KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 20 september 2016

BREAKING!!! EXTRA MEDEDELING.

BREAKING!!! EXTRA MEDEDELING! 17,14 u. 20-09
De website van Micha Kat >>> Revolutionaironline is enkele minuten geleden door Micha op zwart gezet. Micha heeft mij daarover een e-mail toegezonden. Later meer. Morgen verklaring over de situatie op video door Nico van den Ham. Ook over de zelfmoordherdenking a.s zaterdag op de Dam.
Website Nico van den Ham vandaag ook enkele uren 'uit de lucht' geweest.
UPDATE: De website revolutionaireonline kan bezocht worden maar niet op 'Home' klikken! >>> Revolutionaireonline

Vervolging politieagenten voor dood Mitch Henriquez wellicht smerige schijnvertoning

Mitch Henriquez voor en na het politiegeweld
AFSPRAKEN TUSSEN POLITIE, OPENBAAR MINISTERIE EN DE RECHTSPRAAK?

WILDEN DE 3 ANDERE KILLER COPS NIET MEEDOEN AAN UITGEBROED PLAN? 

KLEIN DEEL BEVOLKING IN EUFORIE NA BESLUIT OPENBAAR MNISTERIE.

VERVOLGING OF SCHIJNVERTONING?

Vervolgd
Gisteren werd door het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat slechts 2 politie- agenten worden vervolgd voor het kapot stompen en verwurgen van Mitch Henriquez op 27 juni vorig jaar in het Haagse Zuiderpark. Het OM voegde er alvast aan toe dat niet gebleken is dat de agenten uit waren op de dood van Mitch. Mitch Henriquez had op die fatale 27 juni tijdens een festival in het Haagse Zuiderpark tegen de politie geroepen dat hij een wapen had en had daarbij gelijkertijd naar zijn lul gewezen. 
Dat vond de politie maar niks en ramde Mitch met 5 man sterk zo in elkaar, dat Mitch de volgende dag in een ziekenhuis overleed aan dat politiegeweld.

Stofzuigen
De 3 andere agenten die ook mee hebben gedaan om Mitch Henriquez op de meest vreselijke wijze toe te takelen (foto) worden niet vervolgd! De politieagenten blijven nog wel geschorst. 'De geschorste agenten hebben erg genoten van het mooie zomerweer van de laatste tijd en zijn lekker tot rust gekomen na al dat gedoe'.
Dat verklaarde een meevoelende collega van de Killer Cops aan ons redactie-team.
Op onze vraag aan de politiecollega of de agenten niet beter bijvoorbeeld politieauto's kunnen wassen en stofzuigen in plaats van ze te schorsen antwoordde de collega, die anoniem wil blijven, dat dat niet kan omdat de agenten daar niet voor zijn opgeleid.


Schijnvertoning
De Nederlandse politie heeft al vele dodelijke slachtoffers gemaakt door middel van >>> dergelijk geweld. Ook gewoon doodschieten, bij voorkeur in de nek van het potentiële >>> slachtoffer dat van de politie wegrent, is populair! Begrijpelijk, want schieten is veel minder inspannend dan stompen, trappen en wurgen! Agenten van de Amerikaanse politie, die al aardig trekjes begint te vertonen van de Nederlandse politie, komen speciaal op vakantie naar Nederland om te kijken hoe de politie dat hier toch allemaal doet en zijn >>> verbijsterd. Echter, over dit alles is onder grote groepen van de Nederlandse bevolking enorme onvrede ontstaan. 

Schijnvertoning
Rekening houdend met wat er allemaal nog meer aan vuile zaken plaatsvindt in ons Schurkenland en onze eigen ervaringen met politie, OM, politiek, rechters en ander corrupt overheids-schorem, denken wij logischerwijs dat de vervolging van de 2 agenten een grote schijnvertoning zal worden. Wij voorspellen dat de 2 Killer Cops worden vrijgesproken ofwel zeer licht worden 'gestraft'. Er kan dan bij de volgende politie-moord worden verwezen naar de 'vervolging' van deze 2 agenten en wederom geveinsd worden dat Nederland een heuse rechtstaat is. Dat de Killers Cops dan zijn vrijgesproken of er af kwamen met een te verwaarlozen straf kan dan, via o.a. de gecensureerde, misleidende, dus misdadige staats-NOS, worden afgedaan met;
de 'onafhankelijke' rechter heeft beslist.


Uitgebroed plan
Wij denken dat de 'vervolging' van de 2 agenten een door de politiek, het Openbaar Ministerie, de politie en de rechtspraak, gezamenlijk uitgebroed plan is om op afgesproken wijze zo te gaan vervolgen dat het voor de 2 Killer Cops nauwelijks merkbare gevolgen zal hebben? Wij denken dat een en ander reeds, ter geruststelling, met de 2 Killer Cops is besproken? Gelet op de immense criminaliteit binnen de rechtspraak én alle vuiligheid die zich verder in onze Schurkenstaat afspeelt, denken wij dat onze gedachte over deze kwestie een realistische is.

Geen verstand
Mogelijk gaan er nu weer mensen zeggen dat wij geen verstand van het (straf) recht hebben omdat men immers bij o.a. de gecensureerde staats-NOS heeft gehoord dat het OM los staat van de rechtspraak. Dat rechters en raadsheren onafhankelijk, dus onpartijdig zijn, dat we een scheiding van machten, ook wel Trias Politica genoemd, hebben enz. enz. Ga dan rechtszittingen bezoeken is ons antwoord.
Rechtszittingen die gaan over de belangen van door rechters belangrijk geachte personen en/of kapitaalkrachtige organisaties en de belangen van Jan met de Pet. Verdiep u tevens in de dossiers en constateer hoe het er aan toe gaat bij de grootste, meest ellende, leed, verdriet en op >>> verschillende wijzen dood veroorzakende misdaadgroep van onze verkapte Schurkenstaat; justitie! 

Justitie, waar ook de rechtspraak onder valt. Oordeel pas daarna over ons! 

Herdenking
Op 27 juni jl. waren wij aanwezig op de herdenking van Mitch Henriquez zijn dood en zagen hoe de politie zich misdroeg tijdens die herdenking.
Wij hebben die misdragingen vastgelegd en dat is te lezen, te zien en te horen in dit artikel >>> Herdenking Mitch Henriquez wreed verstoord door politie
. Maar het kan ook worden bekeken in onderstaande video en dan met name de laatste minuten van de herdenking zijn van belang.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Moord, Politiegeweld, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur. Zelfmoord.