KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 31 juli 2016

Nico van den Ham richt het woord tot de Koning. Deel 1

Het is volstrekt zinloos om koning Willem Alexander een brief te schrijven! Nico legt dat in de video uit. Koningen en Koninklijke aanhang googelen ook. Daarom spreekt Nico van den Ham de Koning toe over de door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen in naam van de Koning (tot 1 juli 2015 'ín naam des Konings'). Veel ellende, leed en verdriet veroorzakende vonnissen. Allemaal ten voordele van kapitaalkrachtige organisaties, bedrijven en door criminele rechters belangrijk geachte personen zoals bijv. Demmink. Heeft het woord richten tot de Koning wél zin? Als de Majesteit enig gevoel in zijn donder of zelfs alleen maar in zijn Koninklijke pinknagel heeft wel! We zullen het zien.
Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Koninklijk Huis, Zelfmoord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.