KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 31 december 2016

BESTE WENSEN VOOR 2017 VAN NICO VAN DEN HAM

Ik kreeg op oudejaarsavond nog een verwensing. Dat was van mijn telefonische stalker (al een jaar lang stalken). Er zijn veel aanwijzingen dat die stalker, rechter mr. C.L.J.M. de Waal is. Mr. Cees de Waal is de crimineel die mij, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder hoor en wederhoor, voor straf voor het melden van misstanden dakloos heeft gemaakt. Mr. de Waal woont in Utrecht en werkt pleegt zijn misdrijven bij de rechtbank Amsterdam. Klik op de pijl en luister.
Alle bezoekers van deze website en iedereen die mij in welke vorm dan ook steunt:
 
Een heel gelukkig, gezond en vooral rechtvaardig 2017.

Bedankt, diegenen die mij onderdak verschaffen en de
gelegenheid geven deze site 'in de lucht' te houden.

Nico van den Ham