen,  deurwaarders, bedreigingen enz.) op te halen. Doet Nico dat één keer niet dan is hij als dakloze zijn postadres kwijt en daarmee ook zijn daklozenuitkering van € 535,-. Een paar weken geleden, net toen Nico ook weer op weg wilde gaan naar dat 'vrolijk makende' daklozenloket werd hij door een medewerker van de Amsterdamse sociale Dienst opgebeld. Het werd een gesprek van ongeveer een half uur. 

Gemoedelijk
De medewerker, die zich heel gemoedelijk en vriendelijk voordeed, belde Nico op omdat hij, zoals de ambtenaar op enthousiaste wijze vertelde
, 'de eer' had om het daklozendossier van Nico 'op zijn bordje te hebben gekregen'. Of Nico op gesprek wilde komen was de vraag. 'De Amsterdamse sociale dienst wilde weten of het wel goed gaat met Nico, zo ging het verder. Een volstrekt zinloze vraag aan een dakloze want met daklozen gaat het altijd slecht! Heel slecht! Daar komt nog bij dat de gemeente Amsterdam tot op >>> hoog niveau, tot in de kleinste >>> details, heel goed weet hoe met Nico van den Ham en de andere daklozen gaat! Onderzoek wijst ook nog eens een keer uit dat het, op enkele uitzonderingen na, met dakloze mensen nooit meer goed komt. Vooral niet als iemand op latere leeftijd dakloos is >>> gemaakt

Waarschuwing
Tijdens het telefoongesprek, bracht de medewerker naar voren dat er op 3 oktober 2016 een waarschuwingsbrief aan Nico zou zijn bezorgd! Nico zijn gedrag zou tijdens een bezoek aan de Sicherheitsdienst van het WPI, 'Werk Participatie en Inkomen' zoals de sociale dienst tegenwoordig heet, onaanvaardbaar zijn geweest. Echter, die brief is nimmer aan Nico toegezonden en ook nooit aan hem persoonlijk bezorgd, zoals er valselijk in het schrijven staat vermeld. Dat laatste is wellicht met opzet gedaan. Dit, omdat het corrupte personeel van het Amsterdamse WPI niet wil dat Nico van den Ham de brief op zijn website publiceert, maar gelijkertijd wél wil dat het voor Nico belastende document in zijn dossier zit. Nico heeft, diezelfde middag nog, een naïeve bediende van het daklozenloket zo ver gekregen dat zij het document voor Nico heeft uitgeprint en aan hem heeft overhandigd.  

Gespreksopname
Nico van den Ham heeft een integrale, duidelijke gespreksopname van het gebeuren op 14 augustus 2016 aan de Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam gemaakt. Daarop is te horen hoe meerdere ambtenaren van het WPI en een psychiater van de Amsterdamse GGD, Nico van den Ham aanhoudend jennen en het bloed onder de nagels poogden weg halen. Bij normaal denkende mensen met een beetje gevoel in hun donder, dus niet bij Chris Klomp, zullen de rillingen over de rug lopen bij het beluisteren van de gespreksopname. 

Beleefd
Vooral is te horen dat de tot op het bot getergde Nico daarbij netjes, rustig en beleefd blijft! Ook is te horen dat Nico op geen enkele wijze één of meerdere ambtenaren beledigd of bedreigd! Datzelfde geldt voor de getuige die Nico had meegenomen! De getuige die in de brief heel denigrerend 'uw begeleider' wordt genoemd. Nico heeft nooit begeleiders (nodig) gehad in zijn leven. Behalve dan zijn lieve vader en moeder, Nico en Annie, die hem op jonge leeftijd liefdevol hebben opgevoed en hebben begeleid. 

Bidden
Ruim een jaar geleden verzekerden dakloze leeftijdsgenoten van Nico ons al absoluut geen daklozenuitkering te willen hebben! Dat willen zij niet omdat de vernederingen die zij dan moeten ondergaan, daar aan de Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam, hen te veel zijn. 'Wij halen liever een gratis kopje soep hier, een broodje daar en een warme maaltijd bij een organisatie waar wij eerst moeten bidden voor die maaltijd. Alles is beter dan dat wij ons als stukken vuil door dat smerige, corrupte gemeentetuig zo moeten laten vernederen', zo vertelden de dakloze mannen, die er ondanks alles keurig uitzagen, er nog bij aan onze redactie. 

Onomstotelijk bewijs
Wij popelen om onze gespreksopname te publiceren zodat iedereen kan horen hoe het er aan toe gaat bij het daklozenloket de Sicherheitsdienst van het WPI aan de Amsterdamse Jan van Galenstraat. Echter, op 13 september aanstaande zal een klacht hierover die Nico heeft ingediend bij de >>> gemeente Amsterdam worden behandeld. Dan zal, zo is Nico beloofd, de gespreksopname van meer dan een uur worden afgeluisterd. Nico heeft de opname voorzien van een begeleidende tekst. 

Algemeen Dagblad
Algemeen Dagblad-Desinformant, Chris Klomp heeft via een van zijn teamleden onze redactie al laten weten op geen enkele wijze in de gespreksopname te zijn geïnteresseerd! 'Wél in de geheime brief, 'want wat daar in staat... is waar',  zo voegde de Klompaanhanger, die ook een abonnement heeft op het krantenvod, Algemeen Dagblad, er nog aan toe!  

Vertrouwen
Nico van den Ham zelf heeft ook geen vertrouwen in de goede afloop van het komende onderzoek. 'In onze verkapte Schurkenstaat, zoals Nederland is, heb je niets aan bewijsmateriaal wat in jouw voordeel is als je een geschil hebt met een partij die veel groter is of belangrijker wordt geacht dan jij. Niet bij de rechtbank, niet bij het gerechtshof, niet bij de politiek, niet bij perskaartjournalisten en zeker niet bij 
crimineel, Chris Klomp' aldus Nico van den Ham.  

Zie ook >>> Befehl ist Befehl ! Ik maak voor mijn baas jou of wie dan ook,                               helemaal kapot! | Sociale Dienst AmsterdamRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Algemeen Dagblad -crimineel Chris Klomp, Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, mensenrechtenschendingen, 
Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking,Vrije Meningsuiting.
vrijdag 11 augustus 2017

Wanhopige Slachtoffers van Misdaadgroep Jeugdzorg

De afgelopen week een driemans demonstratie voor de deur van een van de kantoren van de Misdaadgroep Jeugdzorg aan de Tarweweg 6 in Nijmegen. Onze ogen zijn nat van verdriet en onze tenen staan krom van ergernis! .... verder lezen onder de video's....

Actie 
Al meerdere malen riep deze website op tot actie tegen diegenen van het laatste beslissende woord; rechters! Immens gewetenloze, criminele magistraten die ook als het om onze kinderen gaat, er alleen maar zijn voor de vele misdaadorganisaties die onder de noemer Jeugdzorg te werk gaan. Rechters die op ambtseed liegen, bedriegen en alles wat in het voordeel is voor de meest lieve mensen, die zo het slachtoffer zijn van Jeugdzorg, uit hun proces- verbalen van zittingen en hun vonnissen laten. Allemaal voor het >>> grote geld! Zoveel leed voor de kinderen, de ouders, de oma's en opa's. Vrijwel niemand, ook de slachtoffers niet, zijn bereid om het corrupte Zwarte Toga Tuig en hun smerige kliek in hun werk te gaan belemmeren. We zouden het met zijn allen kunnen, maar helaas! Daarom enorm veel respect voor Tamara Recourt
>>> Cindyll Play en >>> Jeff Schippers

Zie ook: 

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord (Tamara Recourt)

>>> Familie Herbst vertelt over de William Schrikkergroep

>>> José Kuckelkorn over de William Schrikker Groep deel 1

>>> 'Slachtoffers Jeugdzorg, William Schrikkergroep, moeten met hun                        kinderen naar buitenland vluchten!'  (José Kuckelhorn)

>>> José Wilhelmina Kuckelkorn (Facebook) 

>>> Herbst Van Campen Diana (Facebook) 

Google ook 'William Schrikker Groep', 'Jeugdzorg' en 'Leger des Heils' te samen met steekwoorden zoals, criminele organisatie, misdaad, kinderhandel, maffia, maakt veel kapot, sekte, misdaadgroep enz. enz.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

donderdag 10 augustus 2017

'Slachtoffers Jeugdzorg, William Schrikkergroep, moeten met hun kinderen naar buitenland vluchten!'

'Jongetje, 7 jaar vermoordt klein kindje' !???!  

Na het >>> eerste interview met José Kuckelhorn vertelt zij in deel 2 over de moord op een kind van 7 jaar, door haar destijds 7 jarige zoontje !???! Verder opnieuw over de Willem Schrikkergroep/Jeugdzorg. José waarschuwt; 'ouders die met een organisatie die onder de noemer Jeugdzorg in aanraking komen moeten, als zij hun kinderen willen houden onmiddellijk met hun kinderen vluchten naar het buitenland!' Het krantenartikel over de moord, wat overigens niet geheel met de waarheid strookt, destijds in de >>> NRC.

Zie ook: 

>>> José Kuckelkorn over de William Schrikker Groep deel 1

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord

>>> Familie Herbst vertelt over de William Schrikkergroep

>>> José Wilhelmina Kuckelkorn (Facebook) 

Google ook 'William Schrikker Groep', 'Jeugdzorg' en 'Leger des Heils' te samen met steekwoorden zoals, criminele organisatie, misdaad, kinderhandel, maffia, maakt veel kapot, sekte, misdaadgroep enz. enz.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.