KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 2 augustus 2016

Geen spoor van de 3 naar buitenland ontvoerde meisjes

Op 9 juli jl. deden wij een >>> oproep betreffende de opsporing van 3 ontvoerde kinderen. Ontvoering van 3 jonge meiden met volledige medewerking en/of instemming van diverse overheidsinstanties waaronder veel ellende, leed en verdriet veroorzakende misdaadgroepen zoals >>> Jeugdzorg en de >>> Rechtspraak. Vader Erik Groenendijk is verontrust. Hij heeft op geen enkele wijze contact met zijn 3 dochters. Bij ons kwam geen enkele tip binnen over de verblijfplaats van de 3 meiden. Daarom gingen wij naar Bussum en vroegen Groenendijk naar de stand van zaken. 

Meer >>> Informatie
Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Ontvoering, Jeugdzorg, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechten- schendingen.