KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 30 augustus 2016

Waarschuwing/mededeling Nico van den Ham

LET OP! Open geen video's die betrekking hebben op Nico van den Ham of met zijn naam of logo die op Facebook of Twitter zijn geplaatst! Nico van den Ham plaatst nooit video's en/of artikelen op Facebook en of Twitter maar plaatst daar uitsluitend verwijzingen naar zijn site.

Waarschijnlijk wordt via het openen van de op Facebook/Twitter geplaatste video's die zogenaamd van Nico van den Ham zijn, getracht Nico zijn website te hacken. Als u die video's op Facebook en of Twitter opent kan dat mogelijk ook problemen opleveren voor u zelf.

Alle video's die betrekking hebben tot Nico van den Ham die op website's staan met de volgende adressen zijn absoluut veilig! Al deze video's staan onder het beheer van Nico van den Ham en worden gevoed door zijn eigen YouTube kanaal! 


(Mogelijk is deze lijst door gebrek aan tijd niet compleet! De lijst zal de komende uren nog worden aangevuld!) 

>>> http://nicovandenham2.blogspot.nl


>>> http://medestandersblognicovandenham.blogspot.nl

>>> http://revolutionaironline.com

>>> http://gerritherders.blogspot.nl

>>> http://robscholtemuseum.nl

>>> http://www.wilnu.nu

>>> https://stevenbrownsblog.wordpress.com

>>> http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

>>> http://vitalifeiten.nl

>>> http://per.slotvan.nl

>>> http://achterhuisnederland.blogspot.nl

>>> http://www.thetruth4you.com