KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 2 juni 2016

Baybasin, Marcel Verloesem, Joris Demmink, de Koning en Chris Klomp

Morgen gaan we met >>> gemengde >>> gevoelens naar het vervolg van de Bart van Well-pedofielnetwerken-Demmink-Rodolex verhoren. 

Publicaties
Wij hebben nooit over Baybasin gepubliceerd, nooit over Mark Verloesem van de werkgroep Morkenhoven en ook niet over dat de Koning op een zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam een cavia seksueel aan het bevredigen was. Waarom niet? Omdat we het een en ander alleen maar hebben gehoord en er geen bewijs van hebben gezien! Wel hebben we (hieronder) een klacht ingediend over de schrijver Chris Klomp. 

Baybasin
Wij weten te weinig van Baybasin om er op een zinnige wijze over te schrijven.


Marcel Verloesem Werkgroep Morkenhoven

Ook weten wij te weinig over Marcel Verloesem en zijn Werkgroep Morkenhoven.
Wel weten wij, dat er door Marcel extreem veel wordt beweerd, maar tot nu toe niets word bewezen. 

Demmink
Joris Demmink is een ander verhaal en die willen wij morgen wel eens zien en horen. Daarna komt er een zo eerlijk mogelijk verslag op deze site over wat er allemaal weer in de Amsterdamse rechtbank is gebeurd. Alles echter wel onder voorbehoud, omdat we niet weten wat de volksverlakkende staatstrol Chris Klomp in zijn schild voert. 

Chris Klomp
Hieronder een klacht die wij hebben ingediend bij de persvoorlichting van de Amsterdamse rechtbank over journalist 'schrijf-graag' Chris Klomp. Hopelijk dat we dan morgen ons werk kunnen doen en een zo eerlijk mogelijke verslag kunnen maken, zonder daarbij door Klomp te worden lastig gevallen. 


____________________________________________________________


Rechtbank Amsterdam                               Als bijlage per e-mail verzonden aan
Afdeling persvoorlichting                            tvandenbrandt@rechtspraak.nl en tegen
T.a.v. De heer mr. T. van den Brandt             ontvangstbewijs afgegeven aan de                                                                       centrale 
balie van de rechtbank                                                                           Amsterdam                                                                                                                                    
                                                                                                                    
N.G. van den Ham
Nico.vandenham@gmail.com                                          Nederland 2 juni 2016
Tel: 0619215778

Betreft; Klacht schrijver de heer Chris Klomp

Geachte heer mr. T. van den Brandt tijdens de getuigenverhoren op 18, 19. 20 en 21 april 2016 betreffende de kwestie Bart van Well-Pedofielnetwerken-Rodolex heb ik op enig moment van u toestemming gekregen om in een bepa
alde hoek van de rechtbank een video-opname te maken. Ik wilde verslag doen van de gebeurtenissen van die dag. De heer Chris Klomp, die zegt dat hij ook 'journalist' is, ging voor mijn camera staan zwaaien en zei, 'mooi, ik hoop dat dit er op staat', of woorden van gelijke strekking. Ik heb mij onmiddellijk over het verwerpelijke gedrag van Chris Klomp bij u beklaagd, maar u deelde mij mede dat u daar verder niets aan kon doen. 

Een aantal weken later, diende Chris Klomp een klacht over mij bij u in. Klomp heeft u verzocht te overwegen mij geen toestemming meer te geven om in uw rechtbank te mogen filmen. Dit vanwege het publiceren van die video waarin hij ging staan zwaaien. Telefoon-stalker Chris Klomp heeft mij dat op honende wijze medegedeeld tijdens een van de ontelbare keren dat hij mij telefonisch lastig valt.

Of de klacht van Chris klomp gevolgen voor mij heeft, 'daar gaan wij het nog over hebben' deelde u mij mede op een moment dat het u ongelegen kwam dat ik u daar over belde. Ik houd mij altijd keurig aan de regels en u heeft met mij een goede samenwerking. Dat waren uw eigen woorden toen u voor de zoveelste maal met een andere journalist 'in de clinch' lag vanwege het niet naleven van de regels. Dat was toen die journalist 'op mijn toestemming' een zitting wilde gaan filmen.

Een collega/medewerkster van u deelde mij telefonisch mede, dat ik ook had kunnen kiezen de zwaaiende Chris Klomp uit de video te knippen. Misschien ben ik (om dat er uit te knippen) wel niet technisch genoeg onderlegd en kan ik dat dus niet. Maar veel meer nog, is het in deze de omgekeerde wereld.

Ik twijfel na dit antwoord van uw medewerkster te hebben gekregen dan ook, of ik mijn fiets nog wel in de rekken voor de rechtbank moet parkeren. Misschien steekt Chris Klomp, die daar infantiel genoeg voor is, de banden van mijn fiets wel lek. Als ik mij daar dan over beklaag, krijg ik mogelijk het verwijt dat ik dan die fiets maar ergens anders had moeten parkeren,

Mijn verzoek aan u is, dat u 'journalist' Chris Klomp, die er zijn dagtaak van heeft gemaakt om eerlijke brengers van nieuws op websites, Facebook en zelfs Twitter kapot te maken, tot de orde roept. Dit als hij weer in uw rechtbank is op het moment dat ik daar ook ben. Ik wil mijn werk in alle rust en volgens uw regels doen. Ik denk dat ik daarbij het recht heb om daarin niet gestoord te worden door 'journalist' Chris Klomp.


Bij voorbaat dank voor de door u te nemen moeite.


In afwachting op uw antwoord,


Vriendelijke Groet,

Nico van den Ham
Journalist

Woordvoerder Woningcorporatie Stadgenoot gegijzeld

De Bond Precaire Woonvormen demonstreerde voor het kantoor van de veel leed, ellende en verdriet veroorzakende Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot tegen de massale sloop van sociale huurwoningen ten bate van de huisvesting van de rijken. De misdaadgroep had de hekken om het door de huurders betaalde kapitale pand gesloten. Politie, maar ook knokploegen van de misdaadorganisatie stonden paraat. Woedende demonstranten gijzelden korte tijd persvoorlichter Pim de Ruiter van de misdaadgroep. Nico van den Ham in gesprek met Pim de Ruiter: 07.02, Pim de Ruiter spreekt demonstranten toe; 12.33, Pim de Ruiter wordt in een spandoek gewikkeld en korte tijd gegijzeld; 16.42. 'Stadgenoot Maffia', 'Stadgenoot maffia'; 17.24.
Lees ook het commentaar in de ondertiteling van de video!


Lees ook:
>>> Onmenselijke Terreur Woningcorporatie Stadgenoot! Bange moeder met              2 kleine kinderen ondergedoken.

>>> Had Gerard Anderiesen (Woningcorporatie Stadgenoot) afspraken met een          pyromaan voor het grote geld?

Door Nico van den Ham i.s.m. de redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:
(semi) Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen. Dakloosheid.