KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 29 juli 2016

Schandalige reclame van advocaat Claudia Janssens

Advocaten corrupt
Vier jaren geleden wilden wij het nog niet geloven. 'Advocaten maken deel uit van de door en door Corrupte Rechtspraak' werd ons toen op een bijeenkomst van slachtoffers van de rechtspraak in het Duitse Salzbergen verteld. Dat hadden we nog niet gelezen of gehoord bij de gecensureerde reguliere media zoals onder andere de volks-misleidende en daardoor misdadige >>> Staatsomroep NOS, dus geloofden we het niet. Inmiddels weten we door schade en schande, eigen onderzoek (vele bezoeken van rechtszittingen betreffende civiele kwesties) én onderzoek van de Consumentenbond wel beter!

mr. Claudia Janssens
Advocaten zijn geen klokkenluiders
Advocaten, die niet opstaan en zeggen 'mensen dit kan zo niet langer want hier wordt door Crimineel Zwart Toga Tuig ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties het leven van grote groepen onschuldige medemensen compleet verwoest', deugen niet!

Een groot aantal >>> zelfmoorden is het gevolg van o.a. door gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen. Advocaten die hier aan mee werken zijn medeschuldig en mede verantwoordelijk.


Mr. Claudia Janssens van Spaans Advocaten uit Huizen weet dat natuurlijk ook allemaal wel, maar doet er nog een schepje boven op en maakt voor eigen populariteit misbruik van een ander zijn ellende.

Advocaat mr. Claudia Janssens
Claudia Janssens is een pas afgestudeerd huurrechtadvocaat en kijkt niet zo nauw. Claudia heeft blijkbaar geld nodig en eet van 2 walletjes. Dat is te lezen onder aan haar artikel op de website van Spaans Advocaten. Dat artikel van mr. Claudia gaat over de ontruiming van de woning van Klokkenluider Nico van den Ham. 'Advocaat mr. Janssens staat zowel de (professionele) verhuurder als de huurder terzijde' roept Claudia enthousiast onder aan het artikel. Een fijn idee zullen we maar zeggen.
Als je een conflict hebt met een misdadige woningcorporatie of een particuliere huisjesmelker, staat mr. Claudia geheel aan zijn of haar zijde. Maar als jou kapitaalkrachtige tegenpartij zich eerder bij Claudia aanmeld dan jij of meer opbrengt, kan advocaat Claudia zich geheel verplaatsen in de ellende die de grootgraaier ondervind, van datgene 'wat jij die tegenpartij aandoet'.


Advocaat mr. Bianca Meijer
mr. Bianca Meijer
Eerder hadden wij te maken met de in
>>> collusie gespecialiseerde advocaat mr. Bianca Meijer die werkt bij het Amsterdamse advocatenkantoor Van Doorn CS. Daarvoor werkte mr. Meijer bij het Ministerie van Justitie! Ook een fijn idee zullen we maar zeggen.
Staatstrol mr. Meijer 'stond Nico van den Ham bij' in zijn rechtszaken maar had tegelijkertijd nauw >>> contact met de tegenpartij van Klokkenluider Nico van den Ham; de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Een woningcorporatie die afspraken had met een pyromaan die in een van haar grote wooncomplexen jarenlang branden heeft
>>> gesticht! Dat heeft o.a. veel angst, leed, ellende, en een zwaargewonde huurder veroorzaakt die daardoor invalide en zwaar verminkt verder moet leven zoals te zien is in onderstaande video.
Blog
Terug naar mr. Claudia Janssens. De advocate die goede sier- en zichzelf populair wil maken middels een vals artikel wat zij geschreven heeft over Klokkenluider Nico van den Ham op de website van Spaans Advocaten te Huizen. Dat verhaal heeft mr. Claudia gevonden op de website van de grootste, meeste leed, ellende en verdriet veroorzakende misdaadgroep van Nederland: De Rechtspraak. Advocate Claudia weet niet alleen dat er dagelijks in alle gerechtsarrondissementen massaal levens middels gerechtelijke list en bedrog van goedwillende burgers worden verwoest, mr. Claudia Janssens werkt daar volledig aan mee en doet er graag nog een schepje bovenop! 

Website rechtspraak
Advocaat De handlanger van De Rechtspraak mr. Claudia Janssens heeft de smerige leugens die over klokkenluider Nico van den Ham, op de website van De Rechtspraak staan gepubliceerd niet alleen overgenomen, maar heeft ze ook nog eens aangedikt met haar eigen suggestieve leugens. Zo schrijft Claudia een kop boven het artikel die luidt: 'Huurder die online hetze tegen woningcorporatie en haar medewerkers voert, gedraagt zich niet als goed huurder: ontbinding toegewezen'.

Leedvermaak

Tevens schrijft de Toga dragende staatstrol van advocatenkantoor Spaans Advocaten: 'Aan de Amsterdamse Rechtbank de eer om te antwoorden op de vraag of een huurder, die een online hetze tegen een woningcorporatie en haar medewerkers was begonnen, zich als goed huurder gedroeg'.

Kroegloper snuiver
Allemaal zelf door het advocatenblondje bedacht. Maar voor mr. Claudia Janssens was het nog niet genoeg. Om haar eigen roem nog wat meer, via de rug van Klokkenluider Nico van den Ham, op te vijzelen liegt de abjecte raadsvrouw er in haar artikel zelf ook nog bij, dat melder van Misstanden Nico van den Ham bestuursgangster
>>>
Gerard Anderriesen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot een kroegloper en een snuiver noemt op zijn site. En dat terwijl zowel Nico net zoals de redactie van deze site uitsluitend publiceren datgene wat op waarheid te verifiëren is. Niet dat dat in onze verkapte Schurkenstaat van enige waarde is, want Nico van den Ham mocht zijn onomstotelijke bewijzen en zijn getuigen, net zoals dat in vele andere zaken tussen groot en klein het geval is, niet in inbrengen in de gerechtelijke procedures die hij heeft moeten doorstaan. Nico van den Ham heeft de laffe kantonrechter mensenrechten-schendende staatscrimineel mr. C.L.J.M. de Waal nog nooit gezien want er is niet eens een rechtszitting geweest!
Mede daarom deze 
>>> OPEN BRIEF AAN RECHTER MR. C.L.J.M de Waal.

'Eer'
'Aan de Amsterdamse Rechtbank de eer.... ', zo schrijft mr. Janssens Judas vol leedvermaak. De eer om Nico van den Ham zijn leven nog meer te verwoesten, dan dat dat al is verwoest door de beestachtige Klokkenluidersvervolging die Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot al zo'n 7 jaren jaren op Nico toepast, had daar moeten staan.

Klassenrechter
Er is geen complete dagvaarding die aan de wettelijke eisen voldoet uitgebracht, er is geen rechtzitting geweest, er is dus geen hoor en wederhoor toegepast. Datgene wat klokkenluider Nico van den Ham op zijn website heeft gepubliceerd is niet onderbouwd zo staat er in het vonnis gelogen. Gelogen, want Nico kreeg de kans niet om iets te onderbouwen. Er is nog heel veel meer waar de kanton- klassen- rechter zijn corrupte justitiële reet, ten voordele van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, mee heeft afgeveegd.

Klagen
Daarover klagen bij de -wij dekken elkaar toch wel af- baas van de criminele rechter mr. C.L.J.M. de Waal helpt ook niet zoals velen inmiddels wel weten. Ook deze justitiële crimineel, waar heel veel klachten over zijn en die ook veel leed, ellende en verdriet onder het gewone hardwerkende Nederlandse volk veroorzaakt, kreeg van Nico ook open brief 
>>> Open brief President Rechtbank A'dam mr. Henk Naves 

Twitter
Hoe vuil 'advocatootje', zoals het blonde advocaten-wicht Claudia Janssens zichzelf op Twitter noemt, in elkaar steekt blijkt ook nog eens uit een Twitterbericht van haar op 24 maart jl.


Lekker! Huurrecht zaak in kort geding over aanwezigheid aanzienlijke hoeveelheid softdrugs gewonnen! Geen ontruiming. Cliënten blij, ik ook!

Drugs
Nico van den Ham heeft nog nooit zijn woning gebruikt om drugs te verbouwen of stiekem op te slaan. Nico heeft nooit huurachterstand of woonoverlast veroorzaakt, hij heeft slechts een veel leed en ellende veroorzakende pyromaan, waar Misdaadgroep Woningcorporatie afspraken mee had, afgeleverd aan de politie. Maar de corrupte advocaat mr. Claudia Jansen haalt Nico met het honende spot door de stront. En dat terwijl de blonde staats-snol zonder enige schaamte openbaar jubelt en blij is als huurders, die zij heeft bijgestaan gewoon in de woning kunnen blijven. Huurders die wel strafbare feiten hebben gepleegd waarvan wel in de huurwet staat dat daardoor de huur kan worden opgezegd. Hoe door en door verrot kan een advocaat zijn. 

Bellen
Advocaat mr. Claudia Janssens heeft niet de moeite genomen om Nico van den Ham zijn website te bezoeken, of juist wel? In ieder geval heeft zij Nico niet gebeld om eens te horen hoe het werkelijk zit. Nico heeft Claudia wel gebeld. Dat was op donderdag 28 juli. Nico vroeg aan Claudia of zij op vrijdag 29 juli op kantoor zou zijn en wat haar e-mailadres is. Nico heeft niet aan Claudia verteld waarvoor hij het adres nodig had. 'Dat ziet u morgen wel' heeft Nico gezegd. De andere dag op vrijdag 28 juli 's morgens om 05.30 uur. constateerde Nico dat Claudia haar artikel over Nico van den Ham snel had verwijderd. Klokkenluider Nico van den Ham slaat dergelijke artikelen altijd op en daarom hier toch de link naar het vuile >>> artikel  van advocaat mr. Claudia Janssens. 

Doofpot
De kwestie zal en moet in de doofpot blijven. Klokkenluiders worden in keurig Nederland op de meest onmenselijke wijze door Crimineel Klassen Toga Tuig kapot gemaakt. Terwijl politiek moordenaar Folkert van der Graaf riant in een huis woont, mag de door de jarenlange beestachtige Klokkenluiders vervolging ziek gemaakte Nico van den Ham, die zijn laatste schamele bezittingen is kwijtgeraakt, met slechts één koffer met wat kleding e.d. op zijn 63e van hot naar her zwalken. Advocaten die deel uit maken van de Toga Maffia werken daar volledig aan mee, zoals advocaten aan zo veel vuiligheid mee werken. 'Ze' hadden 4 jaren geleden daar in Salzbergen wel gelijk. Heel erg gelijk. 
 

Het artikel van mr. Claudia is (update: was tot 28 juli 2016) te vinden op deze >>> website. Nu dus >>> hier .

Update : Twitter Het volgen van @advocatootje en het weergeven van de Tweets van @advocatootje is voor jou geblokkeerd. Meer informatie

Lees ook >>> Gerard Anderiesen van Woningcorporatie Stadgenoot had                                           afspraken met een pyromaan!

Ter kennisgeving en in het kader van hoor en wederhoor is dit artikel apart verzonden naar de volgende
adressen:


E-mail:
secretariaat@spaansadvocaten.nl  janssens@spaansadvocaten.nl  info@vandoorncs.nl
Koster Advocaten Haarlem:
  info@kadv.nl   b.meijer@vandoorncs.nl ganderiesen@stadgenoot.nl   e.van.der.laan@amsterdam.nl  info@vandoorncs.nl
pdehaas@stadgenoot.nl    rboomgaart@stadgenoot.nl mbos@stadgenoot.nl info@stadgenoot.nl  pderuiter@stadgenoot.nl laurensivens@gmail.com pers@amsterdam.politie.nl  mhabets@stadgenoot.nl jack.druppers@amsterdam.politie.nl  fstorm@stadgenoot.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl  info@huurgenoot.nl   jbulder@stadgenoot.nl
randjan.bissesar@mentrum.nl  secretariaatamsterdam@sp.nl vangnet@ggd.amst.nl   ganderiesen@stadgenoot.nl

Twitter:
@advocatootje  @SpaansAdvocaten  @kadvhaarlem

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Klokkenluiders, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.