KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 8 augustus 2016

Vervolging van raadslid Christian Petermann om een -120 seconden- 'Kampbeul-Tweet'

OvJ. mr. Anja Jansen -De Boer
Kampbeul-tweet van slechts 120 seconden over een
Officier van Justitie veel erger dan 500 burgerdoden per jaar! 

Kampbeul
Raadslid Christian Petermann uit Heerlen stond vandaag voor de rechter. Dat was voor een tweet waarin hij Officier van Justitie mr. Anja Jansen-De Boer vergeleek met een kampbeul. De tweet heeft ongeveer 120 seconden op Twitter gepubliceerd gestaan dus 'de impact van het Twitterberichtje was zeer groot!'

SS-Kampbewaakster

Toen het Openbaar Ministerie (OM) in mei de strafeis tegen oud VVD-wethouder Jos van Rey, een vriend van Cristian Petermann, bekendmaakte, twitterde Petermann het volgende in een Twitter-discussie: ‘Deze strafeis is buitenproportioneel. Ik hoop dat Anja Janssen-De Boer, oftewel de Irma Grese van het OM', nog vanavond verongelukt’. Grese was een leidinggevende SS-kampbewaakster in de Tweede Wereldoorlog.

Zelfmoord
De vervolging van Petermann om het -120 seconden- Twitterberichtje is zeer opmerkelijk omdat Justitie zelf verantwoordelijk is voor het de-dood-in-jagen van grote groepen onschuldige burgers. Maar liefst 500 van de meer dan 1800 zelfmoorden die jaarlijks in ons verkapte Schurkenland plaatsvinden, zijn ten gevolge van vuile vonnissen van criminele klassenrechters. Vonnissen die vrijwel altijd door gerechtelijke list en bedrog, ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, tot stand zijn gekomen.

Aangifte tegen Rechters
Steeds meer burgers dienen klachten in over criminele rechters, raadsheren, griffiers en ander gerechtelijk schorem en steeds meer wordt het zelfmoord-veroorzakende Zwart Toga Tuig gewraakt. Die wrakingen worden op een enkele uitzondering na (om de rechtspraak nog wat te laten lijken) altijd afgewezen. Datzelfde geldt voor de klachten die door middel van standaard afscheep-zinnen in standaard afwijzingsbrieven worden verworpen. Ook de vele aangiften inzake criminele werkwijzen van het dodelijke Toga Schorem worden standaard afgewezen of er komt geen enkele reactie op. Een schrijn contrast ten opzichte van de drukte die wordt gemaakt over het -20 seconden- Twitterberichtje.

De NATIONALE HERDENKING ZELFDODINGEN is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu, gesteund door NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Vrije meningsuiting Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.