KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 10 juni 2016

Opnieuw een slachtoffer van de corrupte rechtspraak

De zoveelste e-mail aan onze redactie van een door de corrupte rechtspraak belazerde medemens. Dit keer betreft het een strijdbare mevrouw van in de 70. Mogelijk dat we in de toekomst over deze kwestie ook inhoudelijk gaan publiceren. Eerst even ons antwoord op de e-mail. We hebben de naam van mevrouw veranderd in een door ons verzonnen naam. 

____________________________________________________

van: Janette Jansen <J.Jansen@casema.nl>
aan: Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>

cc: "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>,
l.bontes@tweedekamer.nl,
M.Bosma@tweedekamer.nl,
h.nepperus@tweedekamer.nl,
"h.nijboer@tweedekamer.nl" <h.nijboer@tweedekamer.nl>,
"Nijkerken, C." <C.Nijkerken@tweedekamer.nl>,
m.vnispen@tweedekamer.nl,
<pieter.omtzigt@tweedekamer.nl>,
Astrid Oosenbrug <a.oosenbrug@tweedekamer.nl>,
f.voosten@tweedekamer.nl,
p.oskam@tweedekamer.nl,
esther.ouwehand@tweedekamer.nl,
Alexander Pechtold <a.pechtold@tweedekamer.nl>,
s.potters@tweedekamer.nl,
"rvraak@sp.nl" <rvraak@sp.nl>,
m.rebel@tweedekamer.nl,
"Recourt J. (Jeroen)" <j.recourt@tweedekamer.nl>,
emileroemer@sp.nl,
Emile Roemer <e.roemer@tweedekamer.nl>,
m.rog@tweedekamer.nl,
De Pleitschrijver <roxane@depleitschrijver.nl>,
Nico van den Ham <nico.vandenham@gmail.com>,
Coen Vermeeren <coenvermeeren@gmail.com>,
peter vereecke <peter_vereecke@hotmail.com>,

datum: 9 juni 2016 13:24
onderwerp: Re: Aartsgevaarlijk? Korte, maar interessante video voor politici!
verzonden door: casema.nl


Hoi Bert,

de ervaring die ik helaas met het Rechtssysteem heb zijn bedroevend.
Ik spreek nu over het Paleis van Justitie in Den Haag.
Dat is overbevolkt door vrouwelijke D66 rechters, die het niet schuwen om een vriendin, in deze Mw. P. Heijkoop (D66 ) te beschermen en dientengevolge mij ten onrechte te veroordelen, tegen beter weten in.
Mijn geloof in de Rechtspraak is totaal verdwenen.
Eerst moet de Rechtbank verschoond worden van de D66 Rechters, wellicht dat dan het vertrouwen weer terugkeert.
Je weet wat mij is overkomen, in een woord; SCHANDALIG !!!


Met lieve groet,

Mw. Janette Jansen

Fractievoorzitter Beter Alphen.

2408 BK Alphen aan den Rijn


Tel.                         


---------------------------------------------------------

Antwoord:


Geachte mevrouw Janette Jansen, 


Bedankt voor uw (ook aan mij toegezonden) e-mail. Ook ik heb ongeveer dezelfde ervaringen betreffende dat wat er in het Paleis van Justitie in Den Haag gebeurd. In mijn eigen zaken, maar ook in die van anderen waarvan ik meerdere zittingen (in Den Haag dus) heb bijgewoond. Ook in de Amsterdamse rechtbank en het gerechtshof vinden zeer ernstige criminele activiteiten van rechters, raadsheren en ander justitie-personeel plaats. Dat heb ik in mijn eigen zaken en tijdens de zittingen van talloze anderen, die ik als journalist heb bijgewoond, geconstateerd. Uiteraard heb ik in alle gevallen ook nog eens de dossiers bestudeerd en ook daaruit  blijkt dat het vaak eigenlijk niet te verwoorden is, hoe abject de Toga Maffia te werk gaat in civiele zaken die gaan tussen 'klein' en 'groot'. 

Gewetenloze, criminele rechters en raadsheren die ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en/of door de rechtspraak belangrijk geachte personen door middel van justitionele zwendel simpele goedwillende burgers, waaronder niet zelden kleine weerloze kinderen, ouderen en/of zieken, letterlijk volledig kapot maken. 

Ik bezoek veel (civiele) rechtszaken in diverse rechtbanken in het hele land en constateer overal hetzelfde. Het gebeurt dus in alle arrondissementen en niet uitsluitend in Den Haag en ook niet door uitsluitend D66-rechters, zoals u suggereert mevrouw Jansen. De consumentenbond heeft na onderzoek ook geconstateerd dat 'Jan met de Pet' vrijwel altijd verliest als het een geschil betreft met een groot bedrijf, organisatie of 'belangrijk' persoon. Aan dat onderzoek en de uitkomst daarvan werd, op een klein regionaal krantje na, geen aandacht besteed door de staatsgecensureerde, volksverlakkende media.  

Uitgezocht is dat van de meer dan 1800 zelfmoorden die jaarlijks in Nederland plaatsvinden, er zo'n 500 medemensen zijn die zich van het leven beroven ten gevolge van besluiten van de politiek en onredelijke, onrechtmatige, misdadige uitspraken van criminele rechters. Elk jaar, de eerste zaterdag na Prinsjesdag, vindt er een zelfmoord-herdenking plaats voor die mensen die door de criminelen van het laatste beslissende woord in een dergelijke wanhoopspositie zijn gebracht. Zo wanhopig..... dat zij zelfdoding als laatste uitweg zagen. Dit jaar is de herdenking voor het eerst niet voor het Paleis van Justitie in den Haag, maar op de Dam in Amsterdam.

Politici én de gecensureerde, volksverlakkende, reguliere media zijn goed op de hoogte van de misdadige praktijken door criminele togadragers maar doen niets en zijn zo medeschuldig aan het verwoesten van duizenden levens van goedwillende, gewone burgers en aan moord! ZELFMOORD! 

U kunt mij altijd bellen mevrouw Jansen.

Onder 'contact' op mijn website: NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND  

vindt u mijn telefoonnummer.

>>>
 
www. nicovandenham2.blogspot.nl

Deze e-mail en mijn antwoord is als artikel op mijn site gepubliceerd. Ik heb de naam van mevrouw xxxxxx veranderd in Jansen en enkele andere namen weggehaald. Dat geldt niet voor publieke personen (politiek) en diegenen die ik eerst heb gebeld en waarvan ik toestemming heb gekregen hun naam te laten staan.  


Vriendelijke Groet.
Nico van den Ham
Klokkenluider

Journalist

_________________________________________


Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik.