KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 28 februari 2017

Nico van den Ham gaat door met strijd tegen corrupte rechters! Ook als dat tot arrestatie en/of zijn dood leidt!

Elk mens heeft het absolute >>> natuur- recht zich te verdedigen tegen het onrecht wat hem of haar door criminelen wordt aangedaan. Ook (vooral) als die criminelen politici, rechters of raadsheren zijn! 

Criminelen
Op 21 februari >>> schreef ik het al, 'ik ben bezig om langzaam de strategie, betreffende mijn strijd tegen de veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende criminele Rechterlijke Macht, te veranderen op deze site'. Alleen maar vreselijke verhalen publiceren over slachtoffers van het Criminele Zwarte Toga Tuig begint zo langzamerhand te vervelen! Om op te schrijven, maar ook om te lezen. We weten het nu allemaal wel zo'n beetje. En die velen die het door de volksmisleidende zwijgzaamheid van de reguliere, gecensureerde staatsmedia nog niet weten, moeten het maar op een andere manier aan de weet komen. Daar ga ik, samen met anderen, aan werken! Maar... dan moeten die anderen er wel zijn!

Oorlog
Het is al lange tijd regelrecht oorlog in Nederland! Oorlog voor grote groepen medemensen die het slachtoffer zijn van een bepaalde vuile economie. De aanhoudende ellende voor velen is niet te beschrijven. Het grootste gevaar is de rechterlijke macht, want die heeft in alles het laatste en beslissende woord. Gewetenloze criminele klassenrechters die de aandrijfmotor zijn van die economie. Welke economie dat is, leest u >>> hier ! 

Video's 
Ik zal er wat minder op uit gaan om video's te maken van >>> misdadigers die zich verontwaardigt voordoen als ik stel dat rechters, raadsheren en hun kliek criminelen zijn van de smerigste soort. Laffe misdadigers, die er belang bij hebben dat alles bij het oude blijft betreffende de rechtspraak en snel weglopen als ik, of anderen, beginnen over het >>> aanbieden van grote hoeveelheden bewijs daarvoor. Enorme hoeveelheden bewijsstukken, van vele slachtoffers te samen, die onweerlegbaar aantonen dat rechters en raadsheren gewetenloze criminelen zijn die het leven van grote groepen medemensen, waaronder kleine kinderen en ouderen, volledig verwoesten en/of de zelfmoorddood indrijven. Dit, allemaal ten gunste van hun elite vrienden. 

Arrestatie
We weten het nu zo onderhand allemaal wel. Alles is dichtgetimmerd!
Bewijzen overleggen, bij wie of welke instantie dan ook heeft geen zin. Dit omdat
die bewijzen worden genegeerd door er voor weg te lopen (zoals in de vele video's
die ik heb gemaakt duidelijk is te zien) of ze gewoonweg, met dozen vol tegelijk, ongeopend >>> terug te zenden


Klagen
Blijven klagen om nog meer mensen 'wakker' te maken heeft nog wel zin, maar er moet ook wat gebeuren! Daar ga ik vanaf nu aan werken. Of dat nu wel of niet mag, ik ga het doen! Ook als dat tot arrestatie van mijn persoon zal leiden of mijn dood tot gevolg zal hebben! 


Demonstreren 
In onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden is demonstreren onder strikte voorwaarden toegestaan. Dat het wordt toegestaan komt omdat demonstreren
-onder die strikte voorwaarden- volstrekt onschuldig is en dan ook, zoals veelvuldig is gebleken, toch geen veranderingen teweegbrengt. Daarom ga ik oproepen om wat anders te gaan doen, of misschien juist wel om heel veel niet meer te doen! Of dat wettelijk is toegestaan weet ik niet en dat doet er ook niet zo veel toe. Dit omdat de wet in onze schurkenstaat er alleen toe doet als die voor de tot op het bot corrupte klassenrechters en haar kliek goed van pas komt! Komen bepalingen, die liggen verankerd in nationale wetsartikelen of internationale verdragen, niet zo van pas, 
dan wordt schaamteloos en openlijk de Criminele Zwarte Toga reet er mee afgeveegd! Advocaten weten dat, maar houden hun mond daarover stijf dicht. Die enkele advocaat die de mond er wel over opendoet, wordt >>> geschorst of pleegt uiteindelijk >>> zelfmoord.

Oproepen   
Bezoekers van deze site met goede ideeën voor daadwerkelijke actie, uiteraard ook jegens criminele politici, hierover graag reageren via nico.vandenham@gmail.com . Vandaag krijgt niemand antwoord, omdat ik toch nog weer op reis ga (ver weg van waar ik zit) voor het maken van meerdere interviews, met een van de slachtoffers die de zaakjes, betreffende bewijsvoering voor dit alles, heel erg goed voor elkaar heeft!

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

Door Nico van den Ham 

zondag 26 februari 2017

Nico van den Ham op Facebook door het slijk gehaald door voor hem onbekende staatstrol mevr. Eef Hendrikx

Valsheid in geschrifte rechter, crimineel mr. C.L.J.M. De Waal, uit het niets bijgestaan door, Facebooktrol- Eef Hendrikx.   

Staatstrol, Eef Hendrikx 


Gelet op de reacties die mevrouw Eef Hendrikx onder de artikel- verwijzingen plaatst van haar Facebook 'vriend', Erik Groenendijk, heeft dit valse wicht zelf ook moeilijkheden met instanties die onder de noemer, Jeugdzorg opereren, of beter; organisaties zich inzetten voor de misdaadgroep; Jeugdzorg. 

De reactie werd door Hendrikx geplaatst in de Facebookgroep; '(H)erken Ouderverstoting'.
Trol, Eef Hendrikx met haar partner

Toevallig veranderde burgertrut
Eef Hendrikx haar profielfoto op Facebook op het moment dat Nico van den Ham nog maar net bezig was met het schrijven en opmaken van dit artikel. <--- De nieuwe profielfoto. Facebook
Op donderdag 23 februari begon het. Groenendijk plaatste een artikel op zijn website >>> Stop PAS-Familiedrama Nu om dat vervolgens te promoten op Facebook. Groenendijk had Nico gevraagd een hoorzitting omtrent zijn zaak die aanstonds plaatsvindt bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), audiovisueel op te nemen.
Nico van den Ham neemt regelmatig rechtzittingen in beeld en geluid op en weet precies hoe hij daar toestemming voor moet aanvragen. Echter, het SKJ was voor hem nieuw en Nico belde daarom eerst met het SKJ om te vragen hoe zij de aanvraag ingediend wilde hebben. 


Telefoongesprekken
Voortvloeiend uit dat eerste gesprek volgen er meerdere telefoongesprekken en wat e-mailconversaties. Inmiddels blijkt uit die gesprekken en e-mail berichten dat ook
het SKJ heel veel te verbergen heeft, want er mogen geen opnamen worden gemaakt. Bovendien is duidelijk gebleken dat het SKJ zich in allerlei bochten wringt om te bewerkstelligen dat er geen, ofwel zo min mogelijk, toehoorders en/of sympathisanten van Groenendijk aanwezig zijn tijdens de hoorzitting schijnvertoning. Nico neemt telefoongesprekken met dit soort instanties altijd op. Het bepaalde in wetsartikel 139a Sr. lid 2 geeft hem en ieder ander het volstrekte recht omdat zo te doen. 


Doorsturen
Nico van den Ham stuurde die gesprekken en e-mails door naar drs. Groenendijk om hem op de hoogte te stellen van de gang van zaken omtrent zijn zaak. Vervolgens publiceert Erik Groenendijk een aantal van die telefoongesprekken, vergezeld van een foto van Nico van den Ham op zijn website. Bij het beluisteren van die gesprekken valt op, hoe beleefd en vriendelijk Nico van den Ham zich opstelt tijdens de gesprekken. 

Aanval 
Na het plaatsten van de doorverwijzingen naar zijn artikel op Facebook, kreeg Groenendijk tientallen reacties. Groenendijk ging daarop uitgebreid in discussie, zo ook met de staatstrol Eef Hendrikx. Eef Hendrikx stelt dat ook zij problemen heeft met instanties die met de misdaadgroep Jeugdzorg te maken hebben en toont dat ook aan met een door haar op Facebook gepubliceerd schrijven wat zij ontving van het SKJ. Wellicht wil mevrouw Hendrikx haar kinderen redden door misdaadorganisaties die zo veel leed, ellende en verdriet veroorzaken te paaien over de rug van anderen.
Het maakt Eef Hendrikx, die wij als een moderne NSB'er beschouwen, daarbij niet uit of zij die anderen, die zij niet eens kent, daarvoor (verder) kapot moet maken dan dat zij al kapot gemaakt zijn. 


Veer
Nico van den Ham stelde zich slechts bereid om een hoorzitting audiovisueel op te nemen. Dit op verzoek van Erik Groenendijk. Mevrouw Eef Hendrikx zag daarin een mooie kans om een veer in haar vette volksverraders-reet geschoven te krijgen van instanties die onder de noemer 'Jeugdzorg' werken en plaatse een foto van Nico van den Ham vergezeld door een voor Nico smadelijke tekst. 

Mr. C.L.J.M. de Waal
Tevens plaatste Eef Hendrikx breeduit de uitspraak van rechter, staatscrimineel,
mr. C.LJ.M. de Waal betreffende de kwestie van Nico van den Ham op Facebook. Een onder ambtseed, in een achterkamertje, valselijk opgemaakte gerechtelijke uitspraak van en door een extreem misdadige rechter! Een vonnis, gepubliceerd op de website van De Rechtspraak dat suggereert dat er een rechtszitting in deze heeft plaats- gevonden en dat het beginsel hoor en wederhoor is toegepast terwijl daar absoluut geen sprake van is! Er is geen rechtszitting geweest!


Rechten
Alle rechten die zijn bepaald en liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen en zo van cruciaal belang zijn voor een verdachte of in het onderhavige geval, gedaagde, zijn door crimineel mr. C.l.J.M. de Waal geschonden! Met, zoals dat dan gaat, zeer zware levensingrijpende gevolgen voor de 64 jarige Nico van den Ham! 


Moderne NSB'ers
De tot op het bot misdadige rechtelijke macht en haar kliek, waaronder misdaadgroepen zoals Jeugdzorg en wellicht ook het SKJ, maken dankbaar misbruik van de vele moderne NSB'ers die in onze Schurkenstaat kent (procent- gewijs veel meer dan in de jaren '40-'45). Eef Hendrikx is zo'n smerige volksverrader. Nico van den Ham had nog nooit van mevrouw Hendrikx gehoord en heeft haar dan ook nog nooit op welke wijze dan ook benaderd of lastiggevallen. Nico heeft Erik Groenendijk aangeraden, maar ook verzocht, Eef Hendrikx op Facebook te blokkeren. Nico heeft een enorm tijdgebrek en zit niet op dit soort vuile acties te wachten en wilde het er dan ook bij laten. Groenendijk wilde niet aan dat verzoek voldoen. 

Blokkeren
Nico van den Ham heeft staatstrol Eef Hendrikx een privé Facebookbericht toegezonden met de link van dit artikel. Tevens heeft Nico op dezelfde wijze zijn e-mail adres en zijn telefoonnummer aan de trol toegestuurd zodat zij kan reageren. Daarna heeft Nico van den Ham de trol op Facebook geblokkeerd. 

De link van dit artikel is aan de betrokken toegezonden. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting, Discriminatie.
 

donderdag 23 februari 2017

Officier van Justitie mr. Johan Klunder weigert aan-giften tegen corrupte valsheid in geschriften- rechters!

Rechtstaat of Schurkenstaat
Wie wil weten of Nederland een Rechtstaat of een regelrechte Schurkenstaat is en/of van dat laatste nog meer bewijs wil hebben; hieronder een gespreksopname van een zwaar getroffen slachtoffer van de Zwarte Toga Maffia en Officier van Justitie mr. Johan Klunder. Verder lezen onder de video... Klik op de pijl voor het gesprek.Verantwoording

De opname is ons door mevrouw Hofs toegezonden ter interne informatie en niet
voor publicatie. Echter: wij achten publicatie van de gespreksopname van groot maatschappelijk belang! 
De verantwoording voor de publicatie van de opname ligt geheel bij Nico van den Ham. Het gesprek duurt ongeveer even lang als het gecensureerde, volksmisleidende acht-uur-NOS journaal. 

Extra: >>> Schriftelijk verslag van het telefoongesprek

Bekend
Officier van Justitie mr. Johan Klunder is landelijk bekend. Klunder neemt het in bekende zaken zoals >>> Baybasin, >>> De Puttense Moordzaak en nog veel meer, ook niet zo nauw. Na even te hebben gegoogeld op 'Officier van Justitie mr. Johan Klunder' in combinatie met het telefoongesprek hierboven vroegen wij ons 2 dingen af. Hoort deze Officier van Justitie wel in deze maatschappij thuis?
En, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een volk dit allemaal maar accepteert? 


Zie ook: >>>  V.m. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert                                            bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!

Sociale Databank Nederland >>> http://www.sdnl.nl/gonnie-hofs.htm

Vrouwe Justitia in Verval >>> http://www.vrouwejustitiainverval.nl

De websites van de Sociale Databank en Vrouwe Justitia in Verval zijn permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

dinsdag 21 februari 2017

Tijd voor Revolutie? Mag het volk zichzelf verdedigen?

Misdaad
Misschien viel het al op. Ik ben sinds enige tijd bezig om langzaam de strategie, betreffende mijn strijd tegen de veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende Criminele Rechterlijke Macht, te veranderen op deze site. Elk dier, maar ook elk mens heeft het >>> natuur- recht zich te verdedigen tegen het onrecht wat hen wordt aangedaan door criminelen. Ook als die criminelen politici, rechters, raadsheren, of gecensureerde staatsjournalisten van de reguliere media, zijn! Onderstaand stuk van Raymon Antello las ik elders. Ik heb Raymon gevraagd, zijn stuk als ingezonden stuk te mogen plaatsten. Dat mocht! Een mooie bijdrage van Raymon betreffende de plannen die ik heb. Over die plannen spoedig meer. 
Respect voor- en dank aan Raymon is hier op zijn plaats!

Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting. Raymon AntelloBeste mensen,

Wat veel gebeurd de laatste tijd lijkt een beetje op een binnenlandse oorlog te gaan lijken, de kloof die enorm groeiend is tussen rijk en arm en een regering die ons allen het leven beetje bij beetje steeds meer onmogelijk aan het maken is.

Demonstraties van o.a. activisten die keihard roepen; fuck the system tegen een ander die hetzelfde roept oftewel, het is wakker tegen wakker en wat hun noemen de schapen die rustig in hun roes blijven hangen en inderdaad dat werkt niet.

Stukje realisme is, dat er dagelijks jonge gezinnen en ouderen uit huis worden gezet alsof het de normaalste zaak van de wereld is, wat men zich allen dient te beseffen is dat iedereen rijk of arm maar 1 kleine fout of verandering van dat lot verwijderd is, waar schuldhulp instanties falen en de GGD eigenlijk gerust een corruptie eenheid genoemd mag worden in samenwerking met een rechtsgang waar het vooral draait om belangen van de elite is de kleine man met de pet altijd de lul is oftewel gerechtelijke dwaal procedures.

Meeste mensen geven hier echter de schuld aan de falende politiek die volks vertegenwoordigers voor moeten stellen, wat ze absoluut niet zijn laat dat duidelijk zijn, ze vertegenwoordigen alleen hun zelf voornamelijk! Mijn punt is dat we hier zelf verantwoordelijk voor zijn immers wij degene zijn die het Binnenhof rustig hun gang laten gaan zonder er ook maar iets tegen te doen.

Stille tochten, demonstraties etc. etc. zijn allemaal goedgekeurde evenementen door diezelfde elite waarin hun alsnog totale controle bezitten over hoe wat en waar, is dat niet het geval slaat het me team je wel weer terug op hun pad. Bureau Jeugdzorg , GGD, Politie, OM, Rechtbanken, Nationale Ombudsman, Binnenhof Den Haag en uiteraard de onzichtbare elite bepalen voor ons wat wel en wat niet mag, een wereld die gesloopt is en nog verder gesloopt word is wat mensen hun kinderen als toekomst geven, positiviteitsgoeroes die denken alles met liefde en positiviteit willen oplossen onder het mom 1 love, anons die vreedzaam protesteren alsof dat wat uitmaakt wat willen we hiermee bereiken.

Een verschil word echter pas gemaakt op het moment dat alles plat word gelegd en miljoenen mensen een keer zeggen stop met de ouderen uit te buiten, stop met de koeien tot de laatste druppel leeg melken zoals met dit land gebeurd stop met die chemtrails en stop met ons kaal te plukken en geef ons terug wat van ons is, iedereen kan het beter hebben als we er met z'n allen voor gaan en Nederland helemaal lam leggen!.

Als het aan mij ligt kies ik voor een totale revolutie, maar ik ben maar 1 persoon, wat wil jij? Wat wil jij voor je kinderen, voor je ouders voor wie dan ook?

Naar mijn idee heb ik dit stuk redelijk netjes gehouden, maar denk gewoon logisch na, dat is de boodschap die ik wil mee geven.


>>> Raymon Antello

zondag 19 februari 2017

V.m. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!

                                                                        (Deel 5 (slot) semi-geheim politiedebat)
Bewijzen                                                   
Rechters en raadsheren zijn geen criminelen zegt ook voormalig Hoofdofficier van Justitie, Chris van Dam (aankomend Tweede Kamerlid voor het CDA). 'En ik heb geen behoefte aan uw onomstotelijke bewijzen die aantonen dat dat wel zo is', zegt Van Dam en vlucht, op laffe wijze, snel weg! Verder lezen onder de video...


. door nico-van-den-ham

Hetzelfde als, soms op een wat andere wijze, al die andere >>> laffe politici, (waaronder ministers), gecensureerde staatsjournalisten, andere (hoofd)officieren van justitie, rechtbank- en gerechtshof- presidenten en de procureur-generaal van de Hoge raad der Nederlanden >>> mr. Jos Silvis ook doen. 

Dichtgetimmerd
Alles is zorgvuldig dichtgetimmerd! Klagers worden zwaar bestraft. Het criminele, onmenselijke, gewetenloze Zwarte Toga Tuig van het laatste beslissende woord kan gewoon verder gaan met het massaal plegen van ingrijpende misdrijven tegen grote groepen van de Nederlandse bevolking. De vele slachtoffers van de rechtelijke macht kunnen nergens terecht met de bewijzen die zij hebben. Vele bewijsstukken die onomstotelijk aantonen dat rechters, raadsheren én hun omvangrijke kliek die eraan meewerkt, criminelen zijn van de allerergste soort.


DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
 KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE 
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.


Video; Klik op de pijl

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

zaterdag 18 februari 2017

Pieter van Vollenhoven op semi-geheim politiedebat over burger-kruimelwerk-criminaliteit. (Deel 4)

Burgercriminaliteit
Ook professor. mr. Pieter van Vollenhoven spraken wij aan op de semi-geheime debatmiddag over de Nationale Politie. Een debat waar het uitsluitend ging over het bestrijden van burgercriminaliteit, ofwel het kruimelwerk vergeleken met de zware ingrijpende misdrijven die massaal door rechters en raadsheren op onschuldige goedwillende burgers wordt toegepast om deze >>> economie draaiende te houden. De camera werd door Van Vollenhoven omlaag gedrukt, maar bleef wel aan.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

vrijdag 17 februari 2017

Professor Ybo Buruma op semi-geheim debat over de Nationale Politie. (Deel 3)

Criminele rechters
Gelooft raadsheer, prof. mr. Ybo Buruma dat rechters en raadsheren criminelen zijn? Gemene misdadigers die door middel van gerechtelijke zwendel, ten voordele van hun >>> elite vrienden, massaal het leven van onze medemensen verwoesten en in veel gevallen de >>> dood indrijven? Of weet ook Burema dat allemaal al wel zoals wij vermoeden. Wil de raadsheer onomstotelijke bewijzen betreffende onze beweringen zien, of wil ook hij de situatie laten zoals die is? Verder lezen onder de video ...Nationale Politie

De bekende prof. dr. mr. Ybo Burema was de afgelopen zondag een van de sprekers op de door de Stichting Maatschappij en Veiligheid
 georganiseerde semi-geheime debatmiddag over de Nationale Politie in de 'De Balie' te Amsterdam. Tijdens het debat ging het uitsluitend over de bestrijding van burgercriminaliteit ofwel de kruimelcriminaliteit. Burema is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar rechtstaat, rechtsvorming en democratie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nico van den Ham ving hem bij aankomst in 'De Balie' op en stelde ook deze professor een paar vragen over veel ellende, leed en verdriet veroorzakende, criminele rechters en raadsheren.


DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
 KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE 
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.Zie ook deel 1 in deze serie waar Ronald van Raak (SP) keihard staat te liegen:  

Zoe ook deel 2 in deze serie met de baas van de Nationale Politie; Erik Akerboom: >>> POLITIEBAAS AKERBOOM ARROGANT EN STIEKEM

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

donderdag 16 februari 2017

POLITIEBAAS AKERBOOM ARROGANT EN STIEKEM

Semi-geheim debat over Nationale Politie | Deel 2

Aangiftes
We hadden maar één vraag aan de baas van de Nationale Politie tijdens de semi-geheime debatmiddag over de Nationale Politie die afgelopen zondag plaatsvond. In ons vorige artikel een video met een liegende >>> SP'er, Ronald van Raak. Dit keer een video waar wij de landelijke politiebaas ... verder lezen onder de video ...  Erik Akerboom maar één vraag wilden stellen. 'Waarom belanden al die aangiftes tegen criminele rechters en raadsheren en hun kliek in de justitiële papier- versnipperaar mijnheer Akerboom?' We hebben het hier over aangiftes van slachtoffers van de rechtelijke macht. Mensen waarvan het leven, door middel van gerechtelijke zwendel door misdadige rechters en raadsheren, die dat doen ten voordele van hun >>> elite vrienden, volledig is verwoest.  

Prof. dr. mr. Ybo Buruma
Morgen een video waarin we daar ook over praten, maar dan met de heer Ybo Buruma. Prof.dr. mr. Buruma is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en tevens hoogleraar rechtstaat, rechtsvorming en democratie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Zie ook deel 1 in deze serie waar Ronald van Raak (SP) keihard staat te liegen:

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

dinsdag 14 februari 2017

Semi-geheim debat over de Nationale Politie | Deel 1

Kruimelmisdaad
De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) organiseerde afgelopen zondag een semi-geheime debatmiddag in de 'De Balie' te Amsterdam. Een lange middag met veel deftig gebral over burgermisdaad ofwel kruimelcriminaliteit. Dit vergeleken met de levensingrijpende misdrijven die dagelijks, massaal in alle gerechtsarrondissementen door criminele rechters en raadsheren, ten voordele van deze >>> elite-economie, op de eenvoudige burgerbevolking wordt toegepast. Verder lezen onder de video...


   
Filmopnamen
In de zaal mochten geen opnamen worden gemaakt. Dat gold blijkbaar alleen voor Nico van den Ham. Anderen, zoals o.a. de voormalige Amsterdamse politie- commissaris Bernhard Welten mochten wel filmen, althans Welten deed het en werd daarbij niet steeds besprongen en vermanend toegesproken door een hysterica van
De Balie Amsterdam. Dat was wel het lot van Nico van den Ham, die regelmatig door de nerveuze dame werd gecontroleerd. 'Nog een keer en ik gooi u eruit' zo beet de jonge vrouw Nico, die nog net geen klappen van de bitch kreeg, op het laatst toe. Eerlijke, ter zake doende vragen mochten ook niet worden gesteld of werden niet of nauwelijks beantwoord. Nooit eerder in zijn 64 jarig bestaan zag Nico iemand 'in het echt', die zich zo arrogant gedroeg als de ook aanwezige landelijke korpschef van politie, Erik Akerboom. Hierover later in de week, in een video, meer. 


Socialistische Partij 
Hulde aan de ook aanwezige SP'er, Ronald van Raak (video) die, net zoals zijn collega SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel dat al eens per e-mail aan ons deed, volmondig toegaf dat de SP weet hoe goedwillende burgers massaal door rechters en raadsheren voor misdaadgroepen zoals Jeugdzorg, vastgoedhandelaren, banken, notarissen, deurwaarders, wooncorporaties en ander crimineel graai-tuig volledig kapot worden gemaakt en de dood worden >>> ingedreven
De e-mail van Harry van Bommel is te zien in dit >>> artikel

Liegen
Wel heel erg jammer, dat Ronald van Raak schaamteloos voor de camera stond te liegen over 'zijn' nog niet zo lang geleden opgerichte 'Huis voor Klokkenluiders'. Uitsluitend mensen die in dienstverband werken zijn daar welkom. De rest van de bevolking kan barsten. Ronald van Raak bracht Nico aan het twijfelen met al zijn gelieg daarover en beweerde meerdere keren dat iedereen terecht kan bij het 'Huis'. Wij hebben dat 'vanmorgen nog eens geverifieerd via de website van het 'Huis voor Klokkenluiders' en we hebben hen ook nog eens opgebeld. De conclusie is, dat Ronald van Raak het volk belazerd en voorliegt daarover. Ook hebben we de SP opgebeld en gevraagd of Van Raak, vóór dat wij dit artikel publiceren (omstreeks 19.00 u.), ons daarover op wil bellen. Dat heeft hij niet gedaan. 

Pieter van Vollenhoven
Verder sprak Nico nog met de voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Van Vollenhoven wilde eigenlijk niet spreken voor Nico zijn draaiende camera. Ook hebben we nog een interview met prof. dr. mr. Ybo Buruma. Buruma is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden van onze verkapte Schurkenstaat en hoogleraar Rechtstaat, rechtsvorming en democratie (???) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot slot ook nog een interview met Chris van Dam. Die was tot voor kort plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Den Haag en nu CDA kandidaat voor de Tweede Kamer. Al deze interviews/gesprekken in de delen 2, 3 en 4 die wij in de komende dagen zullen publiceren. 

Echter, we kunnen nu alvast verklappen dat uit alles wat tijdens het semi-geheime debat over de Nationale Politie in De Balie te Amsterdam op de afgelopen zondag naar voren kwam, maar ook uit onze interviews, duidelijk en opnieuw het onderstaande is gebleken:  

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
 KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE 
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

zondag 12 februari 2017

Freelance-staatsjournalist Johan Snel opent de aanval op goudeerlijke onderzoekjournalist Nico van den Ham

Freelance- journalist
staatstrol, Johan Snel 
Freelance-journalist trol Johan Snel
 op de bres voor Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie voor 
Nep-nieuwsjournalisten.

'Raad voor de Journalistiek'. 

verheugd met inzet trol; Johan Snel.

Hieronder één van de vuile werkwijzen van een
 volksmisleidende journalist/trol. 


Gestoken
Als door een wesp gestoken. Zo reageerde freelance-staatstrol Johan Snel gisteren op een Twitter-bericht van Nico van den Ham. Een Twitter-bericht waarin Nico via een link verwees naar een van zijn laatste artikelen dat gaat over de door en door corrupte Raad voor de Journalistiek, of beter; de Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie voor journalisten met een staatscensuur-perskaart. 

Taalfouten
Volksbedrieger Johan Snel begon met een tweet waarin hij schreef; 'Je maakt zoveel taalfouten - vier alleen al in je profiel - dat je claim journalist te zijn, erg ongeloofwaardig oogt'. In een Twitter-bericht vlak daarvoor had de staatstrol geschreven: 'Zou het waar zijn? Trump kan niet goed lezen en schrijven, bewijs lijkt sterk'. Een hele troost voor Nico, want of je nou voor of tegen Trump bent, hij heeft het aanzienlijk verder geschopt dan Johan Snel. Snelle Johan, die het vooral moet hebben van heel veel, maar dan ook echt heel veel reclame voor zichzelf op internet, zoals o.a. te zien is op >>> Linkedin

Kranten
Nico heeft de tweet van Johan beantwoord met; 'ONDERZOEK WIJST UIT: 'TAALVERBETERAARS ZIJN ONPRETTIGE MENSEN. Beter een paar foutjes dan oneerlijk!' >>> http://bit.ly/1VP9GLZ. Daarop reageerde iemand anders met; dat het een zwaktebod was van Johan Snel, want dan kon je ook alle kranten wel weggooien omdat die ook vol staan met taalfouten. Maar, de volksmisleidende schurk kwam daarop snel weer terug met het niet onderbouwde antwoord: 'Gelukkig valt dat reuze mee'. Maar @NicovandenHam zal Nederlands moeten leren als hij journalist wil worden. #succes', waarop snelle Johan weer het antwoord kreeg; 'Echte journalisten zie je nog nauwelijks. De meesten papegaaien elkaar na/doen geen onderzoek. #NietNieuwsgierig'.

Onderzoek
Tijdens het lezen van de eerlijke artikelen van Nico van den Ham is staatstrol Johan Snel alleen maar op zoek naar een komma op de verkeerde plaats of een paar spelfouten. Snelle Johan heeft duidelijk een stok nodig om mee te slaan, want hem zit heel wat anders dwars. Wat Johan Snel zo dwars zit, laat hij zien in een latere tweet. Daar schreef de nep-nieuwsjournalist aan diegene die het voor Nico opnam; '@Dame2010 Er zijn journalisten genoeg die wel onderzoek doen. Gewoon de goeie kant opkijken en minder naar @NicovandenHam'.

Onderzoek
Nico van den Ham die juist veel onderzoekt en door het hele land reist om ministers en andere politici over hun misdaden tegen eigen bevolking >>> aan te spreken, vele rechtszittingen bezoekt, die rechtszittingen vaak >>> audiovisueel vastlegt enz. enz. moet down van Johan Snel. Snel maakt deel uit van de kliek van de grootste, ellende, leed  en verdriet veroorzakende criminele organisatie van ons verkapte Schurkenland; De Rechtspraak. Dat de rechtelijke macht tot op het bot verrot is, moet onder de pet worden gehouden door de reguliere media en daar werkt Johan Snel graag aan mee. Volksoplichter Snel heeft wellicht een staatsgecensureerde perskaart en komt op voor o.a. de corrupte rechtelijke macht die jaarlijks ongeveer 500 onschuldige medemensen de >>> dood injaagt

Perskaart
Volksmisleiders met een perskaart kunnen zonder enige onderbouwing anderen afbranden want zij zijn van de reguliere media. Gladde Johan werkte immers al voor de 
VPRO, NTR, VARA, Radio 4 én, ja hoor, de Tweede Kamer, zoals hij zelf beweerd en dan mag je moet je, zonder taalfouten, het volk voorliegen en bedriegen. Diegene die het voor Nico opnam, heeft het, in nog weer een andere tweet, mooi verwoord; '‏@Dame2010 @NicovandenHam 'Als de inhoud niet weersproken kan worden dan beginnen zeurpieten altijd over de vorm. #zwaktebod'. Een andere Twitteraar, @Willy_Vet retweette dat nog eens. 

Gevaarlijk 
Johan Snel is docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Wat hij daar precies doceert, is ons niet duidelijk maar gevaarlijk achten wij het wel! Jonge mensen voorhouden dat Nederland een rechtstaat is terwijl het een (dankzij de reguliere media, verkapte) schurkenstaat is, is wat ons betreft een ernstig misdrijf. Als Johan Snel werkelijk freelance-journalist is en ook nog zo christelijk is, zoals hij zich overal op internet voordoet, dan neemt Johan Snel snel contact op met Nico. Dit om zijn bereidheid te tonen om samen met Nico van den Ham én de vele andere slachtoffers van diegenen van het laatste beslissende woord; rechters en raadsheren, grote hoeveelheden onomstotelijk bewijs door te spitten. Onweerlegbaar bewijs dat rechters en raadsheren criminelen zijn van de allerergste soort. Criminelen die massaal grote groepen medemensen volledig kapot maken en/of de zelfmoord-dood in drijven.

Afspraak
Wat gaat Johan Snel nu doen? Taalfouten zoeken of, als een echte journalist, snel contact opnemen met Nico om een eerste afspraak te maken?

In het kader van hoor en wederhoor is dit artikel naar de volgende adressen toegezonden: E-mail; jcsnel@che.nl Twitter;  @JohanSnel

https://twitter.com/JohanSnel/status/830385049975521281

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

donderdag 9 februari 2017

Weer topadvocaat mond gesnoerd? Meindert Stelling

Rechtelijke macht en haar kliek niet gediend van tegenspraak.
.
Videoverslag wrakingszitting Hof van Discipline onder dit artikel.


Advocatenberoep riskant, tenzij je zwijgt over gerechtelijke zwendel. 

Andere advocaat, die niet meer tegen justitiële zwendel kon, pleegde >>> zelfmoord. 

Videoverslag van de behandeling wrakingsverzoek van mr. Meindert Stelling en een praatje met hem en zijn advocaat daarna op de gang. Zie de 2 video's onderaan dit artikel!  


Misdaadorganisatie
Wij beweren het al jaren. De Nederlandse rechtspraak en alles wat daar mee te maken heeft, dus de omvangrijke kliek van de rechterlijke macht, is een veel ellende, leed en verdriet veroorzakende misdaadorganisatie. Een landelijk opererende misdaadgroep die zijn weerga niet kent en velen de >>> dood injaagt

Topadvocaat
Mr. Meindert Stelling heeft het allemaal niet zo gezegd, zoals wij het in onze artikelen verwoorden, maar had ook regelmatig stevige kritiek op rechters, raadsheren en later ook op de deken van de Orde van Advocaten. Dat pikt de tot het bot verrotte rechtelijke macht en haar kliek niet, dus moest ook deze gedreven topadvocaat de mond worden gesnoerd.  Stelling mag van de Orde van Advocaten, een van de kliek- leden van de misdaadorganisatie die zich zelf >>> 'De Rechtspraak' noemt, geen advocaat meer zijn en diende een klacht in jegens Stelling bij de Raad van Discipline. Op 21 maart 2016 >>> besliste de raad dat Mr. Meindert Stelling van het tableau zou worden geschrapt. Mijndert Stelling ging tegen die beslissing in hoger beroep.

Mr. Willem Jebbink
Op vrijdag 18 november 2016 maakte het Hof van Discipline een begin met de hoger beroep behandeling van de klacht van de deken van de Orde van Advocaten tegen Stelling. Mr. Stelling werd toen, net zoals dat nu bij de wrakingszitting het geval was, bijgestaan door de Amsterdamse advocaat >>> mr. Willem Jebbink.

Preliminair verweer
Het hof bleek op die novemberdag vorig jaar niet bereid mr. Jebbink de gelegenheid te geven om op een behoorlijke manier preliminair verweer te voeren (preliminair-verweer is verweer dat voor alle andere verweren gevoerd dient te worden. Bijv. een ontvankelijkheidsverweer). Stelling en zijn advocaat wilden dat de tuchtzaak zou worden teruggewezen naar de Raad van Discipline. Dit, omdat de raad op diverse punten had gehandeld in strijd met de wet. Het resultaat daarvan was, dat er geen sprake is geweest van een eerlijke en onpartijdige behandeling door de raad. Bovendien moet de beslissing van de raad, om Stelling te schrappen van het tableau, als nietig worden aangemerkt!

Gewraakt

Omdat het hof niet bereid was het preliminair verweer zorgvuldig te behandelen en de zaak ook direct inhoudelijk aan de orde wilde stellen, heeft Stelling toen het hof gewraakt. Deze wraking houdt in dat het hof de behandeling van de zaak moet aanhouden totdat een wrakingskamer zal hebben beslist over de gestelde vooringenomenheid. Die behandeling vond afgelopen maandag plaats en mochten wij audiovisueel registreren. 

Kernwapens
Stelling is o.m. bekend van zijn felle stellingname tegen kernwapens en van het verdedigen van meerdere vredesactivisten sinds 2004. De oud-militair was ooit straaljagerpiloot, maar nam ontslag omdat hij tegen kernwapens was. Mr. Stelling zou, nu dus als als advocaat, rechters uitschelden die het gebruik van atoomwapens tegen burgers niet veroordelen: rechters zouden 'partijdig' en 'corrupt' zijn. Ook sprak de advocaat van 'bedrog' en 'barbaarse immoraliteit'. Allemaal woorden die wij ook gebruiken als we over de Zwarte Toga Maffia schrijven. Woorden die in de Dikke Van Dale niet staan vermeld als scheldwoorden. 


Video 
Hieronder de video van de zitting en daaronder de video van een nagesprek dat een journalist had met mr. Jebbink en mr. Stelling in de krochten van het gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein nummer 1 in Utrecht. 

De verantwoording voor bovenstaande tekst ligt geheel bij Nico van den Ham!

Zie ook de website >>> EERHERSTEL MEINDERT STELLING

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Vrije Meningsuiting, Discriminatie, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

zaterdag 4 februari 2017

Egbert Myjer, Raad voor de Journalistiek, stuurt wél eerlijke journalist Nico van den Ham gebouw uit! (video)

De zelfgenoegzame Egbert Myjer

Toga Schurk
De zelfgenoegzame vice voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, voormalig rechter Toga Schurk, mr. Egbert Myjer, gooide gisteren de goudeerlijke Journalist Nico van den Ham de zittingszaal én het gebouw van de raad uit.

Volkskrant
Nico zou, als goudeerlijke burgerjournalist, een zitting schijnvertoning bijwonen waar de klachten van journalist Micha Kat, van de website >>> Revolutionair Online, tegen het volksmisleidende staats-krantenvod; 'De Volkskrant', zogenaamd zouden worden behandeld.

Voor schut
De reden om Nico de zaal én het gebouw uit te gooien, was bij de partijdige voorzitter ruimschoots voor de zitting bekend. Maar Myjer had er voor gekozen Nico niet telefonisch of per e-mail te informeren dat hij niet welkom was en liet hem naar Amsterdam afreizen. Een onderworpen medewerkster van de raad had zelfs de opdracht gekregen om Nico op een bijzonder vriendelijke wijze welkom te heten.
Nico moest en zou eerst die zittingszaal in! Zo kon de tot op het bot verrotte mr. Myjer, Nico voor schut zetten door hem ten overstaan van de ruim aanwezige Volkskrantkliek de zaal én het gebouw uit te sturen. De Volkskrant betaalt mee aan de snabbel van de 70 jarige mr. Myjer en verwacht daar natuurlijk ook wat voor terug. 
De Raad voor de Journalistiek wordt gefinancierd door de dagbladen, tijdschriften, omroepen en nieuwssites en noemt zich onpartijdig. 

Reden
De reden dat Nico er uit is gegooid door de hautaine mr. Egbert Myjer is omdat Nico zich zeer onfatsoenlijk zou hebben gedragen. Nico had een telefoongesprek dat hij had met de liegende medewerkster van de raad -mevrouw Marianne Beets- opgenomen en dat vond Myjer onfatsoenlijk. Nico had het gesprek met de liegende mevrouw ook nog eens op zijn >>> website gepubliceerd en dat vond volksverlakker mr. Myjer nog meer onfatsoenlijk en daarom moest Nico weg uit de zaal. 

Medestanders Micha Kat
Slechts 3 medestanders van Micha Kat waren aanwezig op zitting. Alle andere aanhangers van Micha die zich hadden aangemeld, zijn door de Raad voor de Journalistiek voorgelogen dat de zaal vol zat en zij er niet meer bij konden. Nico heeft daarover 's morgens nog herhaalde malen telefonisch contact gezocht met de Raad, maar die had er voor gekozen de telefoon niet op te nemen. Nico heeft nog ingesproken met het verzoek terug te bellen en/of een grotere zaal te regelen, maar ook daar kwam geen reactie op. De omvangrijke kliek van de Volkskrant, ongeveer 25 man, wilde waar voor haar geld en kon er dus wel in.  

Skype
Verder waren aanwezig; Jeroen de Kreek van de website >>> Het Goede Nieuws, de advocaat van Micha Kat, >>> mr. Thijs Stapel en een vriendin die voor Micha een Skype verbinding tot stand had gebracht. Meer over die Skype verbinding en een kort verslag van de schijnvertoning in onderstaande video.  

Uitgang
Zeer opvallend was, dat er na afloop, terwijl wij nog geruime tijd hebben staan napraten voor de uitgang het gebouw van de Raad voor de Journalistiek, er niemand van de vele kliekleden van de Volkskrant die op de zitting aanwezig waren naar buiten kwam. En dat terwijl er door een gebouwbeheerder aan Nico was verzekerd dat het gebouw maar een uitgang heeft, behoudens een nooduitgang, maar die werd uitsluitend gebruikt bij bijvoorbeeld brand. Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor naar de volgende adressen toegezonden: raad@rvdj.nl  redactie@volkskrant.nl 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Omkoping, Discriminatie, Mensenrechtenschendingen, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

donderdag 2 februari 2017

Nico van den Ham belt secretaresse Burgemeester Eberhard van der Laan over misdrijven tegen daklozen

Kanker
Op 28 januari jl. publiceerden wij een open brief die door Nico van den Ham uit het hart was geschreven. Een brief voor de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan die zich beschermheer van de daklozen noemt, maar tot nu toe in werkelijkheid volstrekte schijt aan die daklozen had. Nico trachtte voor de zoveelste keer, nu middels die open brief, Eberhard van der Laan tot inkeer brengen en te bewegen toch nog iets voor die daklozen te gaan doen. Er lopen immers ook daklozen met de vreselijke ziekte kanker op straat! Nico dacht dat Van der Laan, nu hij zelf zo vreselijk ziek is, wel een menselijk trekje zou gaan vertonen! Gaat het plegen van ernstige misdrijven tegen onze dakloze medemensen gewoon door, of gaat burgemeester
Van der Laan toch nog wat voor ze doen? Klik op de pijl in de video en luister zelf! 
>>> Open brief.  In het kader van hoor en wederhoor is dit artikel naar het volgende e-mail adres verzonden: eberhard.van.der.laan@amsterdam.nl

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Discriminatie, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.